Danh sách các tiểu hành tinh: 22001–23000

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Tên Tên đầu tiên Ngày phát hiện Nơi phát hiện Người phát hiện
22001–22100 sửa
22001 - 1999 XY41 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
22002 Richardregan 1999 XB42 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
22003 Startek 1999 XO42 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
22004 - 1999 XF45 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
22005 Willnelson 1999 XK47 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
22006 - 1999 XP51 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
22007 - 1999 XQ57 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
22008 - 1999 XM71 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
22009 - 1999 XK77 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
22010 - 1999 XM78 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
22011 - 1999 XR81 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
22012 - 1999 XO82 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
22013 - 1999 XO89 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
22014 - 1999 XQ96 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
22015 - 1999 XM100 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
22016 - 1999 XU101 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
22017 - 1999 XT104 10 tháng 12 năm 1999 Oizumi T. Kobayashi
22018 1999 XK105 8 tháng 12 năm 1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata
22019 - 1999 XU106 4 tháng 12 năm 1999 Catalina CSS
22020 - 1999 XG108 4 tháng 12 năm 1999 Catalina CSS
22021 - 1999 XQ108 4 tháng 12 năm 1999 Catalina CSS
22022 - 1999 XR110 5 tháng 12 năm 1999 Catalina CSS
22023 - 1999 XH114 11 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
22024 - 1999 XY114 11 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
22025 - 1999 XS118 5 tháng 12 năm 1999 Catalina CSS
22026 - 1999 XS119 5 tháng 12 năm 1999 Catalina CSS
22027 - 1999 XS120 5 tháng 12 năm 1999 Catalina CSS
22028 - 1999 XP125 7 tháng 12 năm 1999 Catalina CSS
22029 - 1999 XN126 7 tháng 12 năm 1999 Catalina CSS
22030 - 1999 XU127 7 tháng 12 năm 1999 Črni Vrh Črni Vrh
22031 - 1999 XA137 14 tháng 12 năm 1999 Fountain Hills C. W. Juels
22032 Mikekoop 1999 XB151 9 tháng 12 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS
22033 - 1999 XH154 8 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
22034 - 1999 XL168 10 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
22035 - 1999 XR170 10 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
22036 - 1999 XL181 12 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
22037 - 1999 XQ181 12 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
22038 Margarshain 1999 XJ182 12 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
22039 - 1999 XA185 12 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
22040 - 1999 XR188 12 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
22041 - 1999 XK192 12 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
22042 - 1999 XP194 12 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
22043 - 1999 XW204 12 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
22044 - 1999 XS206 12 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
22045 - 1999 XD211 13 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
22046 - 1999 XU211 13 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
22047 - 1999 XU215 15 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
22048 - 1999 XK238 3 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
22049 - 1999 XW257 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
22050 - 1999 YV13 31 tháng 12 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
22051 - 2000 AS7 2 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
22052 - 2000 AQ14 3 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
22053 - 2000 AO17 3 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
22054 - 2000 AP21 3 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
22055 - 2000 AS25 3 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
22056 - 2000 AU31 3 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
22057 Brianking 2000 AE52 4 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
22058 - 2000 AA64 4 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
22059 - 2000 AD75 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
22060 - 2000 AF76 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
22061 - 2000 AX98 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
22062 - 2000 AL99 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
22063 Dansealey 2000 AO99 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
22064 Angelalewis 2000 AQ99 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
22065 Colgrove 2000 AZ99 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
22066 - 2000 AX100 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
22067 - 2000 AM101 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
22068 - 2000 AG103 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
22069 - 2000 AK105 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
22070 - 2000 AN106 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
22071 - 2000 AB107 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
22072 - 2000 AT112 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
22073 - 2000 AX112 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
22074 - 2000 AB113 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
22075 - 2000 AL138 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
22076 - 2000 AZ138 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
22077 - 2000 AL140 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
22078 - 2000 AF149 7 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
22079 Kabinoff 2000 AU151 8 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
22080 Emilevasseur 2000 AS161 4 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
22081 - 2000 AA165 8 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
22082 Rountree 2000 AD165 8 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
22083 - 2000 AN165 8 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
22084 - 2000 AX168 7 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
22085 - 2000 AA169 7 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
22086 - 2000 AG170 7 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
22087 - 2000 AZ175 7 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
22088 - 2000 AT185 8 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
22089 - 2000 AA186 8 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
22090 - 2000 AC186 8 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
22091 - 2000 AY186 8 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
22092 - 2000 AQ199 9 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
22093 - 2000 AG200 9 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
22094 - 2000 AQ200 9 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
22095 - 2000 AY204 11 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
22096 - 2000 AF229 3 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
22097 - 2000 BH4 21 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
22098 - 2000 BJ16 30 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
22099 - 2000 EX106 14 tháng 3 năm 2000 Catalina CSS
22100 - 2000 GV93 5 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
22101–22200 sửa
22101 - 2000 JG15 6 tháng 5 năm 2000 Socorro LINEAR
22102 Karenlamb 2000 JR61 7 tháng 5 năm 2000 Socorro LINEAR
22103 - 2000 LR17 7 tháng 6 năm 2000 Socorro LINEAR
22104 - 2000 LN19 8 tháng 6 năm 2000 Socorro LINEAR
22105 Pirko 2000 LS36 11 tháng 6 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
22106 - 2000 NC12 5 tháng 7 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
22107 - 2000 OV21 31 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR
22108 - 2000 PD 1 tháng 8 năm 2000 Črni Vrh Črni Vrh
22109 Loriehutch 2000 PJ22 1 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
22110 - 2000 QR7 25 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
22111 - 2000 QK150 25 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
22112 Staceyraw 2000 QO181 31 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
22113 - 2000 RH9 1 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
22114 - 2000 RB50 5 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
22115 - 2000 RB62 1 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
22116 - 2000 RK71 2 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
22117 - 2000 SX39 24 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
22118 - 2000 SL86 24 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
22119 - 2000 SA101 23 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
22120 Gaylefarrar 2000 SO102 24 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
22121 - 2000 SM107 24 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
22122 - 2000 SU155 24 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
22123 - 2000 SG172 27 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
22124 - 2000 ST183 20 tháng 9 năm 2000 Haleakala NEAT
22125 - 2000 SH186 30 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
22126 - 2000 SR187 21 tháng 9 năm 2000 Haleakala NEAT
22127 - 2000 SZ226 27 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
22128 - 2000 SH242 24 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
22129 - 2000 SD311 16 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
22130 - 2000 UT3 31 tháng 10 năm 2000 Socorro LINEAR
22131 - 2000 UK4 24 tháng 10 năm 2000 Socorro LINEAR
22132 Merkley 2000 UD21 24 tháng 10 năm 2000 Socorro LINEAR
22133 - 2000 UO56 24 tháng 10 năm 2000 Socorro LINEAR
22134 Kirian 2000 UA66 25 tháng 10 năm 2000 Socorro LINEAR
22135 - 2000 UA100 25 tháng 10 năm 2000 Socorro LINEAR
22136 - 2000 VJ3 1 tháng 11 năm 2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung
22137 Annettelee 2000 VM15 1 tháng 11 năm 2000 Socorro LINEAR
22138 Laynrichards 2000 VD25 1 tháng 11 năm 2000 Socorro LINEAR
22139 Jamescox 2000 VU28 1 tháng 11 năm 2000 Socorro LINEAR
22140 Suzyamamoto 2000 VW32 1 tháng 11 năm 2000 Socorro LINEAR
22141 - 2000 VH36 1 tháng 11 năm 2000 Socorro LINEAR
22142 Loripryor 2000 VC37 1 tháng 11 năm 2000 Socorro LINEAR
22143 Cathyfowler 2000 VL37 1 tháng 11 năm 2000 Socorro LINEAR
22144 Linmichaels 2000 VM37 1 tháng 11 năm 2000 Socorro LINEAR
22145 - 2000 WJ17 21 tháng 11 năm 2000 Socorro LINEAR
22146 Samaan 2000 WM23 20 tháng 11 năm 2000 Socorro LINEAR
22147 - 2000 WP32 20 tháng 11 năm 2000 Socorro LINEAR
22148 Francislee 2000 WH46 21 tháng 11 năm 2000 Socorro LINEAR
22149 - 2000 WD49 21 tháng 11 năm 2000 Socorro LINEAR
22150 - 2000 WM49 21 tháng 11 năm 2000 Socorro LINEAR
22151 Davebracy 2000 WM56 21 tháng 11 năm 2000 Socorro LINEAR
22152 Robbennett 2000 WG57 21 tháng 11 năm 2000 Socorro LINEAR
22153 Kathbarnhart 2000 WT58 21 tháng 11 năm 2000 Socorro LINEAR
22154 - 2000 WV72 20 tháng 11 năm 2000 Socorro LINEAR
22155 Marchetti 2000 WQ88 20 tháng 11 năm 2000 Socorro LINEAR
22156 Richoffman 2000 WQ94 21 tháng 11 năm 2000 Socorro LINEAR
22157 Bryanhoran 2000 WQ99 21 tháng 11 năm 2000 Socorro LINEAR
22158 Chee 2000 WG101 21 tháng 11 năm 2000 Socorro LINEAR
22159 - 2000 WW116 20 tháng 11 năm 2000 Socorro LINEAR
22160 - 2000 WP120 20 tháng 11 năm 2000 Socorro LINEAR
22161 Santagata 2000 WR123 29 tháng 11 năm 2000 Socorro LINEAR
22162 Leslijohnson 2000 WS123 29 tháng 11 năm 2000 Socorro LINEAR
22163 - 2000 WF125 16 tháng 11 năm 2000 Socorro LINEAR
22164 - 2000 WE135 19 tháng 11 năm 2000 Socorro LINEAR
22165 Kathydouglas 2000 WX137 20 tháng 11 năm 2000 Socorro LINEAR
22166 - 2000 WX154 30 tháng 11 năm 2000 Socorro LINEAR
22167 Lane-Cline 2000 WP157 30 tháng 11 năm 2000 Socorro LINEAR
22168 Weissflog 2000 WX158 30 tháng 11 năm 2000 Drebach J. Kandler, G. Lehmann
22169 - 2000 WP165 23 tháng 11 năm 2000 Haleakala NEAT
22170 - 2000 WE175 16 tháng 11 năm 2000 Socorro LINEAR
22171 Choi 2000 WK179 16 tháng 11 năm 2000 Socorro LINEAR
22172 - 2000 XQ11 4 tháng 12 năm 2000 Socorro LINEAR
22173 Myersdavis 2000 XE25 4 tháng 12 năm 2000 Socorro LINEAR
22174 Allisonmae 2000 XG28 4 tháng 12 năm 2000 Socorro LINEAR
22175 - 2000 XS29 4 tháng 12 năm 2000 Socorro LINEAR
22176 - 2000 XG36 5 tháng 12 năm 2000 Socorro LINEAR
22177 Saotome 2000 XS38 6 tháng 12 năm 2000 Bisei SG Center BATTeRS
22178 - 2000 XW40 5 tháng 12 năm 2000 Socorro LINEAR
22179 - 2000 YY 17 tháng 12 năm 2000 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
22180 - 2000 YZ 19 tháng 12 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
22181 - 2000 YA6 20 tháng 12 năm 2000 Socorro LINEAR
22182 - 2000 YR9 22 tháng 12 năm 2000 Kitt Peak Spacewatch
22183 - 2000 YE12 23 tháng 12 năm 2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung
22184 Rudolfveltman 2000 YT15 22 tháng 12 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
22185 Štiavnica 2000 YV28 29 tháng 12 năm 2000 Ondřejov P. Kušnirák, U. Babiaková
22186 - 2000 YO30 29 tháng 12 năm 2000 Haleakala NEAT
22187 - 2000 YZ33 28 tháng 12 năm 2000 Socorro LINEAR
22188 - 2000 YU61 30 tháng 12 năm 2000 Socorro LINEAR
22189 - 2049 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22190 - 2100 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22191 - 2113 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22192 - 2571 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22193 - 2712 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22194 - 2740 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22195 - 3509 P-L 17 tháng 10 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22196 - 3518 P-L 17 tháng 10 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22197 - 3555 P-L 22 tháng 10 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22198 - 4080 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22199 Klonios 4572 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22200 - 4573 P-L 16 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22201–22300 sửa
22201 - 4584 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22202 - 4715 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22203 Prothoenor 6020 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22204 - 6121 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22205 - 6703 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22206 - 6735 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22207 - 7081 P-L 17 tháng 10 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22208 - 7605 P-L 17 tháng 10 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22209 - 1056 T-1 25 tháng 3 năm 1971 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22210 - 2206 T-1 25 tháng 3 năm 1971 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22211 - 3106 T-1 26 tháng 3 năm 1971 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22212 - 3195 T-1 26 tháng 3 năm 1971 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22213 - 4322 T-1 26 tháng 3 năm 1971 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22214 - 4326 T-1 26 tháng 3 năm 1971 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22215 - 1108 T-2 29 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22216 - 1242 T-2 29 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22217 - 1260 T-2 29 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22218 - 2064 T-2 29 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22219 - 2066 T-2 29 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22220 - 2097 T-2 29 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22221 - 2243 T-2 29 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22222 Hodios 3156 T-2 30 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22223 - 3232 T-2 30 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22224 - 3270 T-2 30 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22225 - 4091 T-2 29 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22226 - 4328 T-2 29 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22227 Polyxenos 5030 T-2 25 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22228 - 5081 T-2 25 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22229 - 5415 T-2 25 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22230 - 1022 T-3 17 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22231 - 2239 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22232 - 2311 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22233 - 3093 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22234 - 3166 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22235 - 3502 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22236 - 3535 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22237 - 3833 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22238 - 3854 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22239 - 4030 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22240 - 4039 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22241 - 4072 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22242 - 4080 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22243 - 4141 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22244 - 4235 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22245 - 4309 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22246 - 4380 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22247 - 4611 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22248 - 5029 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
22249 Dvorets Pionerov 1972 RF2 11 tháng 9 năm 1972 Nauchnij N. S. Chernykh
22250 Konstfrolov 1978 RD2 7 tháng 9 năm 1978 Nauchnij T. M. Smirnova
22251 - 1978 RT6 2 tháng 9 năm 1978 La Silla C.-I. Lagerkvist
22252 - 1978 SG 27 tháng 9 năm 1978 La Silla R. M. West
22253 Sivers 1978 SU7 16 tháng 9 năm 1978 Nauchnij L. V. Zhuravleva
22254 Vladbarmin 1978 TV2 3 tháng 10 năm 1978 Nauchnij N. S. Chernykh
22255 - 1978 VX4 7 tháng 11 năm 1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus
22256 - 1978 VP9 7 tháng 11 năm 1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus
22257 - 1978 VJ10 7 tháng 11 năm 1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus
22258 - 1979 MB3 25 tháng 6 năm 1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus
22259 - 1979 MD5 25 tháng 6 năm 1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus
22260 Ur 1979 UR 19 tháng 10 năm 1979 Kleť A. Mrkos
22261 - 1980 AB 13 tháng 1 năm 1980 Kleť Z. Vávrová
22262 - 1980 PZ2 4 tháng 8 năm 1980 Siding Spring Royal Observatory Edinburgh
22263 Pignedoli 1980 RC 3 tháng 9 năm 1980 Bologna Osservatorio San Vittore
22264 - 1981 EX8 1 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
22265 - 1981 EE11 1 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
22266 - 1981 EQ11 7 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
22267 - 1981 ET23 3 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
22268 - 1981 EJ26 2 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
22269 - 1981 EK27 2 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
22270 - 1981 EQ30 2 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
22271 - 1981 EZ32 1 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
22272 - 1981 EY39 2 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
22273 1981 QO3 26 tháng 8 năm 1981 La Silla H. Debehogne
22274 - 1981 RN 7 tháng 9 năm 1981 Kleť A. Mrkos
22275 - 1982 BU 18 tháng 1 năm 1982 Anderson Mesa E. Bowell
22276 Belkin 1982 UH9 21 tháng 10 năm 1982 Nauchnij L. G. Karachkina
22277 - 1982 VK4 14 tháng 11 năm 1982 Kiso H. Kosai, K. Hurukawa
22278 Protitch 1983 RT3 2 tháng 9 năm 1983 La Silla H. Debehogne
22279 1984 DM 23 tháng 2 năm 1984 La Silla H. Debehogne
22280 1985 CD2 12 tháng 2 năm 1985 La Silla H. Debehogne
22281 - 1985 PC 14 tháng 8 năm 1985 Anderson Mesa E. Bowell
22282 - 1985 RA 11 tháng 9 năm 1985 Đài thiên văn Brorfelde Copenhagen Observatory
22283 - 1986 PY 6 tháng 8 năm 1986 Smolyan E. W. Elst, V. G. Ivanova
22284 - 1986 SH 30 tháng 9 năm 1986 Kleť A. Mrkos
22285 - 1987 RR 3 tháng 9 năm 1987 La Silla E. W. Elst
22286 1988 BO3 18 tháng 1 năm 1988 La Silla H. Debehogne
22287 - 1988 RL12 14 tháng 9 năm 1988 Cerro Tololo S. J. Bus
22288 - 1988 TR2 11 tháng 10 năm 1988 Kleť A. Mrkos
22289 1988 XV1 11 tháng 12 năm 1988 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda
22290 - 1989 AO 2 tháng 1 năm 1989 Palomar E. F. Helin
22291 Heitifer 1989 CH5 2 tháng 2 năm 1989 Tautenburg Observatory F. Börngen
22292 - 1989 SM1 16 tháng 9 năm 1989 La Silla E. W. Elst
22293 - 1989 SK4 16 tháng 9 năm 1989 La Silla E. W. Elst
22294 Simmons 1989 SC8 28 tháng 9 năm 1989 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
22295 1989 SZ9 16 tháng 9 năm 1989 La Silla H. Debehogne
22296 - 1989 TW4 7 tháng 10 năm 1989 La Silla E. W. Elst
22297 - 1989 WA1 21 tháng 11 năm 1989 Kani Y. Mizuno, T. Furuta
22298 1990 EJ 2 tháng 3 năm 1990 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda
22299 - 1990 GS 15 tháng 4 năm 1990 La Silla E. W. Elst
22300 - 1990 OY 19 tháng 7 năm 1990 Palomar E. F. Helin
22301–22400 sửa
22301 - 1990 OB1 22 tháng 7 năm 1990 Palomar E. F. Helin
22302 1990 OG4 24 tháng 7 năm 1990 Palomar H. E. Holt
22303 1990 QE4 23 tháng 8 năm 1990 Palomar H. E. Holt
22304 1990 RU9 14 tháng 9 năm 1990 Palomar H. E. Holt
22305 1990 SD2 17 tháng 9 năm 1990 Palomar H. E. Holt
22306 - 1990 SF4 23 tháng 9 năm 1990 Palomar K. J. Lawrence
22307 - 1990 SU4 16 tháng 9 năm 1990 Kleť A. Mrkos
22308 - 1990 UO4 16 tháng 10 năm 1990 La Silla E. W. Elst
22309 - 1990 VO4 15 tháng 11 năm 1990 La Silla E. W. Elst
22310 - 1990 WU1 18 tháng 11 năm 1990 La Silla E. W. Elst
22311 1991 EF2 10 tháng 3 năm 1991 La Silla H. Debehogne
22312 Kelly 1991 GW1 14 tháng 4 năm 1991 Palomar C. S. Shoemaker, D. H. Levy
22313 - 1991 GP3 8 tháng 4 năm 1991 La Silla E. W. Elst
22314 - 1991 GV3 8 tháng 4 năm 1991 La Silla E. W. Elst
22315 - 1991 GA4 8 tháng 4 năm 1991 La Silla E. W. Elst
22316 - 1991 LO1 6 tháng 6 năm 1991 La Silla E. W. Elst
22317 - 1991 LL2 6 tháng 6 năm 1991 La Silla E. W. Elst
22318 - 1991 PG1 15 tháng 8 năm 1991 Palomar E. F. Helin
22319 - 1991 PX6 6 tháng 8 năm 1991 La Silla E. W. Elst
22320 1991 PH18 8 tháng 8 năm 1991 Palomar H. E. Holt
22321 - 1991 RP 4 tháng 9 năm 1991 Palomar E. F. Helin
22322 Bodensee 1991 RQ4 13 tháng 9 năm 1991 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel
22323 1991 RC6 13 tháng 9 năm 1991 Palomar H. E. Holt
22324 1991 RQ9 10 tháng 9 năm 1991 Palomar H. E. Holt
22325 1991 RE19 14 tháng 9 năm 1991 Palomar H. E. Holt
22326 1991 SZ 30 tháng 9 năm 1991 Siding Spring R. H. McNaught
22327 1991 TS 1 tháng 10 năm 1991 Siding Spring R. H. McNaught
22328 - 1991 VJ1 4 tháng 11 năm 1991 Kiyosato S. Otomo
22329 - 1991 VT5 2 tháng 11 năm 1991 La Silla E. W. Elst
22330 - 1991 VU5 2 tháng 11 năm 1991 La Silla E. W. Elst
22331 1992 AC1 10 tháng 1 năm 1992 Dynic A. Sugie
22332 - 1992 DD8 29 tháng 2 năm 1992 La Silla UESAC
22333 - 1992 DG10 29 tháng 2 năm 1992 La Silla UESAC
22334 - 1992 ES6 1 tháng 3 năm 1992 La Silla UESAC
22335 - 1992 ED18 3 tháng 3 năm 1992 La Silla UESAC
22336 - 1992 EA19 1 tháng 3 năm 1992 La Silla UESAC
22337 - 1992 EV32 2 tháng 3 năm 1992 La Silla UESAC
22338 Janemojo 1992 LE 3 tháng 6 năm 1992 Palomar C. S. Shoemaker, D. H. Levy
22339 - 1992 OL3 26 tháng 7 năm 1992 La Silla E. W. Elst
22340 - 1992 OM6 30 tháng 7 năm 1992 La Silla E. W. Elst
22341 - 1992 PF 8 tháng 8 năm 1992 Caussols E. W. Elst
22342 - 1992 RW2 2 tháng 9 năm 1992 La Silla E. W. Elst
22343 - 1992 RM5 2 tháng 9 năm 1992 La Silla E. W. Elst
22344 - 1992 RJ7 2 tháng 9 năm 1992 La Silla E. W. Elst
22345 - 1992 SP2 23 tháng 9 năm 1992 Palomar E. F. Helin
22346 - 1992 SY12 28 tháng 9 năm 1992 Kitami M. Yanai, K. Watanabe
22347 - 1992 SE13 30 tháng 9 năm 1992 Kitami K. Endate, K. Watanabe
22348 Schmeidler 1992 SA17 24 tháng 9 năm 1992 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel
22349 1992 UH 19 tháng 10 năm 1992 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda
22350 1992 US 21 tháng 10 năm 1992 Dynic A. Sugie
22351 - 1992 UT2 19 tháng 10 năm 1992 Kitami K. Endate, K. Watanabe
22352 - 1992 UP3 16 tháng 10 năm 1992 Kitami K. Endate, K. Watanabe
22353 1992 UA6 28 tháng 10 năm 1992 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda
22354 Sposetti 1992 UR8 31 tháng 10 năm 1992 Tautenburg Observatory F. Börngen
22355 - 1992 WD1 16 tháng 11 năm 1992 Kitami K. Endate, K. Watanabe
22356 - 1992 WS6 19 tháng 11 năm 1992 Kitt Peak Spacewatch
22357 1992 YJ 22 tháng 12 năm 1992 Yakiimo A. Natori, T. Urata
22358 - 1993 FK11 17 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
22359 - 1993 FR11 17 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
22360 - 1993 FT11 17 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
22361 - 1993 FN14 17 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
22362 - 1993 FY19 17 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
22363 - 1993 FX21 21 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
22364 - 1993 FJ33 19 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
22365 - 1993 FQ43 19 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
22366 - 1993 MT 21 tháng 6 năm 1993 Kitt Peak Spacewatch
22367 1993 MZ 18 tháng 6 năm 1993 Siding Spring R. H. McNaught
22368 - 1993 PV3 14 tháng 8 năm 1993 Caussols E. W. Elst
22369 Klinger 1993 SE3 18 tháng 9 năm 1993 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel
22370 Italocalvino 1993 TJ2 15 tháng 10 năm 1993 Bassano Bresciano Bassano Bresciano
22371 - 1993 TA16 9 tháng 10 năm 1993 La Silla E. W. Elst
22372 - 1993 TD28 9 tháng 10 năm 1993 La Silla E. W. Elst
22373 - 1993 TJ31 9 tháng 10 năm 1993 La Silla E. W. Elst
22374 - 1993 TX33 9 tháng 10 năm 1993 La Silla E. W. Elst
22375 - 1993 TF34 9 tháng 10 năm 1993 La Silla E. W. Elst
22376 - 1993 TX38 9 tháng 10 năm 1993 La Silla E. W. Elst
22377 - 1993 UW6 20 tháng 10 năm 1993 La Silla E. W. Elst
22378 - 1994 AY10 8 tháng 1 năm 1994 Kitt Peak Spacewatch
22379 - 1994 CO1 10 tháng 2 năm 1994 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo
22380 - 1994 CF10 7 tháng 2 năm 1994 La Silla E. W. Elst
22381 - 1994 CN10 7 tháng 2 năm 1994 La Silla E. W. Elst
22382 - 1994 CY16 8 tháng 2 năm 1994 La Silla E. W. Elst
22383 - 1994 EL 5 tháng 3 năm 1994 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo
22384 - 1994 EZ6 9 tháng 3 năm 1994 Caussols E. W. Elst
22385 - 1994 EK7 14 tháng 3 năm 1994 Nyukasa M. Hirasawa, S. Suzuki
22386 - 1994 PF14 10 tháng 8 năm 1994 La Silla E. W. Elst
22387 - 1994 PN14 10 tháng 8 năm 1994 La Silla E. W. Elst
22388 - 1994 PC15 10 tháng 8 năm 1994 La Silla E. W. Elst
22389 - 1994 PC21 12 tháng 8 năm 1994 La Silla E. W. Elst
22390 - 1994 PA23 12 tháng 8 năm 1994 La Silla E. W. Elst
22391 - 1994 PE26 12 tháng 8 năm 1994 La Silla E. W. Elst
22392 - 1994 PT27 12 tháng 8 năm 1994 La Silla E. W. Elst
22393 1994 QV 29 tháng 8 năm 1994 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata
22394 - 1994 TO 2 tháng 10 năm 1994 Kitami K. Endate, K. Watanabe
22395 - 1994 TD3 2 tháng 10 năm 1994 Kitami K. Endate, K. Watanabe
22396 - 1994 VR 3 tháng 11 năm 1994 Oizumi T. Kobayashi
22397 - 1994 VV2 4 tháng 11 năm 1994 Kitami K. Endate, K. Watanabe
22398 - 1994 WF1 27 tháng 11 năm 1994 Oizumi T. Kobayashi
22399 - 1995 CB 1 tháng 2 năm 1995 Oizumi T. Kobayashi
22400 - 1995 CC 1 tháng 2 năm 1995 Oizumi T. Kobayashi
22401–22500 sửa
22401 Egisto 1995 DP3 24 tháng 2 năm 1995 Asiago M. Tombelli
22402 Goshi 1995 GN 3 tháng 4 năm 1995 Kuma Kogen A. Nakamura
22403 Manjitludher 1995 LK 5 tháng 6 năm 1995 Siding Spring D. J. Asher
22404 - 1995 ME4 29 tháng 6 năm 1995 Kitt Peak Spacewatch
22405 Gavioliremo 1995 OB 19 tháng 7 năm 1995 Cavezzo Cavezzo
22406 - 1995 QW5 22 tháng 8 năm 1995 Kitt Peak Spacewatch
22407 1995 SK2 17 tháng 9 năm 1995 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata
22408 1995 SC3 20 tháng 9 năm 1995 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda
22409 - 1995 SU3 20 tháng 9 năm 1995 Kitami K. Endate, K. Watanabe
22410 - 1995 SS52 29 tháng 9 năm 1995 Kitt Peak Spacewatch
22411 - 1995 TR 2 tháng 10 năm 1995 Oizumi T. Kobayashi
22412 - 1995 UQ4 25 tháng 10 năm 1995 Oizumi T. Kobayashi
22413 - 1995 UB13 17 tháng 10 năm 1995 Kitt Peak Spacewatch
22414 - 1995 UB15 17 tháng 10 năm 1995 Kitt Peak Spacewatch
22415 - 1995 UB21 19 tháng 10 năm 1995 Kitt Peak Spacewatch
22416 - 1995 UC47 28 tháng 10 năm 1995 Kitami K. Endate, K. Watanabe
22417 - 1995 WK1 18 tháng 11 năm 1995 Oizumi T. Kobayashi
22418 - 1995 WM4 20 tháng 11 năm 1995 Oizumi T. Kobayashi
22419 - 1995 WP5 24 tháng 11 năm 1995 Oizumi T. Kobayashi
22420 1995 WL42 28 tháng 11 năm 1995 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
22421 - 1995 XC5 14 tháng 12 năm 1995 Kitt Peak Spacewatch
22422 - 1995 YO5 16 tháng 12 năm 1995 Kitt Peak Spacewatch
22423 - 1995 YJ12 19 tháng 12 năm 1995 Kitt Peak Spacewatch
22424 - 1995 YS21 20 tháng 12 năm 1995 Haleakala NEAT
22425 - 1996 AZ 11 tháng 1 năm 1996 Oizumi T. Kobayashi
22426 - 1996 AH9 13 tháng 1 năm 1996 Kitt Peak Spacewatch
22427 - 1996 DB 18 tháng 2 năm 1996 Oizumi T. Kobayashi
22428 - 1996 DT 19 tháng 2 năm 1996 Oizumi T. Kobayashi
22429 Jurašek 1996 DD1 22 tháng 2 năm 1996 Modra A. Galád, A. Pravda
22430 - 1996 DM2 23 tháng 2 năm 1996 Oizumi T. Kobayashi
22431 - 1996 DY2 28 tháng 2 năm 1996 Church Stretton S. P. Laurie
22432 - 1996 EJ14 12 tháng 3 năm 1996 Kitt Peak Spacewatch
22433 - 1996 GC2 9 tháng 4 năm 1996 Kiyosato S. Otomo
22434 - 1996 GE6 11 tháng 4 năm 1996 Kitt Peak Spacewatch
22435 - 1996 GN7 12 tháng 4 năm 1996 Kitt Peak Spacewatch
22436 - 1996 GO17 15 tháng 4 năm 1996 La Silla E. W. Elst
22437 - 1996 GR20 15 tháng 4 năm 1996 La Silla E. W. Elst
22438 - 1996 HQ19 18 tháng 4 năm 1996 La Silla E. W. Elst
22439 - 1996 HL20 18 tháng 4 năm 1996 La Silla E. W. Elst
22440 Bangsgaard 1996 KA 17 tháng 5 năm 1996 Modra A. Galád, A. Pravda
22441 - 1996 PA9 8 tháng 8 năm 1996 La Silla E. W. Elst
22442 Blaha 1996 TM9 14 tháng 10 năm 1996 Kleť J. Tichá, M. Tichý
22443 - 1996 TJ11 11 tháng 10 năm 1996 Kitami K. Endate
22444 1996 TK12 15 tháng 10 năm 1996 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata
22445 1996 TT14 9 tháng 10 năm 1996 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda
22446 - 1996 TU25 6 tháng 10 năm 1996 Kitt Peak Spacewatch
22447 - 1996 TP34 10 tháng 10 năm 1996 Kitt Peak Spacewatch
22448 - 1996 TP35 11 tháng 10 năm 1996 Kitt Peak Spacewatch
22449 - 1996 VC 1 tháng 11 năm 1996 Trạm Catalina T. B. Spahr
22450 Nové Hrady 1996 VN 3 tháng 11 năm 1996 Kleť Kleť
22451 Tymothycoons 1996 VN6 13 tháng 11 năm 1996 Campo Imperatore A. Boattini, A. Di Paola
22452 1996 VD8 3 tháng 11 năm 1996 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda
22453 - 1996 VC9 7 tháng 11 năm 1996 Kitami K. Endate, K. Watanabe
22454 - 1996 VU17 6 tháng 11 năm 1996 Kitt Peak Spacewatch
22455 - 1996 XK1 2 tháng 12 năm 1996 Oizumi T. Kobayashi
22456 - 1996 XF12 4 tháng 12 năm 1996 Kitt Peak Spacewatch
22457 1996 XC15 10 tháng 12 năm 1996 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
22458 - 1996 XD31 14 tháng 12 năm 1996 Oizumi T. Kobayashi
22459 - 1997 AD2 3 tháng 1 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi
22460 - 1997 AJ2 3 tháng 1 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi
22461 - 1997 AB7 9 tháng 1 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi
22462 - 1997 AF7 9 tháng 1 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi
22463 - 1997 AT13 11 tháng 1 năm 1997 Haleakala NEAT
22464 1997 AG14 4 tháng 1 năm 1997 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
22465 Karelanděl 1997 AK18 15 tháng 1 năm 1997 Kleť M. Tichý, Z. Moravec
22466 - 1997 BA3 30 tháng 1 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi
22467 Koharumi 1997 BC3 30 tháng 1 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi
22468 - 1997 CK1 1 tháng 2 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi
22469 Poloniny 1997 CP1 2 tháng 2 năm 1997 Modra P. Kolény, L. Kornoš
22470 Shirakawa-go 1997 CR21 9 tháng 2 năm 1997 Chichibu N. Sato
22471 1997 CR28 2 tháng 2 năm 1997 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
22472 1997 CT28 6 tháng 2 năm 1997 Xinglong Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
22473 - 1997 EN4 2 tháng 3 năm 1997 Kitt Peak Spacewatch
22474 Frobenius 1997 ED8 8 tháng 3 năm 1997 Prescott P. G. Comba
22475 - 1997 EH13 3 tháng 3 năm 1997 Kitt Peak Spacewatch
22476 1997 EM23 8 tháng 3 năm 1997 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
22477 - 1997 EU42 10 tháng 3 năm 1997 Socorro LINEAR
22478 - 1997 EM48 11 tháng 3 năm 1997 La Silla E. W. Elst
22479 1997 FY1 29 tháng 3 năm 1997 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
22480 - 1997 GU3 3 tháng 4 năm 1997 Kitami K. Endate, K. Watanabe
22481 - 1997 GM13 3 tháng 4 năm 1997 Socorro LINEAR
22482 - 1997 GK16 3 tháng 4 năm 1997 Socorro LINEAR
22483 - 1997 GX16 3 tháng 4 năm 1997 Socorro LINEAR
22484 - 1997 GX21 6 tháng 4 năm 1997 Socorro LINEAR
22485 - 1997 GS22 6 tháng 4 năm 1997 Socorro LINEAR
22486 - 1997 GZ22 6 tháng 4 năm 1997 Socorro LINEAR
22487 - 1997 GP23 6 tháng 4 năm 1997 Socorro LINEAR
22488 - 1997 GP24 7 tháng 4 năm 1997 Socorro LINEAR
22489 Yanaka 1997 GR24 7 tháng 4 năm 1997 Kuma Kogen A. Nakamura
22490 Zigamiyama 1997 GB26 11 tháng 4 năm 1997 Nanyo T. Okuni
22491 - 1997 GX32 3 tháng 4 năm 1997 Socorro LINEAR
22492 - 1997 GN35 6 tháng 4 năm 1997 Socorro LINEAR
22493 - 1997 GP40 7 tháng 4 năm 1997 La Silla E. W. Elst
22494 - 1997 JL 2 tháng 5 năm 1997 Kitt Peak Spacewatch
22495 Fubini 1997 JU3 6 tháng 5 năm 1997 Prescott P. G. Comba
22496 - 1997 JH13 3 tháng 5 năm 1997 La Silla E. W. Elst
22497 Immanuelfuchs 1997 KG 30 tháng 5 năm 1997 Prescott P. G. Comba
22498 - 1997 LY2 5 tháng 6 năm 1997 Kitt Peak Spacewatch
22499 - 1997 MP9 27 tháng 6 năm 1997 Kitt Peak Spacewatch
22500 - 1997 OJ 26 tháng 7 năm 1997 Sormano P. Sicoli, A. Testa
22501–22600 sửa
22501 1997 PR3 5 tháng 8 năm 1997 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
22502 1997 SW 16 tháng 9 năm 1997 Xinglong Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
22503 Thalpius 1997 TB12 7 tháng 10 năm 1997 Kleť M. Tichý, Z. Moravec
22504 1997 TD17 6 tháng 10 năm 1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata
22505 Lewit 1997 UF 19 tháng 10 năm 1997 Ondřejov L. Šarounová
22506 - 1997 WD8 24 tháng 11 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi
22507 - 1997 WA31 29 tháng 11 năm 1997 Socorro LINEAR
22508 - 1997 WZ42 29 tháng 11 năm 1997 Socorro LINEAR
22509 - 1997 YY2 24 tháng 12 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi
22510 - 1997 YV7 21 tháng 12 năm 1997 Kitt Peak Spacewatch
22511 - 1997 YC10 28 tháng 12 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi
22512 Cannat 1998 BH26 28 tháng 1 năm 1998 Caussols ODAS
22513 - 1998 BX32 29 tháng 1 năm 1998 Caussols ODAS
22514 - 1998 DN5 22 tháng 2 năm 1998 Haleakala NEAT
22515 - 1998 DJ15 22 tháng 2 năm 1998 Haleakala NEAT
22516 - 1998 DN28 26 tháng 2 năm 1998 Kitt Peak Spacewatch
22517 - 1998 DX32 26 tháng 2 năm 1998 Cima Ekar M. Tombelli, G. Forti
22518 - 1998 DG34 27 tháng 2 năm 1998 La Silla E. W. Elst
22519 Gerardklein 1998 EC2 2 tháng 3 năm 1998 Caussols ODAS
22520 - 1998 EL2 2 tháng 3 năm 1998 Caussols ODAS
22521 - 1998 ER2 2 tháng 3 năm 1998 Caussols ODAS
22522 1998 EF6 2 tháng 3 năm 1998 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata
22523 - 1998 EZ10 1 tháng 3 năm 1998 La Silla E. W. Elst
22524 - 1998 FB6 18 tháng 3 năm 1998 Kitt Peak Spacewatch
22525 - 1998 FB12 24 tháng 3 năm 1998 Haleakala NEAT
22526 - 1998 FV15 22 tháng 3 năm 1998 Majorca À. López, R. Pacheco
22527 Gawlik 1998 FG20 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
22528 Elysehope 1998 FH34 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
22529 - 1998 FB40 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
22530 Huynh-Le 1998 FY41 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
22531 Davidkelley 1998 FN43 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
22532 - 1998 FG45 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
22533 Krishnan 1998 FX47 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
22534 Lieblich 1998 FF57 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
22535 - 1998 FH60 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
22536 Katelowry 1998 FY61 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
22537 Meyerowitz 1998 FB62 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
22538 Lucasmoller 1998 FS63 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
22539 - 1998 FT65 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
22540 Mork 1998 FZ67 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
22541 - 1998 FC68 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
22542 Pendri 1998 FG71 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
22543 Ranjan 1998 FA75 24 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
22544 Sarahrapo 1998 FL75 24 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
22545 Brittrusso 1998 FP77 24 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
22546 Schickler 1998 FK78 24 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
22547 Kimberscott 1998 FO78 24 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
22548 - 1998 FV90 24 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
22549 - 1998 FQ94 24 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
22550 Jonsellon 1998 FK106 31 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
22551 Adamsolomon 1998 FU110 31 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
22552 - 1998 FN112 31 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
22553 Yisun 1998 FS116 31 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
22554 Shoshanatell 1998 FC118 31 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
22555 Joevellone 1998 FU118 31 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
22556 - 1998 FU120 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
22557 - 1998 FF140 29 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
22558 Mladen 1998 HH3 22 tháng 4 năm 1998 Modra P. Kolény, L. Kornoš
22559 - 1998 HQ12 19 tháng 4 năm 1998 Kitt Peak Spacewatch
22560 - 1998 HD17 18 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
22561 Miviscardi 1998 HX18 18 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
22562 Wage 1998 HC19 18 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
22563 Xinwang 1998 HQ19 18 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
22564 Jeffreyxing 1998 HP29 20 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
22565 - 1998 HF30 20 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
22566 Irazaitseva 1998 HY31 20 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
22567 Zenisek 1998 HK33 20 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
22568 - 1998 HR34 20 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
22569 - 1998 HK36 20 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
22570 Harleyzhang 1998 HN38 20 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
22571 Letianzhang 1998 HA39 20 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
22572 Yuanzhang 1998 HJ39 20 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
22573 Johnzhou 1998 HY43 20 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
22574 - 1998 HW44 20 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
22575 Jayallen 1998 HC46 20 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
22576 - 1998 HN46 20 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
22577 Alfiuccio 1998 HT51 30 tháng 4 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
22578 - 1998 HE59 21 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
22579 Marcyeager 1998 HO62 21 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
22580 Kenkaplan 1998 HB67 21 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
22581 Rosahemphill 1998 HH77 21 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
22582 Patmiller 1998 HD82 21 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
22583 Metzler 1998 HL86 21 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
22584 Winigleason 1998 HP88 21 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
22585 - 1998 HM92 21 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
22586 Shellyhynes 1998 HC96 21 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
22587 McKennon 1998 HB99 21 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
22588 - 1998 HW99 21 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
22589 Minor 1998 HY100 21 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
22590 - 1998 HJ102 25 tháng 4 năm 1998 La Silla E. W. Elst
22591 - 1998 HO102 25 tháng 4 năm 1998 La Silla E. W. Elst
22592 - 1998 HD103 25 tháng 4 năm 1998 La Silla E. W. Elst
22593 - 1998 HH107 23 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
22594 Stoops 1998 HT107 23 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
22595 - 1998 HD110 23 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
22596 Kathwallace 1998 HB114 23 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
22597 Lynzielinski 1998 HM117 23 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
22598 Francespearl 1998 HO117 23 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
22599 Heatherhall 1998 HR122 23 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
22600 - 1998 HH123 23 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
22601–22700 sửa
22601 - 1998 HD124 23 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
22602 - 1998 HX124 23 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
22603 Davidoconnor 1998 HK133 19 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
22604 - 1998 HG138 21 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
22605 Steverumsey 1998 HH147 23 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
22606 - 1998 HK148 25 tháng 4 năm 1998 La Silla E. W. Elst
22607 - 1998 HD149 25 tháng 4 năm 1998 La Silla E. W. Elst
22608 - 1998 JP1 1 tháng 5 năm 1998 Haleakala NEAT
22609 - 1998 JT1 1 tháng 5 năm 1998 Haleakala NEAT
22610 - 1998 JK4 6 tháng 5 năm 1998 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan
22611 Galerkin 1998 KB 17 tháng 5 năm 1998 Prescott P. G. Comba
22612 Dandibner 1998 KT3 22 tháng 5 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
22613 Callander 1998 KP4 22 tháng 5 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
22614 - 1998 KA6 24 tháng 5 năm 1998 Kitt Peak Spacewatch
22615 - 1998 KB6 24 tháng 5 năm 1998 Kitt Peak Spacewatch
22616 Bogolyubov 1998 KG7 23 tháng 5 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
22617 Vidphananu 1998 KH7 23 tháng 5 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
22618 Silva Nortica 1998 KK9 28 tháng 5 năm 1998 Kleť Kleť
22619 Ajscheetz 1998 KJ10 22 tháng 5 năm 1998 Socorro LINEAR
22620 - 1998 KZ26 23 tháng 5 năm 1998 Woomera F. B. Zoltowski
22621 Larrybartel 1998 KO28 22 tháng 5 năm 1998 Socorro LINEAR
22622 Strong 1998 KV32 22 tháng 5 năm 1998 Socorro LINEAR
22623 Fisico 1998 KR34 22 tháng 5 năm 1998 Socorro LINEAR
22624 - 1998 KS34 22 tháng 5 năm 1998 Socorro LINEAR
22625 Kanipe 1998 KB36 22 tháng 5 năm 1998 Socorro LINEAR
22626 Jengordinier 1998 KS37 22 tháng 5 năm 1998 Socorro LINEAR
22627 Aviscardi 1998 KM39 22 tháng 5 năm 1998 Socorro LINEAR
22628 Michaelallen 1998 KV39 22 tháng 5 năm 1998 Socorro LINEAR
22629 - 1998 KF40 22 tháng 5 năm 1998 Socorro LINEAR
22630 Wallmuth 1998 KH45 22 tháng 5 năm 1998 Socorro LINEAR
22631 Dillard 1998 KV47 22 tháng 5 năm 1998 Socorro LINEAR
22632 DiNovis 1998 KG64 22 tháng 5 năm 1998 Socorro LINEAR
22633 Fazio 1998 KK64 22 tháng 5 năm 1998 Socorro LINEAR
22634 - 1998 MN7 22 tháng 6 năm 1998 Woomera F. B. Zoltowski
22635 - 1998 MZ11 19 tháng 6 năm 1998 Socorro LINEAR
22636 - 1998 MV13 25 tháng 6 năm 1998 Woomera F. B. Zoltowski
22637 - 1998 MR22 24 tháng 6 năm 1998 Socorro LINEAR
22638 Abdulla 1998 MS31 24 tháng 6 năm 1998 Socorro LINEAR
22639 Nickanthony 1998 MP32 24 tháng 6 năm 1998 Socorro LINEAR
22640 Shalilabaena 1998 MJ34 24 tháng 6 năm 1998 Socorro LINEAR
22641 - 1998 MX34 24 tháng 6 năm 1998 Socorro LINEAR
22642 - 1998 NV 15 tháng 7 năm 1998 Kitt Peak Spacewatch
22643 - 1998 OB3 20 tháng 7 năm 1998 Caussols ODAS
22644 Matejbel 1998 OZ4 27 tháng 7 năm 1998 Ondřejov P. Pravec, U. Babiaková
22645 Rotblat 1998 OT6 26 tháng 7 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
22646 - 1998 OB8 26 tháng 7 năm 1998 La Silla E. W. Elst
22647 Lévi-Strauss 1998 OR8 26 tháng 7 năm 1998 La Silla E. W. Elst
22648 - 1998 OG9 26 tháng 7 năm 1998 La Silla E. W. Elst
22649 - 1998 OD12 27 tháng 7 năm 1998 Reedy Creek J. Broughton
22650 - 1998 OG12 29 tháng 7 năm 1998 Reedy Creek J. Broughton
22651 - 1998 QW 19 tháng 8 năm 1998 Haleakala NEAT
22652 - 1998 QV1 19 tháng 8 năm 1998 Haleakala NEAT
22653 - 1998 QW2 17 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
22654 1998 QA5 22 tháng 8 năm 1998 Xinglong Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
22655 - 1998 QC7 17 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
22656 Aaronburrows 1998 QV7 17 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
22657 - 1998 QN8 17 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
22658 - 1998 QQ8 17 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
22659 - 1998 QW11 17 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
22660 - 1998 QB16 17 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
22661 - 1998 QP17 17 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
22662 - 1998 QL18 17 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
22663 - 1998 QV19 17 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
22664 - 1998 QY22 17 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
22665 - 1998 QL23 17 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
22666 Josephchurch 1998 QE24 17 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
22667 - 1998 QA26 25 tháng 8 năm 1998 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan
22668 - 1998 QF26 26 tháng 8 năm 1998 Višnjan Observatory Višnjan Observatory
22669 - 1998 QX32 17 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
22670 - 1998 QO35 17 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
22671 - 1998 QL36 17 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
22672 - 1998 QV37 17 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
22673 - 1998 QR38 17 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
22674 - 1998 QF39 17 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
22675 Davidcohn 1998 QZ39 17 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
22676 - 1998 QS41 17 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
22677 - 1998 QY41 17 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
22678 - 1998 QB42 17 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
22679 Amydavid 1998 QJ42 17 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
22680 - 1998 QB44 17 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
22681 - 1998 QL44 17 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
22682 - 1998 QU47 17 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
22683 - 1998 QB48 17 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
22684 - 1998 QO50 17 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
22685 Dominguez 1998 QL51 17 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
22686 Mishchenko 1998 QL53 20 tháng 8 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
22687 - 1998 QJ64 24 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
22688 - 1998 QB77 24 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
22689 - 1998 QQ84 24 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
22690 - 1998 QU96 19 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
22691 - 1998 QD99 26 tháng 8 năm 1998 La Silla E. W. Elst
22692 Carfrekahl 1998 QE99 26 tháng 8 năm 1998 La Silla E. W. Elst
22693 - 1998 QF102 26 tháng 8 năm 1998 La Silla E. W. Elst
22694 Tyndall 1998 QF104 26 tháng 8 năm 1998 La Silla E. W. Elst
22695 - 1998 QQ104 26 tháng 8 năm 1998 La Silla E. W. Elst
22696 - 1998 QT105 25 tháng 8 năm 1998 La Silla E. W. Elst
22697 Mánek 1998 RM 7 tháng 9 năm 1998 Ondřejov L. Šarounová
22698 - 1998 RA5 10 tháng 9 năm 1998 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan
22699 - 1998 RU22 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
22700 - 1998 RP37 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
22701–22800 sửa
22701 Cyannaskye 1998 RO38 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
22702 - 1998 RO40 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
22703 - 1998 RO44 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
22704 - 1998 RZ52 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
22705 Erinedwards 1998 RF53 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
22706 Ganguly 1998 RT56 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
22707 Jackgrundy 1998 RN62 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
22708 - 1998 RK66 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
22709 - 1998 RR73 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
22710 - 1998 RF75 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
22711 - 1998 RZ75 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
22712 - 1998 RF78 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
22713 - 1998 RK79 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
22714 - 1998 SR2 18 tháng 9 năm 1998 Catalina CSS
22715 - 1998 SQ6 20 tháng 9 năm 1998 Kitt Peak Spacewatch
22716 - 1998 SV9 16 tháng 9 năm 1998 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan
22717 - 1998 SF13 21 tháng 9 năm 1998 Caussols ODAS
22718 - 1998 SY15 16 tháng 9 năm 1998 Kitt Peak Spacewatch
22719 - 1998 SH25 22 tháng 9 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
22720 - 1998 SF49 24 tháng 9 năm 1998 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan
22721 - 1998 ST50 16 tháng 9 năm 1998 Kitt Peak Spacewatch
22722 - 1998 SE54 16 tháng 9 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
22723 Edlopez 1998 SS58 17 tháng 9 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
22724 Byatt 1998 SE59 17 tháng 9 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
22725 Drabble 1998 SN62 19 tháng 9 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
22726 - 1998 SZ72 21 tháng 9 năm 1998 La Silla E. W. Elst
22727 - 1998 SV82 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
22728 - 1998 SH106 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
22729 Anthennig 1998 SV110 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
22730 Jacobhurwitz 1998 SY118 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
22731 - 1998 SD122 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
22732 Jakpor 1998 SZ122 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
22733 - 1998 SN132 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
22734 Theojones 1998 SQ133 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
22735 - 1998 SZ134 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
22736 Kamitaki 1998 SM137 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
22737 - 1998 SY139 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
22738 - 1998 SL142 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
22739 - 1998 SA144 18 tháng 9 năm 1998 La Silla E. W. Elst
22740 Rayleigh 1998 SX146 20 tháng 9 năm 1998 La Silla E. W. Elst
22741 - 1998 SQ154 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
22742 - 1998 TX5 15 tháng 10 năm 1998 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
22743 1998 TD18 13 tháng 10 năm 1998 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
22744 Esterantonucci 1998 TB34 14 tháng 10 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
22745 - 1998 TN34 14 tháng 10 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
22746 - 1998 UC7 22 tháng 10 năm 1998 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
22747 - 1998 UD7 22 tháng 10 năm 1998 Višnjan Observatory K. Korlević
22748 1998 UW8 17 tháng 10 năm 1998 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
22749 - 1998 UF19 27 tháng 10 năm 1998 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
22750 - 1998 US20 29 tháng 10 năm 1998 Višnjan Observatory K. Korlević
22751 - 1998 UA27 18 tháng 10 năm 1998 La Silla E. W. Elst
22752 - 1998 VS34 15 tháng 11 năm 1998 San Marcello A. Boattini, M. Tombelli
22753 - 1998 WT 16 tháng 11 năm 1998 Socorro LINEAR
22754 - 1998 WJ8 16 tháng 11 năm 1998 Reedy Creek J. Broughton
22755 - 1998 WO9 28 tháng 11 năm 1998 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
22756 Manpreetkaur 1998 WA10 18 tháng 11 năm 1998 Socorro LINEAR
22757 Klimcak 1998 WF11 21 tháng 11 năm 1998 Socorro LINEAR
22758 Lemp 1998 WP18 21 tháng 11 năm 1998 Socorro LINEAR
22759 - 1998 XA4 11 tháng 12 năm 1998 Oizumi T. Kobayashi
22760 - 1998 XR4 12 tháng 12 năm 1998 Oizumi T. Kobayashi
22761 - 1998 YH4 16 tháng 12 năm 1998 Woomera F. B. Zoltowski
22762 - 1998 YM12 27 tháng 12 năm 1998 Gekko T. Kagawa
22763 - 1999 AW3 10 tháng 1 năm 1999 Oizumi T. Kobayashi
22764 - 1999 AX3 10 tháng 1 năm 1999 Oizumi T. Kobayashi
22765 - 1999 AR5 12 tháng 1 năm 1999 Oizumi T. Kobayashi
22766 - 1999 AE7 9 tháng 1 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
22767 - 1999 AL21 14 tháng 1 năm 1999 Višnjan Observatory K. Korlević
22768 - 1999 AU32 15 tháng 1 năm 1999 Kitt Peak Spacewatch
22769 Aurelianora 1999 BD4 19 tháng 1 năm 1999 Gnosca S. Sposetti
22770 - 1999 BR14 24 tháng 1 năm 1999 Woomera F. B. Zoltowski
22771 - 1999 CU3 10 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR
22772 - 1999 CU17 10 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR
22773 - 1999 CV17 10 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR
22774 - 1999 CA19 10 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR
22775 Jasonelloyd 1999 CV20 10 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR
22776 Matossian 1999 CS24 10 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR
22777 McAliley 1999 CU29 10 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR
22778 - 1999 CN63 12 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR
22779 - 1999 FU24 19 tháng 3 năm 1999 Socorro LINEAR
22780 McAlpine 1999 FS37 20 tháng 3 năm 1999 Socorro LINEAR
22781 - 1999 GN4 10 tháng 4 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
22782 Kushalnaik 1999 GJ19 15 tháng 4 năm 1999 Socorro LINEAR
22783 Teng 1999 GT52 11 tháng 4 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS
22784 Theresaoei 1999 JM43 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
22785 - 1999 JP62 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
22786 Willipete 1999 JY73 12 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
22787 - 1999 JL81 14 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
22788 von Steuben 1999 JA136 15 tháng 5 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS
22789 - 1999 KA4 18 tháng 5 năm 1999 Kitt Peak Spacewatch
22790 - 1999 KP4 20 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
22791 Twarog 1999 LL7 14 tháng 6 năm 1999 Farpoint G. Bell
22792 - 1999 NU 7 tháng 7 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
22793 - 1999 NW1 12 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR
22794 Lindsayleona 1999 NH4 13 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR
22795 - 1999 NX14 14 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR
22796 - 1999 NH18 14 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR
22797 - 1999 NO18 14 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR
22798 - 1999 NU18 14 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR
22799 - 1999 NH21 14 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR
22800 - 1999 NY22 14 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR
22801–22900 sửa
22801 - 1999 NP39 14 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR
22802 Sigiriya 1999 PK6 13 tháng 8 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS
22803 - 1999 RV 4 tháng 9 năm 1999 Catalina CSS
22804 - 1999 RZ1 6 tháng 9 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
22805 - 1999 RR2 6 tháng 9 năm 1999 Catalina CSS
22806 - 1999 RZ3 4 tháng 9 năm 1999 Catalina CSS
22807 - 1999 RK7 3 tháng 9 năm 1999 Kitt Peak Spacewatch
22808 - 1999 RU12 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
22809 Kensiequade 1999 RL13 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
22810 Rawat 1999 RQ14 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
22811 - 1999 RS15 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
22812 Ricker 1999 RY15 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
22813 - 1999 RY17 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
22814 - 1999 RJ18 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
22815 Sewell 1999 RN18 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
22816 - 1999 RL21 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
22817 Shankar 1999 RC23 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
22818 - 1999 RX25 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
22819 Davidtao 1999 RY26 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
22820 - 1999 RM31 9 tháng 9 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
22821 - 1999 RS33 2 tháng 9 năm 1999 Eskridge G. Bell, G. Hug
22822 - 1999 RT35 12 tháng 9 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
22823 - 1999 RN38 13 tháng 9 năm 1999 Višnjan Observatory K. Korlević
22824 von Neumann 1999 RP38 12 tháng 9 năm 1999 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák
22825 - 1999 RO39 13 tháng 9 năm 1999 Zeno T. Stafford
22826 - 1999 RR42 14 tháng 9 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
22827 Arvernia 1999 RQ45 8 tháng 9 năm 1999 Uccle T. Pauwels
22828 Jaynethomp 1999 RF50 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
22829 Paigerin 1999 RH52 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
22830 Tinker 1999 RW52 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
22831 Trevanvoorth 1999 RF53 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
22832 - 1999 RM54 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
22833 Scottyu 1999 RR75 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
22834 - 1999 RL76 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
22835 Rickgardner 1999 RT88 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
22836 Leeannragasa 1999 RH89 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
22837 Richardcruz 1999 RR90 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
22838 Darcyhampton 1999 RF91 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
22839 Richlawrence 1999 RW92 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
22840 Villarreal 1999 RB98 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
22841 - 1999 RK105 8 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
22842 Alenashort 1999 RC107 8 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
22843 Stverak 1999 RF107 8 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
22844 - 1999 RU111 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
22845 - 1999 RA115 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
22846 Fredwhitaker 1999 RN120 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
22847 Utley 1999 RO121 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
22848 Chrisharriot 1999 RJ125 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
22849 - 1999 RZ125 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
22850 - 1999 RZ126 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
22851 - 1999 RX127 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
22852 Kinney 1999 RN129 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
22853 - 1999 RH130 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
22854 - 1999 RY131 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
22855 Donnajones 1999 RG139 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
22856 Stevenzeiher 1999 RX142 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
22857 Hyde 1999 RJ143 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
22858 Suesong 1999 RV143 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
22859 - 1999 RF146 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
22860 Francylemp 1999 RA149 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
22861 - 1999 RY149 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
22862 Janinedavis 1999 RG152 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
22863 Namarkarian 1999 RJ152 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
22864 - 1999 RO161 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
22865 Amymoffett 1999 RQ173 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
22866 - 1999 RQ179 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
22867 - 1999 RZ184 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
22868 Karst 1999 RX187 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
22869 Brianmcfar 1999 RP190 10 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
22870 Rosing 1999 RO193 14 tháng 9 năm 1999 Fountain Hills C. W. Juels
22871 Ellenoei 1999 RX193 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
22872 Williamweber 1999 RM194 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
22873 Heatherholt 1999 RR194 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
22874 Haydeephelps 1999 RO197 8 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
22875 Lanejackson 1999 RB198 8 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
22876 - 1999 RR198 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
22877 Reginamiller 1999 RR200 8 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
22878 - 1999 RA202 8 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
22879 - 1999 RJ211 8 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
22880 Pulaski 1999 RL224 7 tháng 9 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS
22881 - 1999 RJ227 5 tháng 9 năm 1999 Kitt Peak Spacewatch
22882 - 1999 RV230 8 tháng 9 năm 1999 Catalina CSS
22883 - 1999 RC231 8 tháng 9 năm 1999 Catalina CSS
22884 - 1999 RK236 8 tháng 9 năm 1999 Catalina CSS
22885 - 1999 RS239 8 tháng 9 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS
22886 - 1999 SB2 18 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
22887 - 1999 SX3 29 tháng 9 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
22888 - 1999 SL4 29 tháng 9 năm 1999 Višnjan Observatory K. Korlević
22889 Donnablaney 1999 SU7 29 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
22890 Ruthaellis 1999 SF8 29 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
22891 - 1999 SO11 30 tháng 9 năm 1999 Catalina CSS
22892 - 1999 SV16 29 tháng 9 năm 1999 Catalina CSS
22893 - 1999 SD18 30 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
22894 - 1999 TW 1 tháng 10 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
22895 - 1999 TV5 6 tháng 10 năm 1999 High Point D. K. Chesney
22896 - 1999 TU6 6 tháng 10 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević, M. Jurić
22897 - 1999 TH7 6 tháng 10 năm 1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić
22898 Falce 1999 TF12 10 tháng 10 năm 1999 Gnosca S. Sposetti
22899 - 1999 TO14 11 tháng 10 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević, M. Jurić
22900 Trudie 1999 TW14 11 tháng 10 năm 1999 Fountain Hills C. W. Juels
22901–23000 sửa
22901 Ivanbella 1999 TY15 12 tháng 10 năm 1999 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec
22902 - 1999 TH17 15 tháng 10 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
22903 - 1999 TU18 14 tháng 10 năm 1999 Monte Agliale S. Donati
22904 - 1999 TL19 9 tháng 10 năm 1999 Uto F. Uto
22905 Liciniotoso 1999 TO19 14 tháng 10 năm 1999 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo
22906 Lisauckis 1999 TQ25 3 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
22907 van Voorthuijsen 1999 TL26 3 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
22908 Bayefsky-Anand 1999 TK27 3 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
22909 Gongmyunglee 1999 TJ28 4 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
22910 Ruiwang 1999 TM30 4 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
22911 Johnpardon 1999 TX30 4 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
22912 Noraxu 1999 TF31 4 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
22913 Brockman 1999 TO32 4 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
22914 - 1999 TU36 13 tháng 10 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS
22915 - 1999 TA40 3 tháng 10 năm 1999 Catalina CSS
22916 - 1999 TX40 5 tháng 10 năm 1999 Catalina CSS
22917 - 1999 TA77 10 tháng 10 năm 1999 Kitt Peak Spacewatch
22918 - 1999 TZ80 11 tháng 10 năm 1999 Kitt Peak Spacewatch
22919 Shuwan 1999 TR91 2 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
22920 Kaitduncan 1999 TF94 2 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
22921 Siyuanliu 1999 TG95 2 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
22922 Sophiecai 1999 TF97 2 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
22923 Kathrynblair 1999 TM97 2 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
22924 Deshpande 1999 TH101 2 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
22925 - 1999 TH104 3 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
22926 - 1999 TK106 4 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
22927 Blewett 1999 TW110 4 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
22928 Templehe 1999 TS111 15 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
22929 Seanwahl 1999 TL126 4 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
22930 - 1999 TN128 5 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
22931 - 1999 TB132 6 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
22932 Orenbrecher 1999 TU136 6 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
22933 Mareverett 1999 TZ141 7 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
22934 - 1999 TN155 7 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
22935 - 1999 TO155 7 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
22936 Ricmccutchen 1999 TR172 10 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
22937 Nataliavella 1999 TZ172 10 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
22938 Brilawrence 1999 TS173 10 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
22939 Handlin 1999 TU173 10 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
22940 Chyan 1999 TF178 10 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
22941 - 1999 TG194 12 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
22942 Alexacourtis 1999 TZ205 13 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
22943 - 1999 TV209 14 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
22944 Sarahmarzen 1999 TB216 15 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
22945 Schikowski 1999 TY216 15 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
22946 - 1999 TH218 15 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
22947 Carolsuh 1999 TW218 15 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
22948 - 1999 TR222 2 tháng 10 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS
22949 - 1999 TH238 4 tháng 10 năm 1999 Catalina CSS
22950 - 1999 TO241 4 tháng 10 năm 1999 Catalina CSS
22951 - 1999 TA243 4 tháng 10 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS
22952 - 1999 TF243 5 tháng 10 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS
22953 - 1999 TW245 7 tháng 10 năm 1999 Catalina CSS
22954 - 1999 TU248 8 tháng 10 năm 1999 Catalina CSS
22955 - 1999 TH251 7 tháng 10 năm 1999 Catalina CSS
22956 - 1999 TK253 9 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
22957 Vaintrob 1999 TR270 3 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
22958 Rohatgi 1999 TC288 10 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
22959 - 1999 UY1 16 tháng 10 năm 1999 Fountain Hills C. W. Juels
22960 - 1999 UE4 27 tháng 10 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
22961 - 1999 UM14 29 tháng 10 năm 1999 Catalina CSS
22962 - 1999 UH15 29 tháng 10 năm 1999 Catalina CSS
22963 - 1999 UN24 28 tháng 10 năm 1999 Catalina CSS
22964 - 1999 UV28 31 tháng 10 năm 1999 Kitt Peak Spacewatch
22965 - 1999 UX40 16 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
22966 - 1999 UM45 31 tháng 10 năm 1999 Catalina CSS
22967 - 1999 VK4 1 tháng 11 năm 1999 Catalina CSS
22968 - 1999 VB5 5 tháng 11 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
22969 - 1999 VD6 5 tháng 11 năm 1999 Oizumi T. Kobayashi
22970 - 1999 VT8 8 tháng 11 năm 1999 Fountain Hills C. W. Juels
22971 - 1999 VY8 9 tháng 11 năm 1999 Fountain Hills C. W. Juels
22972 - 1999 VR12 11 tháng 11 năm 1999 Fountain Hills C. W. Juels
22973 - 1999 VW16 2 tháng 11 năm 1999 Kitt Peak Spacewatch
22974 - 1999 VN21 12 tháng 11 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
22975 - 1999 VR23 14 tháng 11 năm 1999 Fountain Hills C. W. Juels
22976 - 1999 VY23 13 tháng 11 năm 1999 Kashihara F. Uto
22977 - 1999 VF24 15 tháng 11 năm 1999 Fountain Hills C. W. Juels
22978 Nyrölä 1999 VO24 14 tháng 11 năm 1999 Nyrola Nyrola
22979 - 1999 VG25 13 tháng 11 năm 1999 Oizumi T. Kobayashi
22980 - 1999 VL27 3 tháng 11 năm 1999 Catalina CSS
22981 Katz 1999 VN30 3 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
22982 Emmacall 1999 VB31 3 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
22983 Schlingheyde 1999 VY34 3 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
22984 - 1999 VP36 3 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
22985 - 1999 VY48 3 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
22986 - 1999 VX50 3 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
22987 Rebeckaufman 1999 VO53 4 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
22988 Jimmyhom 1999 VN58 4 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
22989 Loriskopp 1999 VY61 4 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
22990 Mattbrenner 1999 VA62 4 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
22991 Jeffreyklus 1999 VX62 4 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
22992 Susansmith 1999 VR65 4 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
22993 Aferrari 1999 VX65 4 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
22994 Workman 1999 VH66 4 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
22995 Allenjanes 1999 VM67 4 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
22996 De Boo 1999 VP70 4 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
22997 - 1999 VT70 4 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
22998 Waltimyer 1999 VY70 4 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
22999 Irizarry 1999 VS81 5 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
23000 - 1999 VU87 7 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR


Tiền nhiệm:
21001-22000
Danh sách các tiểu hành tinh 22001-23000
Ý nghĩa tên gọi: 22001–23000
Kế nhiệm:
23001-24000

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]