Git (phần mềm)

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm

Git là phần mềm quản lý mã nguồn phân tán được phát triển bởi Linus Torvalds dành cho việc phát triển Linux kernel. Git là phần mềm mã mở được phân phối theo giấy phép công GPL2.

Hỗ trợ nhiều hệ điều hành khác nhau[sửa | sửa mã nguồn]

Git có khả năng chạy trên nhiều hệ điều hành khác nhau như Linux, Windows, Mac OSX v.v..

Khái niệm cơ bản trong Git[sửa | sửa mã nguồn]

1.Repository Repository (nhà kho) hay được gọi tắt là Repo đơn giản là nơi chứa/cơ sở dữ liệu (database) tất cả những thông tin cần thiết để duy trì và quản lý các sửa đổi và lịch sử của dự án. Trong Repo có 2 cấu trúc dữ liệu chính là Object Store và Index. Tất cả dữ liệu của Repo đều được chứa trong thư mục bạn đang làm việc dưới dạng folder ẩn có tên là.git (không có phần tên trước dấu chấm).

1.1.Object store
Object store là trái tim của Git, nó chứa dữ liệu nguyên gốc (original data files), các file log ghi chép quá trình sửa đổi, tên người tạo file, ngày tháng và các thông tin khác.
Git có 4 loại object là:Blobs, Trees, Commits, Tags
+ Blobs: là file nhị phân có thể chứa được mọi loại dữ liệu bất kể là dữ liệu của chương trình gì.
+ Trees: lớp đại diện cho thông tin thư mục như thông tin định danh của blob, đường dẫn, chứa một ít metadata chứa thông tin cấu trúc và các thư mục nhỏ có trong thư mục đó.
+ Commits: Chứa metadata có thông tin về mọi thứ như tên tác giả, người tải lên (commiter), ngày tải lên, thông tin log...
+ Tags: đánh dấu cho dễ đọc. thấy vì 1 cái tên dài như là 9da581d910c9c4ac93557ca4859e767f5caf5169, chúng ta có thể tên tag là Ver-1.0- Alpha. Dễ nhớ và dễ sử dụng hơn.

1.2.Index
Index là file nhị phân động và tạm thời miêu tả cấu trúc thư mục của toàn bộ Repo và trạng thái của dự án được thể hiện thông qua commit và tree tại một thời điểm nào đó trong lịch sử phát triển. Git là một hệ thống truy tìm nội dung (content tracking system). Index không hứa nội dung file mà chỉ dùng để truy tìm (track) những thứ mà bạn muốn commit.

Nơi lưu giữ mã nguồn[sửa | sửa mã nguồn]

Có nhiều địa chỉ cho phép lưu trữ miễn phí cũng như có phí trên mạng Internet.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]