Coelurosaurus

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Chordata
Nhánh Craniata
Phân ngành (subphylum)Vertebrata
Phân thứ ngành (infraphylum)Gnathostomata
Liên lớp (superclass)Tetrapoda
Nhánh (clade)Dinosauria
Chi (genus)Coelurosaurus
von Huene, 1929

Coelurosaurus là một chi khủng long, được von Huene mô tả khoa học năm 1929.[1]

Xem thêm[edit | edit source]

Chú thích[edit | edit source]

  1. ^ “Dinosaur Genera List”. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2015.