Bryopsida

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Bryopsida
Dicranella varia sporogon.jpeg
Arthrodontous capsule of Dicranella varia
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Plantae
Ngành (divisio)Bryophyta
Lớp (class)Bryopsida
(Limpr.) Rothm.
Phân lớp [1]

Bryopsida là một lớp rêu trong ngành Bryophyta. Lớp này chiếm 95% các loài rêu, với khoảng 11.500 loài phân bố phổ biến trên toàn thế giới.

Phân loại[sửa | sửa mã nguồn]

Trước đây, nhóm Bryopsida bao gồm tất cả các loài rêu thực sự. Phân loại hiện tại bị hạn chế hơn.[1][2]

Lớp Bryopsida
phân lớp Buxbaumiidae (chỉ có Buxbaumia)
phân lớp Diphysciidae (chỉ có Diphyscium)
phân lớp Timmiidae (chỉ có Timmia)
phân lớp Funariidae (5 họ)
phân lớp Dicranidae (24 họ)
phân lớp Bryidae (71 họ)


Oedipodiopsida

TetraphidopsidaPolytrichopsida


Bryopsida


Buxbaumiidae
Diphysciidae
TimmiidaeFunariidaeDicranidae


Bryidae


Bryanae (cận ngành)Hypnanae

Thành phần hiện tại và phát sinh chủng loài của lớp Bryopsida.[1][3]

Phát sinh[sửa | sửa mã nguồn]

Một cây phát sinh tới cấp bộ, dựa trên nghiên cứu của Novíkov & Barabaš-Krasni 2015.[4]


Buxbaumiidae

BuxbaumialesDiphysciidae

DiphyscialesFunariidae


GigaspermalesEncalyptalesFunariales
Timmiidae

TimmialesDicranidaeArchidialesScoulerialesGrimmiales

BryoxiphialesPottialesDicranales
BryidaeBartramialesHedwigiales
Splachnales
Bryales
Orthotrichales
Orthodontiales
Rhizogoniales
Aulacomniales


Hypnanae


Hypnodendrales
Ptychomniales
HookerialesHypnales
Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ a ă â Goffinet, B., W. R. Buck & A. J. Shaw. (2008) "Morphology and Classification of the Bryophyta", các trang 55-138 in Goffinet, B. & J. Shaw (eds.) Bryophyte Biology, 2nd ed. (New York: Cambridge University Press). ISBN 978-0-521-87225-6
  2. ^ Buck, William R. & Bernard Goffinet. (2000) "Morphology and classification of mosses", pages 71-123 in A. Jonathan Shaw & Bernard Goffinet (Eds.), Bryophyte Biology. (Cambridge: Cambridge University Press). ISBN 0-521-66097-1
  3. ^ Goffinet, Bernard; William R. Buck (2004). “Systematics of the Bryophyta (Mosses): From molecules to a revised classification”. Monographs in Systematic Botany. Molecular Systematics of Bryophytes (Missouri Botanical Garden Press) 98: 205–239. ISBN 1-930723-38-5. 
  4. ^ Novíkov & Barabaš-Krasni (2015). “Modern plant systematics”. Liga-Pres. tr. 685. ISBN 978-966-397-276-3. doi:10.13140/RG.2.1.4745.6164. 

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]

  • Phương tiện liên quan tới Bryopsida tại Wikimedia Commons
  • Dữ liệu liên quan tới Bryopsida tại Wikispecies