Danh sách các tiểu hành tinh: 26001–27000

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Tên Tên đầu tiên Ngày phát hiện Nơi phát hiện Người phát hiện
26001–26100 sửa
26001 - 2001 FX98 16 tháng 3 năm 2001 Socorro LINEAR
26002 Angelayeung 2001 FL103 18 tháng 3 năm 2001 Socorro LINEAR
26003 - 2001 FD104 18 tháng 3 năm 2001 Anderson Mesa LONEOS
26004 Loriying 2001 FL108 18 tháng 3 năm 2001 Socorro LINEAR
26005 Alicezhao 2001 FO109 18 tháng 3 năm 2001 Socorro LINEAR
26006 - 2001 FC112 18 tháng 3 năm 2001 Kitt Peak Spacewatch
26007 Lindazhou 2001 FQ120 26 tháng 3 năm 2001 Socorro LINEAR
26008 - 2001 FE127 29 tháng 3 năm 2001 Socorro LINEAR
26009 - 2001 FJ129 26 tháng 3 năm 2001 Socorro LINEAR
26010 - 2001 FN129 26 tháng 3 năm 2001 Socorro LINEAR
26011 - 2001 FA136 21 tháng 3 năm 2001 Anderson Mesa LONEOS
26012 - 2001 FG148 24 tháng 3 năm 2001 Anderson Mesa LONEOS
26013 Amandalonzo 2001 FZ148 24 tháng 3 năm 2001 Socorro LINEAR
26014 - 2051 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
26015 - 2076 P-L 16 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
26016 - 2633 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
26017 - 2674 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
26018 - 2695 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
26019 - 2768 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
26020 - 3094 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
26021 - 4177 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
26022 - 4180 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
26023 - 4538 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
26024 - 4543 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
26025 - 4587 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
26026 - 4664 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
26027 - 4861 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
26028 - 5554 P-L 17 tháng 10 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
26029 - 5565 P-L 17 tháng 10 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
26030 - 6004 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
26031 - 6074 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
26032 - 6556 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
26033 - 6801 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
26034 - 9611 P-L 17 tháng 10 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
26035 - 1119 T-1 25 tháng 3 năm 1971 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
26036 - 2166 T-1 25 tháng 3 năm 1971 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
26037 - 2183 T-1 25 tháng 3 năm 1971 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
26038 - 2290 T-1 25 tháng 3 năm 1971 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
26039 - 3268 T-1 26 tháng 3 năm 1971 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
26040 - 3747 T-1 13 tháng 5 năm 1971 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
26041 - 4172 T-1 26 tháng 3 năm 1971 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
26042 - 4242 T-1 26 tháng 3 năm 1971 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
26043 - 4319 T-1 26 tháng 3 năm 1971 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
26044 - 1259 T-2 29 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
26045 - 1582 T-2 24 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
26046 - 2104 T-2 29 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
26047 - 2148 T-2 29 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
26048 - 2409 T-2 25 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
26049 - 3161 T-2 30 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
26050 - 3167 T-2 30 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
26051 - 3200 T-2 30 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
26052 - 3230 T-2 30 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
26053 - 4081 T-2 29 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
26054 - 4231 T-2 29 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
26055 - 4257 T-2 29 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
26056 - 4281 T-2 29 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
26057 Ankaios 4742 T-2 30 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
26058 - 1061 T-3 17 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
26059 - 1089 T-3 17 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
26060 - 1164 T-3 17 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
26061 - 2315 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
26062 - 2466 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
26063 - 2634 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
26064 - 3500 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
26065 - 3761 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
26066 - 4031 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
26067 - 4079 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
26068 - 4093 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
26069 - 4215 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
26070 - 4240 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
26071 - 4335 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
26072 - 5155 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
26073 - 5168 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
26074 Carlwirtz 1977 TD 8 tháng 10 năm 1977 La Silla H.-E. Schuster
26075 Levitsvet 1978 PA3 8 tháng 8 năm 1978 Nauchnij N. S. Chernykh
26076 - 1979 MM1 25 tháng 6 năm 1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus
26077 - 1979 ML6 25 tháng 6 năm 1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus
26078 - 1979 MP6 25 tháng 6 năm 1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus
26079 - 1979 MW6 25 tháng 6 năm 1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus
26080 - 1980 EF 14 tháng 3 năm 1980 Anderson Mesa E. Bowell
26081 - 1980 PT1 6 tháng 8 năm 1980 La Silla R. M. West
26082 - 1981 EB11 1 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
26083 - 1981 EJ11 1 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
26084 - 1981 EK17 1 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
26085 - 1981 ED18 2 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
26086 - 1981 UE23 24 tháng 10 năm 1981 Palomar S. J. Bus
26087 - 1982 UU8 21 tháng 10 năm 1982 Nauchnij L. G. Karachkina
26088 - 1985 QF1 17 tháng 8 năm 1985 Palomar E. F. Helin
26089 - 1985 QN2 17 tháng 8 năm 1985 Palomar E. F. Helin
26090 - 1986 PU1 1 tháng 8 năm 1986 Palomar M. Rudnyk
26091 1987 RL1 13 tháng 9 năm 1987 La Silla H. Debehogne
26092 - 1987 SF 16 tháng 9 năm 1987 Geisei T. Seki
26093 1987 UA1 25 tháng 10 năm 1987 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda
26094 - 1988 NU 11 tháng 7 năm 1988 Palomar E. F. Helin
26095 - 1988 PU 10 tháng 8 năm 1988 Palomar C. Mikolajczak, R. Coker
26096 - 1988 SD3 16 tháng 9 năm 1988 Cerro Tololo S. J. Bus
26097 - 1988 VJ1 6 tháng 11 năm 1988 Geisei T. Seki
26098 1989 AN3 4 tháng 1 năm 1989 Siding Spring R. H. McNaught
26099 1989 WH 20 tháng 11 năm 1989 Gekko Y. Oshima
26100 1990 QL5 29 tháng 8 năm 1990 Palomar H. E. Holt
26101–26200 sửa
26101 - 1990 QQ6 20 tháng 8 năm 1990 La Silla E. W. Elst
26102 - 1990 QA9 16 tháng 8 năm 1990 La Silla E. W. Elst
26103 1990 SC3 18 tháng 9 năm 1990 Palomar H. E. Holt
26104 - 1990 VV1 11 tháng 11 năm 1990 Kitami K. Endate, K. Watanabe
26105 - 1990 VH5 15 tháng 11 năm 1990 La Silla E. W. Elst
26106 - 1990 WJ2 18 tháng 11 năm 1990 La Silla E. W. Elst
26107 - 1991 GZ5 8 tháng 4 năm 1991 La Silla E. W. Elst
26108 - 1991 LF2 6 tháng 6 năm 1991 La Silla E. W. Elst
26109 - 1991 LJ3 6 tháng 6 năm 1991 La Silla E. W. Elst
26110 1991 NK4 8 tháng 7 năm 1991 La Silla H. Debehogne
26111 1991 OV 18 tháng 7 năm 1991 Palomar H. E. Holt
26112 1991 PG18 8 tháng 8 năm 1991 Palomar H. E. Holt
26113 1991 PL18 8 tháng 8 năm 1991 Palomar H. E. Holt
26114 - 1991 QG 31 tháng 8 năm 1991 Kiyosato S. Otomo
26115 1991 RG17 15 tháng 9 năm 1991 Palomar H. E. Holt
26116 1991 RW17 13 tháng 9 năm 1991 Palomar H. E. Holt
26117 1991 RX21 11 tháng 9 năm 1991 Palomar H. E. Holt
26118 1991 TH 1 tháng 10 năm 1991 Siding Spring R. H. McNaught
26119 Duden 1991 TN7 7 tháng 10 năm 1991 Tautenburg Observatory F. Börngen
26120 1991 VZ2 5 tháng 11 năm 1991 Dynic A. Sugie
26121 1992 BX 28 tháng 1 năm 1992 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda
26122 - 1992 CS2 2 tháng 2 năm 1992 La Silla E. W. Elst
26123 - 1992 OK 29 tháng 7 năm 1992 Geisei T. Seki
26124 1992 PG2 2 tháng 8 năm 1992 Palomar H. E. Holt
26125 - 1992 RG 3 tháng 9 năm 1992 Kiyosato S. Otomo
26126 - 1992 RD2 2 tháng 9 năm 1992 La Silla E. W. Elst
26127 Otakasakajyo 1993 BL2 19 tháng 1 năm 1993 Geisei T. Seki
26128 - 1993 BO10 22 tháng 1 năm 1993 Kitt Peak Spacewatch
26129 - 1993 DK 19 tháng 2 năm 1993 Oohira T. Urata
26130 - 1993 FQ11 17 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
26131 - 1993 FE20 17 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
26132 - 1993 FF24 21 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
26133 - 1993 FS26 21 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
26134 - 1993 FY34 19 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
26135 1993 GL1 12 tháng 4 năm 1993 La Silla H. Debehogne
26136 - 1993 OK7 20 tháng 7 năm 1993 La Silla E. W. Elst
26137 - 1993 QV1 16 tháng 8 năm 1993 Caussols E. W. Elst
26138 - 1993 TK25 9 tháng 10 năm 1993 La Silla E. W. Elst
26139 - 1993 TK32 9 tháng 10 năm 1993 La Silla E. W. Elst
26140 - 1994 CX10 7 tháng 2 năm 1994 La Silla E. W. Elst
26141 - 1994 GR2 5 tháng 4 năm 1994 Kitt Peak Spacewatch
26142 1994 PL1 3 tháng 8 năm 1994 Siding Spring R. H. McNaught
26143 - 1994 PF5 10 tháng 8 năm 1994 La Silla E. W. Elst
26144 - 1994 PG7 10 tháng 8 năm 1994 La Silla E. W. Elst
26145 - 1994 PG18 12 tháng 8 năm 1994 La Silla E. W. Elst
26146 - 1994 PF27 12 tháng 8 năm 1994 La Silla E. W. Elst
26147 - 1994 PS32 12 tháng 8 năm 1994 La Silla E. W. Elst
26148 - 1994 PN37 10 tháng 8 năm 1994 La Silla E. W. Elst
26149 - 1994 PU37 10 tháng 8 năm 1994 La Silla E. W. Elst
26150 - 1994 RW11 4 tháng 9 năm 1994 Palomar E. F. Helin
26151 Irinokaigan 1994 TT3 2 tháng 10 năm 1994 Geisei T. Seki
26152 1994 UF 24 tháng 10 năm 1994 Siding Spring R. H. McNaught
26153 1994 UY 31 tháng 10 năm 1994 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata
26154 - 1994 VF1 4 tháng 11 năm 1994 Oizumi T. Kobayashi
26155 - 1994 VL7 8 tháng 11 năm 1994 Kiyosato S. Otomo
26156 - 1994 WT 25 tháng 11 năm 1994 Oizumi T. Kobayashi
26157 - 1994 WA1 25 tháng 11 năm 1994 Oizumi T. Kobayashi
26158 - 1994 WH1 27 tháng 11 năm 1994 Oizumi T. Kobayashi
26159 1994 WN3 28 tháng 11 năm 1994 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda
26160 - 1994 XR4 9 tháng 12 năm 1994 Oizumi T. Kobayashi
26161 - 1995 BY2 27 tháng 1 năm 1995 Kiyosato S. Otomo
26162 - 1995 BB14 31 tháng 1 năm 1995 Kitt Peak Spacewatch
26163 - 1995 DW 20 tháng 2 năm 1995 Oizumi T. Kobayashi
26164 - 1995 FK4 23 tháng 3 năm 1995 Kitt Peak Spacewatch
26165 - 1995 FJ6 23 tháng 3 năm 1995 Kitt Peak Spacewatch
26166 - 1995 QN3 31 tháng 8 năm 1995 Kitt Peak Spacewatch
26167 - 1995 SA1 18 tháng 9 năm 1995 Trạm Catalina T. B. Spahr
26168 Kanaikiyotaka 1995 WT8 24 tháng 11 năm 1995 Ojima T. Niijima
26169 Ishikawakiyoshi 1995 YY 21 tháng 12 năm 1995 Oizumi T. Kobayashi
26170 Kazuhiko 1996 BH2 24 tháng 1 năm 1996 Ojima T. Niijima
26171 - 1996 BY2 17 tháng 1 năm 1996 Kitami K. Endate, K. Watanabe
26172 - 1996 BV5 18 tháng 1 năm 1996 Kitt Peak Spacewatch
26173 - 1996 DQ2 23 tháng 2 năm 1996 Oizumi T. Kobayashi
26174 - 1996 EP1 15 tháng 3 năm 1996 Haleakala NEAT
26175 - 1996 EZ15 13 tháng 3 năm 1996 Kitt Peak Spacewatch
26176 - 1996 GD2 15 tháng 4 năm 1996 Haleakala AMOS
26177 Fabiodolfi 1996 GN2 12 tháng 4 năm 1996 San Marcello L. Tesi, A. Boattini
26178 1996 GV2 11 tháng 4 năm 1996 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
26179 - 1996 GL3 9 tháng 4 năm 1996 Kitt Peak Spacewatch
26180 - 1996 GS9 13 tháng 4 năm 1996 Kitt Peak Spacewatch
26181 1996 GQ21 12 tháng 4 năm 1996 Steward Observatory N. Danzl
26182 - 1996 HW8 17 tháng 4 năm 1996 La Silla E. W. Elst
26183 - 1996 HG15 17 tháng 4 năm 1996 La Silla E. W. Elst
26184 - 1996 HC25 20 tháng 4 năm 1996 La Silla E. W. Elst
26185 - 1996 NG 14 tháng 7 năm 1996 Haleakala NEAT
26186 - 1996 SJ3 20 tháng 9 năm 1996 Kitt Peak Spacewatch
26187 1996 XA27 12 tháng 12 năm 1996 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
26188 1996 YE2 22 tháng 12 năm 1996 Xinglong Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
26189 - 1997 AX12 10 tháng 1 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi
26190 - 1997 BG3 30 tháng 1 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi
26191 - 1997 CZ2 3 tháng 2 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi
26192 - 1997 CH16 6 tháng 2 năm 1997 Kitt Peak Spacewatch
26193 - 1997 CL20 12 tháng 2 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi
26194 Chasolivier 1997 CO26 10 tháng 2 năm 1997 Kitt Peak Spacewatch
26195 Černohlávek 1997 EN 1 tháng 3 năm 1997 Ondřejov P. Pravec
26196 1997 EF46 9 tháng 3 năm 1997 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
26197 Bormio 1997 FN1 31 tháng 3 năm 1997 Sormano F. Manca, P. Sicoli
26198 - 1997 GJ13 3 tháng 4 năm 1997 Socorro LINEAR
26199 - 1997 GP13 3 tháng 4 năm 1997 Socorro LINEAR
26200 - 1997 GF17 3 tháng 4 năm 1997 Socorro LINEAR
26201–26300 sửa
26201 - 1997 GD24 6 tháng 4 năm 1997 Socorro LINEAR
26202 - 1997 GD42 9 tháng 4 năm 1997 La Silla E. W. Elst
26203 1997 KS 31 tháng 5 năm 1997 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
26204 - 1997 LO3 5 tháng 6 năm 1997 Kitt Peak Spacewatch
26205 Kuratowski 1997 LA5 11 tháng 6 năm 1997 Prescott P. G. Comba
26206 - 1997 PJ4 11 tháng 8 năm 1997 Bédoin P. Antonini
26207 - 1997 QU 25 tháng 8 năm 1997 Lake Clear K. A. Williams
26208 1997 QJ3 28 tháng 8 năm 1997 Dynic A. Sugie
26209 - 1997 RD1 2 tháng 9 năm 1997 Haleakala NEAT
26210 Lingas 1997 RC3 6 tháng 9 năm 1997 Pises Pises
26211 1997 RR9 13 tháng 9 năm 1997 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
26212 1997 TG26 11 tháng 10 năm 1997 Xinglong Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
26213 - 1997 UV8 25 tháng 10 năm 1997 Kitami K. Endate, K. Watanabe
26214 Kalinga 1997 US10 30 tháng 10 năm 1997 Ondřejov P. Pravec
26215 1997 VM2 4 tháng 11 năm 1997 Dynic A. Sugie
26216 - 1997 VE3 6 tháng 11 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi
26217 - 1997 WK2 23 tháng 11 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi
26218 1997 WJ13 24 tháng 11 năm 1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata
26219 - 1997 WO21 30 tháng 11 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi
26220 - 1997 WB37 29 tháng 11 năm 1997 Socorro LINEAR
26221 - 1997 WG41 29 tháng 11 năm 1997 Socorro LINEAR
26222 - 1997 WC45 29 tháng 11 năm 1997 Socorro LINEAR
26223 Enari 1997 XB2 3 tháng 12 năm 1997 Chichibu N. Sato
26224 - 1997 XF2 3 tháng 12 năm 1997 Chichibu N. Sato
26225 1997 YO14 24 tháng 12 năm 1997 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
26226 - 1998 GJ1 4 tháng 4 năm 1998 Woomera F. B. Zoltowski
26227 - 1998 HJ7 23 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
26228 1998 OZ6 20 tháng 7 năm 1998 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
26229 1998 OG7 28 tháng 7 năm 1998 Xinglong Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
26230 - 1998 QR1 19 tháng 8 năm 1998 Ondřejov P. Pravec
26231 - 1998 QQ7 17 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
26232 Antink 1998 QW8 17 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
26233 Jimbraun 1998 QS11 17 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
26234 Leslibrinson 1998 QV12 17 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
26235 Annemaduggan 1998 QU18 17 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
26236 - 1998 QC25 17 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
26237 - 1998 QQ31 17 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
26238 Elduval 1998 QE32 17 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
26239 - 1998 QP33 17 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
26240 Leigheriks 1998 QX39 17 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
26241 - 1998 QY40 17 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
26242 - 1998 QA41 17 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
26243 Sallyfenska 1998 QE42 17 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
26244 - 1998 QB43 19 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
26245 - 1998 QR45 17 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
26246 Mikelake 1998 QN46 17 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
26247 Doleonardi 1998 QW47 17 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
26248 Longenecker 1998 QZ48 17 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
26249 - 1998 QV50 17 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
26250 Shaneludwig 1998 QP51 17 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
26251 Kiranmanne 1998 QG52 17 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
26252 - 1998 QV54 27 tháng 8 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
26253 - 1998 QB56 29 tháng 8 năm 1998 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan
26254 - 1998 QE57 30 tháng 8 năm 1998 Kitt Peak Spacewatch
26255 Carmarques 1998 QW68 24 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
26256 - 1998 QC73 24 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
26257 - 1998 QL84 24 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
26258 - 1998 QA89 24 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
26259 Marzigliano 1998 QK108 17 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
26260 - 1998 RA2 14 tháng 9 năm 1998 Catalina CSS
26261 - 1998 RL6 14 tháng 9 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
26262 1998 RW15 14 tháng 9 năm 1998 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
26263 1998 RC16 14 tháng 9 năm 1998 Xinglong Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
26264 McIntyre 1998 RH44 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
26265 - 1998 RQ46 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
26266 Andrewmerrill 1998 RW47 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
26267 Nickmorgan 1998 RS50 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
26268 Nardi 1998 RY55 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
26269 Marciaprill 1998 RG57 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
26270 - 1998 RL62 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
26271 Lindapuster 1998 RW63 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
26272 - 1998 RV66 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
26273 Kateschafer 1998 RD71 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
26274 - 1998 RH75 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
26275 - 1998 SN1 16 tháng 9 năm 1998 Caussols ODAS
26276 Natrees 1998 SL4 20 tháng 9 năm 1998 Prescott P. G. Comba
26277 Ianrees 1998 SM4 20 tháng 9 năm 1998 Prescott P. G. Comba
26278 - 1998 SK8 20 tháng 9 năm 1998 Kitt Peak Spacewatch
26279 - 1998 SP21 21 tháng 9 năm 1998 Kitt Peak Spacewatch
26280 - 1998 SW22 20 tháng 9 năm 1998 Woomera F. B. Zoltowski
26281 1998 ST43 25 tháng 9 năm 1998 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
26282 - 1998 SD56 16 tháng 9 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
26283 - 1998 ST58 17 tháng 9 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
26284 - 1998 SZ59 17 tháng 9 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
26285 - 1998 SS61 17 tháng 9 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
26286 - 1998 SV65 20 tháng 9 năm 1998 La Silla E. W. Elst
26287 - 1998 SD67 20 tháng 9 năm 1998 La Silla E. W. Elst
26288 - 1998 SA73 21 tháng 9 năm 1998 La Silla E. W. Elst
26289 - 1998 SL74 21 tháng 9 năm 1998 La Silla E. W. Elst
26290 - 1998 SX101 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
26291 Terristaples 1998 SU106 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
26292 - 1998 SJ109 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
26293 Van Muyden 1998 SD110 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
26294 - 1998 SF111 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
26295 Vilardi 1998 SD112 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
26296 - 1998 SM116 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
26297 - 1998 SK118 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
26298 Dunweathers 1998 SD124 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
26299 - 1998 SG133 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
26300 Herbweiss 1998 ST134 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
26301–26400 sửa
26301 Hellawillis 1998 SB136 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
26302 Zimolzak 1998 ST142 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
26303 - 1998 SD144 18 tháng 9 năm 1998 La Silla E. W. Elst
26304 - 1998 SZ145 20 tháng 9 năm 1998 La Silla E. W. Elst
26305 - 1998 SH146 20 tháng 9 năm 1998 La Silla E. W. Elst
26306 - 1998 SX147 20 tháng 9 năm 1998 La Silla E. W. Elst
26307 Friedafein 1998 SE163 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
26308 1998 SM165 16 tháng 9 năm 1998 Steward Observatory N. Danzl
26309 - 1998 TG 10 tháng 10 năm 1998 Oizumi T. Kobayashi
26310 - 1998 TX6 14 tháng 10 năm 1998 Kitt Peak Spacewatch
26311 - 1998 TR16 14 tháng 10 năm 1998 Caussols ODAS
26312 - 1998 TG34 14 tháng 10 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
26313 - 1998 TK34 14 tháng 10 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
26314 Škvorecký 1998 UJ1 16 tháng 10 năm 1998 Kleť J. Tichá, M. Tichý
26315 - 1998 UF4 21 tháng 10 năm 1998 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
26316 - 1998 US16 22 tháng 10 năm 1998 Reedy Creek J. Broughton
26317 - 1998 UB17 27 tháng 10 năm 1998 Catalina CSS
26318 - 1998 UC20 28 tháng 10 năm 1998 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
26319 Miyauchi 1998 UM23 16 tháng 10 năm 1998 Nanyo T. Okuni
26320 - 1998 UD27 18 tháng 10 năm 1998 La Silla E. W. Elst
26321 - 1998 VT5 11 tháng 11 năm 1998 Gnosca S. Sposetti
26322 - 1998 VS6 12 tháng 11 năm 1998 Oizumi T. Kobayashi
26323 Wuqijin 1998 VX8 10 tháng 11 năm 1998 Socorro LINEAR
26324 - 1998 VG16 10 tháng 11 năm 1998 Socorro LINEAR
26325 - 1998 VD29 10 tháng 11 năm 1998 Socorro LINEAR
26326 - 1998 VD36 14 tháng 11 năm 1998 Socorro LINEAR
26327 - 1998 VQ38 10 tháng 11 năm 1998 Socorro LINEAR
26328 Litomyšl 1998 WQ 18 tháng 11 năm 1998 Kleť M. Tichý, Z. Moravec
26329 - 1998 WC1 16 tháng 11 năm 1998 Catalina CSS
26330 - 1998 WN5 20 tháng 11 năm 1998 Gekko T. Kagawa
26331 Kondamuri 1998 WC10 21 tháng 11 năm 1998 Socorro LINEAR
26332 Alyssehrlich 1998 WW10 21 tháng 11 năm 1998 Socorro LINEAR
26333 Joachim 1998 WU11 21 tháng 11 năm 1998 Socorro LINEAR
26334 Melimcdowell 1998 WD15 21 tháng 11 năm 1998 Socorro LINEAR
26335 - 1998 WT16 21 tháng 11 năm 1998 Socorro LINEAR
26336 Mikemcdowell 1998 WC17 21 tháng 11 năm 1998 Socorro LINEAR
26337 Matthewagam 1998 WJ19 21 tháng 11 năm 1998 Socorro LINEAR
26338 - 1998 WT35 19 tháng 11 năm 1998 Kitt Peak Spacewatch
26339 - 1998 XT3 9 tháng 12 năm 1998 Oizumi T. Kobayashi
26340 Evamarková 1998 XY8 13 tháng 12 năm 1998 Kleť J. Tichá, M. Tichý
26341 - 1998 XK9 9 tháng 12 năm 1998 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
26342 - 1998 XM52 14 tháng 12 năm 1998 Socorro LINEAR
26343 - 1998 XB53 14 tháng 12 năm 1998 Socorro LINEAR
26344 - 1998 XS76 15 tháng 12 năm 1998 Socorro LINEAR
26345 Gedankien 1998 XQ77 15 tháng 12 năm 1998 Socorro LINEAR
26346 - 1998 XF93 15 tháng 12 năm 1998 Socorro LINEAR
26347 - 1998 XU93 15 tháng 12 năm 1998 Socorro LINEAR
26348 - 1998 XO94 15 tháng 12 năm 1998 Socorro LINEAR
26349 - 1998 XR94 15 tháng 12 năm 1998 Socorro LINEAR
26350 - 1998 XU94 15 tháng 12 năm 1998 Socorro LINEAR
26351 - 1998 XG95 15 tháng 12 năm 1998 Socorro LINEAR
26352 - 1998 XJ95 15 tháng 12 năm 1998 Socorro LINEAR
26353 - 1998 YP 16 tháng 12 năm 1998 Oizumi T. Kobayashi
26354 - 1998 YJ4 16 tháng 12 năm 1998 Woomera F. B. Zoltowski
26355 Grueber 1998 YL8 23 tháng 12 năm 1998 Linz E. Meyer
26356 Aventini 1998 YE10 16 tháng 12 năm 1998 San Marcello L. Tesi, A. Boattini
26357 Laguerre 1998 YK10 27 tháng 12 năm 1998 Prescott P. G. Comba
26358 - 1998 YZ11 16 tháng 12 năm 1998 Oizumi T. Kobayashi
26359 - 1998 YF12 27 tháng 12 năm 1998 Oizumi T. Kobayashi
26360 - 1998 YL13 17 tháng 12 năm 1998 Kitt Peak Spacewatch
26361 1999 AJ5 10 tháng 1 năm 1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata
26362 - 1999 AC6 7 tháng 1 năm 1999 Socorro LINEAR
26363 - 1999 AG6 8 tháng 1 năm 1999 Socorro LINEAR
26364 - 1999 AH8 13 tháng 1 năm 1999 Oizumi T. Kobayashi
26365 - 1999 AK21 14 tháng 1 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
26366 - 1999 AM21 14 tháng 1 năm 1999 Višnjan Observatory K. Korlević
26367 1999 CD1 2 tháng 2 năm 1999 Dynic A. Sugie
26368 Alghunaim 1999 CJ37 10 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR
26369 - 1999 CG62 12 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR
26370 - 1999 CJ62 12 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR
26371 - 1999 CT64 12 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR
26372 - 1999 CW69 12 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR
26373 - 1999 CZ74 12 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR
26374 - 1999 CP106 12 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR
26375 1999 DE9 20 tháng 2 năm 1999 Kitt Peak C. A. Trujillo, J. X. Luu
26376 Roborosa 1999 EB3 11 tháng 3 năm 1999 Ondřejov P. Pravec
26377 - 1999 FH4 16 tháng 3 năm 1999 Kitt Peak Spacewatch
26378 - 1999 GF35 6 tháng 4 năm 1999 Socorro LINEAR
26379 - 1999 HZ1 20 tháng 4 năm 1999 Socorro LINEAR
26380 - 1999 JY65 12 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
26381 - 1999 KV15 18 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
26382 - 1999 LT32 8 tháng 6 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS
26383 - 1999 MA2 20 tháng 6 năm 1999 Catalina CSS
26384 1999 QP2 31 tháng 8 năm 1999 Xinglong Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
26385 - 1999 RN20 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
26386 Adelinacozma 1999 RC171 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
26387 - 1999 TG2 2 tháng 10 năm 1999 Fountain Hills C. W. Juels
26388 - 1999 TR105 3 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
26389 Poojarambhia 1999 TO151 7 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
26390 Rušin 1999 UX2 19 tháng 10 năm 1999 Ondřejov P. Kušnirák
26391 - 1999 VN9 8 tháng 11 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
26392 - 1999 VT10 9 tháng 11 năm 1999 Oizumi T. Kobayashi
26393 Scaffa 1999 VT35 3 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
26394 Kandola 1999 VE53 3 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
26395 Megkurohara 1999 VK150 14 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
26396 Chengjingjie 1999 VQ169 14 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
26397 Carolynsinow 1999 VB185 15 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
26398 - 1999 VL188 15 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
26399 Rileyennis 1999 VG189 15 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
26400 Roshanpalli 1999 VJ190 15 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
26401–26500 sửa
26401 Sobotište 1999 WX 19 tháng 11 năm 1999 Ondřejov P. Kušnirák
26402 - 1999 WB5 28 tháng 11 năm 1999 Oizumi T. Kobayashi
26403 - 1999 WF18 30 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
26404 - 1999 XF1 2 tháng 12 năm 1999 Oizumi T. Kobayashi
26405 - 1999 XS15 5 tháng 12 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
26406 - 1999 XZ21 5 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
26407 - 1999 XT24 6 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
26408 - 1999 XO33 6 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
26409 - 1999 XV33 6 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
26410 - 1999 XZ34 6 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
26411 Jocorbferg 1999 XA40 6 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
26412 Charlesyu 1999 XR60 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
26413 - 1999 XB62 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
26414 Amychyao 1999 XS65 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
26415 - 1999 XK83 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
26416 - 1999 XM84 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
26417 Michaelgord 1999 XO87 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
26418 - 1999 XP94 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
26419 - 1999 XR95 7 tháng 12 năm 1999 Oizumi T. Kobayashi
26420 - 1999 XL103 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
26421 - 1999 XP113 11 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
26422 Marekbuchman 1999 XV131 12 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
26423 - 1999 XN140 2 tháng 12 năm 1999 Kitt Peak Spacewatch
26424 Jacquelihung 1999 XT152 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
26425 Linchichieh 1999 XR156 8 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
26426 Koechl 1999 XB158 8 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
26427 - 1999 XG165 8 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
26428 - 1999 XR169 10 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
26429 Andiwagner 1999 XG170 10 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
26430 Thomwilkason 1999 XW176 10 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
26431 - 1999 XT193 12 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
26432 - 1999 XZ202 12 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
26433 Michaelyurko 1999 XK215 14 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
26434 - 1999 XQ216 13 tháng 12 năm 1999 Kitt Peak Spacewatch
26435 - 1999 XS241 13 tháng 12 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS
26436 - 1999 YV4 28 tháng 12 năm 1999 Farpoint G. Hug, G. Bell
26437 - 1999 YD8 27 tháng 12 năm 1999 Kitt Peak Spacewatch
26438 - 1999 YE13 30 tháng 12 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS
26439 - 2000 AZ1 2 tháng 1 năm 2000 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
26440 - 2000 AA4 3 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
26441 Nanayakkara 2000 AX33 3 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
26442 Matfernandez 2000 AK41 3 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
26443 - 2000 AT50 5 tháng 1 năm 2000 Fountain Hills C. W. Juels
26444 - 2000 AB58 4 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
26445 - 2000 AY61 4 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
26446 - 2000 AE64 4 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
26447 Akrishnan 2000 AX67 4 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
26448 Tongjili 2000 AC76 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
26449 - 2000 AJ85 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
26450 Tanyapetach 2000 AQ85 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
26451 Khweis 2000 AB86 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
26452 - 2000 AU87 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
26453 - 2000 AH89 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
26454 - 2000 AQ89 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
26455 Priyamshah 2000 AP95 4 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
26456 - 2000 AY101 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
26457 Naomishah 2000 AL105 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
26458 Choihyuna 2000 AC110 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
26459 Shinsubin 2000 AD117 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
26460 - 2000 AZ120 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
26461 - 2000 AW124 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
26462 Albertcui 2000 AL126 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
26463 - 2000 AW137 4 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
26464 - 2000 AA138 4 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
26465 - 2000 AF140 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
26466 Zarrin 2000 AA142 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
26467 Jamespopper 2000 AX142 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
26468 Ianchan 2000 AO143 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
26469 - 2000 AE147 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
26470 - 2000 AT150 8 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
26471 - 2000 AS152 8 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
26472 - 2000 AC162 4 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
26473 - 2000 AD171 7 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
26474 Davidsimon 2000 AA175 7 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
26475 Krisztisugar 2000 AD185 7 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
26476 - 2000 AK185 7 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
26477 - 2000 AF197 8 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
26478 Cristianrosu 2000 AM197 8 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
26479 - 2000 AE198 8 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
26480 - 2000 AG198 8 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
26481 - 2000 AS200 9 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
26482 - 2000 AM203 10 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
26483 - 2000 AX204 10 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
26484 - 2000 AZ215 7 tháng 1 năm 2000 Kitt Peak Spacewatch
26485 - 2000 AD231 4 tháng 1 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
26486 - 2000 AQ231 4 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
26487 - 2000 AV236 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
26488 Beiser 2000 AB242 7 tháng 1 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
26489 - 2000 AS242 7 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
26490 - 2000 AN245 10 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
26491 - 2000 BT3 27 tháng 1 năm 2000 Oizumi T. Kobayashi
26492 - 2000 BA13 28 tháng 1 năm 2000 Kitt Peak Spacewatch
26493 Paulsucala 2000 BQ16 30 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
26494 - 2000 BR22 26 tháng 1 năm 2000 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
26495 - 2000 BX22 30 tháng 1 năm 2000 Catalina CSS
26496 - 2000 CE1 4 tháng 2 năm 2000 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
26497 - 2000 CS1 3 tháng 2 năm 2000 San Marcello A. Boattini, G. Forti
26498 Dinotina 2000 CV1 4 tháng 2 năm 2000 Pian dei Termini A. Boattini, L. Tesi
26499 - 2000 CX1 4 tháng 2 năm 2000 San Marcello A. Boattini, M. Tombelli
26500 Toshiohino 2000 CC2 2 tháng 2 năm 2000 Oizumi T. Kobayashi
26501–26600 sửa
26501 Sachiko 2000 CP2 2 tháng 2 năm 2000 Oizumi T. Kobayashi
26502 Traviscole 2000 CQ5 2 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
26503 Avicramer 2000 CA9 2 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
26504 Brandonli 2000 CM17 2 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
26505 Olextokarev 2000 CX21 2 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
26506 - 2000 CO25 2 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
26507 Mikelin 2000 CC29 2 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
26508 Jimmylin 2000 CD29 2 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
26509 - 2000 CJ34 5 tháng 2 năm 2000 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
26510 - 2000 CZ34 2 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
26511 - 2000 CB39 3 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
26512 - 2000 CL46 2 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
26513 Newberry 2000 CP47 2 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
26514 - 2000 CH48 2 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
26515 - 2000 CJ53 2 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
26516 - 2000 CW56 4 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
26517 - 2000 CG62 2 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
26518 Bhuiyan 2000 CM65 4 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
26519 - 2000 CU70 7 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
26520 - 2000 CQ75 6 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
26521 - 2000 CS76 10 tháng 2 năm 2000 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
26522 Juliapoje 2000 CZ83 4 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
26523 - 2000 CA84 4 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
26524 - 2000 CY85 4 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
26525 - 2000 CD86 4 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
26526 Jookayhyun 2000 CP86 4 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
26527 Leasure 2000 CH87 4 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
26528 Genniferubin 2000 CL92 6 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
26529 - 2000 CM94 8 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
26530 Lucferreira 2000 CY96 6 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
26531 - 2000 CP100 10 tháng 2 năm 2000 Kitt Peak Spacewatch
26532 Eduardoboff 2000 CZ102 6 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
26533 - 2000 CG108 5 tháng 2 năm 2000 Catalina CSS
26534 - 2000 DA 16 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
26535 - 2000 DG3 27 tháng 2 năm 2000 Oizumi T. Kobayashi
26536 - 2000 DL3 27 tháng 2 năm 2000 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević, M. Jurić
26537 Shyamalbuch 2000 DA5 28 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
26538 - 2000 DG7 29 tháng 2 năm 2000 Oizumi T. Kobayashi
26539 - 2000 DJ10 26 tháng 2 năm 2000 Kitt Peak Spacewatch
26540 - 2000 DF13 28 tháng 2 năm 2000 Kitt Peak Spacewatch
26541 - 2000 DV15 27 tháng 2 năm 2000 Catalina CSS
26542 - 2000 DA27 29 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
26543 - 2000 DJ33 29 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
26544 Ajjarapu 2000 DN37 29 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
26545 Meganperkins 2000 DK39 29 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
26546 Arulmani 2000 DH41 29 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
26547 - 2000 DM41 29 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
26548 Joykutty 2000 DF56 29 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
26549 Tankanran 2000 DZ57 29 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
26550 - 2000 DQ62 29 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
26551 Shenliangbo 2000 DS73 29 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
26552 - 2000 DT74 29 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
26553 - 2000 DO75 29 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
26554 - 2000 DU82 28 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
26555 - 2000 DH101 29 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
26556 - 2000 DG107 29 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
26557 Aakritijain 2000 DS107 28 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
26558 - 2000 EA12 4 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
26559 Chengcheng 2000 EX29 5 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
26560 - 2000 EQ36 8 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
26561 - 2000 EV37 8 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
26562 - 2000 EB38 8 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
26563 - 2000 EG39 8 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
26564 - 2000 EC46 9 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
26565 - 2000 EF47 9 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
26566 - 2000 EH47 9 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
26567 - 2000 EC48 9 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
26568 - 2000 ET49 9 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
26569 - 2000 EL77 5 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
26570 - 2000 EU77 5 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
26571 - 2000 EN84 7 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
26572 - 2000 EP84 8 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
26573 - 2000 EG87 8 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
26574 - 2000 ER87 8 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
26575 Andreapugh 2000 ES89 9 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
26576 - 2000 EN90 9 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
26577 - 2000 EC91 9 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
26578 Cellinekim 2000 EH92 9 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
26579 - 2000 EU96 10 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
26580 - 2000 EW97 12 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
26581 - 2000 EP107 8 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
26582 - 2000 EV107 8 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
26583 - 2000 EF109 8 tháng 3 năm 2000 Haleakala NEAT
26584 - 2000 EF114 9 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
26585 - 2000 ED116 10 tháng 3 năm 2000 Kitt Peak Spacewatch
26586 Harshaw 2000 EF116 10 tháng 3 năm 2000 Catalina CSS
26587 - 2000 EU125 11 tháng 3 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
26588 - 2000 EX128 11 tháng 3 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
26589 - 2000 EN133 11 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
26590 - 2000 EY136 12 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
26591 Robertreeves 2000 ET141 2 tháng 3 năm 2000 Catalina CSS
26592 - 2000 EE144 3 tháng 3 năm 2000 Catalina CSS
26593 - 2000 EC145 3 tháng 3 năm 2000 Catalina CSS
26594 - 2000 EF151 5 tháng 3 năm 2000 Haleakala NEAT
26595 - 2000 EJ153 6 tháng 3 năm 2000 Haleakala NEAT
26596 - 2000 EE171 5 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
26597 - 2000 EF171 5 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
26598 - 2000 EV171 5 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
26599 - 2000 EZ171 8 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
26600 - 2000 EX182 5 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
26601–26700 sửa
26601 - 2000 FD1 26 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
26602 - 2000 FQ11 28 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
26603 - 2000 FT17 29 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
26604 - 2000 FO25 27 tháng 3 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
26605 - 2000 FS26 27 tháng 3 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
26606 - 2000 FH31 28 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
26607 - 2000 FA33 29 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
26608 - 2000 FZ33 29 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
26609 - 2000 FQ34 29 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
26610 - 2000 FK39 29 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
26611 Madzlandon 2000 FT41 29 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
26612 - 2000 FL55 30 tháng 3 năm 2000 Catalina CSS
26613 - 2000 GL2 3 tháng 4 năm 2000 Reedy Creek J. Broughton
26614 - 2000 GD4 5 tháng 4 năm 2000 Fountain Hills C. W. Juels
26615 - 2000 GV5 4 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
26616 - 2000 GG6 4 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
26617 - 2000 GV9 5 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
26618 Yixinli 2000 GX24 5 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
26619 - 2000 GP44 5 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
26620 Yihuali 2000 GQ45 5 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
26621 - 2000 GY57 5 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
26622 Maxwimberley 2000 GH75 5 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
26623 - 2000 GK82 8 tháng 4 năm 2000 Farpoint Farpoint
26624 - 2000 GX88 4 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
26625 - 2000 GY92 5 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
26626 - 2000 GZ96 6 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
26627 - 2000 GC99 7 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
26628 - 2000 GX114 7 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
26629 Zahller 2000 GZ132 12 tháng 4 năm 2000 USNO Flagstaff C. B. Luginbuhl
26630 - 2000 GH133 12 tháng 4 năm 2000 Haleakala NEAT
26631 - 2000 GE136 12 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
26632 - 2000 HS30 28 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
26633 - 2000 HS47 29 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
26634 Balasubramanian 2000 HX51 29 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
26635 - 2000 HC53 29 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
26636 - 2000 HX57 24 tháng 4 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
26637 - 2000 HE82 29 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
26638 - 2000 HO88 28 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
26639 Murgaš 2000 JB7 5 tháng 5 năm 2000 Ondřejov P. Kušnirák
26640 Bahýľ 2000 JV10 9 tháng 5 năm 2000 Ondřejov P. Kušnirák
26641 - 2000 JT30 7 tháng 5 năm 2000 Socorro LINEAR
26642 Schlenoff 2000 JJ55 6 tháng 5 năm 2000 Socorro LINEAR
26643 - 2000 JT59 7 tháng 5 năm 2000 Socorro LINEAR
26644 - 2000 JJ61 7 tháng 5 năm 2000 Socorro LINEAR
26645 - 2000 JJ66 6 tháng 5 năm 2000 Socorro LINEAR
26646 - 2000 KG67 31 tháng 5 năm 2000 Socorro LINEAR
26647 - 2000 LT 2 tháng 6 năm 2000 Reedy Creek J. Broughton
26648 - 2000 LY7 5 tháng 6 năm 2000 Socorro LINEAR
26649 - 2000 ML6 30 tháng 6 năm 2000 Haleakala NEAT
26650 - 2000 OY20 31 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR
26651 - 2000 OB45 30 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR
26652 - 2000 QH219 20 tháng 8 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
26653 Amymeyer 2000 RY52 4 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
26654 - 2000 RH103 5 tháng 9 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
26655 - 2000 SV87 24 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
26656 Samarenae 2000 SN160 27 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
26657 - 2000 SX293 27 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
26658 - 2000 UN90 24 tháng 10 năm 2000 Socorro LINEAR
26659 Skirda 2000 VY29 1 tháng 11 năm 2000 Socorro LINEAR
26660 Samahalpern 2000 VG33 1 tháng 11 năm 2000 Socorro LINEAR
26661 Kempelen 2000 WY67 27 tháng 11 năm 2000 Ondřejov P. Kušnirák
26662 - 2000 WB181 29 tháng 11 năm 2000 Socorro LINEAR
26663 - 2000 XK47 15 tháng 12 năm 2000 Socorro LINEAR
26664 Jongwon 2000 YB7 20 tháng 12 năm 2000 Socorro LINEAR
26665 Sidjena 2000 YF60 30 tháng 12 năm 2000 Socorro LINEAR
26666 Justinto 2000 YN97 30 tháng 12 năm 2000 Socorro LINEAR
26667 Sherwinwu 2001 AS41 3 tháng 1 năm 2001 Socorro LINEAR
26668 Tonyho 2001 BV7 19 tháng 1 năm 2001 Socorro LINEAR
26669 - 2001 BW44 19 tháng 1 năm 2001 Socorro LINEAR
26670 - 2001 BC74 30 tháng 1 năm 2001 Socorro LINEAR
26671 Williamlopes 2001 DQ73 19 tháng 2 năm 2001 Socorro LINEAR
26672 Ericabrooke 2001 DR74 19 tháng 2 năm 2001 Socorro LINEAR
26673 - 2001 DJ92 20 tháng 2 năm 2001 Haleakala NEAT
26674 - 2001 DB99 17 tháng 2 năm 2001 Socorro LINEAR
26675 - 2001 EZ 1 tháng 3 năm 2001 Socorro LINEAR
26676 - 2001 EZ10 2 tháng 3 năm 2001 Haleakala NEAT
26677 - 2001 EJ18 15 tháng 3 năm 2001 Socorro LINEAR
26678 - 2001 EN19 15 tháng 3 năm 2001 Anderson Mesa LONEOS
26679 Thomassilver 2001 FX5 18 tháng 3 năm 2001 Socorro LINEAR
26680 Wangchristi 2001 FL8 18 tháng 3 năm 2001 Socorro LINEAR
26681 Niezgay 2001 FQ8 18 tháng 3 năm 2001 Socorro LINEAR
26682 Evanfletcher 2001 FV8 19 tháng 3 năm 2001 Socorro LINEAR
26683 - 2001 FM22 21 tháng 3 năm 2001 Anderson Mesa LONEOS
26684 - 2001 FZ35 18 tháng 3 năm 2001 Socorro LINEAR
26685 Khojandi 2001 FK44 18 tháng 3 năm 2001 Socorro LINEAR
26686 Ellenprice 2001 FT45 18 tháng 3 năm 2001 Socorro LINEAR
26687 - 2001 FH54 18 tháng 3 năm 2001 Socorro LINEAR
26688 Wangenevieve 2001 FZ54 19 tháng 3 năm 2001 Socorro LINEAR
26689 Smorrison 2001 FD56 23 tháng 3 năm 2001 Socorro LINEAR
26690 - 2001 FS57 19 tháng 3 năm 2001 Socorro LINEAR
26691 Lareegardner 2001 FZ76 19 tháng 3 năm 2001 Socorro LINEAR
26692 - 2001 FM80 21 tháng 3 năm 2001 Socorro LINEAR
26693 - 2001 FP87 21 tháng 3 năm 2001 Anderson Mesa LONEOS
26694 Wenxili 2001 FR98 16 tháng 3 năm 2001 Socorro LINEAR
26695 - 2001 FC111 18 tháng 3 năm 2001 Socorro LINEAR
26696 Gechenzhang 2001 FE112 18 tháng 3 năm 2001 Socorro LINEAR
26697 - 2001 FJ127 29 tháng 3 năm 2001 Socorro LINEAR
26698 - 2001 FN128 31 tháng 3 năm 2001 Anderson Mesa LONEOS
26699 Masoncole 2001 FZ128 30 tháng 3 năm 2001 Socorro LINEAR
26700 - 2001 FD134 20 tháng 3 năm 2001 Haleakala NEAT
26701–26800 sửa
26701 - 2001 FH134 20 tháng 3 năm 2001 Haleakala NEAT
26702 - 2001 FK143 23 tháng 3 năm 2001 Anderson Mesa LONEOS
26703 - 2001 FB144 23 tháng 3 năm 2001 Anderson Mesa LONEOS
26704 - 2001 FW144 23 tháng 3 năm 2001 Kitt Peak Spacewatch
26705 - 2001 FL145 24 tháng 3 năm 2001 Anderson Mesa LONEOS
26706 - 2001 FA154 26 tháng 3 năm 2001 Kitt Peak Spacewatch
26707 Navrazhnykh 2001 FP155 26 tháng 3 năm 2001 Socorro LINEAR
26708 - 2001 FG158 27 tháng 3 năm 2001 Haleakala NEAT
26709 - 2001 FX158 28 tháng 3 năm 2001 Socorro LINEAR
26710 - 2001 FY158 28 tháng 3 năm 2001 Socorro LINEAR
26711 Rebekahbau 2001 FQ170 24 tháng 3 năm 2001 Socorro LINEAR
26712 - 2001 FV180 20 tháng 3 năm 2001 Anderson Mesa LONEOS
26713 - 2001 GR 13 tháng 4 năm 2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung
26714 - 2001 GL1 13 tháng 4 năm 2001 Socorro LINEAR
26715 South Dakota 2001 HJ 16 tháng 4 năm 2001 Badlands R. Dyvig
26716 - 2001 HZ3 18 tháng 4 năm 2001 Reedy Creek J. Broughton
26717 Jasonye 2001 HL5 18 tháng 4 năm 2001 Socorro LINEAR
26718 - 2001 HP5 18 tháng 4 năm 2001 Socorro LINEAR
26719 - 2001 HQ5 18 tháng 4 năm 2001 Socorro LINEAR
26720 Yangxinyan 2001 HB6 18 tháng 4 năm 2001 Socorro LINEAR
26721 - 2001 HG6 18 tháng 4 năm 2001 Socorro LINEAR
26722 - 2001 HK7 21 tháng 4 năm 2001 Socorro LINEAR
26723 - 2001 HE8 18 tháng 4 năm 2001 Kitt Peak Spacewatch
26724 - 2001 HU8 16 tháng 4 năm 2001 Socorro LINEAR
26725 - 2001 HH9 16 tháng 4 năm 2001 Socorro LINEAR
26726 - 2001 HD10 16 tháng 4 năm 2001 Socorro LINEAR
26727 Wujunjun 2001 HK10 16 tháng 4 năm 2001 Socorro LINEAR
26728 Luwenqi 2001 HM10 16 tháng 4 năm 2001 Socorro LINEAR
26729 - 2001 HE12 18 tháng 4 năm 2001 Socorro LINEAR
26730 - 2001 HJ13 18 tháng 4 năm 2001 Socorro LINEAR
26731 - 2001 HE14 23 tháng 4 năm 2001 Reedy Creek J. Broughton
26732 - 2001 HB16 22 tháng 4 năm 2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung
26733 Nanavisitor 2001 HC16 22 tháng 4 năm 2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung
26734 Terryfarrell 2001 HG16 23 tháng 4 năm 2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung
26735 - 2001 HL27 27 tháng 4 năm 2001 Socorro LINEAR
26736 Rojeski 2001 HM27 27 tháng 4 năm 2001 Socorro LINEAR
26737 Adambradley 2001 HQ28 27 tháng 4 năm 2001 Socorro LINEAR
26738 - 2001 HB32 28 tháng 4 năm 2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung
26739 Hemaeberhart 2001 HV32 23 tháng 4 năm 2001 Socorro LINEAR
26740 Camacho 2001 HN34 27 tháng 4 năm 2001 Socorro LINEAR
26741 - 2001 HZ35 29 tháng 4 năm 2001 Socorro LINEAR
26742 - 2001 HW36 29 tháng 4 năm 2001 Socorro LINEAR
26743 - 2001 HE38 30 tháng 4 năm 2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung
26744 - 2001 HF43 16 tháng 4 năm 2001 Anderson Mesa LONEOS
26745 - 2001 HV45 17 tháng 4 năm 2001 Anderson Mesa LONEOS
26746 - 2001 HW46 18 tháng 4 năm 2001 Socorro LINEAR
26747 - 2001 HC47 18 tháng 4 năm 2001 Socorro LINEAR
26748 - 2001 HP50 23 tháng 4 năm 2001 Anderson Mesa LONEOS
26749 - 2001 HT52 23 tháng 4 năm 2001 Socorro LINEAR
26750 - 2001 HJ55 24 tháng 4 năm 2001 Socorro LINEAR
26751 - 2001 HP64 27 tháng 4 năm 2001 Haleakala NEAT
26752 - 2001 HU65 30 tháng 4 năm 2001 Socorro LINEAR
26753 - 2001 HM66 24 tháng 4 năm 2001 Socorro LINEAR
26754 - 2001 JL4 15 tháng 5 năm 2001 Palomar NEAT
26755 - 2001 KT6 17 tháng 5 năm 2001 Socorro LINEAR
26756 - 2001 KW7 18 tháng 5 năm 2001 Socorro LINEAR
26757 Bastei 2001 KU17 20 tháng 5 năm 2001 Drebach Drebach
26758 - 2001 KV19 22 tháng 5 năm 2001 Socorro LINEAR
26759 - 2001 KS22 17 tháng 5 năm 2001 Socorro LINEAR
26760 - 2001 KP41 23 tháng 5 năm 2001 Socorro LINEAR
26761 Stromboli 2033 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
26762 - 2564 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
26763 Peirithoos 2706 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
26764 - 2800 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
26765 - 3038 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
26766 - 3052 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
26767 - 4084 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
26768 - 4608 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
26769 - 4658 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
26770 - 4734 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
26771 - 4846 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
26772 - 6033 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
26773 - 3254 T-1 26 tháng 3 năm 1971 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
26774 - 4189 T-1 26 tháng 3 năm 1971 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
26775 - 4205 T-1 26 tháng 3 năm 1971 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
26776 - 4236 T-1 26 tháng 3 năm 1971 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
26777 - 1225 T-2 29 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
26778 - 1354 T-2 29 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
26779 - 2191 T-2 29 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
26780 - 2313 T-2 29 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
26781 - 3182 T-2 30 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
26782 - 4174 T-2 29 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
26783 - 1085 T-3 17 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
26784 - 2103 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
26785 - 2496 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
26786 - 3382 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
26787 - 4265 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
26788 - 4321 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
26789 - 5092 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
26790 - 5235 T-3 17 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
26791 - 5282 T-3 17 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
26792 - 1975 LY 8 tháng 6 năm 1975 El Leoncito M. R. Cesco
26793 Bolshoi 1977 AC2 13 tháng 1 năm 1977 Nauchnij N. S. Chernykh
26794 - 1977 DG3 18 tháng 2 năm 1977 Kiso H. Kosai, K. Hurukawa
26795 - 1978 SD8 16 tháng 9 năm 1978 Nauchnij L. V. Zhuravleva
26796 - 1978 VO6 7 tháng 11 năm 1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus
26797 - 1978 VS8 7 tháng 11 năm 1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus
26798 - 1979 QG2 22 tháng 8 năm 1979 La Silla C.-I. Lagerkvist
26799 1979 XL 15 tháng 12 năm 1979 La Silla H. Debehogne, E. R. Netto
26800 1981 EK1 6 tháng 3 năm 1981 La Silla H. Debehogne, G. DeSanctis
26801–26900 sửa
26801 - 1981 EC14 1 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
26802 - 1981 EJ24 7 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
26803 - 1981 ES26 2 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
26804 - 1981 EZ29 2 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
26805 - 1981 EZ30 2 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
26806 - 1982 KX1 22 tháng 5 năm 1982 Kiso H. Kosai, K. Hurukawa
26807 - 1982 RK1 14 tháng 9 năm 1982 Kleť A. Mrkos
26808 - 1982 VB4 14 tháng 11 năm 1982 Kiso H. Kosai, K. Hurukawa
26809 - 1984 QU 24 tháng 8 năm 1984 Harvard Observatory Oak Ridge Observatory
26810 1985 CL2 14 tháng 2 năm 1985 La Silla H. Debehogne
26811 - 1985 QP 22 tháng 8 năm 1985 Anderson Mesa E. Bowell
26812 1985 RQ2 4 tháng 9 năm 1985 La Silla H. Debehogne
26813 1985 RN3 7 tháng 9 năm 1985 La Silla H. Debehogne
26814 - 1986 GZ 9 tháng 4 năm 1986 Kitt Peak Spacewatch
26815 1986 QR1 27 tháng 8 năm 1986 La Silla H. Debehogne
26816 - 1986 TS 4 tháng 10 năm 1986 Đài thiên văn Brorfelde P. Jensen
26817 - 1987 QB 25 tháng 8 năm 1987 Palomar S. Singer-Brewster
26818 - 1987 QM 25 tháng 8 năm 1987 Palomar S. Singer-Brewster
26819 - 1987 QH7 23 tháng 8 năm 1987 Palomar E. F. Helin
26820 - 1987 SR9 20 tháng 9 năm 1987 Smolyan E. W. Elst
26821 Baehr 1988 FM1 17 tháng 3 năm 1988 Tautenburg Observatory F. Börngen
26822 - 1988 RG13 14 tháng 9 năm 1988 Cerro Tololo S. J. Bus
26823 - 1988 SS2 16 tháng 9 năm 1988 Cerro Tololo S. J. Bus
26824 1988 TW1 13 tháng 10 năm 1988 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda
26825 - 1989 SB14 16 tháng 9 năm 1989 Calar Alto J. M. Baur, K. Birkle
26826 - 1989 TQ7 7 tháng 10 năm 1989 La Silla E. W. Elst
26827 - 1989 UW5 30 tháng 10 năm 1989 Cerro Tololo S. J. Bus
26828 - 1989 WZ1 29 tháng 11 năm 1989 Kitami K. Endate, K. Watanabe
26829 Sakaihoikuen 1989 WN2 30 tháng 11 năm 1989 Yatsugatake Y. Kushida, M. Inoue
26830 1990 BB 17 tháng 1 năm 1990 Toyota K. Suzuki, T. Urata
26831 1990 OC5 27 tháng 7 năm 1990 Palomar H. E. Holt
26832 - 1990 QT6 20 tháng 8 năm 1990 La Silla E. W. Elst
26833 1990 RE 14 tháng 9 năm 1990 Palomar H. E. Holt
26834 1990 RM9 14 tháng 9 năm 1990 Palomar H. E. Holt
26835 1990 SH13 23 tháng 9 năm 1990 La Silla H. Debehogne
26836 - 1991 PA6 6 tháng 8 năm 1991 La Silla E. W. Elst
26837 - 1991 RF1 7 tháng 9 năm 1991 Geisei T. Seki
26838 1991 RC9 11 tháng 9 năm 1991 Palomar H. E. Holt
26839 1991 RC10 12 tháng 9 năm 1991 Palomar H. E. Holt
26840 - 1991 RP12 4 tháng 9 năm 1991 La Silla E. W. Elst
26841 - 1991 TY1 10 tháng 10 năm 1991 Palomar J. Alu
26842 Hefele 1991 TK6 2 tháng 10 năm 1991 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel
26843 1991 UK1 28 tháng 10 năm 1991 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda
26844 - 1991 VA4 12 tháng 11 năm 1991 Kiyosato S. Otomo
26845 - 1992 AG 1 tháng 1 năm 1992 Okutama T. Hioki, S. Hayakawa
26846 - 1992 CG3 2 tháng 2 năm 1992 La Silla E. W. Elst
26847 1992 DG 25 tháng 2 năm 1992 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda
26848 - 1992 DB8 29 tháng 2 năm 1992 La Silla UESAC
26849 - 1992 HD4 23 tháng 4 năm 1992 La Silla E. W. Elst
26850 - 1992 JL 1 tháng 5 năm 1992 Palomar K. J. Lawrence, P. Rose
26851 Sarapul 1992 OV5 30 tháng 7 năm 1992 La Silla E. W. Elst
26852 - 1992 UK2 19 tháng 10 năm 1992 Kitami K. Endate, K. Watanabe
26853 1992 UQ2 20 tháng 10 năm 1992 Palomar H. E. Holt
26854 1992 WB 16 tháng 11 năm 1992 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda
26855 - 1992 WN1 17 tháng 11 năm 1992 Kitami K. Endate, K. Watanabe
26856 - 1993 BT14 23 tháng 1 năm 1993 La Silla E. W. Elst
26857 - 1993 DN1 19 tháng 2 năm 1993 Haute Provence E. W. Elst
26858 Misterrogers 1993 FR 21 tháng 3 năm 1993 Palomar E. F. Helin
26859 - 1993 FM8 17 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
26860 - 1993 FX16 19 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
26861 - 1993 FO20 19 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
26862 - 1993 FE22 21 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
26863 - 1993 FO22 21 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
26864 - 1993 FT24 21 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
26865 - 1993 FX29 21 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
26866 - 1993 FW41 19 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
26867 1993 GK1 12 tháng 4 năm 1993 La Silla H. Debehogne
26868 - 1993 RS3 12 tháng 9 năm 1993 Palomar PCAS
26869 - 1993 SR6 17 tháng 9 năm 1993 La Silla E. W. Elst
26870 - 1993 TP28 9 tháng 10 năm 1993 La Silla E. W. Elst
26871 - 1993 TB38 9 tháng 10 năm 1993 La Silla E. W. Elst
26872 1993 YR 18 tháng 12 năm 1993 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata
26873 - 1994 AP7 7 tháng 1 năm 1994 Kitt Peak Spacewatch
26874 - 1994 AN9 8 tháng 1 năm 1994 Kitt Peak Spacewatch
26875 - 1994 AF10 8 tháng 1 năm 1994 Kitt Peak Spacewatch
26876 - 1994 CR14 8 tháng 2 năm 1994 La Silla E. W. Elst
26877 - 1994 ED6 9 tháng 3 năm 1994 Caussols E. W. Elst
26878 - 1994 EY6 9 tháng 3 năm 1994 Caussols E. W. Elst
26879 Haines 1994 NL2 9 tháng 7 năm 1994 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
26880 - 1994 PK8 10 tháng 8 năm 1994 La Silla E. W. Elst
26881 - 1994 PF11 10 tháng 8 năm 1994 La Silla E. W. Elst
26882 - 1994 PY21 12 tháng 8 năm 1994 La Silla E. W. Elst
26883 - 1994 PR22 12 tháng 8 năm 1994 La Silla E. W. Elst
26884 - 1994 RX4 5 tháng 9 năm 1994 Kitt Peak Spacewatch
26885 - 1994 RN12 3 tháng 9 năm 1994 Palomar E. F. Helin
26886 - 1994 TJ2 2 tháng 10 năm 1994 Kitami K. Endate, K. Watanabe
26887 Tokyogiants 1994 TO15 14 tháng 10 năm 1994 Kiso I. Sato, H. Araki
26888 - 1994 XH 3 tháng 12 năm 1994 Oizumi T. Kobayashi
26889 - 1995 BM1 23 tháng 1 năm 1995 Oizumi T. Kobayashi
26890 1995 BC4 27 tháng 1 năm 1995 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata
26891 Johnbutler 1995 CC2 7 tháng 2 năm 1995 Siding Spring D. J. Asher
26892 - 1995 FZ3 23 tháng 3 năm 1995 Kitt Peak Spacewatch
26893 - 1995 FH15 27 tháng 3 năm 1995 Kitt Peak Spacewatch
26894 - 1995 KN1 29 tháng 5 năm 1995 Stroncone A. Vagnozzi
26895 - 1995 MC 23 tháng 6 năm 1995 Siding Spring G. J. Garradd
26896 Josefhudec 1995 OY 29 tháng 7 năm 1995 Ondřejov P. Pravec
26897 - 1995 PJ 5 tháng 8 năm 1995 Ondřejov L. Šarounová
26898 - 1995 SK51 16 tháng 9 năm 1995 Kitt Peak Spacewatch
26899 - 1995 UQ3 20 tháng 10 năm 1995 Oizumi T. Kobayashi
26900 - 1995 WU5 23 tháng 11 năm 1995 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo
26901–27000 sửa
26901 - 1995 WN20 17 tháng 11 năm 1995 Kitt Peak Spacewatch
26902 - 1995 YR 17 tháng 12 năm 1995 Chichibu N. Sato, T. Urata
26903 1995 YT3 20 tháng 12 năm 1995 Siding Spring R. H. McNaught
26904 - 1995 YE25 25 tháng 12 năm 1995 Haleakala NEAT
26905 - 1996 BC1 16 tháng 1 năm 1996 Oizumi T. Kobayashi
26906 Rubidia 1996 BH4 22 tháng 1 năm 1996 Socorro R. Weber
26907 - 1996 EV 15 tháng 3 năm 1996 Haleakala NEAT
26908 Lebesgue 1996 GK 11 tháng 4 năm 1996 Prescott P. G. Comba
26909 Lefschetz 1996 HY1 24 tháng 4 năm 1996 Prescott P. G. Comba
26910 - 1996 HU25 20 tháng 4 năm 1996 La Silla E. W. Elst
26911 - 1996 JF1 13 tháng 5 năm 1996 Haleakala NEAT
26912 - 1996 JG1 13 tháng 5 năm 1996 Haleakala NEAT
26913 1996 JF2 11 tháng 5 năm 1996 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
26914 - 1996 KC1 20 tháng 5 năm 1996 Campo Imperatore A. Boattini, A. Di Clemente
26915 - 1996 LV1 14 tháng 6 năm 1996 Haleakala NEAT
26916 - 1996 RR2 13 tháng 9 năm 1996 Trạm Catalina C. W. Hergenrother
26917 Pianoro 1996 RF4 15 tháng 9 năm 1996 Pianoro V. Goretti
26918 - 1996 RA16 13 tháng 9 năm 1996 Kitt Peak Spacewatch
26919 - 1996 RC24 3 tháng 9 năm 1996 Nanyo T. Okuni
26920 - 1996 TQ12 11 tháng 10 năm 1996 Haleakala NEAT
26921 Jensallit 1996 TF15 15 tháng 10 năm 1996 Southend Bradfield G. Sallit
26922 Samara 1996 TD40 8 tháng 10 năm 1996 La Silla E. W. Elst
26923 - 1996 YZ 20 tháng 12 năm 1996 Oizumi T. Kobayashi
26924 Johnharvey 1996 YZ2 30 tháng 12 năm 1996 Goodricke-Pigott R. A. Tucker
26925 - 1997 AK2 3 tháng 1 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi
26926 - 1997 AC9 2 tháng 1 năm 1997 Kitt Peak Spacewatch
26927 - 1997 CD4 3 tháng 2 năm 1997 Haleakala NEAT
26928 - 1997 CC17 6 tháng 2 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi
26929 - 1997 CE18 7 tháng 2 năm 1997 Kitt Peak Spacewatch
26930 - 1997 CH20 12 tháng 2 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi
26931 - 1997 CC22 13 tháng 2 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi
26932 - 1997 EY2 4 tháng 3 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi
26933 - 1997 EP3 2 tháng 3 năm 1997 Kitt Peak Spacewatch
26934 - 1997 EV33 4 tháng 3 năm 1997 Socorro LINEAR
26935 Vireday 1997 EE46 15 tháng 3 năm 1997 USNO Flagstaff C. B. Luginbuhl
26936 - 1997 EL47 12 tháng 3 năm 1997 La Silla E. W. Elst
26937 Makimiyamoto 1997 FQ1 31 tháng 3 năm 1997 Kuma Kogen A. Nakamura
26938 - 1997 FW3 31 tháng 3 năm 1997 Socorro LINEAR
26939 - 1997 FZ4 31 tháng 3 năm 1997 Socorro LINEAR
26940 - 1997 GC8 2 tháng 4 năm 1997 Socorro LINEAR
26941 - 1997 GT11 3 tháng 4 năm 1997 Socorro LINEAR
26942 - 1997 GM12 3 tháng 4 năm 1997 Socorro LINEAR
26943 - 1997 GZ16 3 tháng 4 năm 1997 Socorro LINEAR
26944 - 1997 GX20 6 tháng 4 năm 1997 Socorro LINEAR
26945 - 1997 GE22 6 tháng 4 năm 1997 Socorro LINEAR
26946 - 1997 GG23 6 tháng 4 năm 1997 Socorro LINEAR
26947 - 1997 GF36 6 tháng 4 năm 1997 Socorro LINEAR
26948 - 1997 GD38 6 tháng 4 năm 1997 Socorro LINEAR
26949 1997 JV7 3 tháng 5 năm 1997 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
26950 Legendre 1997 JH10 11 tháng 5 năm 1997 Prescott P. G. Comba
26951 - 1997 JZ15 3 tháng 5 năm 1997 La Silla E. W. Elst
26952 - 1997 JF16 3 tháng 5 năm 1997 La Silla E. W. Elst
26953 - 1997 KO2 29 tháng 5 năm 1997 Kitt Peak Spacewatch
26954 Skadiang 1997 MG 25 tháng 6 năm 1997 Campo Imperatore A. Boattini
26955 Lie 1997 MR1 30 tháng 6 năm 1997 Prescott P. G. Comba
26956 - 1997 MT3 28 tháng 6 năm 1997 Socorro LINEAR
26957 - 1997 MN4 28 tháng 6 năm 1997 Socorro LINEAR
26958 - 1997 MY4 28 tháng 6 năm 1997 Socorro LINEAR
26959 - 1997 MR8 30 tháng 6 năm 1997 Kitt Peak Spacewatch
26960 Liouville 1997 NE3 8 tháng 7 năm 1997 Prescott P. G. Comba
26961 - 1997 OY1 29 tháng 7 năm 1997 Bédoin P. Antonini
26962 - 1997 PE3 13 tháng 8 năm 1997 Kleť Kleť
26963 Palorapavý 1997 PM4 13 tháng 8 năm 1997 Ondřejov P. Pravec
26964 - 1997 RO 1 tháng 9 năm 1997 Haleakala NEAT
26965 - 1997 RW2 3 tháng 9 năm 1997 Majorca À. López, R. Pacheco
26966 1997 RL3 4 tháng 9 năm 1997 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
26967 - 1997 RZ7 4 tháng 9 năm 1997 Gekko T. Kagawa, T. Urata
26968 - 1997 RB9 10 tháng 9 năm 1997 Đài thiên văn Bergisch Gladbach W. Bickel
26969 Biver 1997 SE 20 tháng 9 năm 1997 Kleť M. Tichý, J. Tichá
26970 Eliáš 1997 SE2 23 tháng 9 năm 1997 Ondřejov P. Pravec
26971 Sezimovo Ústí 1997 SL2 25 tháng 9 năm 1997 Kleť M. Tichý, Z. Moravec
26972 - 1997 SM3 21 tháng 9 năm 1997 Church Stretton S. P. Laurie
26973 Lála 1997 SP25 29 tháng 9 năm 1997 Ondřejov P. Pravec, M. Wolf
26974 - 1997 TJ19 8 tháng 10 năm 1997 Gekko T. Kagawa, T. Urata
26975 - 1997 TY24 8 tháng 10 năm 1997 Uenohara N. Kawasato
26976 1997 TF26 11 tháng 10 năm 1997 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
26977 - 1997 US3 16 tháng 10 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi
26978 1997 UZ4 20 tháng 10 năm 1997 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
26979 - 1997 UR9 29 tháng 10 năm 1997 Bédoin P. Antonini
26980 - 1997 UQ10 29 tháng 10 năm 1997 Woomera F. B. Zoltowski
26981 - 1997 UJ15 25 tháng 10 năm 1997 Church Stretton S. P. Laurie
26982 - 1997 UY21 25 tháng 10 năm 1997 Nyukasa M. Hirasawa, S. Suzuki
26983 - 1997 VA 1 tháng 11 năm 1997 Woomera F. B. Zoltowski
26984 Fernand-Roland 1997 VV 1 tháng 11 năm 1997 Village-Neuf C. Demeautis, D. Matter
26985 - 1997 VP3 6 tháng 11 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi
26986 Čáslavská 1997 VC5 4 tháng 11 năm 1997 Ondřejov L. Šarounová
26987 1997 WP1 21 tháng 11 năm 1997 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
26988 - 1997 WT5 23 tháng 11 năm 1997 Kitt Peak Spacewatch
26989 1997 WO7 19 tháng 11 năm 1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata
26990 Culbertson 1997 WZ7 23 tháng 11 năm 1997 Chichibu N. Sato
26991 - 1997 WZ30 29 tháng 11 năm 1997 Socorro LINEAR
26992 - 1997 WE47 16 tháng 11 năm 1997 Socorro LINEAR
26993 Littlewood 1997 XC1 3 tháng 12 năm 1997 Prescott P. G. Comba
26994 1997 XU1 2 tháng 12 năm 1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata
26995 1997 XS11 5 tháng 12 năm 1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata
26996 1997 YH3 16 tháng 12 năm 1997 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
26997 - 1997 YJ5 25 tháng 12 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi
26998 - 1997 YX6 25 tháng 12 năm 1997 Chichibu N. Sato
26999 - 1998 BQ41 28 tháng 1 năm 1998 Haleakala NEAT
27000 - 1998 BO44 22 tháng 1 năm 1998 Socorro LINEAR


Tiền nhiệm:
25001-26000
Danh sách các tiểu hành tinh 26001-27000
Ý nghĩa tên gọi: 26001–27000
Kế nhiệm:
27001-28000

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]