Danh sách các tiểu hành tinh: 25001–26000

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Tên Tên đầu tiên Ngày phát hiện Nơi phát hiện Người phát hiện
25001–25100 sửa
25001 Pacheco 1998 OW6 31 tháng 7 năm 1998 Majorca À. López
25002 - 1998 OP7 26 tháng 7 năm 1998 La Silla E. W. Elst
25003 - 1998 OZ8 26 tháng 7 năm 1998 La Silla E. W. Elst
25004 - 1998 OF10 26 tháng 7 năm 1998 La Silla E. W. Elst
25005 - 1998 OU12 26 tháng 7 năm 1998 La Silla E. W. Elst
25006 - 1998 OD13 26 tháng 7 năm 1998 La Silla E. W. Elst
25007 - 1998 PJ 5 tháng 8 năm 1998 Kleť Kleť
25008 - 1998 PL 8 tháng 8 năm 1998 Woomera F. B. Zoltowski
25009 - 1998 PG1 15 tháng 8 năm 1998 Woomera F. B. Zoltowski
25010 - 1998 PL1 14 tháng 8 năm 1998 Majorca À. López, R. Pacheco
25011 1998 PP1 13 tháng 8 năm 1998 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
25012 - 1998 QC 17 tháng 8 năm 1998 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan
25013 - 1998 QR 17 tháng 8 năm 1998 Kleť Kleť
25014 - 1998 QT 18 tháng 8 năm 1998 Les Tardieux M. Bœuf
25015 - 1998 QN2 19 tháng 8 năm 1998 Haleakala NEAT
25016 - 1998 QJ4 18 tháng 8 năm 1998 Reedy Creek J. Broughton
25017 - 1998 QG6 24 tháng 8 năm 1998 Caussols ODAS
25018 - 1998 QN6 24 tháng 8 năm 1998 Caussols ODAS
25019 Walentosky 1998 QO10 17 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
25020 Tinyacheng 1998 QY13 17 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
25021 Nischaykumar 1998 QV17 17 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
25022 Hemalibatra 1998 QK18 17 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
25023 Sundaresh 1998 QA19 17 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
25024 Calebmcgraw 1998 QL19 17 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
25025 Joshuavo 1998 QW20 17 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
25026 - 1998 QF23 17 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
25027 - 1998 QN25 17 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
25028 - 1998 QL26 25 tháng 8 năm 1998 Woomera F. B. Zoltowski
25029 Ludwighesse 1998 QO28 26 tháng 8 năm 1998 Prescott P. G. Comba
25030 1998 QL29 22 tháng 8 năm 1998 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
25031 - 1998 QM30 23 tháng 8 năm 1998 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan
25032 Randallray 1998 QV31 17 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
25033 - 1998 QM32 17 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
25034 Lesliemarie 1998 QS32 17 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
25035 Scalesse 1998 QN33 17 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
25036 Elizabethof 1998 QT36 17 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
25037 - 1998 QC37 17 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
25038 Matebezdek 1998 QK37 17 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
25039 Chensun 1998 QF38 17 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
25040 - 1998 QF40 17 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
25041 - 1998 QX40 17 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
25042 Qiujun 1998 QN42 17 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
25043 Fangxing 1998 QQ42 17 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
25044 - 1998 QE43 17 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
25045 Baixuefei 1998 QU43 17 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
25046 Suyihan 1998 QK44 17 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
25047 Tsuitehsin 1998 QN44 17 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
25048 - 1998 QJ45 17 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
25049 Christofnorn 1998 QS45 17 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
25050 Michmadsen 1998 QN50 17 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
25051 - 1998 QE53 20 tháng 8 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
25052 - 1998 QG54 27 tháng 8 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
25053 - 1998 QB55 27 tháng 8 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
25054 - 1998 QN55 26 tháng 8 năm 1998 Caussols ODAS
25055 - 1998 QM57 30 tháng 8 năm 1998 Kitt Peak Spacewatch
25056 - 1998 QP57 30 tháng 8 năm 1998 Kitt Peak Spacewatch
25057 1998 QW62 30 tháng 8 năm 1998 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
25058 Shanegould 1998 QO63 25 tháng 8 năm 1998 Reedy Creek J. Broughton
25059 - 1998 QA69 24 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
25060 - 1998 QP69 24 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
25061 - 1998 QQ69 24 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
25062 Rasmussen 1998 QH71 24 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
25063 - 1998 QV74 24 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
25064 - 1998 QN85 24 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
25065 Lautakkin 1998 QW85 24 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
25066 - 1998 QN86 24 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
25067 - 1998 QW86 24 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
25068 - 1998 QV88 24 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
25069 - 1998 QF89 24 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
25070 - 1998 QY90 28 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
25071 - 1998 QN92 28 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
25072 - 1998 QB93 28 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
25073 Lautakshing 1998 QM94 17 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
25074 Honami 1998 QF96 19 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
25075 Kiyomoto 1998 QK98 28 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
25076 - 1998 QM98 28 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
25077 - 1998 QJ99 26 tháng 8 năm 1998 La Silla E. W. Elst
25078 - 1998 QV99 26 tháng 8 năm 1998 La Silla E. W. Elst
25079 - 1998 QU103 26 tháng 8 năm 1998 La Silla E. W. Elst
25080 - 1998 QX103 26 tháng 8 năm 1998 La Silla E. W. Elst
25081 - 1998 QR108 17 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
25082 Williamhodge 1998 RP1 15 tháng 9 năm 1998 Prescott P. G. Comba
25083 - 1998 RV1 14 tháng 9 năm 1998 Catalina CSS
25084 - 1998 RP5 15 tháng 9 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
25085 Melena 1998 RM6 14 tháng 9 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
25086 - 1998 RU8 13 tháng 9 năm 1998 Kitt Peak Spacewatch
25087 Kaztaniguchi 1998 RK17 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
25088 Yoshimura 1998 RR19 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
25089 Sanabria-Rivera 1998 RN25 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
25090 - 1998 RA39 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
25091 Sanchez-Claudio 1998 RH41 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
25092 - 1998 RV42 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
25093 Andmikhaylov 1998 RO45 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
25094 Zemtsov 1998 RF46 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
25095 Churinov 1998 RT46 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
25096 - 1998 RW46 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
25097 - 1998 RK47 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
25098 Gridnev 1998 RQ47 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
25099 Mashinskiy 1998 RS47 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
25100 Zhaiweichao 1998 RY47 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
25101–25200 sửa
25101 - 1998 RJ48 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
25102 Zhaoye 1998 RW50 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
25103 Kimdongyoung 1998 RC51 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
25104 Chohyunghoon 1998 RY51 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
25105 Kimnayeon 1998 RJ52 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
25106 Ryoojungmin 1998 RC53 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
25107 - 1998 RL54 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
25108 Boström 1998 RV55 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
25109 Hofving 1998 RR56 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
25110 - 1998 RC61 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
25111 Klokun 1998 RG64 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
25112 Mymeshkovych 1998 RL65 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
25113 Benwasserman 1998 RS65 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
25114 - 1998 RJ66 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
25115 Drago 1998 RP66 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
25116 Jonathanwang 1998 RW68 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
25117 - 1998 RX68 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
25118 Kevlin 1998 RM71 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
25119 Kakani 1998 RA72 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
25120 Yvetteleung 1998 RN73 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
25121 - 1998 RL75 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
25122 Kaitlingus 1998 RJ77 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
25123 - 1998 RA78 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
25124 Zahramaarouf 1998 RC78 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
25125 Brodallan 1998 RN78 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
25126 - 1998 RO78 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
25127 - 1998 SZ 16 tháng 9 năm 1998 Caussols ODAS
25128 - 1998 SK1 16 tháng 9 năm 1998 Caussols ODAS
25129 - 1998 SP1 16 tháng 9 năm 1998 Caussols ODAS
25130 - 1998 SV1 16 tháng 9 năm 1998 Caussols ODAS
25131 - 1998 SY3 18 tháng 9 năm 1998 Caussols ODAS
25132 1998 SO9 17 tháng 9 năm 1998 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
25133 - 1998 SU14 18 tháng 9 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
25134 - 1998 SC17 17 tháng 9 năm 1998 Kitt Peak Spacewatch
25135 - 1998 SX21 23 tháng 9 năm 1998 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan
25136 - 1998 SE22 23 tháng 9 năm 1998 Višnjan Observatory Višnjan Observatory
25137 Seansolomon 1998 SS23 17 tháng 9 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
25138 - 1998 SM24 17 tháng 9 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
25139 - 1998 SN25 22 tháng 9 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
25140 - 1998 SU25 22 tháng 9 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
25141 1998 SC27 20 tháng 9 năm 1998 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
25142 Hopf 1998 SA28 16 tháng 9 năm 1998 Prescott P. G. Comba
25143 Itokawa 1998 SF36 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
25144 1998 SC43 23 tháng 9 năm 1998 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
25145 1998 SH43 23 tháng 9 năm 1998 Xinglong Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
25146 1998 SN43 24 tháng 9 năm 1998 Xinglong Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
25147 - 1998 SZ45 25 tháng 9 năm 1998 Kitt Peak Spacewatch
25148 - 1998 SE47 25 tháng 9 năm 1998 Kitt Peak Spacewatch
25149 - 1998 SM49 22 tháng 9 năm 1998 Đài thiên văn Bergisch Gladbach W. Bickel
25150 - 1998 SB51 16 tháng 9 năm 1998 Kitt Peak Spacewatch
25151 - 1998 SS53 16 tháng 9 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
25152 - 1998 SX53 16 tháng 9 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
25153 - 1998 SY53 16 tháng 9 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
25154 - 1998 SZ54 16 tháng 9 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
25155 - 1998 SA55 16 tháng 9 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
25156 - 1998 SL55 16 tháng 9 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
25157 - 1998 SA56 16 tháng 9 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
25158 - 1998 SF57 17 tháng 9 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
25159 - 1998 SN57 17 tháng 9 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
25160 - 1998 SN58 17 tháng 9 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
25161 - 1998 SR58 17 tháng 9 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
25162 - 1998 ST59 17 tháng 9 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
25163 - 1998 SC60 17 tháng 9 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
25164 - 1998 SJ62 19 tháng 9 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
25165 - 1998 SK62 19 tháng 9 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
25166 - 1998 SM62 19 tháng 9 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
25167 - 1998 SO64 20 tháng 9 năm 1998 La Silla E. W. Elst
25168 - 1998 SC65 20 tháng 9 năm 1998 La Silla E. W. Elst
25169 - 1998 SR65 20 tháng 9 năm 1998 La Silla E. W. Elst
25170 - 1998 SB66 20 tháng 9 năm 1998 La Silla E. W. Elst
25171 - 1998 SX66 20 tháng 9 năm 1998 La Silla E. W. Elst
25172 - 1998 SF67 20 tháng 9 năm 1998 La Silla E. W. Elst
25173 - 1998 SN71 21 tháng 9 năm 1998 La Silla E. W. Elst
25174 - 1998 SQ72 21 tháng 9 năm 1998 La Silla E. W. Elst
25175 Lukeandraka 1998 SX75 29 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
25176 Thomasaunins 1998 ST81 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
25177 - 1998 ST84 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
25178 Shreebose 1998 SA96 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
25179 - 1998 SG100 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
25180 Kenyonconlin 1998 SM107 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
25181 - 1998 SN108 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
25182 Siddhawan 1998 ST110 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
25183 Grantfisher 1998 SJ115 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
25184 Taylorgaines 1998 SL115 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
25185 - 1998 SR115 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
25186 - 1998 SY115 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
25187 - 1998 SH116 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
25188 - 1998 SR117 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
25189 Glockner 1998 SD118 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
25190 Thomasgoodin 1998 SM118 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
25191 Rachelouise 1998 SE123 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
25192 - 1998 SU124 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
25193 Taliagreene 1998 SV126 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
25194 - 1998 ST132 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
25195 - 1998 SR133 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
25196 - 1998 SH134 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
25197 - 1998 SX137 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
25198 Kylienicole 1998 SC138 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
25199 Jiahegu 1998 SB139 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
25200 - 1998 SK139 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
25201–25300 sửa
25201 - 1998 SV140 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
25202 - 1998 SW140 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
25203 - 1998 SP143 18 tháng 9 năm 1998 La Silla E. W. Elst
25204 - 1998 SP144 20 tháng 9 năm 1998 La Silla E. W. Elst
25205 - 1998 SQ144 20 tháng 9 năm 1998 La Silla E. W. Elst
25206 - 1998 SX145 20 tháng 9 năm 1998 La Silla E. W. Elst
25207 - 1998 SY145 20 tháng 9 năm 1998 La Silla E. W. Elst
25208 - 1998 SK146 20 tháng 9 năm 1998 La Silla E. W. Elst
25209 - 1998 SO146 20 tháng 9 năm 1998 La Silla E. W. Elst
25210 - 1998 SE147 20 tháng 9 năm 1998 La Silla E. W. Elst
25211 - 1998 SU147 20 tháng 9 năm 1998 La Silla E. W. Elst
25212 Ayushgupta 1998 SU149 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
25213 - 1998 SP159 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
25214 - 1998 SS162 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
25215 - 1998 SC164 18 tháng 9 năm 1998 La Silla E. W. Elst
25216 Enricobernardi 1998 TU1 10 tháng 10 năm 1998 Pleiade Pleiade
25217 - 1998 TX1 13 tháng 10 năm 1998 Reedy Creek J. Broughton
25218 - 1998 TZ1 13 tháng 10 năm 1998 Reedy Creek J. Broughton
25219 - 1998 TM5 13 tháng 10 năm 1998 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
25220 - 1998 TQ6 15 tháng 10 năm 1998 Reedy Creek J. Broughton
25221 - 1998 TJ10 12 tháng 10 năm 1998 Kitt Peak Spacewatch
25222 - 1998 TT13 13 tháng 10 năm 1998 Kitt Peak Spacewatch
25223 - 1998 TT26 14 tháng 10 năm 1998 Kitt Peak Spacewatch
25224 - 1998 TD27 14 tháng 10 năm 1998 Kitt Peak Spacewatch
25225 - 1998 TN30 10 tháng 10 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
25226 - 1998 TP30 10 tháng 10 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
25227 - 1998 TQ30 10 tháng 10 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
25228 - 1998 TR30 10 tháng 10 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
25229 - 1998 TV30 10 tháng 10 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
25230 - 1998 TT31 11 tháng 10 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
25231 - 1998 TW32 14 tháng 10 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
25232 - 1998 TN33 14 tháng 10 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
25233 - 1998 TD34 14 tháng 10 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
25234 - 1998 TW34 14 tháng 10 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
25235 - 1998 UC3 20 tháng 10 năm 1998 Caussols ODAS
25236 - 1998 UT6 18 tháng 10 năm 1998 Gekko T. Kagawa
25237 Hurwitz 1998 UG7 20 tháng 10 năm 1998 Prescott P. G. Comba
25238 - 1998 UJ7 21 tháng 10 năm 1998 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
25239 - 1998 UB8 23 tháng 10 năm 1998 Višnjan Observatory K. Korlević
25240 Qiansanqiang 1998 UO8 16 tháng 10 năm 1998 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
25241 - 1998 UF14 23 tháng 10 năm 1998 Kitt Peak Spacewatch
25242 - 1998 UH15 20 tháng 10 năm 1998 Granville R. G. Davis
25243 - 1998 UQ15 23 tháng 10 năm 1998 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
25244 - 1998 UV15 24 tháng 10 năm 1998 Višnjan Observatory K. Korlević
25245 - 1998 UW18 16 tháng 10 năm 1998 Višnjan Observatory K. Korlević
25246 - 1998 UX18 16 tháng 10 năm 1998 Višnjan Observatory K. Korlević
25247 - 1998 UW19 23 tháng 10 năm 1998 Višnjan Observatory K. Korlević
25248 - 1998 UX19 24 tháng 10 năm 1998 Višnjan Observatory K. Korlević
25249 - 1998 UV22 31 tháng 10 năm 1998 Gekko T. Kagawa
25250 - 1998 UX23 17 tháng 10 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
25251 - 1998 UL25 18 tháng 10 năm 1998 La Silla E. W. Elst
25252 - 1998 UC26 18 tháng 10 năm 1998 La Silla E. W. Elst
25253 - 1998 UV29 18 tháng 10 năm 1998 La Silla E. W. Elst
25254 1998 UM32 29 tháng 10 năm 1998 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
25255 - 1998 UX32 28 tháng 10 năm 1998 Socorro LINEAR
25256 Imbrie-Moore 1998 UG34 28 tháng 10 năm 1998 Socorro LINEAR
25257 Elizmakarron 1998 UF42 28 tháng 10 năm 1998 Socorro LINEAR
25258 Nathaniel 1998 VU 7 tháng 11 năm 1998 Kleť M. Tichý, J. Tichá
25259 - 1998 VK4 11 tháng 11 năm 1998 Caussols ODAS
25260 1998 VN5 8 tháng 11 năm 1998 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata
25261 - 1998 VX5 11 tháng 11 năm 1998 Gekko T. Kagawa
25262 - 1998 VL14 10 tháng 11 năm 1998 Socorro LINEAR
25263 - 1998 VM16 10 tháng 11 năm 1998 Socorro LINEAR
25264 Erickeen 1998 VP16 10 tháng 11 năm 1998 Socorro LINEAR
25265 - 1998 VR17 10 tháng 11 năm 1998 Socorro LINEAR
25266 Taylorkinyon 1998 VS20 10 tháng 11 năm 1998 Socorro LINEAR
25267 - 1998 VH21 10 tháng 11 năm 1998 Socorro LINEAR
25268 - 1998 VP23 10 tháng 11 năm 1998 Socorro LINEAR
25269 - 1998 VY23 10 tháng 11 năm 1998 Socorro LINEAR
25270 - 1998 VR27 10 tháng 11 năm 1998 Socorro LINEAR
25271 - 1998 VT27 10 tháng 11 năm 1998 Socorro LINEAR
25272 - 1998 VK32 14 tháng 11 năm 1998 Reedy Creek J. Broughton
25273 Barrycarole 1998 VN32 15 tháng 11 năm 1998 Cocoa I. P. Griffin
25274 - 1998 VE33 15 tháng 11 năm 1998 Reedy Creek J. Broughton
25275 Jocelynbell 1998 VF33 14 tháng 11 năm 1998 Goodricke-Pigott R. A. Tucker
25276 Dimai 1998 VJ33 15 tháng 11 năm 1998 Pianoro V. Goretti
25277 - 1998 VR34 14 tháng 11 năm 1998 Uenohara N. Kawasato
25278 - 1998 VD51 13 tháng 11 năm 1998 Socorro LINEAR
25279 - 1998 VF52 13 tháng 11 năm 1998 Socorro LINEAR
25280 - 1998 VY53 14 tháng 11 năm 1998 Socorro LINEAR
25281 - 1998 WP 16 tháng 11 năm 1998 High Point D. K. Chesney
25282 - 1998 WR 18 tháng 11 năm 1998 Socorro LINEAR
25283 - 1998 WU 17 tháng 11 năm 1998 Oizumi T. Kobayashi
25284 - 1998 WL2 17 tháng 11 năm 1998 Catalina CSS
25285 - 1998 WB7 17 tháng 11 năm 1998 Uenohara N. Kawasato
25286 1998 WC8 18 tháng 11 năm 1998 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda
25287 - 1998 WR9 28 tháng 11 năm 1998 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
25288 - 1998 WM10 21 tháng 11 năm 1998 Socorro LINEAR
25289 - 1998 WE12 21 tháng 11 năm 1998 Socorro LINEAR
25290 Vibhuti 1998 WH14 21 tháng 11 năm 1998 Socorro LINEAR
25291 - 1998 WO16 21 tháng 11 năm 1998 Socorro LINEAR
25292 - 1998 WQ16 21 tháng 11 năm 1998 Socorro LINEAR
25293 - 1998 WS16 21 tháng 11 năm 1998 Socorro LINEAR
25294 Johnlaberee 1998 WA17 21 tháng 11 năm 1998 Socorro LINEAR
25295 - 1998 WK17 21 tháng 11 năm 1998 Socorro LINEAR
25296 - 1998 WD20 16 tháng 11 năm 1998 Kashihara F. Uto
25297 - 1998 WW20 18 tháng 11 năm 1998 Socorro LINEAR
25298 Fionapaine 1998 WB22 18 tháng 11 năm 1998 Socorro LINEAR
25299 - 1998 WX22 18 tháng 11 năm 1998 Socorro LINEAR
25300 Andyromine 1998 WE23 18 tháng 11 năm 1998 Socorro LINEAR
25301–25400 sửa
25301 Ambrofogar 1998 XZ2 7 tháng 12 năm 1998 San Marcello M. Tombelli, A. Boattini
25302 Niim 1998 XW3 9 tháng 12 năm 1998 Chichibu N. Sato
25303 - 1998 XE17 8 tháng 12 năm 1998 Caussols ODAS
25304 - 1998 XQ28 14 tháng 12 năm 1998 Socorro LINEAR
25305 - 1998 XH62 9 tháng 12 năm 1998 Socorro LINEAR
25306 - 1998 XQ73 14 tháng 12 năm 1998 Socorro LINEAR
25307 - 1998 XU77 15 tháng 12 năm 1998 Socorro LINEAR
25308 - 1998 XW82 15 tháng 12 năm 1998 Socorro LINEAR
25309 Chrisauer 1998 XQ87 15 tháng 12 năm 1998 Socorro LINEAR
25310 - 1998 XY92 15 tháng 12 năm 1998 Socorro LINEAR
25311 - 1998 YV3 17 tháng 12 năm 1998 Ondřejov T. Rezek, P. Pravec
25312 Asiapossenti 1998 YU6 22 tháng 12 năm 1998 Colleverde V. S. Casulli
25313 1998 YV8 22 tháng 12 năm 1998 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
25314 - 1999 AK3 8 tháng 1 năm 1999 Socorro LINEAR
25315 1999 AZ8 9 tháng 1 năm 1999 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
25316 - 1999 AH23 10 tháng 1 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS
25317 - 1999 BL12 24 tháng 1 năm 1999 Črni Vrh Črni Vrh
25318 - 1999 CH12 12 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR
25319 - 1999 CT14 15 tháng 2 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
25320 - 1999 CP15 11 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR
25321 Rohitsingh 1999 FR27 19 tháng 3 năm 1999 Socorro LINEAR
25322 Rebeccajean 1999 FM28 19 tháng 3 năm 1999 Socorro LINEAR
25323 - 1999 FC34 19 tháng 3 năm 1999 Socorro LINEAR
25324 - 1999 GQ4 10 tháng 4 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
25325 - 1999 JS5 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
25326 Lawrencesun 1999 JB32 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
25327 - 1999 JB63 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
25328 - 1999 JK83 12 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
25329 - 1999 JO84 12 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
25330 - 1999 KV4 17 tháng 5 năm 1999 Catalina CSS
25331 Berrevoets 1999 KY4 20 tháng 5 năm 1999 Oaxaca J. M. Roe
25332 - 1999 KK6 17 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
25333 Britwenger 1999 KW13 18 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
25334 - 1999 LK11 8 tháng 6 năm 1999 Socorro LINEAR
25335 - 1999 NT 9 tháng 7 năm 1999 Les Tardieux M. Bœuf
25336 - 1999 OR2 22 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR
25337 - 1999 PK 6 tháng 8 năm 1999 Ceccano G. Masi
25338 - 1999 RE2 6 tháng 9 năm 1999 Fountain Hills C. W. Juels
25339 - 1999 RE27 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
25340 Segoves 1999 RX31 10 tháng 9 năm 1999 Kleť M. Tichý, Z. Moravec
25341 - 1999 RT38 13 tháng 9 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
25342 - 1999 RQ42 14 tháng 9 năm 1999 Višnjan Observatory K. Korlević
25343 - 1999 RA44 15 tháng 9 năm 1999 Višnjan Observatory K. Korlević
25344 - 1999 RN72 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
25345 - 1999 RW88 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
25346 - 1999 RS103 8 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
25347 - 1999 RQ116 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
25348 Wisniowiecki 1999 RJ124 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
25349 - 1999 RL127 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
25350 - 1999 RB143 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
25351 - 1999 RK173 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
25352 - 1999 RQ201 8 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
25353 - 1999 RB210 8 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
25354 Zdasiuk 1999 RD211 8 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
25355 - 1999 RU221 5 tháng 9 năm 1999 Catalina CSS
25356 - 1999 SK6 30 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
25357 - 1999 TM 1 tháng 10 năm 1999 Zeno T. Stafford
25358 Boskovice 1999 TY3 2 tháng 10 năm 1999 Ondřejov L. Šarounová
25359 - 1999 TW11 10 tháng 10 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević, M. Jurić
25360 - 1999 TK14 10 tháng 10 năm 1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić
25361 - 1999 TC23 3 tháng 10 năm 1999 Kitt Peak Spacewatch
25362 - 1999 TH24 4 tháng 10 năm 1999 Kitt Peak Spacewatch
25363 - 1999 TW24 2 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
25364 Allisonbaas 1999 TD26 3 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
25365 Bernreuter 1999 TC27 3 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
25366 Maureenbobo 1999 TH30 4 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
25367 Cicek 1999 TC96 2 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
25368 Gailcolwell 1999 TQ96 2 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
25369 Dawndonovan 1999 TR108 4 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
25370 Karenfletch 1999 TW144 7 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
25371 Frangaley 1999 TS153 7 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
25372 Shanagarza 1999 TB164 9 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
25373 Gorsch 1999 TC166 10 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
25374 Harbrucker 1999 TC178 10 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
25375 Treenajoi 1999 TR180 10 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
25376 Christikeen 1999 TS180 10 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
25377 Rolaberee 1999 TZ196 12 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
25378 Erinlambert 1999 TY197 12 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
25379 - 1999 TL210 14 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
25380 - 1999 TA212 15 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
25381 Jerrynelson 1999 TE213 15 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
25382 - 1999 TK226 3 tháng 10 năm 1999 Kitt Peak Spacewatch
25383 - 1999 UN1 18 tháng 10 năm 1999 Kleť Kleť
25384 Partizánske 1999 UW1 18 tháng 10 năm 1999 Ondřejov P. Kušnirák
25385 - 1999 UC3 20 tháng 10 năm 1999 Gekko T. Kagawa
25386 - 1999 UE3 17 tháng 10 năm 1999 Đài thiên văn Bergisch Gladbach W. Bickel
25387 - 1999 UN3 16 tháng 10 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
25388 - 1999 UG4 31 tháng 10 năm 1999 Oaxaca J. M. Roe
25389 - 1999 UJ9 29 tháng 10 năm 1999 Catalina CSS
25390 - 1999 UU10 31 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
25391 - 1999 UC16 29 tháng 10 năm 1999 Catalina CSS
25392 - 1999 UC26 30 tháng 10 năm 1999 Catalina CSS
25393 - 1999 UK26 30 tháng 10 năm 1999 Catalina CSS
25394 - 1999 UQ48 30 tháng 10 năm 1999 Catalina CSS
25395 - 1999 VF6 5 tháng 11 năm 1999 Oizumi T. Kobayashi
25396 - 1999 VL10 9 tháng 11 năm 1999 Oizumi T. Kobayashi
25397 - 1999 VY10 7 tháng 11 năm 1999 Gnosca S. Sposetti
25398 - 1999 VM12 11 tháng 11 năm 1999 Fountain Hills C. W. Juels
25399 Vonnegut 1999 VN20 11 tháng 11 năm 1999 Fountain Hills C. W. Juels
25400 1999 VU20 9 tháng 11 năm 1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata
25401–25500 sửa
25401 - 1999 VY24 13 tháng 11 năm 1999 Oizumi T. Kobayashi
25402 Angelanorse 1999 VA27 3 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
25403 Carlapiazza 1999 VE31 3 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
25404 Shansample 1999 VU31 3 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
25405 Jeffwidder 1999 VM32 3 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
25406 Debwysocki 1999 VR32 3 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
25407 - 1999 VM34 3 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
25408 - 1999 VB35 3 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
25409 - 1999 VD36 3 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
25410 Abejar 1999 VG36 3 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
25411 - 1999 VM37 3 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
25412 Arbesfeld 1999 VZ38 10 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
25413 Dorischen 1999 VE39 10 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
25414 Cherkassky 1999 VH48 3 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
25415 Jocelyn 1999 VL53 3 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
25416 Chyanwen 1999 VY58 4 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
25417 Coquillette 1999 VZ65 4 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
25418 Deshmukh 1999 VG66 4 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
25419 1999 VC72 11 tháng 11 năm 1999 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
25420 - 1999 VN81 5 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
25421 Gafaran 1999 VL86 5 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
25422 Abigreene 1999 VL111 9 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
25423 - 1999 VS127 9 tháng 11 năm 1999 Kitt Peak Spacewatch
25424 Gunasekaran 1999 VQ158 14 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
25425 Chelsealynn 1999 VR169 14 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
25426 Alexanderkim 1999 VU169 14 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
25427 Kratchmarov 1999 VP170 14 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
25428 Lakhanpal 1999 VM172 14 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
25429 - 1999 VM187 15 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
25430 Ericlarson 1999 VT189 15 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
25431 - 1999 VW194 2 tháng 11 năm 1999 Catalina CSS
25432 Josepherli 1999 VG225 5 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
25433 - 1999 WM2 16 tháng 11 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
25434 - 1999 WS2 29 tháng 11 năm 1999 Kleť Kleť
25435 - 1999 WX3 28 tháng 11 năm 1999 Oizumi T. Kobayashi
25436 - 1999 WE4 28 tháng 11 năm 1999 Oizumi T. Kobayashi
25437 - 1999 WP4 28 tháng 11 năm 1999 Oizumi T. Kobayashi
25438 - 1999 WY5 30 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
25439 - 1999 WV6 28 tháng 11 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
25440 - 1999 WR7 28 tháng 11 năm 1999 Višnjan Observatory K. Korlević
25441 - 1999 WG8 28 tháng 11 năm 1999 Kvistaberg Uppsala-DLR Asteroid Survey
25442 - 1999 WQ9 30 tháng 11 năm 1999 Oizumi T. Kobayashi
25443 - 1999 WC10 30 tháng 11 năm 1999 Oizumi T. Kobayashi
25444 - 1999 WL13 29 tháng 11 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
25445 - 1999 XK1 2 tháng 12 năm 1999 Oizumi T. Kobayashi
25446 - 1999 XF2 4 tháng 12 năm 1999 Gekko T. Kagawa
25447 - 1999 XE4 4 tháng 12 năm 1999 Catalina CSS
25448 - 1999 XJ4 4 tháng 12 năm 1999 Catalina CSS
25449 - 1999 XN6 4 tháng 12 năm 1999 Catalina CSS
25450 - 1999 XQ7 4 tháng 12 năm 1999 Fountain Hills C. W. Juels
25451 - 1999 XC8 3 tháng 12 năm 1999 Oizumi T. Kobayashi
25452 - 1999 XS10 5 tháng 12 năm 1999 Catalina CSS
25453 - 1999 XU11 6 tháng 12 năm 1999 Catalina CSS
25454 - 1999 XN12 5 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25455 Anissamak 1999 XP12 5 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25456 Caitlinmann 1999 XQ12 5 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25457 Mariannamao 1999 XH13 5 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25458 - 1999 XT13 5 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25459 - 1999 XL14 5 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25460 - 1999 XX15 6 tháng 12 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
25461 - 1999 XR18 3 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25462 Haydenmetsky 1999 XV18 3 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25463 - 1999 XJ21 5 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25464 Maxrabinovich 1999 XA24 6 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25465 Rajagopalan 1999 XT25 6 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25466 - 1999 XG31 6 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25467 - 1999 XV32 6 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25468 Ramakrishna 1999 XS33 6 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25469 Ransohoff 1999 XC34 6 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25470 - 1999 XW35 6 tháng 12 năm 1999 Ametlla de Mar J. Nomen
25471 - 1999 XZ35 6 tháng 12 năm 1999 Oizumi T. Kobayashi
25472 Joanoro 1999 XL36 6 tháng 12 năm 1999 Ametlla de Mar J. Nomen
25473 - 1999 XJ38 3 tháng 12 năm 1999 Uenohara N. Kawasato
25474 - 1999 XO38 8 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25475 Lizrao 1999 XY40 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25476 Sealfon 1999 XU42 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25477 Preyashah 1999 XC44 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25478 Shrock 1999 XR45 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25479 Ericshyu 1999 XD54 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25480 - 1999 XB67 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25481 Willjaysun 1999 XU68 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25482 Tallapragada 1999 XM72 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25483 Trusheim 1999 XF74 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25484 - 1999 XL75 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25485 - 1999 XY75 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25486 Michaelwham 1999 XF81 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25487 - 1999 XU82 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25488 Figueiredo 1999 XD83 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25489 - 1999 XN83 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25490 Kevinkelly 1999 XN84 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25491 Meador 1999 XS84 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25492 Firnberg 1999 XF85 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25493 - 1999 XG85 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25494 - 1999 XV86 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25495 Michaelroddy 1999 XW86 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25496 - 1999 XY86 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25497 Brauerman 1999 XV87 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25498 - 1999 XJ88 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25499 - 1999 XR88 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25500 - 1999 XF91 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25501–25600 sửa
25501 - 1999 XK91 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25502 - 1999 XO91 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25503 - 1999 XW93 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25504 - 1999 XS94 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25505 - 1999 XQ95 7 tháng 12 năm 1999 Oizumi T. Kobayashi
25506 - 1999 XS95 9 tháng 12 năm 1999 Oizumi T. Kobayashi
25507 - 1999 XB96 9 tháng 12 năm 1999 Oizumi T. Kobayashi
25508 - 1999 XC96 9 tháng 12 năm 1999 Oizumi T. Kobayashi
25509 Rodwong 1999 XF97 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25510 Donvincent 1999 XJ97 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25511 Annlipinsky 1999 XM97 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25512 Anncomins 1999 XT97 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25513 Weseley 1999 XM98 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25514 Lisawu 1999 XJ99 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25515 Briancarey 1999 XU99 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25516 Davidknight 1999 XS100 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25517 Davidlau 1999 XD101 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25518 Paulcitrin 1999 XO101 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25519 Bartolomeo 1999 XS101 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25520 Deronchang 1999 XV102 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25521 Stevemorgan 1999 XH103 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25522 Roisen 1999 XK103 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25523 - 1999 XU104 10 tháng 12 năm 1999 Oizumi T. Kobayashi
25524 - 1999 XA106 11 tháng 12 năm 1999 Oizumi T. Kobayashi
25525 - 1999 XM113 11 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25526 - 1999 XV115 5 tháng 12 năm 1999 Catalina CSS
25527 - 1999 XM117 5 tháng 12 năm 1999 Catalina CSS
25528 - 1999 XP126 7 tháng 12 năm 1999 Catalina CSS
25529 - 1999 XL127 11 tháng 12 năm 1999 Fountain Hills C. W. Juels
25530 - 1999 XQ127 6 tháng 12 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
25531 Lessek 1999 XE133 12 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25532 - 1999 XJ133 12 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25533 - 1999 XC140 2 tháng 12 năm 1999 Kitt Peak Spacewatch
25534 - 1999 XK140 2 tháng 12 năm 1999 Kitt Peak Spacewatch
25535 - 1999 XF144 15 tháng 12 năm 1999 Fountain Hills C. W. Juels
25536 - 1999 XG144 15 tháng 12 năm 1999 Fountain Hills C. W. Juels
25537 - 1999 XK157 8 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25538 Markcarlson 1999 XN158 8 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25539 Roberthelm 1999 XA159 8 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25540 - 1999 XQ159 8 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25541 Greathouse 1999 XB160 8 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25542 Garabedian 1999 XH160 8 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25543 Fruen 1999 XR160 8 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25544 Renerogers 1999 XU161 13 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25545 - 1999 XG164 8 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25546 - 1999 XL164 8 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25547 - 1999 XV164 8 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25548 - 1999 XP165 8 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25549 Jonsauer 1999 XZ167 10 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25550 - 1999 XH168 10 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25551 Drewhall 1999 XP168 10 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25552 Gaster 1999 XS168 10 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25553 Ivanlafer 1999 XC169 10 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25554 Jayaranjan 1999 XG169 10 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25555 Ratnavarma 1999 XJ169 10 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25556 - 1999 XP169 10 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25557 - 1999 XW171 10 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25558 - 1999 XT172 10 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25559 - 1999 XW172 10 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25560 Chaihaoxi 1999 XD173 10 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25561 Leehyunki 1999 XN173 10 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25562 Limdarren 1999 XJ174 10 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25563 - 1999 XR174 10 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25564 - 1999 XC175 10 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25565 Lusiyang 1999 XM175 10 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25566 Panying 1999 XM177 10 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25567 - 1999 XJ178 10 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25568 - 1999 XC179 10 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25569 - 1999 XE192 12 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25570 Kesun 1999 XT194 12 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25571 - 1999 XP195 12 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25572 - 1999 XJ197 12 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25573 Wanghaoyu 1999 XT205 12 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25574 - 1999 XZ205 12 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25575 - 1999 XD206 12 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25576 - 1999 XL213 14 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25577 Wangmanqiang 1999 XN213 14 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25578 - 1999 XB217 13 tháng 12 năm 1999 Kitt Peak Spacewatch
25579 - 1999 XO217 13 tháng 12 năm 1999 Kitt Peak Spacewatch
25580 Xuelai 1999 XU220 14 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25581 - 1999 XD221 14 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25582 - 1999 XG221 14 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25583 - 1999 XJ221 14 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25584 Zhangnelson 1999 XO221 15 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25585 - 1999 XK224 13 tháng 12 năm 1999 Kitt Peak Spacewatch
25586 - 1999 XY225 13 tháng 12 năm 1999 Kitt Peak Spacewatch
25587 - 1999 XL227 15 tháng 12 năm 1999 Kitt Peak Spacewatch
25588 - 1999 XW230 7 tháng 12 năm 1999 Catalina CSS
25589 - 1999 XY231 9 tháng 12 năm 1999 Catalina CSS
25590 - 1999 XM238 3 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
25591 - 1999 XG252 9 tháng 12 năm 1999 Kitt Peak Spacewatch
25592 - 1999 YO1 19 tháng 12 năm 1999 Moriyama Y. Ikari
25593 Camillejordan 1999 YA5 28 tháng 12 năm 1999 Prescott P. G. Comba
25594 Kessler 1999 YA9 29 tháng 12 năm 1999 Farpoint G. Hug, G. Bell
25595 - 1999 YD9 29 tháng 12 năm 1999 Farpoint G. Hug, G. Bell
25596 - 1999 YO9 31 tháng 12 năm 1999 Oizumi T. Kobayashi
25597 - 1999 YS14 31 tháng 12 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS
25598 - 1999 YK16 31 tháng 12 năm 1999 Kitt Peak Spacewatch
25599 - 2000 AN 2 tháng 1 năm 2000 Fountain Hills C. W. Juels
25600 - 2000 AS1 2 tháng 1 năm 2000 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
25601–25700 sửa
25601 Francopacini 2000 AX2 1 tháng 1 năm 2000 San Marcello M. Tombelli, L. Tesi
25602 Ucaronia 2000 AA3 2 tháng 1 năm 2000 Pian dei Termini A. Boattini, A. Caronia
25603 - 2000 AR4 2 tháng 1 năm 2000 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
25604 Karlin 2000 AM6 4 tháng 1 năm 2000 Prescott P. G. Comba
25605 - 2000 AP7 2 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25606 Chiangshenghao 2000 AT7 2 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25607 Tsengiching 2000 AN10 3 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25608 Hincapie 2000 AY10 3 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25609 Bogantes 2000 AA12 3 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25610 - 2000 AC20 3 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25611 Mabellin 2000 AY20 3 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25612 Yaoskalucia 2000 AZ22 3 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25613 Bubenicek 2000 AL24 3 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25614 Jankral 2000 AE28 3 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25615 Votroubek 2000 AR31 3 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25616 Riinuots 2000 AJ32 3 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25617 Thomasnesch 2000 AN32 3 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25618 - 2000 AJ34 3 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25619 Martonspohn 2000 AQ34 3 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25620 Jayaprakash 2000 AL40 3 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25621 - 2000 AF41 3 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25622 - 2000 AN46 3 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25623 - 2000 AY47 4 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25624 Kronecker 2000 AK48 6 tháng 1 năm 2000 Prescott P. G. Comba
25625 Verdenet 2000 AN48 5 tháng 1 năm 2000 Le Creusot J.-C. Merlin
25626 - 2000 AD50 5 tháng 1 năm 2000 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
25627 - 2000 AU50 5 tháng 1 năm 2000 Fountain Hills C. W. Juels
25628 Kummer 2000 AZ50 7 tháng 1 năm 2000 Prescott P. G. Comba
25629 Mukherjee 2000 AH52 4 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25630 Sarkar 2000 AT53 4 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25631 - 2000 AJ55 4 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25632 - 2000 AO55 4 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25633 - 2000 AB56 4 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25634 - 2000 AZ59 4 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25635 - 2000 AW61 4 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25636 Vaishnav 2000 AS62 4 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25637 - 2000 AL63 4 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25638 Ahissar 2000 AB64 4 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25639 Fedina 2000 AV64 4 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25640 Klintefelt 2000 AA65 4 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25641 - 2000 AT65 4 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25642 Adiseshan 2000 AW65 4 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25643 - 2000 AK68 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25644 - 2000 AP70 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25645 Alexanderyan 2000 AZ73 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25646 Noniearora 2000 AL74 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25647 - 2000 AQ75 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25648 Baghel 2000 AJ77 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25649 - 2000 AC78 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25650 Shaubakshi 2000 AX79 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25651 - 2000 AG81 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25652 Maddieball 2000 AQ83 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25653 Baskaran 2000 AV84 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25654 - 2000 AX85 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25655 Baupeter 2000 AU86 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25656 Bejnood 2000 AF87 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25657 Berkowitz 2000 AM87 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25658 Bokor 2000 AE88 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25659 Liboynton 2000 AG88 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25660 - 2000 AO88 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25661 - 2000 AZ88 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25662 Chonofsky 2000 AA89 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25663 Nickmycroft 2000 AD89 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25664 - 2000 AM89 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25665 - 2000 AO89 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25666 - 2000 AR89 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25667 - 2000 AK91 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25668 - 2000 AY94 4 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25669 Kristinrose 2000 AJ95 4 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25670 Densley 2000 AT95 4 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25671 - 2000 AW95 4 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25672 - 2000 AX95 4 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25673 Di Mascio 2000 AJ99 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25674 Kevinellis 2000 AT99 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25675 - 2000 AX101 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25676 Jesseellison 2000 AG102 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25677 Aaronenten 2000 AK102 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25678 Ericfoss 2000 AU105 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25679 Andrewguo 2000 AX105 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25680 Walterhansen 2000 AP106 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25681 - 2000 AC107 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25682 - 2000 AF110 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25683 Haochenhong 2000 AA114 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25684 - 2000 AB114 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25685 Katlinhornig 2000 AK116 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25686 Stephoskins 2000 AF117 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25687 - 2000 AY117 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25688 Hritzo 2000 AV120 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25689 Duannihuang 2000 AL121 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25690 Iredale 2000 AP123 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25691 - 2000 AQ123 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25692 - 2000 AJ124 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25693 Ishitani 2000 AQ124 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25694 - 2000 AX124 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25695 Eileenjang 2000 AD125 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25696 Kylejones 2000 AE125 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25697 Kadiyala 2000 AA126 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25698 Snehakannan 2000 AQ126 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25699 - 2000 AD127 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25700 - 2000 AA128 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25701–25800 sửa
25701 Alexkeeler 2000 AE128 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25702 - 2000 AF128 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25703 - 2000 AH128 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25704 Kendrick 2000 AO128 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25705 - 2000 AU128 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25706 Cekoscielski 2000 AU139 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25707 - 2000 AQ141 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25708 Vedantkumar 2000 AU141 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25709 - 2000 AP142 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25710 Petelandgren 2000 AL151 8 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25711 Lebovits 2000 AE152 8 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25712 - 2000 AQ158 3 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25713 - 2000 AM159 3 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25714 Aprillee 2000 AW160 3 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25715 Lizmariemako 2000 AY162 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25716 - 2000 AE164 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25717 Ritikmal 2000 AW168 7 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25718 - 2000 AH170 7 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25719 - 2000 AV171 7 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25720 Mallidi 2000 AO172 7 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25721 Anartya 2000 AA174 7 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25722 Evanmarshall 2000 AV174 7 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25723 Shamascharak 2000 AX174 7 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25724 - 2000 AM179 7 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25725 McCormick 2000 AW180 7 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25726 - 2000 AD181 7 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25727 Karsonmiller 2000 AN182 7 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25728 - 2000 AU187 8 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25729 - 2000 AV187 8 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25730 - 2000 AY189 8 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25731 - 2000 AL193 8 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25732 - 2000 AZ193 8 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25733 - 2000 AG194 8 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25734 - 2000 AO195 8 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25735 - 2000 AS195 8 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25736 - 2000 AP196 8 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25737 - 2000 AK198 8 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25738 - 2000 AO198 8 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25739 - 2000 AJ202 10 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25740 - 2000 AR202 10 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25741 - 2000 AF222 8 tháng 1 năm 2000 Kitt Peak Spacewatch
25742 - 2000 AV228 7 tháng 1 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
25743 - 2000 AA229 7 tháng 1 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
25744 Surajmishra 2000 AW233 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25745 - 2000 AC242 7 tháng 1 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
25746 - 2000 AF242 7 tháng 1 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
25747 - 2000 AH242 7 tháng 1 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
25748 - 2000 AP243 7 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25749 - 2000 BP3 27 tháng 1 năm 2000 Oizumi T. Kobayashi
25750 - 2000 BB4 28 tháng 1 năm 2000 Rock Finder W. K. Y. Yeung
25751 Mokshagundam 2000 BS6 25 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25752 - 2000 BE8 29 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25753 - 2000 BC14 28 tháng 1 năm 2000 Uenohara N. Kawasato
25754 - 2000 BJ14 28 tháng 1 năm 2000 Oizumi T. Kobayashi
25755 - 2000 BR14 28 tháng 1 năm 2000 Oizumi T. Kobayashi
25756 - 2000 BZ16 30 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25757 - 2000 BS20 26 tháng 1 năm 2000 Kitt Peak Spacewatch
25758 - 2000 BZ29 30 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
25759 - 2000 BH30 25 tháng 1 năm 2000 Đài thiên văn Bergisch Gladbach W. Bickel
25760 - 2000 BF34 30 tháng 1 năm 2000 Catalina CSS
25761 - 2000 BV45 28 tháng 1 năm 2000 Kitt Peak Spacewatch
25762 - 2000 CO2 2 tháng 2 năm 2000 Oizumi T. Kobayashi
25763 Naveenmurali 2000 CN4 2 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
25764 Divyanag 2000 CQ11 2 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
25765 Heatherlynne 2000 CS11 2 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
25766 Nosarzewski 2000 CX17 2 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
25767 Stevennoyce 2000 CG20 2 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
25768 Nussbaum 2000 CD24 2 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
25769 Munaoli 2000 CL24 2 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
25770 - 2000 CV24 2 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
25771 - 2000 CW25 2 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
25772 Ashpatra 2000 CB27 2 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
25773 - 2000 CX27 2 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
25774 - 2000 CA29 2 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
25775 Danielpeng 2000 CF31 2 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
25776 - 2000 CG32 2 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
25777 - 2000 CE34 4 tháng 2 năm 2000 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
25778 Csere 2000 CQ34 4 tháng 2 năm 2000 Ondřejov P. Kušnirák
25779 - 2000 CF35 2 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
25780 - 2000 CS37 3 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
25781 Rajendra 2000 CF38 3 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
25782 - 2000 CX38 3 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
25783 Brandontyler 2000 CM39 4 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
25784 - 2000 CU42 2 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
25785 - 2000 CY45 2 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
25786 - 2000 CN46 2 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
25787 - 2000 CF49 2 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
25788 - 2000 CE51 2 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
25789 - 2000 CK53 2 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
25790 - 2000 CW57 5 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
25791 - 2000 CM61 2 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
25792 - 2000 CZ62 2 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
25793 Chrisanchez 2000 CS65 4 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
25794 - 2000 CF71 7 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
25795 - 2000 CS79 8 tháng 2 năm 2000 Kitt Peak Spacewatch
25796 - 2000 CT81 4 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
25797 - 2000 CG82 4 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
25798 Reneeschaaf 2000 CU82 4 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
25799 Anmaschlegel 2000 CC83 4 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
25800 Glukhovsky 2000 CG83 4 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
25801–25900 sửa
25801 Oliviaschwob 2000 CR84 4 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
25802 - 2000 CA85 4 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
25803 - 2000 CW87 4 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
25804 - 2000 CC89 4 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
25805 - 2000 CV91 6 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
25806 - 2000 CF93 6 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
25807 Baharshah 2000 CU93 8 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
25808 - 2000 CK103 7 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
25809 - 2000 CU125 3 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
25810 - 2000 CO127 2 tháng 2 năm 2000 Kitt Peak Spacewatch
25811 - 2000 DE1 26 tháng 2 năm 2000 Rock Finder W. K. Y. Yeung
25812 - 2000 DE4 28 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
25813 Savannahshaw 2000 DW18 29 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
25814 Preesinghal 2000 DF24 29 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
25815 Scottskirlo 2000 DM26 29 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
25816 - 2000 DK29 29 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
25817 Tahilramani 2000 DQ31 29 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
25818 - 2000 DH32 29 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
25819 Tripathi 2000 DW32 29 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
25820 - 2000 DB56 29 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
25821 - 2000 DY59 29 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
25822 Carolinejune 2000 DH72 29 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
25823 Dentrujillo 2000 DV73 29 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
25824 Viviantsang 2000 DU75 29 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
25825 - 2000 DH88 29 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
25826 - 2000 DX93 28 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
25827 - 2000 DZ93 28 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
25828 - 2000 DM102 29 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
25829 - 2000 DU108 29 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
25830 - 2000 DN110 26 tháng 2 năm 2000 Uccle T. Pauwels
25831 - 2000 DH111 29 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
25832 Van Scoyoc 2000 EN9 3 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
25833 - 2000 ED15 5 tháng 3 năm 2000 Reedy Creek J. Broughton
25834 Vechinski 2000 EN19 5 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
25835 - 2000 EO20 3 tháng 3 năm 2000 Catalina CSS
25836 Harishvemuri 2000 ER29 5 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
25837 - 2000 EG30 5 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
25838 - 2000 EV30 5 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
25839 - 2000 ES50 11 tháng 3 năm 2000 Tebbutt F. B. Zoltowski
25840 - 2000 ER57 8 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
25841 - 2000 EA76 5 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
25842 - 2000 EQ78 5 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
25843 - 2000 EQ84 8 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
25844 - 2000 EN85 8 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
25845 - 2000 EO86 8 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
25846 - 2000 EF93 9 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
25847 - 2000 EV97 12 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
25848 - 2000 EL104 14 tháng 3 năm 2000 Reedy Creek J. Broughton
25849 - 2000 ET107 8 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
25850 - 2000 EG108 8 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
25851 - 2000 EE120 11 tháng 3 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
25852 - 2000 EW147 4 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
25853 - 2000 ES151 6 tháng 3 năm 2000 Haleakala NEAT
25854 - 2000 EP166 4 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
25855 - 2000 EA168 4 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
25856 - 2000 EZ170 5 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
25857 - 2000 EM184 5 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
25858 - 2000 EO204 10 tháng 3 năm 2000 Catalina CSS
25859 - 2000 FW3 28 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
25860 - 2000 FY11 28 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
25861 - 2000 FS15 28 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
25862 - 2000 FC16 28 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
25863 - 2000 FV47 29 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
25864 Banič 2000 GR82 8 tháng 4 năm 2000 Ondřejov P. Kušnirák
25865 - 2000 GX82 2 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
25866 - 2000 GA100 7 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
25867 - 2000 HK66 26 tháng 4 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
25868 - 2000 JT6 4 tháng 5 năm 2000 Socorro LINEAR
25869 - 2000 JP70 1 tháng 5 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
25870 Panchovigil 2000 KB14 28 tháng 5 năm 2000 Socorro LINEAR
25871 - 2000 LZ26 11 tháng 6 năm 2000 Valinhos P. R. Holvorcem
25872 - 2000 MV1 25 tháng 6 năm 2000 Socorro LINEAR
25873 - 2000 MK6 25 tháng 6 năm 2000 Socorro LINEAR
25874 - 2000 OS39 30 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR
25875 Wickramasekara 2000 OT52 31 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR
25876 - 2000 PP16 1 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
25877 Katherinexue 2000 QN41 24 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
25878 Sihengyou 2000 QW77 24 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
25879 - 2000 QA105 28 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
25880 - 2000 QG196 28 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
25881 - 2000 RH41 3 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
25882 - 2000 RY47 3 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
25883 - 2000 RD88 2 tháng 9 năm 2000 Haleakala NEAT
25884 - 2000 SQ4 20 tháng 9 năm 2000 Bisei SG Center BATTeRS
25885 Wiesinger 2000 SD144 24 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
25886 - 2000 SY181 19 tháng 9 năm 2000 Haleakala NEAT
25887 - 2000 SU308 30 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
25888 - 2000 UW109 31 tháng 10 năm 2000 Socorro LINEAR
25889 - 2000 VK29 1 tháng 11 năm 2000 Socorro LINEAR
25890 Louisburg 2000 VG38 3 tháng 11 năm 2000 Olathe L. Robinson
25891 - 2000 WK9 20 tháng 11 năm 2000 Fountain Hills C. W. Juels
25892 - 2000 WP9 22 tháng 11 năm 2000 Bisei SG Center BATTeRS
25893 Sugihara 2000 WR9 19 tháng 11 năm 2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung
25894 - 2000 WV125 30 tháng 11 năm 2000 Socorro LINEAR
25895 - 2000 XN9 1 tháng 12 năm 2000 Socorro LINEAR
25896 - 2000 XW14 4 tháng 12 năm 2000 Socorro LINEAR
25897 - 2000 XZ32 4 tháng 12 năm 2000 Socorro LINEAR
25898 Alpoge 2000 YJ41 30 tháng 12 năm 2000 Socorro LINEAR
25899 Namratanand 2000 YE61 30 tháng 12 năm 2000 Socorro LINEAR
25900 - 2000 YH98 30 tháng 12 năm 2000 Socorro LINEAR
25901–26000 sửa
25901 Ericbrooks 2000 YX99 30 tháng 12 năm 2000 Socorro LINEAR
25902 - 2000 YZ105 28 tháng 12 năm 2000 Socorro LINEAR
25903 Yuvalcalev 2000 YC116 30 tháng 12 năm 2000 Socorro LINEAR
25904 - 2000 YQ123 28 tháng 12 năm 2000 Socorro LINEAR
25905 - 2000 YO134 31 tháng 12 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
25906 - 2000 YV139 27 tháng 12 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
25907 Capodilupo 2001 AR20 3 tháng 1 năm 2001 Socorro LINEAR
25908 - 2001 BJ 17 tháng 1 năm 2001 Oizumi T. Kobayashi
25909 - 2001 BU49 21 tháng 1 năm 2001 Socorro LINEAR
25910 - 2001 BM50 25 tháng 1 năm 2001 Socorro LINEAR
25911 - 2001 BC76 26 tháng 1 năm 2001 Socorro LINEAR
25912 Recawkwell 2001 CP9 1 tháng 2 năm 2001 Socorro LINEAR
25913 - 2001 CB29 2 tháng 2 năm 2001 Anderson Mesa LONEOS
25914 - 2001 CC30 2 tháng 2 năm 2001 Anderson Mesa LONEOS
25915 - 2001 CF30 2 tháng 2 năm 2001 Anderson Mesa LONEOS
25916 - 2001 CP44 15 tháng 2 năm 2001 Socorro LINEAR
25917 - 2001 DT6 17 tháng 2 năm 2001 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
25918 - 2001 DT13 19 tháng 2 năm 2001 Oizumi T. Kobayashi
25919 Comuniello 2001 DV15 16 tháng 2 năm 2001 Socorro LINEAR
25920 Templeanne 2001 DT18 16 tháng 2 năm 2001 Socorro LINEAR
25921 - 2001 DS21 16 tháng 2 năm 2001 Socorro LINEAR
25922 - 2001 DY21 16 tháng 2 năm 2001 Socorro LINEAR
25923 - 2001 DS29 17 tháng 2 năm 2001 Socorro LINEAR
25924 Douglasadams 2001 DA42 19 tháng 2 năm 2001 Socorro LINEAR
25925 Jamesfenska 2001 DW48 16 tháng 2 năm 2001 Socorro LINEAR
25926 - 2001 DY48 16 tháng 2 năm 2001 Socorro LINEAR
25927 Jagandelman 2001 DE51 16 tháng 2 năm 2001 Socorro LINEAR
25928 - 2001 DJ52 17 tháng 2 năm 2001 Socorro LINEAR
25929 - 2001 DY52 17 tháng 2 năm 2001 Socorro LINEAR
25930 Spielberg 2001 DJ54 21 tháng 2 năm 2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung
25931 Peterhu 2001 DJ70 19 tháng 2 năm 2001 Socorro LINEAR
25932 - 2001 DB72 19 tháng 2 năm 2001 Socorro LINEAR
25933 Ruoyijiang 2001 DM73 19 tháng 2 năm 2001 Socorro LINEAR
25934 - 2001 DC74 19 tháng 2 năm 2001 Socorro LINEAR
25935 - 2001 DG74 19 tháng 2 năm 2001 Socorro LINEAR
25936 - 2001 DZ79 20 tháng 2 năm 2001 Haleakala NEAT
25937 - 2001 DY92 19 tháng 2 năm 2001 Anderson Mesa LONEOS
25938 - 2001 DC102 16 tháng 2 năm 2001 Socorro LINEAR
25939 - 2001 EQ 3 tháng 3 năm 2001 Reedy Creek J. Broughton
25940 - 2001 ET5 2 tháng 3 năm 2001 Anderson Mesa LONEOS
25941 - 2001 EB9 2 tháng 3 năm 2001 Anderson Mesa LONEOS
25942 - 2001 EH9 2 tháng 3 năm 2001 Anderson Mesa LONEOS
25943 - 2001 EL10 2 tháng 3 năm 2001 Anderson Mesa LONEOS
25944 - 2001 EP10 2 tháng 3 năm 2001 Anderson Mesa LONEOS
25945 - 2001 EQ10 2 tháng 3 năm 2001 Anderson Mesa LONEOS
25946 - 2001 EH12 3 tháng 3 năm 2001 Socorro LINEAR
25947 - 2001 EQ14 15 tháng 3 năm 2001 Socorro LINEAR
25948 - 2001 EW15 15 tháng 3 năm 2001 Oizumi T. Kobayashi
25949 - 2001 EH16 15 tháng 3 năm 2001 Haleakala NEAT
25950 - 2001 EU16 15 tháng 3 năm 2001 Haleakala NEAT
25951 - 2001 EZ21 15 tháng 3 năm 2001 Anderson Mesa LONEOS
25952 - 2001 FE2 17 tháng 3 năm 2001 Socorro LINEAR
25953 Lanairlett 2001 FM5 18 tháng 3 năm 2001 Socorro LINEAR
25954 - 2001 FM13 19 tháng 3 năm 2001 Anderson Mesa LONEOS
25955 - 2001 FX14 19 tháng 3 năm 2001 Anderson Mesa LONEOS
25956 - 2001 FE16 19 tháng 3 năm 2001 Anderson Mesa LONEOS
25957 - 2001 FO16 19 tháng 3 năm 2001 Anderson Mesa LONEOS
25958 - 2001 FF18 19 tháng 3 năm 2001 Anderson Mesa LONEOS
25959 - 2001 FZ18 19 tháng 3 năm 2001 Anderson Mesa LONEOS
25960 - 2001 FQ20 19 tháng 3 năm 2001 Anderson Mesa LONEOS
25961 - 2001 FL22 21 tháng 3 năm 2001 Anderson Mesa LONEOS
25962 Yifanli 2001 FF26 18 tháng 3 năm 2001 Socorro LINEAR
25963 Elisalin 2001 FP26 18 tháng 3 năm 2001 Socorro LINEAR
25964 Liudavid 2001 FY26 18 tháng 3 năm 2001 Socorro LINEAR
25965 Masihdas 2001 FB27 18 tháng 3 năm 2001 Socorro LINEAR
25966 Akhilmathew 2001 FP28 19 tháng 3 năm 2001 Socorro LINEAR
25967 - 2001 FF29 19 tháng 3 năm 2001 Socorro LINEAR
25968 - 2001 FZ30 21 tháng 3 năm 2001 Haleakala NEAT
25969 - 2001 FM33 18 tháng 3 năm 2001 Socorro LINEAR
25970 Nelakanti 2001 FD35 18 tháng 3 năm 2001 Socorro LINEAR
25971 - 2001 FP35 18 tháng 3 năm 2001 Socorro LINEAR
25972 Pfefferjosh 2001 FV35 18 tháng 3 năm 2001 Socorro LINEAR
25973 Puranik 2001 FP38 18 tháng 3 năm 2001 Socorro LINEAR
25974 - 2001 FF43 18 tháng 3 năm 2001 Socorro LINEAR
25975 - 2001 FG43 18 tháng 3 năm 2001 Socorro LINEAR
25976 - 2001 FE44 18 tháng 3 năm 2001 Socorro LINEAR
25977 - 2001 FG46 18 tháng 3 năm 2001 Socorro LINEAR
25978 Katerudolph 2001 FS48 18 tháng 3 năm 2001 Socorro LINEAR
25979 Alansage 2001 FC49 18 tháng 3 năm 2001 Socorro LINEAR
25980 - 2001 FK53 18 tháng 3 năm 2001 Socorro LINEAR
25981 Shahmirian 2001 FT53 18 tháng 3 năm 2001 Socorro LINEAR
25982 - 2001 FQ57 19 tháng 3 năm 2001 Socorro LINEAR
25983 - 2001 FR57 19 tháng 3 năm 2001 Socorro LINEAR
25984 - 2001 FG60 19 tháng 3 năm 2001 Socorro LINEAR
25985 - 2001 FZ63 19 tháng 3 năm 2001 Socorro LINEAR
25986 Sunanda 2001 FW65 19 tháng 3 năm 2001 Socorro LINEAR
25987 Katherynshi 2001 FJ66 19 tháng 3 năm 2001 Socorro LINEAR
25988 Janesuh 2001 FA67 19 tháng 3 năm 2001 Socorro LINEAR
25989 - 2001 FB67 19 tháng 3 năm 2001 Socorro LINEAR
25990 - 2001 FJ70 19 tháng 3 năm 2001 Socorro LINEAR
25991 - 2001 FN78 19 tháng 3 năm 2001 Socorro LINEAR
25992 Benjamensun 2001 FT78 19 tháng 3 năm 2001 Socorro LINEAR
25993 Kevinxu 2001 FJ80 21 tháng 3 năm 2001 Socorro LINEAR
25994 Lynnelleye 2001 FK80 21 tháng 3 năm 2001 Socorro LINEAR
25995 - 2001 FA83 24 tháng 3 năm 2001 Socorro LINEAR
25996 - 2001 FN84 26 tháng 3 năm 2001 Kitt Peak Spacewatch
25997 - 2001 FP90 26 tháng 3 năm 2001 Socorro LINEAR
25998 - 2001 FW91 16 tháng 3 năm 2001 Socorro LINEAR
25999 - 2001 FN94 16 tháng 3 năm 2001 Socorro LINEAR
26000 - 2001 FH98 16 tháng 3 năm 2001 Socorro LINEAR


Tiền nhiệm:
24001-25000
Danh sách các tiểu hành tinh 25001-26000
Ý nghĩa tên gọi: 25001–26000
Kế nhiệm:
26001-27000

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]