Danh sách tập phim Phineas và Ferb

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Dưới đây là danh sách các tập phim của Phineas and Ferb:

Tổng quát[sửa | sửa mã nguồn]

Mùa Tập Ngày công chiếu
Tập đầu mùa Tập kết mùa
1 47 17 tháng 8 năm 2007 20 tháng 3 năm 2009
2 65 19 tháng 2 năm 2009 11 tháng 2 năm 2011
3 62 4 tháng 3 năm 2011 30 tháng 11 năm 2012
4 48 7 tháng 12 năm 2012 12 tháng 6 năm 2015
Phim 5 tháng 8 năm 2011
Đặc biệt 9 tháng 11 năm 2015

Danh sách tập phim[sửa | sửa mã nguồn]

Mùa 1 (2007–09)[sửa | sửa mã nguồn]

Số tập theo phim Số tập theo mùa Tựa đề Đạo diễn Biên kịch Người xem Mỹ
(triệu người)
Ngày công chiếu
sản xuất
1 1 "Rollercoaster" Dan Povenmire Dan Povenmire & Jeff "Swampy" Marsh (written)
Dan Povenmire (storyboards) (uncredited)
10.80[1] 17 tháng 8, 2007 (2007-08-17) 101a
2 2 "Lawn Gnome Beach Party of Terror" Dan Povenmire Dan Povenmire, Jeff "Swampy" Marsh, Bobby Gaylor & Martin Olson (story)
Chris Headrick & Jon Colton Barry (storyboards)
N/A 28 tháng 9, 2007 (2007-09-28) 102b
3 3 "Flop Starz" Dan Povenmire Dan Povenmire & Jeff "Swampy" Marsh (story)
Sherm Cohen & Antoine Guilbaud (storyboards)
4.00[2] 1 tháng 2, 2008 (2008-02-01) 104b
4 4 "The Fast and the Phineas" Dan Povenmire Dan Povenmire & Jeff "Swampy" Marsh (story)
Sherm Cohen & Antoine Guilbaud (storyboards)
N/A 4 tháng 2, 2008 (2008-02-04) 102a
5 5 "Lights, Candace, Action!" Dan Povenmire Dan Povenmire, Jeff "Swampy" Marsh, Bobby Gaylor & Martin Olson (story)
Sherm Cohen & Antoine Guilbaud (storyboards)
N/A 5 tháng 2, 2008 (2008-02-05) 105b
6 6 "Raging Bully" Dan Povenmire Dan Povenmire, Jeff "Swampy" Marsh & Martin Olson (story)
Wendy Grieb & Kent Osborne (storyboards)
N/A 6 tháng 2, 2008 (2008-02-06) 105a
7 7 "Candace Loses Her Head" Dan Povenmire Dan Povenmire, Jeff "Swampy" Marsh & Martin Olson (story)
Kyle Baker & Patrick Ventura (storyboards)
N/A 17 tháng 8, 2007 (2007-08-17) 101b
8 8 "I, Brobot" Dan Povenmire Martin Olson (story)
Kent Osborne & Aliki Theofilopoulos Grafft (storyboards)
N/A 6 tháng 2, 2008 (2008-02-06) 110b
9 9 "Run Away Runway" Dan Povenmire Bobby Gaylor & Martin Olson (story)
Sherm Cohen & Antoine Guilbaud (storyboards)
N/A 7 tháng 2, 2008 (2008-02-07) 112a
10 10 "The Magnificent Few" Dan Povenmire Dan Povenmire, Jeff "Swampy" Marsh & Martin Olson (story)
Michael Diederich & Chong Lee (storyboards)
N/A 8 tháng 2, 2008 (2008-02-08) 103a
11 11 "S'Winter" Dan Povenmire Dan Povenmire, Jeff "Swampy" Marsh, Bobby Gaylor & Martin Olson (story)
Antoine Guilbaud & Sherm Cohen (storyboards)
N/A 11 tháng 2, 2008 (2008-02-11) 103b
12 12 "Jerk de Soleil" Dan Povenmire Bobby Gaylor & Martin Olson (story)
J.G. Quintel & Kim Roberson (storyboards)
N/A 12 tháng 2, 2008 (2008-02-12) 108a
13 13 "Are You My Mummy?" Dan Povenmire Dan Povenmire, Jeff "Swampy" Marsh, Bobby Gaylor & Martin Olson (story)
Kyle Baker & Mike Roth (storyboards)
N/A 15 tháng 2, 2008 (2008-02-15) 104a
14 14 "Ready for the Bettys" Zac Moncrief Bobby Gaylor & Martin Olson (story)
Aliki Theofilopoulos Grafft & Kent Osborne (storyboards)
N/A 18 tháng 2, 2008 (2008-02-18) 115a
15 15 "I Scream, You Scream" Zac Moncrief Bobby Gaylor (story)
Sherm Cohen & Antoine Guilbaud (storyboards)
N/A 19 tháng 2, 2008 (2008-02-19) 112b
16 16 "Toy to the World" Jeff "Swampy" Marsh Bobby Gaylor & Martin Olson (story)
Michael Diederich & Chong Lee (storyboards)
N/A 22 tháng 2, 2008 (2008-02-22) 108b
17 17 "Get That Bigfoot Outa My Face!" Dan Povenmire Bobby Gaylor & Dan Povenmire (story)
Kent Osborne & Kim Roberson (storyboards)
N/A 22 tháng 2, 2008 (2008-02-22) 106a
18 18 "It's a Mud, Mud, Mud, Mud World" Zac Moncrief Bobby Gaylor & Martin Olson (story)
Michael Diederich & Mike Roth (storyboards)
N/A 27 tháng 2, 2008 (2008-02-27) 113a
19 19 "Mom's Birthday" Dan Povenmire Dan Povenmire, Jeff "Swampy" Marsh & Martin Olson (story)
Kent Osborne & Aliki Theofilopoulos Grafft (storyboards)
N/A 28 tháng 2, 2008 (2008-02-28) 111a
20 20 "Journey to the Center of Candace" Dan Povenmire Bobby Gaylor & Martin Olson (story)
Kent Osborne & Kim Roberson (storyboards)
N/A 28 tháng 2, 2008 (2008-02-28) 111b
21 21 "It's About Time!" Dan Povenmire Dan Povenmire (story)
Jon Colton Barry, Mike Roth, Kent Osborne & Aliki Theofilopoulos Grafft (storyboards)
N/A 29 tháng 2, 2008 (2008-02-29) 107
22 22 "Dude, We're Getting the Band Back Together" Dan Povenmire Bobby Gaylor & Martin Olson (story)
Chris Headrick & Chong Lee (storyboards)
N/A 7 tháng 3, 2008 (2008-03-07) 114
23 23 "Tree to Get Ready" Dan Povenmire Dan Povenmire, Jeff "Swampy" Marsh & Martin Olson (story)
Michael Diederich & Chong Lee (storyboards)
N/A 21 tháng 3, 2008 (2008-03-21) 106b
24 24 "The Ballad of Badbeard" Dan Povenmire Bobby Gaylor & Martin Olson (story)
Michael Diederich & Jon Colton Barry (storyboards)
N/A 11 tháng 4, 2008 (2008-04-11) 113b
25 25 "Greece Lightning" Dan Povenmire Bobby Gaylor & Martin Olson (story)
Alex Almaguer & Chris Headrick (storyboards)
N/A 18 tháng 4, 2008 (2008-04-18) 117a
26 26 "Leave the Busting to Us!" Zac Moncrief Bobby Gaylor & Martin Olson (story)
Sherm Cohen & Antoine Guilbaud (storyboards)
N/A 18 tháng 4, 2008 (2008-04-18) 117b
27 27 "Crack That Whip" Dan Povenmire Bobby Gaylor & Martin Olson (story)
Timothy Björklund & Kim Roberson (storyboards)
N/A 23 tháng 5, 2008 (2008-05-23) 118a
28 28 "The Best Lazy Day Ever" Zac Moncrief Bobby Gaylor & Martin Olson (story)
Jon Colton Barry & Mike Roth (storyboards)
N/A 23 tháng 5, 2008 (2008-05-23) 118b
29 29 "Boyfriend from 27,000 B.C." Zac Moncrief Martin Olson (story)
Aliki Theofilopoulos Grafft & Marc Crisafulli (storyboards)
N/A 6 tháng 6, 2008 (2008-06-06) 119a
30 30 "Voyage to the Bottom of Buford" Zac Moncrief Bobby Gaylor & Martin Olson (story)
Antoine Guilbaud & Chong Lee (storyboards)
N/A 6 tháng 6, 2008 (2008-06-06) 119b
31 31 "A Hard Day's Knight" Dan Povenmire Bobby Gaylor & Martin Olson (story)
Jon Colton Barry & Mike Roth (storyboards)
N/A 13 tháng 6, 2008 (2008-06-13) 110a
32 32 "Traffic Cam Caper" Dan Povenmire & Zac Moncrief Martin Olson (story)
Kim Roberson & Marc Ceccarelli (storyboards)
N/A 11 tháng 7, 2008 (2008-07-11) 121a
33 33 "Bowl-R-Ama Drama" Dan Povenmire Bobby Gaylor & Martin Olson (story)
Chris Headrick & Alex Almaguer (storyboards)
N/A 11 tháng 7, 2008 (2008-07-11) 121b
34 34 "Got Game?" Zac Moncrief Jon Colton Barry, Bobby Gaylor, Lance LeCompte & Martin Olson (story)
Antoine Guilbaud & Chong Lee (storyboards)
N/A 1 tháng 8, 2008 (2008-08-01) 125a
35 35 "Comet Kermillian" Dan Povenmire Bobby Gaylor & Martin Olson (story)
Chris Headrick & Alex Almaguer (storyboards)
N/A 1 tháng 8, 2008 (2008-08-01) 125b
36 36 "Put That Putter Away" Zac Moncrief Bobby Gaylor & Martin Olson (story)
Jon Colton Barry & Michael Diederich (storyboards)
N/A 8 tháng 8, 2008 (2008-08-08) 120a
37 37 "Does This Duckbill Make Me Look Fat?" Dan Povenmire Bobby Gaylor & Martin Olson (story)
Douglas McCarthy & Piero Piluso (storyboards)
N/A 8 tháng 8, 2008 (2008-08-08) 120b
38 38 "The Flying Fishmonger" Zac Moncrief Bobby Gaylor & Martin Olson (story)
Kim Roberson & Elizabeth Ito (storyboards)
N/A 12 tháng 9, 2008 (2008-09-12) 115b
39 39 "One Good Scare Ought to Do It!" Dan Povenmire & Zac Moncrief Bobby Gaylor & Martin Olson (story)
Jon Colton Barry & Chris Headrick (storyboards)
N/A 3 tháng 10, 2008 (2008-10-03) 109
40 40 "The Monster of Phineas-n-Ferbenstein" Zac Moncrief Jon Colton Barry & Martin Olson (story)
Jon Colton Barry & Michael Diederich (storyboards)
N/A 17 tháng 10, 2008 (2008-10-17) 122a
41 41 "Oil on Candace" Zac Moncrief Bobby Gaylor & Martin Olson (story)
Antoine Guilbaud & Aliki Theofilopoulos Grafft (storyboards)
N/A 17 tháng 10, 2008 (2008-10-17) 122b
42 42 "Out of Toon" Zac Moncrief Bobby Gaylor & Martin Olson (story)
Jon Colton Barry & Michael Diederich (storyboards)
N/A 7 tháng 11, 2008 (2008-11-07) 126a
43 43 "Hail Doofania!" Zac Moncrief Bobby Gaylor & Martin Olson (story)
Antoine Guilbaud & Aliki Theofilopoulos Grafft (storyboards)
N/A 7 tháng 11, 2008 (2008-11-07) 126b
44 44 "Out to Launch" Dan Povenmire & Zac Moncrief Bobby Gaylor & Martin Olson (story)
Kim Roberson, Piero Piluso & Kent Osborne (storyboards)
N/A 5 tháng 12, 2008 (2008-12-05) 124
45 45 "Phineas and Ferb Get Busted!" Dan Povenmire Bobby Gaylor & Martin Olson (story)
Jon Colton Barry & Piero Piluso (storyboards)
3.70[3] 16 tháng 2, 2009 (2009-02-16) (Disney XD) 116
46 46 "Unfair Science Fair" Dan Povenmire & Zac Moncrief Bobby Gaylor & Martin Olson (story)
Aliki Theofilopoulos Grafft & Elizabeth Ito (storyboards)
3.06[4] 17 tháng 2, 2009 (2009-02-17) (Disney XD) 123a
47 47 "Unfair Science Fair Redux"(Another Story) Dan Povenmire & Zac Moncrief Bobby Gaylor & Martin Olson (story)
Jon Colton Barry & Piero Piluso (storyboards)
3.06[4] 18 tháng 2, 2009 (2009-02-18) (Disney XD) 123b


Mùa 2 (2009–11)[sửa | sửa mã nguồn]

Bài chi tiết: Phineas and Ferb (mùa 2)
Số tập theo phim Số tập theo mùa Tựa đề Đạo diễn Biên kịch Người xem Mỹ
(triệu người)
Ngày công chiếu
sản xuất
48 1 "The Lake Nose Monster" Robert F. Hughes Richard Goodman (story)
Jon Colton Barry & Piero Piluso (storyboards)
2.67[5] 19 tháng 2, 2009 (2009-02-19) 201
49 2 "Interview With a Platypus" Zac Moncrief Jon Colton Barry (story)
Antoine Guilbaud & Kim Roberson (storyboards)
N/A February 20, 2009 202a
50 3 "Tip of the Day" Robert F. Hughes David Shane (story)
Jon Colton Barry & Piero Piluso (storyboards)
N/A February 20, 2009 202b
51 4 "Attack of the 50 Foot Sister" Zac Moncrief Bill Motz & Bob Roth (story)
Jon Colton Barry & Piero Piluso (storyboards)
N/A February 21, 2009 203a
52 5 "Backyard Aquarium" Robert F. Hughes Jen Kirkman (story)
Joe Orrantia & Mike Roth (storyboards)
N/A February 21, 2009 203b
53 6 "Day of the Living Gelatin" Zac Moncrief Michael Ryan (story)
Mike Roth & Joe Orrantia (storyboards)
N/A February 28, 2009 204a
54 7 "Elementary My Dear Stacy" Zac Moncrief Jon Colton Barry (story)
Antoine Guilbaud & Kim Roberson (storyboards)
N/A February 28, 2009 204b
55 8 "Don't Even Blink" Robert F. Hughes Bobby Gaylor & Dan Povenmire (story)
Antoine Guilbaud & Kim Roberson (storyboards)
N/A April 4, 2009 205a
56 9 "Chez Platypus" Zac Moncrief Jen Kirkman & Jon Colton Barry (story)
Antoine Guilbaud & Kim Roberson (storyboards)
N/A April 4, 2009 205b
57 10 "Perry Lays an Egg" Zac Moncrief Michael Ryan (story)
Joe Orrantia & Mike Roth (storyboards)
N/A April 11, 2009 206a
58 11 "Gaming the System" Zac Moncrief Bill Motz & Bob Roth (story)
Joe Orrantia & Zac Moncrief (storyboards)
N/A April 11, 2009 206b
59 12 "The Chronicles of Meap" Jeff "Swampy" Marsh & Robert F. Hughes Jon Colton Barry & David Shane (story)
Jon Colton Barry & Piero Piluso (storyboards)
N/A April 18, 2009 207
60 13 "Thaddeus and Thor" Zac Moncrief Devin Bunje & Nick Stanton (story)
Antoine Guilbaud & Kim Roberson (storyboards)
N/A June 15, 2009 208a
61 14 "De Plane! De Plane!" Zac Moncrief David Teitelbaum (story)
Joe Orrantia & Mike Roth (storyboards)
N/A June 15, 2009 208b
62 15 "Let's Take a Quiz" Zac Moncrief Devin Bunje & Nick Stanton (story)
Joe Orrantia & Mike Roth (storyboards)
N/A June 22, 2009 209a
63 16 "At the Car Wash" Robert F. Hughes May Chan (story)
Michael Diederich & Perry Zombolas (storyboards)
N/A June 22, 2009 209b
64 17 "Oh, There You Are, Perry" Robert F. Hughes Jon Colton Barry (story)
Aliki Theofilopoulos Grafft & Antoine Guilbaud (storyboards)
N/A July 11, 2009 210a
65 18 "Swiss Family Phineas" Zac Moncrief Scott Peterson (story)
Sherm Cohen & Chong Lee (storyboards)
N/A July 11, 2009 210b
66 19 "Hide and Seek" Zac Moncrief Jon Colton Barry (story)
Kim Roberson & Kaz (storyboards)
N/A July 18, 2009 213a
67 20 "That Sinking Feeling" Robert F. Hughes May Chan (story)
Aliki Theofilopoulos Grafft & Antoine Guilbaud (storyboards)
N/A July 18, 2009 213b
68 21 "The Baljeatles" Robert F. Hughes Jon Colton Barry (story)
Jon Colton Barry & Piero Piluso (storyboards)
N/A July 25, 2009 214a
69 22 "Vanessassary Roughness" Robert F. Hughes Scott Peterson (story)
Michael Diederich & Perry Zombolas (storyboards)
N/A July 25, 2009 214b
70 23 "No More Bunny Business" Zac Moncrief Jon Colton Barry (story)
Sherm Cohen & Chong Lee (storyboards)
2.80[6] August 1, 2009 215a
71 24 "Spa Day" Robert F. Hughes Jennifer Keene (story)
Aliki Theofilopoulos Grafft & Antoine Guilbaud (storyboards)
2.80[6] August 1, 2009 215b
72 25 "Phineas and Ferb's Quantum Boogaloo" Zac Moncrief Scott Peterson (story)
Kim Roberson & Kaz (storyboards)
3.88[7] September 21, 2009 212
73 26 "Phineas and Ferb's Musical Cliptastic Countdown" Dan Povenmire Scott Peterson (written)
Jon Colton Barry (story)
4.50[8] October 12, 2009 211
74 27 "Bubble Boys" Zac Moncrief May Chan (story)
Mike Roth & J.G. Orrantia (storyboards)
4.01[9] October 17, 2009 216a
75 28 "Isabella and the Temple of Sap" Zac Moncrief May Chan (story)
Mike Roth & J.G. Orrantia (storyboards)
4.01[9] October 17, 2009 216b
76 29 "Cheer Up Candace" Robert F. Hughes May Chan (story)
Michael Diederich & Perry Zombolas (storyboards)
4.13[10] October 24, 2009 217a
77 30 "Fireside Girl Jamboree" Zac Moncrief Jennifer Keene (story)
Sherm Cohen & Chong Lee (storyboards)
4.13[11] October 24, 2009 217b
78 31 "The Bully Code" Zac Moncrief Martin Olson (story)
Kim Roberson & Kaz (storyboards)
4.27[12] October 31, 2009 218a
79 32 "Finding Mary McGuffin" Robert F. Hughes & Jay Lender Jennifer Keene (story)
Aliki Theofilopoulos Grafft & Antoine Guilbaud (storyboards)
4.27[13] October 31, 2009 218b
80 33 "Picture This" Robert F. Hughes & Jay Lender Martin Olson (story)
Michael Diederich & Kaz (storyboards)
N/A November 7, 2009 220a
81 34 "Nerdy Dancin'" Zac Moncrief May Chan (story)
J.G. Orrantia & Perry Zombolas (storyboards)
N/A November 7, 2009 220b
82 35 "What Do It Do?" Robert F. Hughes & Jay Lender Martin Olson (story)
Jon Colton Barry & Piero Piluso (storyboards)
N/A November 14, 2009 219a
83 36 "Atlantis" Zac Moncrief Jennifer Keene (story)
Kim Roberson & Kaz (storyboards)
N/A November 14, 2009 219b
84 37 "Phineas and Ferb Christmas Vacation" Zac Moncrief Jon Colton Barry & Scott Peterson (story)
Jon Colton Barry & Piero Piluso (storyboards)
5.21[14] 7 tháng 12, 2009 (2009-12-07) 222
85 38 "Just Passing Through" Zac Moncrief Martin Olson (story)
Edgar Karapetyan & Kim Roberson (storyboards)
N/A February 6, 2010 224a
86 39 "Candace's Big Day" Robert F. Hughes & Jay Lender Jennifer Keene (story)
Aliki Theofilopoulos Grafft & Antoine Guilbaud (storyboards)
N/A February 6, 2010 224b
87 40 "I Was a Middle Aged Robot" Zac Moncrief Martin Olson (story)
Sherm Cohen & Chong Lee (storyboards)
N/A February 13, 2010 221a
88 41 "Suddenly Suzy" Robert F. Hughes & Jay Lender Martin Olson & May Chan (story)
Aliki Theofilopoulos Grafft & Antoine Guilbaud (storyboards)
N/A February 13, 2010 221b
89 42 "Undercover Carl" Zac Moncrief Martin Olson & May Chan (story)
Chong Lee & Sherm Cohen (storyboards)
N/A February 13, 2010 223a
90 43 "Hip Hip Parade" Robert F. Hughes & Zac Moncrief May Chan (story)
J.G. Orrantia & Perry Zombolas (storyboards)
N/A February 13, 2010 223b
91 44 "Invasion of the Ferb Snatchers" Zac Moncrief Jennifer Keene & Martin Olson (story)
J.G. Orrantia & Perry Zombolas (storyboards)
N/A February 20, 2010 225a
92 45 "Ain't No Kiddie Ride" Zac Moncrief Jennifer Keene & Martin Olson (story)
Sherm Cohen & Chong Lee (storyboards)
N/A February 20, 2010 225b
93 46 "Not Phineas and Ferb" Zac Moncrief Martin Olson (story)
Kim Roberson & Kaz (storyboards)
1.84[15] February 27, 2010 228a
94 47 "Phineas and Ferb-Busters" Jay Lender Scott Peterson (story)
Aliki Theofilopoulos Grafft & Antoine Guilbaud (storyboards)
1.84[16] February 27, 2010 228b
95 48 "The Lizard Whisperer" Zac Moncrief May Chan, Jennifer Keene & Martin Olson (story)
Sherm Cohen & Chong Lee (storyboards)
N/A March 6, 2010 229a
96 49 "Robot Rodeo" Jay Lender May Chan (story)
Kaz & J.G. Orrantia (storyboards)
N/A March 6, 2010 229b
97 50 "The Beak" Jeff "Swampy" Marsh Scott Peterson (story)
Jon Colton Barry & Piero Piluso (storyboards)
N/A March 8, 2010 227
98 51 "She's the Mayor" Zac Moncrief Jennifer Keene & Martin Olson (story)
Michael Diederich & Perry Zombolas (storyboards)
N/A June 14, 2010 231a
99 52 "The Lemonade Stand" Jay Lender May Chan (story)
Aliki Theofilopoulos Grafft & Antoine Guilbaud (storyboards)
N/A June 14, 2010 231b
100 53 "Phineas and Ferb Hawaiian Vacation" Zac Moncrief Jennifer Keene (part 1 & 2) & May Chan (part 2) (story)
Kaz & Kim Roberson (part 1), Michael Diederich & Perry Zombolas (part 2) (storyboards)
N/A July 9, 2010 (Disney Channel) 234
101 54 "Phineas and Ferb: Summer Belongs To You!" Robert F. Hughes & Dan Povenmire Dan Povenmire & Jeff "Swampy" Marsh (story)
Dan Povenmire, Robert F. Hughes, Kyle Menke, Kim Roberson, Michael Diederich, Aliki Theofilopoulos Grafft, Antoine Guilbaud, Kaz, J.G. Orrantia, Mike Roth & Perry Zombolas (storyboards)
3.86[17] August 2, 2010 237–238
102 55 "Nerds of a Feather" Jay Lender Jon Colton Barry (story)
Jon Colton Barry & Piero Piluso (storyboards)
3.40[18] August 16, 2010 233
103 56 "Wizard of Odd" Robert F. Hughes & Jay Lender Scott Peterson (story)
Michael Diederich & Kaz (storyboards)
3.07[19] September 24, 2010 226
104 57 "We Call it Maze" Zac Moncrief Jennifer Keene (story)
Bernie Petterson & Chong Lee (storyboards)
4.35[20] October 1, 2010 232a
105 58 "Ladies and Gentlemen: Meet Max Modem!" Jay Lender Scott Peterson (story)
J.G. Orrantia & Kaz (storyboards)
4.35[21] October 1, 2010 232b
106 59 "The Secret of Success" Zac Moncrief May Chan & Jennifer Keene (story)
Kim Roberson & Kaz (storyboards)
N/A October 8, 2010 230a
107 60 "The Doof Side of the Moon" Jay Lender Jon Colton Barry & Martin Olson (story)
Edgar Karapetyan & Bernie Petterson (storyboards)
N/A October 8, 2010 230b
108 61 "Split Personality" Jay Lender Scott Peterson, Jennifer Keene & Lance LeCompte (story)
Aliki Theofilopoulos Grafft & Antoine Guilbaud (storyboards)
3.23[22] October 29, 2010 235a
109 62 "Brain Drain" Jay Lender Martin Olson (story)
J.G. Orrantia & Kaz (storyboards)
3.23[23] October 29, 2010 235b
110 63 "Rollercoaster: The Musical!" Dan Povenmire & Robert F. Hughes Dan Povenmire & Jeff "Swampy" Marsh (story)
May Chan, Jennifer Keene, Martin Olson & Scott Peterson (written)
Flammarion Ferreira, Wendy Grieb, Robert F. Hughes, Chris Headrick & Chong Lee (storyboards)
N/A 28 tháng 1, 2011 (2011-01-28) 239
111 64 "Make Play"[24] Zac Moncrief May Chan (story)
Bernie Petterson & Edgar Karapetyan (storyboards)
N/A February 11, 2011 236a
112 65 "Candace Gets Busted"[24] Zac Moncrief Scott Peterson (story)
Kim Roberson & Kaz (storyboards)
N/A February 11, 2011 236b


Mùa 3 (2011–12)[sửa | sửa mã nguồn]

Bài chi tiết: Phineas và Ferb (mùa 3)
Số tập theo phim Số tập theo mùa Tựa đề Đạo diễn Biên kịch Người xem Mỹ
(triệu người)
Ngày công chiếu
sản xuất
113 1 "The Great Indoors" Jay Lender Jim Bernstein (story)
Chong Lee & Bernie Petterson (storyboards)
3.31[25] 4 tháng 3, 2011 (2011-03-04) 302a
114 2 "Canderemy" Jay Lender Scott Peterson (story)
J.G. Orrantia & Kim Roberson (storyboards)
3.31[25] 4 tháng 3, 2011 (2011-03-04) 302b
115 3 "Run, Candace, Run" Jay Lender Sergio Armendariz, Jon Colton Barry, Jennifer Keene & Martin Olson (story)
Michael Diederich, Antoine Guilbaud, Kyle Menke & Perry Zombolas (storyboards)
3.21[26] 11 tháng 3, 2011 (2011-03-11) 301a Guest stars: Tina Fey as Annabelle Johnson
116 4 "Last Train to Bustville" Robert F. Hughes Martin Olson (story)
Antoine Guilbaud, Jeff Myers & Mike Roth (storyboards)
3.21[26] 11 tháng 3, 2011 (2011-03-11) 301b
117 5 "Phineas' Birthday Clip-O-Rama!" Jay Lender Scott Peterson (story)
Chong Lee & Bernie Petterson (storyboards)
2.49[27] 1 tháng 4, 2011 (2011-04-01) 304
118 6 "The Belly of the Beast"[28] Jay Lender Jim Bernstein (story)
Michael Diederich & Kyle Menke (storyboards)
2.30[29] 29 tháng 4, 2011 (2011-04-29) 303a
119 7 "Moon Farm"[28] Robert F. Hughes Jim Bernstein (story)
Antoine Guilbaud & Kaz (storyboards)
2.30[29] 29 tháng 4, 2011 (2011-04-29) 303b
120 8 "Ask a Foolish Question"[30] Jay Lender Martin Olson (story)
Chong Lee & Bernie Petterson (storyboards)
2.56[31] 13 tháng 5, 2011 (2011-05-13) 305a
121 9 "Misperceived Monotreme"[30] Jay Lender Martin Olson (story)
Kaz & Tom Minton (storyboards)
2.56[31] 13 tháng 5, 2011 (2011-05-13) 305b
122 10 "Candace Disconnected"[32] Robert F. Hughes Martin Olson (story)
Aliki Theofilopoulos Grafft & Antoine Guilbaud (storyboards)
N/A 18 tháng 6, 2011 (2011-06-18) 306a
123 11 "Magic Carpet Ride"[32] Jay Lender Jennifer Keene (story)
Michael Diederich & Tom Minton (storyboards)
N/A 18 tháng 6, 2011 (2011-06-18) 306b
124 12 "Bad Hair Day"[33] Robert F. Hughes Jim Bernstein & Lance LeCompte (story)
Kim Roberson & Kaz (storyboards)
4.37[34] 24 tháng 6, 2011 (2011-06-24) 307a
125 13 "Meatloaf Surprise"[33] Robert F. Hughes Martin Olson (story)
Chong Lee & Bernie Petterson (storyboards)
4.37[34] 24 tháng 6, 2011 (2011-06-24) 307b
126 14 "Phineas and Ferb Interrupted"[35] Jay Lender Jennifer Keene (story)
Kim Roberson & Kaz (storyboards)
4.29[36] 15 tháng 7, 2011 (2011-07-15) 309a
127 15 "A Real Boy"[35] Robert F. Hughes Martin Olson, Jim Bernstein & Scott Peterson (story)
Aliki Theofilopoulos Grafft & Antoine Guilbaud (storyboards)
4.29[36] 15 tháng 7, 2011 (2011-07-15) 309b
128 16 "Mommy Can You Hear Me?"[37] Jay Lender Martin Olson, Jim Bernstein & Scott Peterson (story)
J.G. Orrantia & Kaz (storyboards)
3.11[38] 29 tháng 7, 2011 (2011-07-29) 310a
129 17 "Road Trip"[37] Robert F. Hughes Scott Peterson (written)
Kim Roberson & Kaz (storyboards)
3.11 29 tháng 7, 2011 (2011-07-29) 310b
130 18 "Tour de Ferb"[39] Jay Lender Jim Bernstein & Martin Olson (story)
Chong Lee & Bernie Petterson (storyboards)
3.93[40] 12 tháng 8, 2011 (2011-08-12) 311b
131 19 "Skiddley Whiffers"[41] Jay Lender Jim Bernstein (story)
Chong Lee & Tom Minton (storyboards)
3.81[42] 26 tháng 8, 2011 (2011-08-26) 311a
132 20 "My Fair Goalie"[43] Jeff "Swampy" Marsh & Robert F. Hughes Jim Bernstein & Jon Colton Barry (story)
Jon Colton Barry & Mike Milo (storyboards)
4.65[44] 9 tháng 9, 2011 (2011-09-09) 312
133 21 "Bullseye!"[45] Jay Lender Martin Olson (story)
J.G. Orrantia & Kaz (storyboards)
4.18[46] 30 tháng 9, 2011 (2011-09-30) 313b
134 22 "That's the Spirit!" Jay Lender Scott Peterson (story)
Bernie Petterson & Michael Diederich (storyboards)
3.37[47] 7 tháng 10, 2011 (2011-10-07) 314a
135 23 "The Curse of Candace" Robert F. Hughes & Jay Lender Martin Olson (story)
J.G. Orrantia & Kaz (storyboards)
3.37[47] 7 tháng 10, 2011 (2011-10-07) 314b
136 24 "Escape from Phineas Tower" Jay Lender Kaz (story)
Bernie Petterson, Michael Diederich & Tom Minton (storyboards)
3.34[48] 21 tháng 10, 2011 (2011-10-21) 315a
137 25 "Lotsa Latkes" Jay Lender Jim Bernstein & Jon Colton Barry (story)
Chong Lee & Mike Milo (storyboards)
3.61[49] 18 tháng 11, 2011 (2011-11-18) 316b
138 26 "Ferb Latin"[50] Robert F. Hughes & Jay Lender Jim Bernstein & Jon Colton Barry (story)
Antoine Guilbaud & Kaz (storyboards)
2.93[51] 25 tháng 11, 2011 (2011-11-25) 316a
139 27 "A Phineas and Ferb Family Christmas"[52] Dan Povenmire & Robert F. Hughes Scott Peterson (story and written)
Derek Thompson, Seth Kearsley & Wendy Grieb (storyboards)
4.22[53] 2 tháng 12, 2011 (2011-12-02) 317a Guest star: Kelly Clarkson as herself
140 28 "Tri-Stone Area"[54] Robert F. Hughes Scott Peterson (story)
Aliki Theofilopoulos Grafft & Antoine Guilbaud (storyboards)
N/A 13 tháng 1, 2012 (2012-01-13) 308a
141 29 "Doof Dynasty"[55] Jay Lender Scott Peterson (story)
Michael Diederich & Tom Minton (storyboards)
N/A 14 tháng 1, 2012 (2012-01-14) 308b
142 30 "Excaliferb"[56] Robert F. Hughes Scott Peterson (story)
Aliki Theofilopoulos Grafft & J.G. Orrantia (storyboards)
2.17[57] 15 tháng 1, 2012 (2012-01-15) 320
143 31 "Phineas and Ferb and the Temple of Juatchadoon"[58] Jay Lender Jim Bernstein (story)
Bernie Petterson & Michael Diederich (storyboards)
2.76[59] 16 tháng 1, 2012 (2012-01-16) (Disney XD) 322b
144 32 "Monster from the Id"[60] Jay Lender Jim Bernstein (story)
Kim Roberson & Kaz (storyboards)
2.51[61] 10 tháng 2, 2012 (2012-02-10) 321a
145 33 "Gi-Ants"[62] Robert F. Hughes Jim Bernstein (story)
Mike Milo & Seth Kearsley (storyboards)
2.51[61] 10 tháng 2, 2012 (2012-02-10) 321b
146 34 "The Remains of the Platypus"[63] Zac Moncrief Clint Daniels & Jill Daniels (story)
Zac Moncrief & John Mathot (storyboards)
3.34[64] 24 tháng 2, 2012 (2012-02-24) 315b
147 35 "Mom's in the House" Jay Lender Martin Olson (story)
Antoine Guilbaud & Kaz (storyboards)
2.45[65] 2 tháng 3, 2012 (2012-03-02) 319a
148 36 "Perry the Actorpus" Robert F. Hughes Scott Peterson (story)
Eddy Houchins & Kaz (storyboards)
N/A 3 tháng 3, 2012 (2012-03-03) (Disney XD) 313a
149 37 "Let's Bounce"[66] Robert F. Hughes Jim Bernstein (story)
Kim Roberson & Kaz (storyboards)
N/A 16 tháng 3, 2012 (2012-03-16) 323b
150 38 "Bully Bromance Breakup"[67] Jay Lender Scott Peterson (story)
John Mathot & Mike Milo (storyboards)
N/A 16 tháng 3, 2012 (2012-03-16) 324b
151 39 "Quietest Day Ever"[68] Jay Lender Jim Bernstein (story)
Antoine Guilbaud & Kaz (storyboards)
2.64[69] 30 tháng 3, 2012 (2012-03-30) 324a
152 40 "The Doonkleberry Imperative"[70] Jay Lender Martin Olson (story)
Michael Diederich & Bernie Petterson (storyboards)
2.64[69] 30 tháng 3, 2012 (2012-03-30) 325a
153 41 "Meapless in Seattle"[71] Robert F. Hughes Jon Colton Barry (story)
Derek Thompson, Jon Colton Barry & Kyle Menke (storyboards)
3.06[72] 6 tháng 4, 2012 (2012-04-06) 327
154 42 "Delivery of Destiny"[73] Robert F. Hughes Scott Peterson (story)
Kim Roberson & Kaz (storyboards)
2.94[74] 27 tháng 4, 2012 (2012-04-27) 323a
155 43 "Buford Confidential"[75] Jay Lender Jim Bernstein & Martin Olson (story)
Antoine Guilbaud & Kaz (storyboards)
2.94[74] 27 tháng 4, 2012 (2012-04-27) 325b
156 44 "The Mom Attractor"[76] Robert F. Hughes Martin Olson (story)
Aliki Theofilopoulos Grafft & J.G. Orrantia (storyboards)
2.24[77] 4 tháng 5, 2012 (2012-05-04) 328a
157 45 "Cranius Maximus"[78] Jay Lender Scott Peterson (story)
Bernie Petterson & Michael Diederich (storyboards)
2.24[79] 4 tháng 5, 2012 (2012-05-04) 328b
158 46 "Agent Doof"[80] Robert F. Hughes Scott Peterson (story)
Michael Diederich & Bernie Petterson (storyboards)
2.78[81] 11 tháng 5, 2012 (2012-05-11) 322a
159 47 "Minor Monogram"[82] Dan Povenmire Jim Bernstein (story)
Jon Colton Barry & Kyle Menke (storyboards)
2.78[83] 11 tháng 5, 2012 (2012-05-11) 319b
160 48 "What A Croc!"[84] Robert F. Hughes Martin Olson (story)
Aliki Theofilopoulos Grafft & Antoine Guilbaud (storyboards)
2.73[85] 1 tháng 6, 2012 (2012-06-01) 318a
161 49 "Sleepwalk Surprise"[86] Robert F. Hughes Scott Peterson (story)
Kim Roberson & Kaz (storyboards)
3.29[87] 8 tháng 6, 2012 (2012-06-08) 326a
162 50 "Sci-Fi Pie Fly"[88] Jay Lender Jim Bernstein & Martin Olson (story)
John Mathot & Mike Milo (storyboards)
3.29[89] 8 tháng 6, 2012 (2012-06-08) 326b
163 51 "Sipping with the Enemy"[90] Robert F. Hughes Scott Peterson (story)
Kim Roberson & Kaz (storyboards)
3.84[91] 22 tháng 6, 2012 (2012-06-22) 329a
164 52 "Tri-State Treasure: Boot of Secrets"[92] Jay Lender Jim Bernstein (story)
J.G. Orrantia & Mike Milo (storyboards)
3.84[93] 22 tháng 6, 2012 (2012-06-22) 329b
165 53 "Doofapus" Robert F. Hughes Scott Peterson (story)
Aliki Theofilopoulos Grafft, J.G. Orrantia & John Mathot (storyboards)
2.67[94] 6 tháng 7, 2012 (2012-07-06) 330a
166 54 "Norm Unleashed" Jay Lender Jim Bernstein & Martin Olson (story)
Bernie Petterson & Michael Diederich (storyboards)
3.26[95] 20 tháng 7, 2012 (2012-07-20) 330b
167 55 "Where's Perry?"
(Part One)[96]
Robert F. Hughes Martin Olson, Jim Bernstein & Scott Peterson (story)
Bernie Petterson, J.G. Orrantia, Kim Roberson & Kaz (storyboards)
3.73[97] 26 tháng 7, 2012 (2012-07-26) 332
168 56 "Where's Perry?"
(Part Two)[98]
Robert F. Hughes & Jay Lender Martin Olson, Jim Bernstein & Scott Peterson (story)
Aliki Theofilopoulos Grafft, Derek Thompson, Edgar Karapetyan, John Mathot, Jon Colton Barry & Kyle Menke (storyboards)
4.29[99] 24 tháng 8, 2012 (2012-08-24) 333
169 57 "Ferb TV"[100] Robert F. Hughes Scott Peterson (story)
Chong Lee & Mike Milo (storyboards)
3.61[101] 7 tháng 9, 2012 (2012-09-07) 318b
170 58 "When Worlds Collide"[102] Robert F. Hughes Scott Peterson (story)
Derek Thompson & Kyle Menke (storyboards)
2.64[103] 14 tháng 9, 2012 (2012-09-14) 331a
171 59 "What'd I Miss?"[104] Robert F. Hughes Scott Peterson (story)
Aliki Theofilopoulos Grafft & John Mathot (storyboards)
2.43[105] 17 tháng 9, 2012 (2012-09-17) (Disney XD) 334b
172 60 "Road to Danville"[106] Jay Lender Jim Bernstein & Jon Colton Barry (story)
Antoine Guilbaud & Kaz (storyboards)
2.73[107] 26 tháng 10, 2012 (2012-10-26) 331b
173 61 "This Is Your Backstory"[108] Jay Lender Scott Peterson (story)
Michael Diederich & Seth Kearsley (storyboards)
2.78[109] 2 tháng 11, 2012 (2012-11-02) 335
174 62 "Blackout!"[110] Jay Lender Jim Bernstein (story)
Antoine Guilbaud & Kaz (storyboards)
2.44[111] 9 tháng 11, 2012 (2012-11-09) 334a


Mùa 4 (2012–15)[sửa | sửa mã nguồn]

Bài chi tiết: Phineas và Ferb (mùa 4)
Số tập theo phim Số tập theo mùa Tựa đề Đạo diễn Biên kịch Người xem Mỹ
(triệu người)
Ngày công chiếu
sản xuất
175 1 "For Your Ice Only" Robert F. Hughes Scott Peterson (story)
Eddie Pittman & Joshua Pruett (storyboards)
3.70[112] 7 tháng 12, 2012 (2012-12-07) 402a
176 2 "Happy New Year!" Sue Perrotto Dani Vetere (story)
Antoine Guilbaud & Kaz (storyboards)
3.70[112] 7 tháng 12, 2012 (2012-12-07) 402b
177 3 "Fly on the Wall" Sue Perrotto Jim Bernstein (story)
Aliki Theofilopoulos Grafft & John Mathot (storyboards)
3.39[113] 11 tháng 1, 2013 (2013-01-11) 401a
178 4 "Bully Bust" Sue Perrotto Jim Bernstein (story)
Bernie Petterson & J.G. Orrantia (storyboards)
2.99[114] 18 tháng 1, 2013 (2013-01-18) 403a
179 5 "My Sweet Ride" Robert F. Hughes Dani Vetere (story)
Chris Headrick & Michael Diederich (storyboards)
3.77[115] 1 tháng 2, 2013 (2013-02-01) 401b
180 6 "Der Kinderlumper" Robert F. Hughes Jim Bernstein (story)
Michael B. Singleton & Michael Diederich (storyboards)
3.14[116] 15 tháng 2, 2013 (2013-02-15) 404a
181 7 "Sidetracked" Robert F. Hughes & Sue Perrotto Dani Vetere & Scott Peterson (story)
Kim Roberson, Kaz, Aliki Theofilopoulos Grafft & John Mathot (storyboards)
2.98[117] 1 tháng 3, 2013 (2013-03-01) 406
182 8 "Primal Perry" Robert F. Hughes Martin Olson, Jim Bernstein & Scott Peterson (story)
Joshua Pruett & Kyle Menke (storyboards)
2.46[118] 2 tháng 3, 2013 (2013-03-02) (Disney XD) 408
183 9 "Mind Share" Robert F. Hughes Martin Olson (story)
Michael B. Singleton & Michael Diederich (storyboards)
3.24[119] 5 tháng 4, 2013 (2013-04-05) 407b
184 10 "Backyard Hodge Podge" Sue Perrotto Dani Vetere (story)
Aliki Theofilopoulos Grafft & John Mathot (storyboards)
2.59[120] 19 tháng 4, 2013 (2013-04-19) 403b
185 11 "Bee Day" Sue Perrotto Dani Vetere (story)
Antoine Guilbaud & Kaz (storyboards)
2.44[121] 26 tháng 4, 2013 (2013-04-26) 405a
186 12 "Bee Story" Sue Perrotto Dani Vetere (story)
Bernie Petterson & J.G. Orrantia (storyboards)
2.44[121] 26 tháng 4, 2013 (2013-04-26) 405b
187 13 "Great Balls Of Water" Sue Perrotto Jim Bernstein (story)
Aliki Theofilopoulos Grafft & John Mathot (storyboards)
3.29[122] 7 tháng 6, 2013 (2013-06-07) 410a
188 14 "Where's Pinky?" Robert F. Hughes Dani Vetere, Jim Bernstein & Martin Olson (story)
Eddie Pittman & Joshua Pruett (storyboards)
3.29 7 tháng 6, 2013 (2013-06-07) 410b
189 15 "Phineas and Ferb's Musical Cliptastic Countdown Hosted by Kelly Osbourne" Kim Roberson (uncredited)[123] Bobby Gaylor (written) (uncredited)[123] 3.12[124] 28 tháng 6, 2013 (2013-06-28) 440
190 16 "Knot My Problem" Sue Perrotto Dani Vetere (story)
Antoine Guilbaud & Kaz (storyboards)
2.64[125] 5 tháng 7, 2013 (2013-07-05) 407a
191 17 "Just Desserts" Robert F. Hughes Dani Vetere (story)
Kim Roberson & Kaz (storyboards)
2.64[125] 5 tháng 7, 2013 (2013-07-05) 404b
192 18 "La Candace-Cabra" Sue Perrotto Jonathan Howard (story)
Bernie Petterson & J.G. Orrantia (storyboards)
2.69[126] 12 tháng 7, 2013 (2013-07-12) 409a
193 19 "Happy Birthday, Isabella" Robert F. Hughes Scott Peterson (story)
Kim Roberson & Kaz (storyboards)
2.69[126] 12 tháng 7, 2013 (2013-07-12) 409b
194 20 "Love at First Byte" Sue Perrotto Martin Olson (story)
Eddie Pittman & J.G. Orrantia (storyboards)
2.83[127] 2 tháng 8, 2013 (2013-08-02) 414a
195 21 "One Good Turn" Robert F. Hughes Jim Bernstein (story)
Edward Rivera & Michael Diederich (storyboards)
3.31[128] 9 tháng 8, 2013 (2013-08-09) 414b
196 22 "Phineas and Ferb: Mission Marvel" Robert F. Hughes & Sue Perrotto Dani Vetere, Jim Bernstein, Martin Olson & Scott Peterson (story)
Antoine Guilbaud, Bernie Petterson, Eddie Pittman, J.G. Orrantia, Joshua Pruett, Kaz, Kim Roberson & Kyle Menke (storyboards)
3.76[129] 16 tháng 8, 2013 (2013-08-16) 411/412
197 23 "Thanks But No Thanks" Sue Perrotto Martin Olson (story)
Antoine Guilbaud & Kaz (storyboards)
2.51[130] 13 tháng 9, 2013 (2013-09-13) 413a
198 24 "Troy Story" Robert F. Hughes Jim Bernstein & Scott Peterson (story)
Michael B. Singleton & Michael Diederich (storyboards)
2.55[131] 20 tháng 9, 2013 (2013-09-20) 413b
199 25 "Druselsteinoween" Robert F. Hughes Dani Vetere (story)
Kyle Menke & Michael Diederich (storyboards)
2.65[132] 4 tháng 10, 2013 (2013-10-04) 419a
200 26 "Terrifying Tri-State Trilogy of Terror" Robert F. Hughes Dani Vetere, Martin Olson & Scott Peterson (story)
Mike Bell, Kim Roberson, Aliki Theofilopoulos Grafft & John Mathot (storyboards)
3.02[133] 5 tháng 10, 2013 (2013-10-05) 418
201 27 "Face Your Fear" Robert F. Hughes Martin Olson (story)
Bernie Petterson & Joshua Pruett (storyboards)
2.14[134] 11 tháng 10, 2013 (2013-10-11) 419b
202 28 "Cheers for Fears" Sue Perrotto Dani Vetere (story)
Aliki Theofilopoulos Grafft, John Mathot & Kim Roberson (storyboards)
2.41[135] 1 tháng 11, 2013 (2013-11-01) 415a
203 29 "Steampunx" Robert F. Hughes Dani Vetere (story)
Bernie Petterson & Joshua Pruett (storyboards)
1.70[136] 15 tháng 11, 2013 (2013-11-15) 417a
204 30 "Just Our Luck" Sue Perrotto Dani Vetere (story)
Aliki Theofilopoulos Grafft & John Mathot (storyboards)
1.75[137] 10 tháng 1, 2014 (2014-01-10) 415b
205 31 "Return Policy" Sue Perrotto Dani Vetere (story)
Mike Bell & Patrick O'Connor (storyboards)
2.23[138] 24 tháng 1, 2014 (2014-01-24) 416a
206 32 "Live and Let Drive" Sue Perrotto Jeff "Swampy" Marsh, Jim Bernstein, Martin Olson & Scott Peterson (story)
Eddie Pittman & J.G. Orrantia (storyboards)
0.41[139] 1 tháng 3, 2014 (2014-03-01) 424b
207 33 "Phineas and Ferb Save Summer" Robert F. Hughes & Sue Perrotto Dani Vetere, Jim Bernstein, Martin Olson & Scott Peterson (story)
J.G. Orrantia, Eddie Pittman, Aliki Theofilopoulos Grafft, Joshua Pruett, John Mathot, Mike Bell, Kyle Menke & Michael Diederich (storyboards)
0.56[140] (Disney XD) / 2.33[141] (Disney Channel) 9 tháng 6, 2014 (2014-06-09) 427/428
208 34 "Father's Day" Sue Perrotto Scott Peterson (story)
Edward Rivera & Patrick O'Connor (storyboards)
0.41[140] 10 tháng 6, 2014 (2014-06-10) 421b
209 35 "Imperfect Storm" Robert F. Hughes Martin Olson (story)
Bernie Petterson & Joshua Pruett (storyboards)
0.44[140] 11 tháng 6, 2014 (2014-06-11) 416b
210 36 "The Return of the Rogue Rabbit" Robert F. Hughes Scott Peterson (story)
Michael B. Singleton & Michael Diederich (storyboards)
0.29[140] 16 tháng 6, 2014 (2014-06-16) 424a
211 37 "It's No Picnic" Sue Perrotto Dani Vetere (story)
Eddie Pittman & J.G. Orrantia (storyboards)
0.48[140] 23 tháng 6, 2014 (2014-06-23) 417b
212 38 "The Klimpaloon Ultimatum" Sue Perrotto Dan Povenmire, Dani Vetere, Jim Bernstein, Martin Olson & Scott Peterson (story)
Patrick O'Connor, Zac Moncrief, Edward Rivera & Michael Diederich (storyboards)
N/A 7 tháng 7, 2014 (2014-07-07) 420
213 39 "Operation Crumb Cake" Robert F. Hughes Dani Vetere (story)
Kim Roberson & Mike Bell (storyboards)
0.48[140] 14 tháng 7, 2014 (2014-07-14) 422a
214 40 "Mandace" Sue Perrotto Jim Bernstein (story)
Aliki Theofilopoulos Grafft & John Mathot (storyboards)
0.48[140] 14 tháng 7, 2014 (2014-07-14) 422b
215 41 "Phineas and Ferb: Star Wars" Robert F. Hughes & Sue Perrotto Dani Vetere, Jim Bernstein, Martin Olson & Scott Peterson (story)
Kyle Menke, John Mathot, Mike Bell, Michael Diederich, Michael B. Singleton, Edward Rivera, Patrick O'Connor, J.G. Orrantia & Eddie Pittman (storyboards)
2.48[142] 26 tháng 7, 2014 (2014-07-26) (Disney Channel) 431/432
216 42 "Lost in Danville" Sue Perrotto Damon Lindelof (story)
Eddie Pittman & J.G. Orrantia (storyboards)
0.54[143] 29 tháng 9, 2014 (2014-09-29) 425a
217 43 "The Inator Method" Sue Perrotto Dani Vetere (story)
Edward Rivera & Patrick O'Connor (storyboards)
0.54[143] 29 tháng 9, 2014 (2014-09-29) 425b
218 44 "Night of the Living Pharmacists" Sue Perrotto & Robert F. Hughes Joshua Pruett, Scott Peterson, Jim Bernstein & Dani Vetere (story)
Eddie Pittman, Kim Roberson, Bernie Petterson, Patrick O'Connor, J.G. Orrantia, Joshua Pruett, Edward Rivera, Aliki Theofilopoulos Grafft & Kyle Menke (storyboards)
2.34[144] 4 tháng 10, 2014 (2014-10-04) (Disney Channel) 429/430 Simon PeggNick Frost reprise their roles of Shaun and Ed from Shaun of the Dead.
219 45 "Tales from the Resistance: Back to the 2nd Dimension" Robert F. Hughes Jim Bernstein (story)
Joshua Pruett, Mike Bell, Kyle Menke & Michael Diederich (storyboards)
0.54[143] 25 tháng 11, 2014 (2014-11-25) 423[145]
220 46 "Doof 101" Robert F. Hughes Dan Povenmire & Jeff "Swampy" Marsh (story)
Kim Roberson, Zac Moncrief & Dan Povenmire (storyboards)
0.24[143] 27 tháng 11, 2014 (2014-11-27) 421a[145]
221 47 "Act Your Age" Robert F. Hughes Dani Vetere (story)
Bernie Petterson & Kim Roberson (storyboards)
0.71[146] 9 tháng 2, 2015 (2015-02-09) 426[145]
222 48 "Last Day of Summer"[147] Sue Perrotto & Robert F. Hughes Dani Vetere, Scott Peterson, Jim Bernstein & Martin Olson (story)
Aliki Theofilopoulos Grafft, Bernie Petterson, Calvin Suggs, John Mathot, Joshua Pruett, Kaz, Kim Roberson & Michael Diederich (storyboards)
2.95[148] 12 tháng 6, 2015 (2015-06-12) 433/434[145]


O.W.C.A. Files[sửa | sửa mã nguồn]

Tựa đề Đạo diễn Biên kịch Người xem Mỹ (triệu người) Ngày công chiếu Prod. Code
"O.W.C.A. Files"[149][150][151] Robert F. Hughes Joshua Pruett, Martin Olson & Scott Peterson (cốt truyện) Aliki Theofilopoulos Grafft, Bernie Petterson, Calvin Suggs, Eddie Pittman, John Mathot, Kim Roberson, Kaz, Kyle Menke & Mike Bell (bản thảo) 0.66[152] 9 tháng 11 năm 2015[153] 441[154]

Phim[sửa | sửa mã nguồn]

Tựa đề Đạo diễn Biên kịch Người xem Mỹ (triệu người) Ngày công chiếu
"Phineas and Ferb the Movie: Across the 2nd Dimension"[155] Dan Povenmire & Robert F. Hughes Dan Povenmire, Jeff "Swampy" Marsh & Jon Colton Barry 7.6[156] 5 tháng 8, 2011 (2011-08-05)

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ https://twitter.com/nickandmore/status/633436589549592576
 2. ^ Levin, Gary (5 tháng 1 năm 2009). “Nielsen ratings: 'House' gets a boost after a super Super Bowl”. USA Today. 
 3. ^ Seidman, Robert (17 tháng 3 năm 2009). “WWE RAW, Cars, Hannah Montana and SpongeBob Lead Weekly Cable Viewing”. TV By the Numbers. Truy cập ngày 31 tháng 7 năm 2009. 
 4. ^ a ă Seidman, Robert. WWE RAW, Hannah Montana and Northern Lights lead cable show rankings”. TV by the Numbers. Truy cập ngày 24 tháng 3 năm 2009. 
 5. ^ “Kids' Choice Awards, Penguins of Madagascar and WWE RAW lead cable”. http://tvbythenumbers.zap2it.com/. Truy cập ngày 25 tháng 10 năm 2013. 
 6. ^ a ă “Disney Channel is TV's No. 1 Network in Total Day and Prime in Target Kid Demos”. http://tvbythenumbers.zap2it.com/. Truy cập ngày 25 tháng 10 năm 2013. 
 7. ^ Seidman, Robert (29 tháng 9 năm 2009). “Cable ratings: Monday Night Football, WWE RAW, Monk top weekly cable chart”. TV by the Numbers. Truy cập ngày 30 tháng 10 năm 2009. 
 8. ^ "Hannah Montana" is the Week's #1 TV/Cable Telecast in Target Kids and Viewers”. http://tvbythenumbers.zap2it.com/. Truy cập ngày 25 tháng 10 năm 2013. 
 9. ^ a ă “Cable ratings: Monday Night Football, RAW, White Collar and Monk top weekly cable chart”. http://tvbythenumbers.zap2it.com/. Truy cập ngày 25 tháng 10 năm 2013. 
 10. ^ http://tvbythenumbers.zap2it.com/2009/11/18/cable-ratings-nfl-football-icarly-and-suite-life-on-deck-top-weekly-cable-charts/33908/
 11. ^ http://tvbythenumbers.zap2it.com/2009/11/18/cable-ratings-nfl-football-icarly-and-suite-life-on-deck-top-weekly-cable-charts/33908/
 12. ^ “Cable ratings: NFL, Sons of Anarchy, Monk, WWE RAW and White Collar top weekly cable charts”. http://tvbythenumbers.zap2it.com/. Truy cập ngày 25 tháng 10 năm 2013. 
 13. ^ “Cable ratings: NFL, Sons of Anarchy, Monk, WWE RAW and White Collar top weekly cable charts”. http://tvbythenumbers.zap2it.com/. Truy cập ngày 25 tháng 10 năm 2013. 
 14. ^ http://tvbythenumbers.zap2it.com/2009/12/15/cable-ratings-nfl-heisman-the-closer-men-of-a-certain-age-and-phineas-and-ferb-top-weekly-cable-charts/36244/
 15. ^ “Disney Channel Posts its Most-Watched May Ever in Total Day in Total Viewers, Kids 6-11 and Tweens 9-14”. http://tvbythenumbers.zap2it.com/. Truy cập ngày 25 tháng 10 năm 2013. 
 16. ^ “Disney Channel Posts its Most-Watched May Ever in Total Day in Total Viewers, Kids 6-11 and Tweens 9-14”. http://tvbythenumbers.zap2it.com/. Truy cập ngày 25 tháng 10 năm 2013. 
 17. ^ Retrieved August 11, 2010 Friday Cable: Phineas and Ferb + Eureka, Haven, The Pillars of the Earth & More Posted on 09 August 2010 by Robert Seidman.
 18. ^ http://tvbythenumbers.zap2it.com/2010/08/30/friday-cable-eureka-haven-up-victorious-bests-wizards-of-waverly-place-down-more/61540/
 19. ^ http://tvbythenumbers.zap2it.com/2010/09/27/friday-cable-ratings-haven-stable-real-time-with-bill-maher-college-football-more/65406/
 20. ^ http://tvbythenumbers.zap2it.com/2010/10/05/cable-top-25-monday-night-football-jersey-shore-wizards-of-waverly-place-phineas-and-ferb-top-week’s-cable-viewing/66700/
 21. ^ http://tvbythenumbers.zap2it.com/2010/10/05/cable-top-25-monday-night-football-jersey-shore-wizards-of-waverly-place-phineas-and-ferb-top-week’s-cable-viewing/66700/
 22. ^ “Disney Channel's “Shake It Up” Stands as TV’s No. 1 Telecast Among Tweens 9-14”. http://tvbythenumbers.zap2it.com/. Truy cập ngày 25 tháng 10 năm 2013. 
 23. ^ “Disney Channel's “Shake It Up” Stands as TV’s No. 1 Telecast Among Tweens 9-14”. http://tvbythenumbers.zap2it.com/. Truy cập ngày 25 tháng 10 năm 2013. 
 24. ^ a ă “Make Play; Candace Gets Busted”. Phineas and Ferb: Episode Info. MSN TV. Truy cập ngày 18 tháng 2 năm 2011. 
 25. ^ a ă Seidman, Robert (7 tháng 3 năm 2011). “Friday Cable Ratings: NBA on ESPN Tops Night + 'Suite Life on Deck,' 'Smackdown' 'Merlin' & More”. TV by the Numbers. Truy cập ngày 7 tháng 3 năm 2011. 
 26. ^ a ă Gorman, Bill (14 tháng 3 năm 2011). “Friday Cable Ratings: 'WWE Smackdown' Up, Leads Night + 'Flying Wild Alaska,' 'Merlin' & More”. TV by the Numbers. Truy cập ngày 14 tháng 3 năm 2011. 
 27. ^ “Friday's Cable Ratings: Solid Start for Starz's "Camelot". The Futon Critic. 4 tháng 4 năm 2011. Truy cập ngày 29 tháng 12 năm 2014. 
 28. ^ a ă “Phineas and Ferb: The Belly of the Beast; Moon Farm”. MSN TV. Truy cập ngày 17 tháng 3 năm 2011. 
 29. ^ a ă “Ratings – Friday's Cable Ratings: NFL Draft, NBA Playoffs Lift ESPN”. TheFutonCritic.com. 29 tháng 4 năm 2011. Truy cập ngày 3 tháng 2 năm 2012. 
 30. ^ a ă “Ask a Foolish Question; Misperceived Monotreme”. Phineas and Ferb: Episode Info. MSN TV. Truy cập ngày 13 tháng 4 năm 2011. 
 31. ^ a ă Seidman, Robert. “Friday Cable Ratings: Thunder/Grizzlies Leads Night + 'American Restoration,' 'Friday Night Smackdown!' and More”. tvbythenumbers.zap2it.com. Truy cập ngày 5 tháng 6 năm 2011. 
 32. ^ a ă “Candace Disconnected; Magic Carpet Ride”. Phineas and Ferb: Episode Info. MSN TV. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2011. 
 33. ^ a ă “Bad Hair Day; Meatloaf Surprise”. Phineas and Ferb: Episode Info. MSN TV. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2011. 
 34. ^ a ă Seidman, Robert (27 tháng 6 năm 2011). “Friday Cable Ratings: TNT Movie, 'American Restoration' Lead Cable; 'Smackdown' Steady + "A.N.T. Farm," "Phineas and Ferb" & More”. TV by the Numbers. Truy cập ngày 27 tháng 6 năm 2011. 
 35. ^ a ă “Phineas and Ferb Interrupted; A Real Boy”. Phineas and Ferb: Episode Info. MSN TV. Truy cập ngày 13 tháng 6 năm 2011. 
 36. ^ a ă Robert Seidman (18 tháng 7 năm 2011). “Friday Cable Ratings: SpongeBob Leads Night + 'American Restoration,' 'Phineas & Ferb,' 'Haven,' 'Friday Night Smackdown,' Torchwood: Miracle Day' & More”. TV by the Numbers. Truy cập ngày 18 tháng 7 năm 2011. 
 37. ^ a ă “Road Trip; Mommy Can You Hear Me?”. Phineas and Ferb: Episode Info. MSN TV. Truy cập ngày 13 tháng 6 năm 2011. 
 38. ^ Seidman, Robert (1 tháng 8 năm 2011). “Friday Cable Ratings: 'Haven' Rises, 'American Restoration' Tops Night + 'Thundercats,' 'Friday Night Smackdown' & More”. TV by the Numbers. 
 39. ^ “Tour de Ferb”. Phineas and Ferb: Episode Info. MSN TV. Truy cập ngày 25 tháng 7 năm 2011. 
 40. ^ Seidman, Robert (15 tháng 8 năm 2001). “Updated Friday Cable Ratings: 'Storage Wars' Tops Primetime; 'Smackdown' Falls; 'Heaven,' 'Thundercats' Steady & More”. TV by the Numbers. 
 41. ^ “Skiddley Whiffers”. Phineas and Ferb: Episode Info. MSN TV. Truy cập ngày 25 tháng 7 năm 2011. 
 42. ^ Gorman, Bill (29 tháng 8 năm 2011). “Friday Cable: 'Smackdown' Tops Night; Hurricane Irene Boosts Weather Channel + 'Haven,' 'Thundercats' & More”. TV by the Numbers. Truy cập ngày 29 tháng 12 năm 2014. 
 43. ^ “My Fair Goalie”. Phineas and Ferb: Episode Info. MSN TV. Truy cập ngày 17 tháng 8 năm 2011. 
 44. ^ Gorman, Bill (12 tháng 9 năm 2011). “Updated Friday Cable Ratings: 'Storage Wars' Tops Primetime; 'Smackdown' Falls; 'Haven,' 'Thundercats Steady & More”. TV by the Numbers. Zap2it. 
 45. ^ “Bullseye!”. Phineas and Ferb: Episode Info. MSN TV. Truy cập ngày 17 tháng 8 năm 2011. 
 46. ^ Seidman, Robert (3 tháng 10 năm 2011). “Friday Cable: Rain-Shortened Yankees/Tigers Tops Night + 'Haven, ' 'Clone Wars, ' 'Smackdown!' & Much More”. TV by the Numbers. Truy cập ngày 17 tháng 10 năm 2011. 
 47. ^ a ă Gorman, Bill (10 tháng 10 năm 2011). “Friday Cable: Cardinals/Phillies Tops Night, Plus 'Smackdown!,' 'Sanctuary,' 'Jessie' & Much More”. TV by the Numbers. Truy cập ngày 29 tháng 12 năm 2014. 
 48. ^ Gorman, Bill (24 tháng 10 năm 2011). “Friday Cable Ratings: 'Smackdown!' Ties 'SpongeBob;' Plus 'Sanctuary,' 'Boss,' 'House Of Payne' & More”. tvbythenumbers.zap2it.com. Truy cập ngày 30 tháng 10 năm 2011. 
 49. ^ Gorman, Bill (21 tháng 11 năm 2011). “Friday Cable Ratings: 'Gold Rush' Tops Cable + Okla. St./Iowa St., 'Friday Night Smackdown,' 'Sanctuary,' 'Flying Wild Alaska' & More”. TV by the Numbers. Truy cập ngày 22 tháng 11 năm 2011. 
 50. ^ “Disney Channel Medianet”. 
 51. ^ Seidman, Robert (29 tháng 11 năm 2011). “Friday Cable Ratings: 'Gold Rush,' 'For Better or Worse' Lead Night + 'Smackdown,' 'Clone Wars' & More”. TV by the Numbers. Truy cập ngày 29 tháng 11 năm 2011. 
 52. ^ “A Phineas and Ferb Family Christmas”. 
 53. ^ Gorman, Bill (5 tháng 12 năm 2011). “Friday Cable Ratings: 'Gold Rush' Keeps Rising, Leads Night; 'For Better Or Worse' Falls Hard + 'Smackdown,' 'Flying Wild' & More”. TV by the Numbers. Truy cập ngày 6 tháng 12 năm 2011. 
 54. ^ “Tri-Stone Area”. 
 55. ^ “Doof Dynasty”. 
 56. ^ “Excaliferb!”. 
 57. ^ http://www.thefutoncritic.com/ratings/2012/01/18/sundays-cable-ratings-cajun-pawn-stars-kourtney-and-kim-snag-top-spots-159414/cable_20120115/
 58. ^ “Phineas and Ferb and the Temple of Juatchadoon”. 
 59. ^ Seidman, Robert (23 tháng 1 năm 2012). “Friday Cable Ratings: 'Gold Rush' Less Gold, Still Golden + 'Smackdown!,' 'Merlin,' 'Real Time With Bill Maher' & More”. TV by the Numbers. Truy cập ngày 24 tháng 1 năm 2012. 
 60. ^ “Monster from the Id”. 
 61. ^ a ă "Friday's Cable Ratings: 'Gold Rush' Holds Off ESPN NBA Doubleheader"
 62. ^ “Gi-Ants”. 
 63. ^ “The Remains of the Platypus”. 
 64. ^ “Friday Cable Ratings: 'Gold Rush' & 'Bering Sea Gold' Stay On Top + 'Spartacus: Vengeance,' 'Merlin,' 'Smackdown!' & More”. TV by the Numbers. 24 tháng 2 năm 2012. Truy cập ngày 27 tháng 2 năm 2012. 
 65. ^ “Friday's Cable Ratings: Discovery Stays on Top With "Gold Rush" Special”. Thefutoncritic.com. 5 tháng 3 năm 2012. Truy cập ngày 10 tháng 3 năm 2012. 
 66. ^ “Let's Bounce”. 
 67. ^ “Bully Bromance Break Up”. 
 68. ^ “Quietest Day Ever”. 
 69. ^ a ă “Friday's Cable Ratings: "Fairly Legal" Tops Viewers, "Smackdown" Leads Demos”. Thefutoncritic.com. 
 70. ^ “Doonkleberry Imperative”. 
 71. ^ “Meapless in Seattle”. 
 72. ^ “Friday's Cable Ratings: "WWE Smackdown" Tops Demos for Second Week”. Thefutoncritic.com. 
 73. ^ “Delivery of Destiny”. 
 74. ^ a ă “Friday's Cable Ratings: NFL Draft Repeats as Demo Leader”. Thefutoncritic.com. 
 75. ^ “Buford Confidential”. 
 76. ^ “The Mom Attractor”. 
 77. ^ “Friday's Cable Ratings: NBA Playoffs Top Demos, Viewers”. Thefutoncritic.com. 
 78. ^ “Cranius Maximus”. 
 79. ^ “Friday's Cable Ratings: NBA Playoffs Top Demos, Viewers”. Thefutoncritic.com. 
 80. ^ “Agent Doof”. 
 81. ^ “Friday's Cable Ratings: Clippers/Grizzlies Powers ESPN Win”. Thefutoncritic.com. 
 82. ^ “Minor Monogram”. 
 83. ^ “Friday's Cable Ratings: Clippers/Grizzlies Powers ESPN Win”. Thefutoncritic.com. 
 84. ^ “What a Croc!”. 
 85. ^ “Friday's Cable Ratings: ESPN Is Tops With NBA Playoffs”. Thefutoncritic.com. 
 86. ^ “Sleepwalk Surprise”. 
 87. ^ “Friday's Cable Ratings: "WWE Smackdown," "Fairly Legal" Top Demos”. Thefutoncritic.com. 
 88. ^ “Sci-Fi Pie Fly”. 
 89. ^ “Friday's Cable Ratings: "WWE Smackdown," "Fairly Legal" Top Demos”. Thefutoncritic.com. 
 90. ^ “Sipping with the Enemy”. 
 91. ^ “Friday Cable Ratings: 'WWE Smackdown' Wing Night, 'Common Law', 'UFC Fight Night', 'House of Payne', 'Mystery Diners', 'American Pickers', 'Jessie' & More”. tvbythenumbers.zap2it.com. 
 92. ^ “Tri-State Treasure: Boot of Secrets”. 
 93. ^ “Friday Cable Ratings: 'WWE Smackdown' Wing Night, 'Common Law', 'UFC Fight Night', 'House of Payne', 'Mystery Diners', 'American Pickers', 'Jessie' & More”. tvbythenumbers.zap2it.com. 
 94. ^ “Friday Cable Ratings: Disney Channel Quintet Tops Viewers”. Thefutoncritic.com. 
 95. ^ “Friday Cable Ratings:'WWE Smackdown' Wins Night, 'For Better or Worse', 'House of Payne', 'Gravity Falls', 'Say Yes to the Dress', 'Hardcore History' & More”. tvbythenumbers.zap2it.com. 
 96. ^ “Where's Perry”. 
 97. ^ “Thursday's Cable Ratings: "Burn Notice," "Suits" Top Charts for USA”. Thefutoncritic.com. 
 98. ^ Better Grab Some Sunglasses, The Future Around Here Is Bright, Disney Channel Medianet
 99. ^ “Friday Cable Ratings: 'Bering Sea Gold: Under The Ice' & 'Yukon Men' Win Night, + 'WWE Friday Night SmackDown', 'For Better or Worse' & More”. tvbythenumbers.zap2it.com. 
 100. ^ “Ferb TV” (PDF). 
 101. ^ “Friday Cable Ratings: WWE on Top + 'Bering Sea Gold: Under The Ice', 'Daily Show', 'American Pickers', 'Hardcore History', 'Yukon Men' & More”. tvbythenumbers.zap2it.com. 
 102. ^ “When Worlds Collide” (PDF). 
 103. ^ “Friday Cable Ratings: 'WWE Smackdown' Wins Night, 'Yukon Men', 'Bering Sea Gold', 'Ultimate Fighter', 'Lost Girl', 'Gravity Falls' & More”. tvbythenumbers.zap2it.com. 
 104. ^ “What'd I Miss?” (PDF). 
 105. ^ “Friday Cable Ratings: 'WWE Smackdown' Wins Night, 'For Better or Worse,', 'Diners Drive Ins & Dives', College Football, 'Yukon Men', 'House Hunters' & More”. tvbythenumbers.zap2it.com. 
 106. ^ “Road to Danville”. 
 107. ^ “Friday's Cable Ratings: "Gold Rush" Returns on Top for Discovery”. Thefutoncritic.com. 
 108. ^ http://www.tv-links.eu/tv-shows/Phineas-And-Ferb_8918/season_3/episode_53/
 109. ^ “Friday's Cable Ratings: "Gold Rush" Holds Off NBA Surge on ESPN”. Thefutoncritic.com. 
 110. ^ http://www.tv-links.eu/tv-shows/Phineas-And-Ferb_8918/season_3/episode_52/
 111. ^ “Friday's Cable Ratings: "Gold Rush" Tops Demos for Sixth Straight Week”. Thefutoncritic.com. 
 112. ^ a ă “Friday's Cable Ratings: Discovery, Disney Channel Top Charts”. The Futon Critic. 10 tháng 12 năm 2012. Truy cập ngày 29 tháng 12 năm 2014. 
 113. ^ “Friday's Cable Ratings: Discovery Once Again Tops Charts with "Gold Rush". The Futon Critic. 14 tháng 1 năm 2013. Truy cập ngày 29 tháng 12 năm 2014. 
 114. ^ “Friday's Cable Ratings: Another Week, Another "Gold Rush" Victory”. The Futon Critic. 23 tháng 1 năm 2013. Truy cập ngày 29 tháng 12 năm 2014. 
 115. ^ “Friday's Cable Ratings: Discovery Is "Gold" in Demos, Viewers”. The Futon Critic. 4 tháng 2 năm 2013. Truy cập ngày 29 tháng 12 năm 2014. 
 116. ^ “Friday's Cable Ratings: "Gold Rush" Holds Onto Top Spots for Discovery”. The Futon Critic. 19 tháng 2 năm 2013. Truy cập ngày 29 tháng 12 năm 2014. 
 117. ^ “Friday's Cable Ratings: NBA Doubleheader, Disney Originals Top Charts”. The Futon Critic. 4 tháng 3 năm 2013. Truy cập ngày 29 tháng 12 năm 2014. 
 118. ^ “Friday's Cable Ratings: "Sons of Guns," "WWE Smackdown" Lead Demo Race”. The Futon Critic. 20 tháng 5 năm 2013. Truy cập ngày 29 tháng 12 năm 2014. 
 119. ^ “Friday's Cable Ratings: Disney Originals Lead Viewers, "Smackdown" Tops Demos”. The Futon Critic. 8 tháng 4 năm 2013. Truy cập ngày 29 tháng 12 năm 2014. 
 120. ^ “Friday's Cable Ratings: "Sons of Guns," "WWE Smackdown" Top Demos”. The Futon Critic. 22 tháng 4 năm 2013. Truy cập ngày 29 tháng 12 năm 2014. 
 121. ^ a ă “Friday's Cable Ratings: ESPN Tops Charts with NBA Playoffs, NFL Draft”. The Futon Critic. 29 tháng 4 năm 2013. Truy cập ngày 29 tháng 12 năm 2014. 
 122. ^ “Friday's Cable Ratings: Disney Originals, NHL Playoffs Top Charts”. The Futon Critic. 10 tháng 6 năm 2013. Truy cập ngày 29 tháng 12 năm 2014. 
 123. ^ a ă Povenmire, Dan (3 tháng 7 năm 2013). “If you watched Clipastic, there was a SNAFU with missing credits. It was directed by Kim Roberson @snoober and written by Bobby Gaylor”. Twitter. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2013. 
 124. ^ “Friday's Cable Ratings: Disney Originals, "WWE Smackdown" Top Charts”. The Futon Critic. 2 tháng 7 năm 2013. Truy cập ngày 29 tháng 12 năm 2014. 
 125. ^ a ă “Friday's Cable Ratings: "WWE Smackdown" Tops Demos, Disney Originals Lead Viewers”. The Futon Critic. 9 tháng 7 năm 2013. Truy cập ngày 29 tháng 12 năm 2014. 
 126. ^ a ă “Friday's Cable Ratings: "WWE Smackdown," "Treehouse Masters" Lead Demo Race”. The Futon Critic. 15 tháng 7 năm 2013. Truy cập ngày 29 tháng 12 năm 2014. 
 127. ^ “Friday's Cable Ratings: Disney Originals Top Viewers, "Gold Rush: South America" Leads Demos”. The Futon Critic. 5 tháng 8 năm 2013. Truy cập ngày 29 tháng 12 năm 2014. 
 128. ^ “Friday's Cable Ratings: Disney Originals, "Gold Rush: South America" Lead the Pack”. The Futon Critic. 12 tháng 8 năm 2013. Truy cập ngày 29 tháng 12 năm 2014. 
 129. ^ “Friday's Cable Ratings: "Gold Rush," "Phineas & Ferb" Top Charts”. The Futon Critic. 19 tháng 8 năm 2013. Truy cập ngày 29 tháng 12 năm 2014. 
 130. ^ “Friday's Cable Ratings: Disney Originals, "WWE Smackdown" Lead the Pack”. The Futon Critic. 16 tháng 9 năm 2013. Truy cập ngày 29 tháng 12 năm 2014. 
 131. ^ “Friday's Cable Ratings & Broadcast Finals: "Shark Tank," "Last Man Standing" Top Charts”. The Futon Critic. 23 tháng 9 năm 2013. Truy cập ngày 29 tháng 12 năm 2014. 
 132. ^ “Friday's Cable Ratings & Broadcast Finals: CBS Tops Viewers, ABC Leads Demos”. The Futon Critic. 7 tháng 10 năm 2013. Truy cập ngày 29 tháng 12 năm 2014. 
 133. ^ “Saturday's Cable Ratings & Broadcast Finals: College Football Snares Top Spots”. The Futon Critic. 8 tháng 10 năm 2013. Truy cập ngày 29 tháng 12 năm 2014. 
 134. ^ “Friday's Cable Ratings & Broadcast Finals: "Shark Tank," NLCS Lead Demo Race”. The Futon Critic. 14 tháng 10 năm 2013. Truy cập ngày 29 tháng 12 năm 2014. 
 135. ^ “Friday's Cable Ratings & Broadcast Finals: "Shark Tank," "Blue Bloods" Fill Top Spots”. The Futon Critic. 4 tháng 11 năm 2013. Truy cập ngày 29 tháng 12 năm 2014. 
 136. ^ Pucci, Douglas (22 tháng 11 năm 2013). “Disney Channel, Disney Junior and Disney XD ratings (November 11–17, 2013)”. Son of the Bronx. Truy cập ngày 23 tháng 11 năm 2014. 
 137. ^ “Friday's Cable Ratings & Broadcast Finals: "Shark Tank," "Blue Bloods" Lead Demos, Viewers”. The Futon Critic. 13 tháng 1 năm 2014. Truy cập ngày 29 tháng 12 năm 2014. 
 138. ^ “Friday's Cable Ratings & Broadcast Finals: "Shark Tank" Still Demo Champ for ABC”. The Futon Critic. 27 tháng 1 năm 2014. Truy cập ngày 29 tháng 12 năm 2014. 
 139. ^ Pucci, Douglas (7 tháng 3 năm 2014). “Disney Channel, Disney Junior and Disney XD ratings (February 24 – March 2, 2014)”. Son of the Bronx. Truy cập ngày 2 tháng 12 năm 2014. 
 140. ^ a ă â b c d đ Pucci, Douglas (21 tháng 1 năm 2015). “Summer 2014 Episode Ratings Confirmation”. Twitter. Truy cập ngày 27 tháng 1 năm 2015. 
 141. ^ http://tvbythenumbers.zap2it.com/2014/06/23/friday-cable-ratings-world-cup-soccer-wins-night-wwe-smackdown-college-world-series-say-yes-to-the-dress-more/275802/
 142. ^ Kondolojy, Amanda (29 tháng 7 năm 2014). “Saturday Cable Ratings: 'Phineas and Ferb: Star Wars' Leads Night + 'Attack on Titan', NASCAR Coverage & More”. TV by the Numbers. Truy cập ngày 3 tháng 11 năm 2014. 
 143. ^ a ă â b Pucci, Douglas (21 tháng 1 năm 2015). “Fall 2014 Episode Ratings Confirmation”. Twitter. Truy cập ngày 27 tháng 1 năm 2015. 
 144. ^ Kondolojy, Amanda (7 tháng 10 năm 2014). “Saturday Cable Ratings: College Football Tops Day + MLB Baseball, 'Attack on Titan', 'Hell on Wheels', 'Halloween Wars' & More”. TV by the Numbers. Truy cập ngày 30 tháng 10 năm 2014. 
 145. ^ a ă â b “Phineas and Ferb Episode Guide on Disney XD Media Net”. Disney XD Media Net. Disney | ABC Television Group. Truy cập ngày 3 tháng 6 năm 2015. 
 146. ^ Pucci, Douglas (10 tháng 2 năm 2015). “Monday Final Nationals: ‘Better Call Saul’ on AMC Tops All Cable Among Adults 18-49”. TV Media Insights. Cross Mediaworks. Truy cập ngày 11 tháng 2 năm 2015. 
 147. ^ “The End Is Near! Phineas and Ferb 'Last Day of Summer' to Air on Disney XD June 12 - Jim Hill”. The Huffington Post. Truy cập ngày 7 tháng 5 năm 2015. 
 148. ^ Pucci, Douglas (15 tháng 6 năm 2015). “Friday Final Nationals: Women’s World Cup Soccer Scores for Fox”. TV Media Insights. Truy cập ngày 3 tháng 9 năm 2015. 
 149. ^ Patrick Hipes. “‘Phineas And Ferb’ Series Finale Set For June 12; Creators Unveil New Series – Deadline”. Deadline. Truy cập ngày 19 tháng 6 năm 2015. 
 150. ^ Hipes, Patrick (7 tháng 5 năm 2015). “‘Phineas And Ferb’ Series Finale Set For June 12 After Marathon; Creators Seal Next Disney XD Series”. Deadline.com. Truy cập ngày 7 tháng 5 năm 2015. 
 151. ^ “The End Is Near! Phineas and Ferb 'Last Day of Summer' to Air on Disney XD June 12 – Jim Hill”. The Huffington Post. Truy cập ngày 19 tháng 6 năm 2015. 
 152. ^ http://www.showbuzzdaily.com/articles/showbuzzdailys-top-100-monday-cable-originals-network-update-11-9-2015.html
 153. ^ http://affiliate.zap2it.com/tv/phineas-and-ferb/EP00948847?newEps&aid=dxd
 154. ^ “Phineas and Ferb Disney XD Press”. Truy cập ngày 30 tháng 10 năm 2015. 
 155. ^ Seidman, Robert (3 tháng 3 năm 2010). “Disney Channel & Disney XD Present Programming Plans for 2010-11”. TVBytheNumbers.com. Truy cập ngày 3 tháng 3 năm 2010. 
 156. ^ “Disney Channel’s ‘Phineas and Ferb’ Movie Is Most-Watched Animated Basic Cable Telecast Ever with Kids 2-11 – Ratings”. TVbytheNumbers.Zap2it.com. 22 tháng 8 năm 2011. Truy cập ngày 3 tháng 8 năm 2014. 
Tham khảo chung

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]