Nhân cách

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Nhân cách là hệ thống phẩm giá của một người, được đánh giá từ mối quan hệ giữa người đó với bản thân và với môi trường.

Cũng có thể hiểu, nhân cách là tư cách làm người.

Nhân cách được hình thành và phát triển theo tiến trình sống của con người.

Nhân cách thuộc kết quả của quá trình học vấn. Kiến thức, kinh nghiệm là phương tiện để con người đạt đến nhân cách cao. Có trường hợp người có kiến thức phong phú, nhưng nhân cách kém; cũng có trường hợp kiến thức kém nhưng nhân cách rất cao.

Nhân cách là hệ thống những phẩm giá của một người được đánh giá từ mối quan hệ qua lại của người đó với những người khác, với tập thể, với xã hội và cả với thế giới tự nhiên xung quanh trong mọi cái nhìn xuyên suốt quá khứ, hiện tại và tương lai.

Nhân cách là một thứ giá trị được xây dựng và hình thành trong toàn bộ thời gian con người tồn tại trong xã hội, nó đặc trưng cho mỗi con người nó thể hiện những phẩm chất bên trong con người nhưng lại mang tính xã hội sâu sắc.Đây cũng là cách con người sống và thể hiện

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]