Danh sách các trung tâm tư vấn thống kê của trường đại học

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Đây là danh sách các trung tâm tư vấn thống kê của trường đại học (hay trung tâm) là danh sách ngắn các trường đại học có một nhóm chuyên viên cung cấp dịch vụ tư vấn thống kê. Thông thường các dịch vụ này chỉ cung cấp cho người sử dụng trong nhà trường.

Hoa Kỳ[sửa | sửa mã nguồn]

Dưới đây là danh sách các trung tâm tư vấn thống kê của trường đại học của Hoa Kỳ.

Đại học Tên Trung tâm
Baylor University Center for Statistical Consulting[1]
Bowling Green State University Center for Business Analytics [2]
Brown University Center for Statistical Sciences [3]
California State University, Long Beach Statistical Consulting Services [4]
Case Western Reserve University The CWRU Center for Clinical Investigation [5]
Colorado State University Franklin A. Graybill Statistical Laboratory [6]
Columbia University Statistical Consulting [7]
Cornell University Cornell Statistical Consulting Unit (CSCU) [8]
Duke University Statistical Consulting and Education Center [9]
Florida International University Statistical Consulting [10]
Florida State University The Statistical Consulting Center [11]
Georgetown University Statistical Consulting [12]
Grand Valley State University Statistical Consulting Center [7]
Illinois State University Statistical Consulting Center [7]
Đại học Indiana Indiana Statistical Consulting Center [13]
Iowa State University Center for Survey Statistcs & Methodology [14]
University of Louisville The Statistical Consulting Center [11]
Miami University (Ohio) Statistical Consulting Center [7]
Michigan State University Center for Statistical Training and Consulting [15]
North Carolina State University Statistical Consulting Service [16]
New Jersey Institute of Technology Statistical Consulting Laboratory [17]
Northern Arizona University Statistical Consulting Lab [18]
Ohio State University Statistical Consulting Service [16]
Oregon State University Statistical Consulting Laboratory[19]
Penn State University Statistical Consulting Center [7]
Purdue University Statistical Consulting Service [16]
Rice University Statistical Consulting Lab [18]
San Diego State University Statistical Consulting Center [7]
Southern Methodist University Statistical and Research Consulting[20]
Stanford University Consulting [21]
University of Akron Center for Statistical Consulting[1]
UC Irvine UCI Center for Statistical Consulting [22]
UCLA Statistical Consulting Services [23]
UCLA Statistical Consulting Center [24]
UC Riverside UCR Statistical Consulting Collaboratory [25]
University of California, Santa Barbara Statistical Consulting Laboratory [26]
University of Chicago

The Consulting Program[27]

University of Cincinnati Statistical Consulting Laboratory [28]
University of Colorado, Boulder Statistical Computing Services [29]
University of Connecticut Statistical Consulting[10]
University of Florida IFAS Statistical Consulting Unit [30]
University of Idaho Statistical Consulting Center [7]
University of Illinois at Urbana–Champaign Statistical Consulting Services[23]
University of Iowa Statistics Outreach Center (SOC) [31]
University of Maryland, Baltimore County Center for Research and Consulting [32]
University of Michigan Center for Statistical Consultation and Research (CSCAR)[33]
University of Minnesota The Statistical Consulting Service [34]
University of North Carolina at Greensboro Statistical Consulting Center[7]
University of Pittsburgh Statistical Consulting Center [7]
University of Southern California Statistical Consultation and Research Center (USRC) [35]
University of Toledo Statistical Consulting Service [16]
University of Virginia Statistical Consulting Service [16]
University of Washington Statistical Consulting Services [23]
University of West Florida UWF Statistical Consulting Center [36]
University of Wisconsin-Madison Statistical Consulting Service [16]
University of Wisconsin-La Crosse Statistical Consulting Center[23]
University of Texas, Austin Division of Statistics + Scientific Computation [37]
University of Texas, San Antonio Statistical Consulting Center [7]
University of Tennessee, Knoxville Research Computing Report [38]
Vanderbilt University Statistics and Methodology Services [39]
Virginia Tech Laboratory for Interdisciplinary Statistical Analysis – LISA [40]
Wright State University Statistical Consulting Center [7]
Yale University StatLab: Social Science Research Services [41]

Úc[sửa | sửa mã nguồn]

Đại học Tên Trung tâm
University of Melbourne Statistical Consulting Centre [42]

Việt Nam[sửa | sửa mã nguồn]

Đại học Tên Trung tâm
Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh Trung tâm tư vấn thống kê [43]

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ a ă “Center for Statistical Consulting”. Truy cập ngày 8 tháng 3 năm 2012.  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “Center for Statistical Consulting” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 2. ^ “Department of Applied Statistics and Operations Research Consulting Center”. Truy cập ngày 8 tháng 3 năm 2012. 
 3. ^ “Center for Statistical Sciences”. Truy cập ngày 8 tháng 3 năm 2012. 
 4. ^ “Statistical Consulting Group”. Truy cập ngày 8 tháng 3 năm 2012. 
 5. ^ “The CWRU Center for Clinical Investigation”. Truy cập ngày 8 tháng 3 năm 2012. 
 6. ^ “Franklin A. Graybill Statistical Laboratory”. Truy cập ngày 8 tháng 3 năm 2012. 
 7. ^ a ă â b c d đ e ê g h “Statistical Consulting”. Truy cập ngày 8 tháng 3 năm 2012.  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “Statistical Consulting Center” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “Statistical Consulting Center” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “Statistical Consulting Center” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “Statistical Consulting Center” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “Statistical Consulting Center” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “Statistical Consulting Center” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “Statistical Consulting Center” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “Statistical Consulting Center” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “Statistical Consulting Center” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “Statistical Consulting Center” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 8. ^ “Cornell Statistical Consulting Unit”. Truy cập ngày 8 tháng 3 năm 2012. 
 9. ^ “Statistical Consulting and Education Center”. Truy cập ngày 8 tháng 3 năm 2012. 
 10. ^ a ă “Statistical Consulting”. Truy cập ngày 8 tháng 3 năm 2012.  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “Statistical Consulting” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 11. ^ a ă “The Statistical Consulting Center”. Truy cập ngày 8 tháng 3 năm 2012.  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “The Statistical Consulting Center” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 12. ^ “Statistical Consulting (Georgetown)”. Truy cập ngày 8 tháng 3 năm 2012. 
 13. ^ “Indiana Statistical Consulting Center”. Truy cập ngày 8 tháng 3 năm 2012. 
 14. ^ “Center for Survey Statistcs & Methodology”. Truy cập ngày 8 tháng 3 năm 2012. 
 15. ^ “Center for Statistical Training and Consulting”. Truy cập ngày 8 tháng 3 năm 2012. 
 16. ^ a ă â b c d “Statistical Consulting Service”. Truy cập ngày 8 tháng 3 năm 2012.  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “Statistical Consulting Service” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “Statistical Consulting Service” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “Statistical Consulting Service” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “Statistical Consulting Service” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “Statistical Consulting Service” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 17. ^ “Statistical Consulting Laboratory”. Truy cập ngày 8 tháng 3 năm 2012. 
 18. ^ a ă “Statistical Consulting Lab”. Truy cập ngày 8 tháng 3 năm 2012.  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “Statistical Consulting Lab” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 19. ^ “Statistical Consulting Laboratory (Oregon State)”. Truy cập ngày 8 tháng 3 năm 2012. 
 20. ^ “Statistical Consulting Center”. Truy cập ngày 8 tháng 3 năm 2012. 
 21. ^ “Consulting”. Truy cập ngày 8 tháng 3 năm 2012. 
 22. ^ “UCI Center for Statiistical Consulting”. Truy cập ngày 26 tháng 9 năm 2010. 
 23. ^ a ă â b “Statistical Consulting Services”. Truy cập ngày 8 tháng 3 năm 2012.  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “Statistical Consulting Services” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “Statistical Consulting Services” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “Statistical Consulting Services” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 24. ^ “Statistical Consulting Center”. Truy cập ngày 20 tháng 3 năm 2012. 
 25. ^ “UCR Statistical Consulting Collaboratory”. Truy cập ngày 20 tháng 3 năm 2012. 
 26. ^ “Statistical Consulting Laboratory”. Truy cập ngày 20 tháng 3 năm 2012. 
 27. ^ “The Consulting Program”. Truy cập ngày 20 tháng 3 năm 2012. 
 28. ^ “Statistical Consulting Laboratory (Cincinnati)”. Truy cập ngày 20 tháng 3 năm 2012. 
 29. ^ “Statistical Computing Services”. Truy cập ngày 20 tháng 3 năm 2012. 
 30. ^ “IFAS Statistical Consulting Unit”. Truy cập ngày 20 tháng 3 năm 2012. 
 31. ^ “Statistics Outreach Center”. Truy cập ngày 20 tháng 3 năm 2012. 
 32. ^ “Center for Research and Consulting”. Truy cập ngày 21 tháng 3 năm 2012. 
 33. ^ “Center for Statistical Consultation and Research (CSCAR)”. Truy cập ngày 21 tháng 3 năm 2012. 
 34. ^ “The Statistical Consulting Service”. Truy cập ngày 21 tháng 3 năm 2012. 
 35. ^ “Statistical Consultation and Research Center (USRC)”. Truy cập ngày 21 tháng 3 năm 2012. 
 36. ^ “UWF Statistical Consulting Center”. Truy cập ngày 21 tháng 3 năm 2012. 
 37. ^ “Division of Statistics + Scientific Computation”. Truy cập ngày 21 tháng 3 năm 2012. 
 38. ^ “Research Computing Report”. Truy cập ngày 21 tháng 3 năm 2012. 
 39. ^ “Statistics and Methodology Services”. Truy cập ngày 21 tháng 3 năm 2012. 
 40. ^ “Laboratory for Interdisciplinary Statistical Analysis – LISA”. Truy cập ngày 21 tháng 3 năm 2012. 
 41. ^ “StatLab: Social Science Research Services”. Truy cập ngày 8 tháng 3 năm 2012. 
 42. ^ “Statistical Consulting Centre”. Truy cập ngày 8 tháng 3 năm 2012. 
 43. ^ “Trung tâm tư vấn thống kê-ĐH YD [[Thành phố Hồ Chí Minh]]”. Truy cập ngày 21 tháng 3 năm 2012.  Tựa đề URL chứa liên kết wiki (trợ giúp)

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]