Dạng chuẩn 2

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Dạng chuẩn 2 (2NF) là một dạng chuẩn được sử dụng trong tiêu chuẩn hóa cơ sở dữ liệu. Dạng chuẩn 2 dựa vào khái niệm phụ thuộc hàm đầy đủ.

Định nghĩa[sửa | sửa mã nguồn]

Phụ thuộc hàm[sửa | sửa mã nguồn]

Cho một lược đồ quan hệ R(U), r là một quan hệ bất kỳ trên lược đồ quan hệ R, X và Y là hai tập thuộc tính con của U. Phụ thuộc hàm (FD-Functional Dependency) X->Y trên lược đồ quan hệ R, được đọc là "X xác định hàm Y" hoặc "y phụ thuộc hàm vào X", nếu:

  • ∀t1,t2 ∈ r(R): t1[X] = t2[X] => t1[Y] = t2[Y]

tức là mỗi giá trị của X trong r chỉ tương ứng với một giá trị của Y.

Phụ thuộc hàm đầy đủ[sửa | sửa mã nguồn]

X->A được gọi là phụ thuộc hàm đầy đủ (full functional dependency) nếu không tồn tại Y ⊂ X để cho Y ->A

Định nghĩa dạng chuẩn 2[sửa | sửa mã nguồn]

Ví dụ[sửa | sửa mã nguồn]

Giả sử một bảng mô tả Employees' Skills như sau:

Employees' Skills
Employee Skill Current Work Location
Jones Typing 114 Main Street
Jones Shorthand 114 Main Street
Jones Whittling 114 Main Street
Bravo Light Cleaning 73 Industrial Way
Ellis Alchemy 73 Industrial Way
Ellis Flying 73 Industrial Way
Harrison Light Cleaning 73 Industrial Way

Bất thường[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]