Chuẩn hóa dữ liệu

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu là một phương pháp khoa học để phân tách (scientific method of breaking down) một bảng có cấu trúc phức tạp (complex table structures) thành những bảng có cấu trúc đơn giản (simple table structures) theo những quy luật đảm bảo (certain rule) không làm mất thông tin dữ liệu. Kết quả là sẽ làm giảm bớt sự dư thừa và loại bỏ những sự cố mâu thuẫn về dữ liệu, tiết kiệm được không gian lưu trữ. Một số dạng chuẩn hóa dữ liệu thông dụng là:

Chuẩn hóa dữ liệu còn có ý nghĩa khác ngoài việc lưu trữ dữ liệu trên các máy tính. Đối với các văn bản, việc chuẩn hóa dữ liệu có thể làm cho văn bản trở nên dễ đọc hơn không vướng vào những trường hợp về hiển thị.

* Ví dụ: Tồn tại những dòng mà chỉ có 1 dấu. (dấu chấm) do có khoảng trắng trước dấu chấm cuối cùng. Chuẩn hóa dữ liệu khiến cho máy vi tính có thể hiểu được ý nghĩa trong câu nếu những từ ngữ được viết đúng chuẩn.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]