Năm điều răn của Hội Thánh

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Năm điều răn của Hội Thánh (hay gọi tắt là Năm điều răn Hội Thánh) là những điều luật mà Hội Thánh Công Giáo để nhắc nhở những người Công Giáo chu toàn bổn phận thờ phượng Thiên Chúa và cộng tác xây dựng Hội Thánh. Trước đây, Giáo Hộ Công giáo liệt kê sáu điều, nhưng quyển sách Kinh Thánh Giáo lý của Hội Thánh Công Giáo hiện tại tổng hợp còn năm điều. Cùng với Mười Điều Răn, đây là những điều luật quan trọng của người Công Giáo bắt buộc họ phải tuân giữ.

Hội Thánh có năm điều răn:

  1. Thứ Nhất: Dự lễ và Kiêng việc xác ngày Chúa Nhật cùng các ngày lễ buộc.
  2. Thứ Hai: Xưng tội trong một năm ít là một lần
  3. Thứ Ba: Rước Mình Thánh Chúa trong mùa Phục Sinh.
  4. Thứ Tư: Giữ chay và Kiêng thịt những ngày Hội Thánh buộc.
  5. Thứ Năm: Góp công,góp của xây dựng Hội Thánh tùy theo khả mình.

Bản cũ[sửa | sửa mã nguồn]

Hội Thánh có sáu điều răn:

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]