Bước tới nội dung

Danh sách khai cuộc cờ vua

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
(Đổi hướng từ Phòng thủ Petrov)

Dưới đây là danh sách các khai cuộc trong cờ vua được sắp xếp theo mã khai cuộc ECO. Vào năm 1966, Chess Informant đã phân loại các khai cuộc cờ vua thành năm danh mục lớn (từ A đến E), với mỗi danh mục lớn lại được phân thành 100 mục nhỏ (từ 00 đến 99). Các dạng khai cuộc đã được xuất bản thành năm tập trong bộ Bách khoa toàn thư về khai cuộc, với thứ tự các tập lần lượt từ A đến E. Danh sách dưới đây dựa theo sự phân loại của Bách khoa toàn thư về khai cuộc (ECO).

A[sửa | sửa mã nguồn]

 • Nước đi đầu tiên của trắng không phải là e4 (1.e4) hay d4 (1.d4) (A00 – A39)
 • 1.d4 và Đen không chơi 1...d5 hay 1...Nf6: Đen đáp trả 1.d4 bằng những nước không điển hình (A40–A44)
 • 1.d4 Nf6 và Trắng không chơi 2.c4: Trắng đáp trả 1...Nf6 bằng những nước không điển hình (A45–A49)
 • 1.d4 Nf6 2.c4 và Đen không chơi 2...e6 hay 2...g6: Những biến thể không điển hình của Phòng thủ Ấn Độ (A50–A79)
 • 1.d4 f5: Phòng thủ Hà Lan (A80–A99)

A00–A39[sửa | sửa mã nguồn]

Nước đầu tiên trắng không chơi 1.e4 hay 1.d4:

abcdefgh
8
a8 black rook
b8 black knight
c8 black bishop
d8 black queen
e8 black king
f8 black bishop
g8 black knight
h8 black rook
b7 black pawn
c7 black pawn
d7 black pawn
e7 black pawn
f7 black pawn
g7 black pawn
h7 black pawn
a5 black pawn
b4 white pawn
a3 white pawn
c2 white pawn
d2 white pawn
e2 white pawn
f2 white pawn
g2 white pawn
h2 white pawn
a1 white rook
b1 white knight
c1 white bishop
d1 white queen
e1 white king
f1 white bishop
g1 white knight
h1 white rook
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
1.a3 a5 2.b4
   • Khai cuộc Anderssen, Creepy Crawly Formation
abcdefgh
8
a8 black rook
b8 black knight
c8 black bishop
d8 black queen
e8 black king
f8 black bishop
g8 black knight
h8 black rook
a7 black pawn
b7 black pawn
c7 black pawn
f7 black pawn
g7 black pawn
h7 black pawn
d5 black pawn
e5 black pawn
a3 white pawn
h3 white pawn
b2 white pawn
c2 white pawn
d2 white pawn
e2 white pawn
f2 white pawn
g2 white pawn
a1 white rook
b1 white knight
c1 white bishop
d1 white queen
e1 white king
f1 white bishop
g1 white knight
h1 white rook
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
1. a3 e5 2.h3 d5
   • Khai cuộc Anderssen, Andersspike (1...g6 2.g4)
abcdefgh
8
a8 black rook
b8 black knight
c8 black bishop
d8 black queen
e8 black king
f8 black bishop
g8 black knight
h8 black rook
a7 black pawn
b7 black pawn
c7 black pawn
d7 black pawn
e7 black pawn
f7 black pawn
h7 black pawn
g6 black pawn
g4 white pawn
a3 white pawn
b2 white pawn
c2 white pawn
d2 white pawn
e2 white pawn
f2 white pawn
h2 white pawn
a1 white rook
b1 white knight
c1 white bishop
d1 white queen
e1 white king
f1 white bishop
g1 white knight
h1 white rook
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
1.a3 g6 2.g4
abcdefgh
8
a8 black rook
b8 black knight
d8 black queen
e8 black king
f8 black bishop
g8 black knight
h8 black rook
a7 black pawn
b7 black bishop
c7 black pawn
d7 black pawn
e7 black pawn
f7 black pawn
g7 black pawn
h7 black pawn
b5 white pawn
b2 white pawn
c2 white pawn
d2 white pawn
e2 white pawn
f2 white pawn
g2 white pawn
h2 white pawn
a1 white rook
b1 white knight
c1 white bishop
d1 white queen
e1 white king
f1 white bishop
g1 white knight
h1 white rook
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
1.a4 b5 2.axb5 Bb7
   • Khai cuộc Ware, Gambit Ware
abcdefgh
8
a8 black rook
b8 black knight
c8 black bishop
d8 black queen
e8 black king
f8 black bishop
g8 black knight
h8 black rook
a7 black pawn
b7 black pawn
c7 black pawn
g7 black pawn
h7 black pawn
a6 white pawn
d5 black pawn
e5 black pawn
f5 black pawn
e3 white pawn
b2 white pawn
c2 white pawn
d2 white pawn
f2 white pawn
g2 white pawn
h2 white pawn
a1 white rook
b1 white knight
c1 white bishop
d1 white queen
e1 white king
f1 white bishop
g1 white knight
h1 white rook
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
1.a4 e5 2.a5 d5 3.e3 f5 4.a6
   • Khai cuộc Ware, Phương án Crab
abcdefgh
8
a8 black rook
b8 black knight
c8 black bishop
d8 black queen
e8 black king
f8 black bishop
g8 black knight
h8 black rook
a7 black pawn
b7 black pawn
c7 black pawn
d7 black pawn
f7 black pawn
g7 black pawn
h7 black pawn
e5 black pawn
a4 white pawn
h4 white pawn
b2 white pawn
c2 white pawn
d2 white pawn
e2 white pawn
f2 white pawn
g2 white pawn
a1 white rook
b1 white knight
c1 white bishop
d1 white queen
e1 white king
f1 white bishop
g1 white knight
h1 white rook
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
1.a4 e5 2.h4
abcdefgh
8
a8 black rook
b8 black knight
c8 black bishop
d8 black queen
e8 black king
f8 black bishop
g8 black knight
h8 black rook
a7 black pawn
b7 black pawn
c7 black pawn
d7 black pawn
e7 black pawn
f7 black pawn
g7 black pawn
h7 black pawn
a3 white knight
a2 white pawn
b2 white pawn
c2 white pawn
d2 white pawn
e2 white pawn
f2 white pawn
g2 white pawn
h2 white pawn
a1 white rook
c1 white bishop
d1 white queen
e1 white king
f1 white bishop
g1 white knight
h1 white rook
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
 • Khai cuộc Sokolsky, Gambit Birmingham (1...c5)
abcdefgh
8
a8 black rook
b8 black knight
c8 black bishop
d8 black queen
e8 black king
f8 black bishop
g8 black knight
h8 black rook
a7 black pawn
b7 black pawn
d7 black pawn
e7 black pawn
f7 black pawn
g7 black pawn
h7 black pawn
c5 black pawn
b4 white pawn
a2 white pawn
c2 white pawn
d2 white pawn
e2 white pawn
f2 white pawn
g2 white pawn
h2 white pawn
a1 white rook
b1 white knight
c1 white bishop
d1 white queen
e1 white king
f1 white bishop
g1 white knight
h1 white rook
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
   • Khai cuộc Sokolsky, Phương án Outflank (1...c6)
abcdefgh
8
a8 black rook
b8 black knight
c8 black bishop
d8 black queen
e8 black king
f8 black bishop
g8 black knight
h8 black rook
a7 black pawn
b7 black pawn
d7 black pawn
e7 black pawn
f7 black pawn
g7 black pawn
h7 black pawn
c6 black pawn
b4 white pawn
a2 white pawn
c2 white pawn
d2 white pawn
e2 white pawn
f2 white pawn
g2 white pawn
h2 white pawn
a1 white rook
b1 white knight
c1 white bishop
d1 white queen
e1 white king
f1 white bishop
g1 white knight
h1 white rook
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
   • Khai cuộc Sokolsky, Gambit Schuhler (1...c6 2.Bb2 a5 3.b5 cxb5 4.e4)
abcdefgh
8
a8 black rook
b8 black knight
c8 black bishop
d8 black queen
e8 black king
f8 black bishop
g8 black knight
h8 black rook
b7 black pawn
d7 black pawn
e7 black pawn
f7 black pawn
g7 black pawn
h7 black pawn
a5 black pawn
b5 black pawn
e4 white pawn
a2 white pawn
b2 white bishop
c2 white pawn
d2 white pawn
f2 white pawn
g2 white pawn
h2 white pawn
a1 white rook
b1 white knight
d1 white queen
e1 white king
f1 white bishop
g1 white knight
h1 white rook
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
   • Khai cuộc Sokolsky, Phương án Myers (1...d5 2.Bb2 c6 3.a4)
abcdefgh
8
a8 black rook
b8 black knight
c8 black bishop
d8 black queen
e8 black king
f8 black bishop
g8 black knight
h8 black rook
a7 black pawn
b7 black pawn
e7 black pawn
f7 black pawn
g7 black pawn
h7 black pawn
c6 black pawn
d5 black pawn
a4 white pawn
b4 white pawn
b2 white bishop
c2 white pawn
d2 white pawn
e2 white pawn
f2 white pawn
g2 white pawn
h2 white pawn
a1 white rook
b1 white knight
d1 white queen
e1 white king
f1 white bishop
g1 white knight
h1 white rook
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
   • Khai cuộc Sokolsky, Tấn công Bugayev (1...e5 2.a3)
abcdefgh
8
a8 black rook
b8 black knight
c8 black bishop
d8 black queen
e8 black king
f8 black bishop
g8 black knight
h8 black rook
a7 black pawn
b7 black pawn
c7 black pawn
d7 black pawn
f7 black pawn
g7 black pawn
h7 black pawn
e5 black pawn
b4 white pawn
a3 white pawn
c2 white pawn
d2 white pawn
e2 white pawn
f2 white pawn
g2 white pawn
h2 white pawn
a1 white rook
b1 white knight
c1 white bishop
d1 white queen
e1 white king
f1 white bishop
g1 white knight
h1 white rook
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
   • Khai cuộc Sokolsky, Gambit Wolferts (1...e5 2.Bb2 c5)
abcdefgh
8
a8 black rook
b8 black knight
c8 black bishop
d8 black queen
e8 black king
f8 black bishop
g8 black knight
h8 black rook
a7 black pawn
b7 black pawn
d7 black pawn
f7 black pawn
g7 black pawn
h7 black pawn
c5 black pawn
e5 black pawn
b4 white pawn
a2 white pawn
b2 white bishop
c2 white pawn
d2 white pawn
e2 white pawn
f2 white pawn
g2 white pawn
h2 white pawn
a1 white rook
b1 white knight
d1 white queen
e1 white king
f1 white bishop
g1 white knight
h1 white rook
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
abcdefgh
8
a8 black rook
b8 black knight
c8 black bishop
d8 black queen
e8 black king
f8 black bishop
g8 black knight
h8 black rook
a7 black pawn
b7 black pawn
c7 black pawn
d7 black pawn
e7 black pawn
f7 black pawn
g7 black pawn
h7 black pawn
c3 white pawn
a2 white pawn
b2 white pawn
d2 white pawn
e2 white pawn
f2 white pawn
g2 white pawn
h2 white pawn
a1 white rook
b1 white knight
c1 white bishop
d1 white queen
e1 white king
f1 white bishop
g1 white knight
h1 white rook
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
abcdefgh
8
a8 black rook
b8 black knight
c8 black bishop
d8 black queen
e8 black king
f8 black bishop
g8 black knight
h8 black rook
a7 black pawn
b7 black pawn
c7 black pawn
d7 black pawn
e7 black pawn
f7 black pawn
g7 black pawn
h7 black pawn
c3 white knight
a2 white pawn
b2 white pawn
c2 white pawn
d2 white pawn
e2 white pawn
f2 white pawn
g2 white pawn
h2 white pawn
a1 white rook
c1 white bishop
d1 white queen
e1 white king
f1 white bishop
g1 white knight
h1 white rook
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
abcdefgh
8
a8 black rook
b8 black knight
c8 black bishop
d8 black queen
e8 black king
f8 black bishop
g8 black knight
h8 black rook
a7 black pawn
b7 black pawn
c7 black pawn
d7 black pawn
e7 black pawn
f7 black pawn
g7 black pawn
h7 black pawn
e3 white pawn
a2 white pawn
b2 white pawn
c2 white pawn
d2 white pawn
f2 white pawn
g2 white pawn
h2 white pawn
a1 white rook
b1 white knight
c1 white bishop
d1 white queen
e1 white king
f1 white bishop
g1 white knight
h1 white rook
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
abcdefgh
8
a8 black rook
b8 black knight
c8 black bishop
d8 black queen
e8 black king
f8 black bishop
g8 black knight
h8 black rook
a7 black pawn
b7 black pawn
c7 black pawn
d7 black pawn
e7 black pawn
f7 black pawn
g7 black pawn
h7 black pawn
d3 white pawn
a2 white pawn
b2 white pawn
c2 white pawn
e2 white pawn
f2 white pawn
g2 white pawn
h2 white pawn
a1 white rook
b1 white knight
c1 white bishop
d1 white queen
e1 white king
f1 white bishop
g1 white knight
h1 white rook
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
abcdefgh
8
a8 black rook
b8 black knight
c8 black bishop
d8 black queen
e8 black king
f8 black bishop
g8 black knight
h8 black rook
a7 black pawn
b7 black pawn
c7 black pawn
d7 black pawn
e7 black pawn
f7 black pawn
g7 black pawn
h7 black pawn
f3 white pawn
a2 white pawn
b2 white pawn
c2 white pawn
d2 white pawn
e2 white pawn
g2 white pawn
h2 white pawn
a1 white rook
b1 white knight
c1 white bishop
d1 white queen
e1 white king
f1 white bishop
g1 white knight
h1 white rook
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
abcdefgh
8
a8 black rook
b8 black knight
c8 black bishop
d8 black queen
e8 black king
f8 black bishop
g8 black knight
h8 black rook
a7 black pawn
b7 black pawn
c7 black pawn
d7 black pawn
e7 black pawn
f7 black pawn
g7 black pawn
h7 black pawn
g3 white pawn
a2 white pawn
b2 white pawn
c2 white pawn
d2 white pawn
e2 white pawn
f2 white pawn
h2 white pawn
a1 white rook
b1 white knight
c1 white bishop
d1 white queen
e1 white king
f1 white bishop
g1 white knight
h1 white rook
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
abcdefgh
8
a8 black rook
b8 black knight
c8 black bishop
d8 black queen
e8 black king
f8 black bishop
g8 black knight
h8 black rook
a7 black pawn
b7 black pawn
c7 black pawn
d7 black pawn
e7 black pawn
f7 black pawn
g7 black pawn
h7 black pawn
g4 white pawn
a2 white pawn
b2 white pawn
c2 white pawn
d2 white pawn
e2 white pawn
f2 white pawn
h2 white pawn
a1 white rook
b1 white knight
c1 white bishop
d1 white queen
e1 white king
f1 white bishop
g1 white knight
h1 white rook
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
abcdefgh
8
a8 black rook
b8 black knight
c8 black bishop
d8 black queen
e8 black king
f8 black bishop
g8 black knight
h8 black rook
a7 black pawn
b7 black pawn
c7 black pawn
d7 black pawn
e7 black pawn
f7 black pawn
g7 black pawn
h7 black pawn
h3 white pawn
a2 white pawn
b2 white pawn
c2 white pawn
d2 white pawn
e2 white pawn
f2 white pawn
g2 white pawn
a1 white rook
b1 white knight
c1 white bishop
d1 white queen
e1 white king
f1 white bishop
g1 white knight
h1 white rook
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
abcdefgh
8
a8 black rook
b8 black knight
c8 black bishop
d8 black queen
e8 black king
f8 black bishop
g8 black knight
h8 black rook
a7 black pawn
b7 black pawn
c7 black pawn
d7 black pawn
e7 black pawn
f7 black pawn
g7 black pawn
h7 black pawn
h4 white pawn
a2 white pawn
b2 white pawn
c2 white pawn
d2 white pawn
e2 white pawn
f2 white pawn
g2 white pawn
a1 white rook
b1 white knight
c1 white bishop
d1 white queen
e1 white king
f1 white bishop
g1 white knight
h1 white rook
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
abcdefgh
8
a8 black rook
b8 black knight
c8 black bishop
d8 black queen
e8 black king
f8 black bishop
g8 black knight
h8 black rook
a7 black pawn
b7 black pawn
c7 black pawn
d7 black pawn
e7 black pawn
f7 black pawn
g7 black pawn
h7 black pawn
h3 white knight
a2 white pawn
b2 white pawn
c2 white pawn
d2 white pawn
e2 white pawn
f2 white pawn
g2 white pawn
h2 white pawn
a1 white rook
b1 white knight
c1 white bishop
d1 white queen
e1 white king
f1 white bishop
h1 white rook
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
abcdefgh
8
a8 black rook
b8 black knight
c8 black bishop
d8 black queen
e8 black king
f8 black bishop
g8 black knight
h8 black rook
a7 black pawn
b7 black pawn
c7 black pawn
d7 black pawn
e7 black pawn
f7 black pawn
g7 black pawn
h7 black pawn
b3 white pawn
a2 white pawn
c2 white pawn
d2 white pawn
e2 white pawn
f2 white pawn
g2 white pawn
h2 white pawn
a1 white rook
b1 white knight
c1 white bishop
d1 white queen
e1 white king
f1 white bishop
g1 white knight
h1 white rook
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
abcdefgh
8
a8 black rook
b8 black knight
c8 black bishop
d8 black queen
e8 black king
f8 black bishop
g8 black knight
h8 black rook
a7 black pawn
b7 black pawn
c7 black pawn
d7 black pawn
e7 black pawn
f7 black pawn
g7 black pawn
h7 black pawn
f4 white pawn
a2 white pawn
b2 white pawn
c2 white pawn
d2 white pawn
e2 white pawn
g2 white pawn
h2 white pawn
a1 white rook
b1 white knight
c1 white bishop
d1 white queen
e1 white king
f1 white bishop
g1 white knight
h1 white rook
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
 • A03 Khai cuộc Bird, 1...d5
abcdefgh
8
a8 black rook
b8 black knight
c8 black bishop
d8 black queen
e8 black king
f8 black bishop
g8 black knight
h8 black rook
a7 black pawn
b7 black pawn
c7 black pawn
e7 black pawn
f7 black pawn
g7 black pawn
h7 black pawn
d5 black pawn
f4 white pawn
a2 white pawn
b2 white pawn
c2 white pawn
d2 white pawn
e2 white pawn
g2 white pawn
h2 white pawn
a1 white rook
b1 white knight
c1 white bishop
d1 white queen
e1 white king
f1 white bishop
g1 white knight
h1 white rook
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
abcdefgh
8
a8 black rook
b8 black knight
c8 black bishop
d8 black queen
e8 black king
f8 black bishop
g8 black knight
h8 black rook
a7 black pawn
b7 black pawn
c7 black pawn
d7 black pawn
e7 black pawn
f7 black pawn
g7 black pawn
h7 black pawn
f3 white knight
a2 white pawn
b2 white pawn
c2 white pawn
d2 white pawn
e2 white pawn
f2 white pawn
g2 white pawn
h2 white pawn
a1 white rook
b1 white knight
c1 white bishop
d1 white queen
e1 white king
f1 white bishop
h1 white rook
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
 • A05 Khai cuộc Réti, 1...Nf6
abcdefgh
8
a8 black rook
b8 black knight
c8 black bishop
d8 black queen
e8 black king
f8 black bishop
h8 black rook
a7 black pawn
b7 black pawn
c7 black pawn
d7 black pawn
e7 black pawn
f7 black pawn
g7 black pawn
h7 black pawn
f6 black knight
f3 white knight
a2 white pawn
b2 white pawn
c2 white pawn
d2 white pawn
e2 white pawn
f2 white pawn
g2 white pawn
h2 white pawn
a1 white rook
b1 white knight
c1 white bishop
d1 white queen
e1 white king
f1 white bishop
h1 white rook
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
 • A06 Khai cuộc Réti, 1...d5
abcdefgh
8
a8 black rook
b8 black knight
c8 black bishop
d8 black queen
e8 black king
f8 black bishop
g8 black knight
h8 black rook
a7 black pawn
b7 black pawn
c7 black pawn
e7 black pawn
f7 black pawn
g7 black pawn
h7 black pawn
d5 black pawn
f3 white knight
a2 white pawn
b2 white pawn
c2 white pawn
d2 white pawn
e2 white pawn
f2 white pawn
g2 white pawn
h2 white pawn
a1 white rook
b1 white knight
c1 white bishop
d1 white queen
e1 white king
f1 white bishop
h1 white rook
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
 • A07 Khai cuộc Réti, King's Indian Attack (Hệ thống Barcza): 1...d5 2.g3
abcdefgh
8
a8 black rook
b8 black knight
c8 black bishop
d8 black queen
e8 black king
f8 black bishop
g8 black knight
h8 black rook
a7 black pawn
b7 black pawn
c7 black pawn
e7 black pawn
f7 black pawn
g7 black pawn
h7 black pawn
d5 black pawn
f3 white knight
g3 white pawn
a2 white pawn
b2 white pawn
c2 white pawn
d2 white pawn
e2 white pawn
f2 white pawn
h2 white pawn
a1 white rook
b1 white knight
c1 white bishop
d1 white queen
e1 white king
f1 white bishop
h1 white rook
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
   • Phương án Keres: 2...Bg4
abcdefgh
8
a8 black rook
b8 black knight
d8 black queen
e8 black king
f8 black bishop
g8 black knight
h8 black rook
a7 black pawn
b7 black pawn
c7 black pawn
e7 black pawn
f7 black pawn
g7 black pawn
h7 black pawn
d5 black pawn
g4 black bishop
f3 white knight
g3 white pawn
a2 white pawn
b2 white pawn
c2 white pawn
d2 white pawn
e2 white pawn
f2 white pawn
h2 white pawn
a1 white rook
b1 white knight
c1 white bishop
d1 white queen
e1 white king
f1 white bishop
h1 white rook
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
   • Phương án Yugoslav: 2...c6
abcdefgh
8
a8 black rook
b8 black knight
c8 black bishop
d8 black queen
e8 black king
f8 black bishop
g8 black knight
h8 black rook
a7 black pawn
b7 black pawn
e7 black pawn
f7 black pawn
g7 black pawn
h7 black pawn
c6 black pawn
d5 black pawn
f3 white knight
g3 white pawn
a2 white pawn
b2 white pawn
c2 white pawn
d2 white pawn
e2 white pawn
f2 white pawn
h2 white pawn
a1 white rook
b1 white knight
c1 white bishop
d1 white queen
e1 white king
f1 white bishop
h1 white rook
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
 • A08 Khai cuộc Réti, King's Indian Attack
abcdefgh
8
a8 black rook
b8 black knight
c8 black bishop
d8 black queen
e8 black king
f8 black bishop
g8 black knight
h8 black rook
a7 black pawn
b7 black pawn
e7 black pawn
f7 black pawn
g7 black pawn
h7 black pawn
c5 black pawn
d5 black pawn
f3 white knight
g3 white pawn
a2 white pawn
b2 white pawn
c2 white pawn
d2 white pawn
e2 white pawn
f2 white pawn
g2 white bishop
h2 white pawn
a1 white rook
b1 white knight
c1 white bishop
d1 white queen
e1 white king
h1 white rook
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
 • A09 Khai cuộc Réti, 1...d5 2.c4
abcdefgh
8
a8 black rook
b8 black knight
c8 black bishop
d8 black queen
e8 black king
f8 black bishop
g8 black knight
h8 black rook
a7 black pawn
b7 black pawn
c7 black pawn
e7 black pawn
f7 black pawn
g7 black pawn
h7 black pawn
d5 black pawn
c4 white pawn
f3 white knight
a2 white pawn
b2 white pawn
d2 white pawn
e2 white pawn
f2 white pawn
g2 white pawn
h2 white pawn
a1 white rook
b1 white knight
c1 white bishop
d1 white queen
e1 white king
f1 white bishop
h1 white rook
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
abcdefgh
8
a8 black rook
b8 black knight
c8 black bishop
d8 black queen
e8 black king
f8 black bishop
g8 black knight
h8 black rook
a7 black pawn
b7 black pawn
c7 black pawn
d7 black pawn
e7 black pawn
f7 black pawn
g7 black pawn
h7 black pawn
c4 white pawn
a2 white pawn
b2 white pawn
d2 white pawn
e2 white pawn
f2 white pawn
g2 white pawn
h2 white pawn
a1 white rook
b1 white knight
c1 white bishop
d1 white queen
e1 white king
f1 white bishop
g1 white knight
h1 white rook
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
 • A11 Khai cuộc Anh, Hệ thống phòng thủ Caro–Kann
 • A12 Khai cuộc Anh, Hệ thống phòng thủ Caro–Kann
 • A13 Khai cuộc Anh
 • A14 Khai cuộc Anh, Neo-Catalan không tiếp nhận
 • A15 Khai cuộc Anh, 1...Nf6 (Phòng thủ Anglo-Ấn Độ)
abcdefgh
8
a8 black rook
b8 black knight
c8 black bishop
d8 black queen
e8 black king
f8 black bishop
h8 black rook
a7 black pawn
b7 black pawn
c7 black pawn
d7 black pawn
e7 black pawn
f7 black pawn
g7 black pawn
h7 black pawn
f6 black knight
c4 white pawn
a2 white pawn
b2 white pawn
d2 white pawn
e2 white pawn
f2 white pawn
g2 white pawn
h2 white pawn
a1 white rook
b1 white knight
c1 white bishop
d1 white queen
e1 white king
f1 white bishop
g1 white knight
h1 white rook
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
 • A16 Khai cuộc Anh
 • A17 Khai cuộc Anh, Phòng thủ Hedgehog
 • A18 Khai cuộc Anh, Phương án Mikenas–Carls
 • A19 Khai cuộc Anh, Phương án Mikenas–Carls, Sicilian
 • A20 Khai cuộc Anh
 • A21 Khai cuộc Anh
 • A22 Khai cuộc Anh
 • A23 Khai cuộc Anh, Hệ thống Bremen, Phương án Keres
 • A24 Khai cuộc Anh, Hệ thống Bremen với 3...g6
 • A25 Khai cuộc Anh, Sicilian ngược
 • A26 Khai cuộc Anh, Hệ thống kín
 • A27 Khai cuộc Anh, Khai cuộc ba Mã
 • A28 Khai cuộc Anh, Khai cuộc bốn Mã
 • A29 Khai cuộc Anh, Khai cuộc bốn Mã, Fianchetto cánh vua
 • A30 Khai cuộc Anh, Phòng thủ dạng đối xứng
 • A31 Khai cuộc Anh, Dạng đối xứng, Benoni Formation
 • A32 Khai cuộc Anh, Dạng đối xứng
 • A33 Khai cuộc Anh, Dạng đối xứng
 • A34 Khai cuộc Anh, Dạng đối xứng
 • A35 Khai cuộc Anh, Dạng đối xứng
 • A36 Khai cuộc Anh, Dạng đối xứng
 • A37 Khai cuộc Anh, Dạng đối xứng
 • A38 Khai cuộc Anh, Dạng đối xứng
 • A39 Khai cuộc Anh, Dạng đối xứng, phương án chính với d4

A40–A44[sửa | sửa mã nguồn]

1.d4 và Đen không chơi 1...d5 hay 1...Nf6: Những nước đáp trả không điển hình cho nước 1.d4

A45–A49[sửa | sửa mã nguồn]

1.d4 Mf6. Trắng không chơi 2.c4: Những nước đáp trả không điển hình cho nước 1...Nf6

A50–A79[sửa | sửa mã nguồn]

1.d4 Nf6 2.c4 và Đen không chơi 2...e6 hay 2...g6: Những biến thể không điển hình của Phòng thủ Ấn Độ

 • A50 Khai cuộc Tốt cánh Hậu, Black Knights' Tango (điệu Tango của Mã đen)
 • A51 Gambit Budapest không tiếp nhận
 • A52 Gambit Budapest
 • A53 Phòng thủ Ấn Độ cổ
 • A54 Phòng thủ Ấn Độ cổ, Phương án Ukraina
 • A55 Phòng thủ Ấn Độ cổ, Phương án chính
 • A56 Phòng thủ Benoni
 • A57 Gambit Benko
 • A58 Gambit Benko tiếp nhận
 • A59 Gambit Benko, 7.e4
 • A60 Phòng thủ Benoni
 • A61 Phòng thủ Benoni
 • A62 Benoni, Phương án Fianchetto Đen không vội chơi...Nbd7
 • A63 Benoni, Phương án Fianchetto, 9...Nbd7
 • A64 Benoni, Phương án Fianchetto, 11...Re8
 • A65 Benoni, 6.e4
 • A66 Benoni, "Cơn bão Tốt" (Pawn Storm Variation)
 • A67 Benoni, Phương án Taimanov
 • A68 Benoni, Tấn công bốn Tốt
 • A69 Benoni, Tấn công bốn Tốt, phương án chính
 • A70 Benoni, Cổ điển với e4 và Nf3
 • A71 Benoni, Cổ điển, 8.Bg5
 • A72 Benoni, Cổ điển, và Trắng không chơi 9.0-0
 • A73 Benoni, Cổ điển, 9.0-0
 • A74 Benoni, Cổ điển, 9...a6, 10.a4
 • A75 Benoni, Cổ điển với...a6 và 10...Bg4
 • A76 Benoni, Cổ điển, 9...Re8
 • A77 Benoni, Cổ điển, 9...Re8, 10.Nd2
 • A78 Benoni, Cổ điển với...Re8 và...Na6
 • A79 Benoni, Cổ điển, 11.f3

A80–A99[sửa | sửa mã nguồn]

1.d4 f5: Phòng thủ Hà Lan

 • A80 Phòng thủ Hà Lan
 • A81 Phòng thủ Hà Lan
 • A82 Phòng thủ Hà Lan, Gambit Staunton, bao gồm cả Phòng thủ Balogh
 • A83 Phòng thủ Hà Lan, Gambit Staunton, biến Staunton
 • A84 Phòng thủ Hà Lan
 • A85 Phòng thủ Hà Lan với 2.c4 và 3.Nc3
 • A86 Phòng thủ Hà Lan với 2.c4 và 3.g3
 • A87 Phòng thủ Hà Lan, Leningrad, Phương án (Biến) chính
 • A88 Phòng thủ Hà Lan, Leningrad, Phương án chính với 7...c6
 • A89 Phòng thủ Hà Lan, Leningrad, Phương án chính với Nc6
 • A90 Phòng thủ Hà Lan
 • A91 Phòng thủ Hà Lan
 • A92 Phòng thủ Hà Lan
 • A93 Phòng thủ Hà Lan, Stonewall, Phương án Botvinnik
 • A94 Phòng thủ Hà Lan, Stonewall với Ba3
 • A95 Phòng thủ Hà Lan, Stonewall với Nc3
 • A96 Phòng thủ Hà Lan, Biến cổ điển
 • A97 Phòng thủ Hà Lan, Phương án Ilyin–Genevsky
 • A98 Phòng thủ Hà Lan, Phương án Ilyin–Genevsky với Qc2
 • A99 Phòng thủ Hà Lan, Phương án Ilyin–Genevsky với b3

B[sửa | sửa mã nguồn]

 • 1.e4 và Đen không chơi 1...c5, 1...e6 hay 1...e5 (B00–B19)
 • 1.e4 c5: Phòng thủ Sicilian (B20–B99)

B00–B19[sửa | sửa mã nguồn]

1.e4 và Đen không chơi 1...c5, 1...e6 hay 1...e5

B20–B99[sửa | sửa mã nguồn]

1.e4 c5: Phòng thủ Sicilian

 • B20 Phòng thủ Sicilian
 • B21 Sicilian, Phương án tấn công Grand Prix và Gambit Smith-Morra, bao gồm Bẫy Siberian (Siberi, Siberia hay Xibia)
 • B22 Phòng thủ Sicilian, Phương án Alapin (2.c3)
 • B23 Sicilian, Hệ thống kín, 2.Nc3
 • B24 Sicilian kín, 2.Nc3 Nc6 3.g3
 • B25 Sicilian kín, 3...g6 4.Bg2 Bg7 5.d3 d6
 • B26 Sicilian kín, 6.Be3
 • B27 Phòng thủ Sicilian, 2.Nf3
 • B27 Phòng thủ Sicilian, Phương án Katalimov (2...b6)
 • B28 Sicilian, Phương án O'Kelly
 • B29 Sicilian, Phương án Nimzovich–Rubinstein
 • B30 Phòng thủ Sicilian, 2...Nc6
 • B30 Sicilian, Phương án Rossolimo (3.Bb5)
 • B31 Sicilian, Tấn công Nimzovich–Rossolimo (3.Bb5 g6)
 • B32 Phòng thủ Sicilian, 2...Nc6 3.d4
 • B33 Sicilian, Phương án Sveshnikov (Lasker–Pelikan)
 • B34 Phòng thủ Sicilian, Accelerated Fianchetto, Phương án đổi
 • B35 Sicilian, Accelerated Fianchetto, Phương án hiện đại với Bc4
 • B36 Sicilian, Accelerated Fianchetto, Maroczy bind (Liên kết Maroczy)
 • B37 Sicilian, Accelerated Fianchetto, Maroczy bind, 5...Bg7
 • B38 Sicilian, Accelerated Fianchetto, Maroczy bind, 6.Be3
 • B39 Sicilian, Accelerated Fianchetto, Phương án Breyer
 • B40 Phòng thủ Sicilian, 2.Nf3 e6
 • B41 Sicilian, Phương án Kan (4.Nxd4 a6)
 • B42 Sicilian, Kan, 5.Bd3
 • B43 Sicilian, Kan, 5.Nc3
 • B44 Phòng thủ Sicilian, 4.Nd4 Nc6
 • B44 Sicilian, Phương án Szén (5.Nb5)
 • B45 Sicilian, Phương án Taimanov, 5.Nc3
 • B46 Sicilian, Phương án Taimanov
 • B47 Phòng thủ Sicilian, Phương án Taimanov (Bastrikov)
 • B48 Sicilian, Phương án Taimanov
 • B49 Sicilian, Phương án Taimanov
 • B50 Sicilian
 • B51 Sicilian, Tấn công Canal–Sokolsky
 • B52 Sicilian, Tấn công Canal–Sokolsky, 3...Bd7
 • B53 Sicilian, Phương án Chekhover
 • B54 Sicilian
 • B55 Sicilian, Phương án Prins, Tấn công Venice
 • B56 Sicilian
 • B57 Sicilian, Sozin (không phải Scheveningen) bao gồm Bẫy Magnus Smith
 • B58 Sicilian, Cổ điển
 • B59 Sicilian, Phương án Boleslavsky, 7.Nb3
 • B60 Sicilian, Richter-Rauzer
 • B61 Sicilian, Richter–Rauzer, Phương án Larsen, 7.Qd2
 • B62 Sicilian, Richter–Rauzer, 6...e6
 • B63 Sicilian, Richter–Rauzer, Tấn công Rauzer
 • B64 Sicilian, Richter–Rauzer, Tấn công Rauzer, phòng thủ 7...Be7, 9.f4
 • B65 Sicilian, Richter–Rauzer, Tấn công Rauzer, phòng thủ 7...Be7, 9...Nxd4
 • B66 Sicilian, Richter–Rauzer, Tấn công Rauzer, 7...a6
 • B67 Sicilian, Richter–Rauzer, Tấn công Rauzer, phòng thủ 7...a6, 8...Bd7
 • B68 Sicilian, Richter–Rauzer, Tấn công Rauzer, phòng thủ 7...a6, 9...Be7
 • B69 Sicilian, Richter–Rauzer, Tấn công Rauzer, phòng thủ 7...a6, 11.Bxf6
 • B70 Phòng thủ Sicilian, Phương án con rồng (Dragon)
 • B71 Sicilian, Dragon, Phương án Levenfish
 • B72 Sicilian, Dragon, 6.Be3
 • B73 Sicilian, Dragon, Cổ điển, 8.0-0
 • B74 Sicilian, Dragon, Cổ điển, 9.Nb3
 • B75 Sicilian, Dragon, Tấn công Yugoslav
 • B76 Sicilian, Phương án con rồng, Tấn công Yugoslav, 7...0-0
 • B77 Sicilian, Phương án con rồng, Tấn công Yugoslav, 9.Bc4
 • B78 Sicilian, Phương án con rồng, Tấn công Yugoslav, 10.0-0-0
 • B79 Sicilian, Phương án con rồng, Tấn công Yugoslav, 12.h4
 • B80 Sicilian, Phương án Scheveningen
 • B80 Sicilian, Scheveningen, Tấn công Anh
 • B81 Sicilian, Scheveningen, Tấn công Keres
 • B82 Sicilian, Scheveningen, 6.f4
 • B83 Sicilian, Scheveningen, 6.Be2
 • B84 Sicilian, Scheveningen (Paulsen), Phương án cổ điển
 • B85 Sicilian, Scheveningen, Phương án cổ điển với...Qc7 và...Nc6
 • B86 Sicilian, Phương án tấn công Sozin
 • B87 Sicilian, Sozin với...a6 và...b5
 • B88 Sicilian, Sozin, Phương án Leonhardt
 • B89 Sicilian, Sozin, 7.Be3
 • B90 Sicilian, Najdorf
 • B91 Sicilian, Najdorf, Zagreb (Fianchetto) (6.g3)
 • B92 Sicilian, Najdorf, Opocensky (6.Be2)
 • B93 Sicilian, Najdorf, 6.f4
 • B94 Sicilian, Najdorf, 6.Bg5
 • B95 Sicilian, Najdorf, 6...e6
 • B96 Sicilian, Najdorf, 7.f4
 • B97 Sicilian, Najdorf, 7...Qb6 bao gồm biến "Poisoned Pawn"
 • B98 Sicilian, Najdorf, 7...Be7
 • B99 Sicilian, Najdorf, Phương án chính 7...Be7

C[sửa | sửa mã nguồn]

C00–C19[sửa | sửa mã nguồn]

1.e4 e6: Phòng thủ Pháp

 • C00 Phòng thủ Pháp
 • C01 Phòng thủ Pháp, Phương án đổi
 • C02 Phòng thủ Pháp, Advance Variation (Phương án tiến Tốt)
 • C03 Phòng thủ Pháp, Tarrasch
 • C04 Phòng thủ Pháp, Tarrasch, biến chính Guimard
 • C05 Phòng thủ Pháp, Tarrasch, Hệ thống kín
 • C06 Phòng thủ Pháp, Tarrasch, Hệ thống kín, phương án chính
 • C07 Phòng thủ Pháp, Tarrasch, Hệ thống mở
 • C08 Phòng thủ Pháp, Tarrasch, Hệ thống mở, 4.exd5 exd5
 • C09 Phòng thủ Pháp, Tarrasch, Hệ thống mở, phương án chính
 • C10 Phòng thủ Pháp, Phương án Paulsen
 • C11 Phòng thủ Pháp
 • C12 Phòng thủ Pháp, Phương án MacCutcheon
 • C13 Phòng thủ Pháp, Phương án cổ điển
 • C14 Phòng thủ Pháp, Phương án cổ điển
 • C15 Phòng thủ Pháp, Phương án Winawer (Nimzovich)
 • C16 Phòng thủ Pháp, Phương án Winawer, Advance Variation
 • C17 Phòng thủ Pháp, Phương án Winawer, Advance Variation
 • C18 Phòng thủ Pháp, Phương án Winawer, Advance Variation
 • C19 Phòng thủ Pháp, Phương án Winawer, Advance, 6...Ne7

C20–C99[sửa | sửa mã nguồn]

1.e4 e5: Khai cuộc mở

D[sửa | sửa mã nguồn]

D00–D69[sửa | sửa mã nguồn]

1.d4 d5: Khai cuộc kín

 • D00 Khai cuộc Tốt cánh Hậu (bao gồm Gambit Blackmar–Diemer, Bẫy Halosar và các dạng khác)
 • D01 Richter–Veresov Attack
 • D02 Khai cuộc Tốt cánh Hậu, 2.Nf3
 • D03 Tấn công Torre, Biến Tartakower
 • D04 Khai cuộc Tốt cánh Hậu
 • D05 Khai cuộc Tốt cánh Hậu, Phương án Zukertort (bao gồm Hệ thống Colle)
 • D06 Gambit Hậu (QG) (bao gồm Phòng thủ Baltic, Phòng thủ MarshallPhòng thủ đối xứng)
 • D07 QG; Chigorin
 • D08 QG; Albin CountergambitBẫy Lasker
 • D09 QG; Albin Countergambit, 5.g3
 • D10 QG; Phòng thủ Slav
 • D11 QG; Phòng thủ Slav, 3.Nf3
 • D12 QG; Phòng thủ Slav, 4.e3 Bf5
 • D13 QG; Phòng thủ Slav, Phương án đổi
 • D14 QG; Phòng thủ Slav, Phương án đổi
 • D15 QG; Slav, 4.Nc3
 • D16 QG; Slav tiếp nhận, biến Alapin
 • D17 QG; Phòng thủ Slav, Phòng thủ Czech
 • D18 QG; biến Hà Lan
 • D19 QG; biến Hà Lan
 • D20 Gambit Hậu tiếp nhận (QGA)
 • D21 QGA, 3.Nf3
 • D22 QGA; Phòng thủ Alekhine
 • D23 QGA
 • D24 QGA, 4.Nc3
 • D25 QGA, 4.e3
 • D26 QGA; biến cổ điển
 • D27 QGA; biến cổ điển
 • D28 QGA; biến cổ điển 7.Qe2
 • D29 QGA; biến cổ điển 8...Bb7
 • D30 Gambit Hậu không tiếp nhận (QGD): Phòng thủ Orthodox
 • D31 QGD, 3.Nc3
 • D31 QGD, Semi-Slav, biến Abrahams–Noteboom 10...Bb7
 • D32 QGD; Phòng thủ Tarrasch
 • D33 QGD; Tarrasch, hệ thống Schlechter–Rubinstein
 • D34 QGD; Tarrasch, 7...Be7
 • D35 QGD; Phương án đổi
 • D36 QGD; Phương án đổi, positional line, 6.Qc2
 • D37 QGD; 4.Nf3
 • D37 QGD; 4.Nf3 Be7 5.Bf4 (Tấn công Harrwitz)
 • D38 QGD; Biến Ragozin
 • D39 QGD; Ragozin, phương án Viên
 • D40 QGD; Phòng thủ Semi-Tarrasch
 • D41 QGD; Semi-Tarrasch, 5.cxd5
 • D42 QGD; Semi-Tarrasch, 7.Bd3
 • D43 QGD; Phòng thủ Semi-Slav
 • D44 QGD; Semi-Slav 5.Tg5 dxc4
 • D45 QGD; Semi-Slav 5.e3
 • D46 QGD; Semi-Slav 6.Bd3
 • D47 QGD; Semi-Slav 7.Bc4
 • D48 QGD; Meran, 8...a6
 • D49 QGD; Meran, 11.Nxb5
 • D50 QGD; 4.Bg5
 • D51 QGD; 4.Bg5 Nbd7 (Phòng thủ Cambridge SpringsBẫy Elephant)
 • D52 QGD
 • D53 QGD; 4.Bg5 Be7
 • D54 QGD; Phương án Anti-neo-Orthodox
 • D55 QGD; 6.Nf3
 • D56 QGD; Phòng thủ Lasker
 • D57 QGD; Phòng thủ Lasker, phương án chính
 • D58 QGD; Hệ thống Tartakower (Tartakower–Makogonov–Bondarevsky)
 • D59 QGD; Tartakower (Tartakower–Makogonov–Bondarevsky), 8.cxd5 Mxd5
 • D60 QGD; Phòng thủ Orthodox
 • D61 QGD; Phòng thủ Orthodox, Phương án Rubinstein
 • D62 QGD; Phòng thủ Orthodox, 7.Qc2 c5, 8.cxd5 (Rubinstein)
 • D63 QGD; Phòng thủ Orthodox, 7.Rc1
 • D64 QGD; Phòng thủ Orthodox, Tấn công Rubinstein (với Rc1)
 • D65 QGD; Phòng thủ Orthodox, Tấn công Rubinstein, phương án chính
 • D66 QGD; Phòng thủ Orthodox, biến Bd3 bao gồm Bẫy Rubinstein
 • D67 QGD; Phòng thủ Orthodox, Bd3, Capablanca freeing manoeuvre
 • D68 QGD; Phòng thủ Orthodox, biến cổ điển
 • D69 QGD; Phòng thủ Orthodox, biến cổ điển, 13.dxe5

D70–D99[sửa | sửa mã nguồn]

1.d4 Nf6 2.c4 g6 with 3...d5: Phòng thủ Grünfeld

 • D70 Phòng thủ Neo-Grünfeld
 • D71 Neo-Grünfeld, 5.cxd5
 • D72 Neo-Grünfeld, 5.cxd5, phương án chính
 • D73 Neo-Grünfeld, 5.Nf3
 • D74 Neo-Grünfeld, 6.cxd5 Nxd5, 7.0-0
 • D75 Neo-Grünfeld, 6.cxd5 Nxd5, 7.0-0 c5, 8.Nc3
 • D76 Neo-Grünfeld, 6.cxd5 Nxd5, 7.0-0 Nb6
 • D77 Neo-Grünfeld, 6.0-0
 • D78 Neo-Grünfeld, 6.0-0 c6
 • D79 Neo-Grünfeld, 6.0-0, Phương án chính
 • D80 Phờng thủ Grünfeld
 • D81 Grünfeld; Phương án Nga
 • D82 Grünfeld 4.Bf4
 • D83 Gambit Grünfeld
 • D84 Gambit Grünfeld tiếp nhận
 • D85 Grünfeld, Phương án Nadanian
 • D86 Grünfeld, Phương án đổi, biến cổ điển
 • D87 Grünfeld, Phương án đổi, biến Spassky
 • D88 Grünfeld, biến Spassky, phương án chính, 10...cxd4, 11.cxd4
 • D89 Grünfeld, biến Spassky, phương án chính, 13.Bd3
 • D90 Grünfeld, Phương án ba Mã
 • D91 Grünfeld, Phương án ba Mã
 • D92 Grünfeld, 5.Bf4
 • D93 Grünfeld với 5.Bf4 0-0 6.e3
 • D94 Grünfeld, 5.e3
 • D95 Grünfeld với 5.e3 0-0 6.Qb3
 • D96 Grünfeld, Phương án Nga
 • D97 Grünfeld, Phương án Nga with 7.e4
 • D98 Grünfeld, Phương án Nga, Phương án Smyslov
 • D99 Grünfeld, Smyslov, phương án chính

E[sửa | sửa mã nguồn]

E - Phòng thủ của Ấn Độ

1.d4 Nf6 2.c4 e6: Hệ thống của Ấn Độ với ... e6 (E00 – E59)

1.d4 Nf6 2.c4 g6 mà không có 3 ... d5: Hệ thống của Ấn Độ với ... g6 (ngoại tr ừ Grünfeld) (E60 – E99)

E00 – E59

1.d4 Nf6 2.c4 e6: Hệ thống Ấn Độ với ... e6

E00 Trò chơi cầm đồ của Nữ hoàng (bao gồm Tấn công Tân Ấn Độ , Cuộc tấn công Trompowsky , Mở đầu bằng tiếng Catalan và những thứ khác)

E01 Catalan , Đã đóng

E02 Catalan, mở, 5. Qa4

E03 Catalan, mở, Biến thể Alekhine

E04 Catalan, Open, 5.Nf3

E05 Catalan, Open, Classical line

E06 Catalan, Đã đóng, 5.Nf3

E07 Catalan, Đã đóng, 6 ... Nbd7

E08 Catalan, Đã đóng, 7.Qc2

E09 Catalan, Đã đóng, Dòng chính

E10 Queen's Pawn Game 3.Nf3

E11 Bogo-Indian Defence

E12 Queen's Indian Defence

E13 Queen's Indian, 4.Nc3, Main line

E14 Queen's Indian, 4.e3

E15 Queen's Indian, 4.g3

E16 Queen's Indian, Capablanca Variation

E17 Queen's Indian, 5.Bg2 Be7

E18 Queen's Indian, Old Main line, 7.Nc3

E19 Queen's Indian, Old Main line, 9.Qxc3

E20 Nimzo-Indian Defence

E21 Nimzo-Indian, Three Knights Variation

E22 Nimzo-Indian, Spielmann Variation

E23 Nimzo-Indian, Spielmann, 4...c5, 5.dxc5 Nc6

E24 Nimzo-Indian, Sämisch Variation

E25 Nimzo-Indian, Sämisch Variation, Keres Variation

E26 Nimzo-Indian, Sämisch Variation, 4.a3 Bxc3+ 5.bxc3 c5 6.e3

E27 Nimzo-Indian, Sämisch Variation, 5...0-0

E28 Nimzo-Indian, Sämisch Variation, 6.e3

E29 Nimzo-Indian, Sämisch Variation, Main line

E30 Nimzo-Indian, Leningrad Variation,

E31 Nimzo-Indian, Leningrad Variation, Main line

E32 Nimzo-Indian, Classical Variation (4.Qc2)

E33 Nimzo-Indian, Classical Variation, 4...Nc6

E34 Nimzo-Indian, Classical, Noa Variation (4...d5)

E35 Nimzo-Indian, Classical, Noa Variation, 5.cxd5 exd5

E36 Nimzo-Indian, Classical, Noa Variation, 5.a3

E37 Nimzo-Indian, C lassical, Noa Variation, Main line, 7.Qc2

E38 Nimzo-Indian, Classical, 4...c5

E39 Nimzo-Indian, Classical, Pirc Variation

E40 Nimzo-Indian, 4.e3

E41 Nimzo-Indian, 4.e3 c5

E41 Nimzo-Indian, 4.e3 c5 5.Bd3 Nc6 6.Nf3 Bxc3+ 7.bxc3 d6, Hübner Variation

E42 Nimzo-Indian, 4.e3 c5, 5.Ne2 (Rubinstein)

E43 Nimzo-Indian, Fischer Variation

E44 Nimzo-Indian, Fischer Variation, 5.Ne2

E45 Nimzo-Indian, 4.e3, Bronstein (Byrne) Variation

E46 Nimzo-Indian, 4.e3 0-0

E47 Nimzo-Indian, 4.e3 0-0, 5.Bd3

E48 Nimzo-Indian, 4.e3 0-0, 5.Bd3 d5

E49 Nimzo-Indian, 4.e3, Botvinnik System

E50 Nimzo-Indian, 4.e3 0-0, 5.Nf3, without ...d5

E51 Nimzo-Indian, 4.e3 0-0, 5.Nf3 d5

E52 Nimzo-Indian, 4.e3, Main line with ...b6

E53 Nimzo-Indian, 4.e3, Main line with ...c5

E54 Nimzo-Indian, 4.e3, Gligoric System with 7...dxc4

E55 Nimzo-Indian, 4.e3, Gligoric Sy stem, Bronstein Variation

E56 Nimzo-Indian, 4.e3, Main line with 7...Nc6

E57 Nimzo-Indian, 4.e3, Main line with 8...dxc4 and 9...Bxc4 cxd4

E58 Nimzo-Indian, 4.e3, Main line with 8...Bxc3

E59 Nim zo-Indian, 4.e3, Dòng chính

E60 – E99

1.d4 Nf6 2.c4 g6 không có 3 ... d5: Hệ thống Indian với ... g6 (ngoại trừ Grünfeld)

E60 King's Indian Defense

E61 King's Indian Defense, 3.Nc3

E62 King's Indian, Fianchetto Variation

E63 King's Indian, Fianchetto, Panno Variation

E64 King's Indian, Fianchetto, Yugoslav System

E65 King's Indian, Yugoslav, 7.0-0

E66 King's Indian, Fianchetto, Nam Tư Panno

E67 King's Indian, Fianchetto with ... Nd7

E68 King's Indian, Fianchetto, Classical Variation, 8.e4

E69 King's Indian, Fianchetto, Classical Main line

E70 King's Indian, 4.e4

E71 King's Indian, Makogonov System (5.h3)

E72 King's Indian với e4 và g3

E73 King's Indian, 5.Be2

E74 King's Indian, Averbakh, 6 ... c5

E75 King's Indian, Averbakh, Main line

E76 King's Indian, Four Pawns Attack

E77 King's Indian, Four Pawns Attack, 6.Be2

E7 8 King's Indian, Four Pawns Attack, với Be2 và Nf3

E79 King's Indian, Four Pawns Attack, Main line

E80 King's Indian, Sämisch Variation

E81 King's Indian, Sämisch, 5 ... 0-0

E82 King's Indian, Sämisch, Double Fianchetto Variation

E83 King's Indian, Sämisch, 6 ... Nc6 (Panno Variation)

E84 King's Indian, Sämisch, Panno Main line

E85 King's Indian, Sämisch, Orthodox Variation

E86 King's Indian, Sämisch, Orthodox, 7.Nge2 c6

E87 King's Indian, Sämisch, Orthodox, 7.d5

E88 King's Indian, Sämisch, Orthodox, 7.d5 c6

E89 King's Indian, Sämisch, Orthodox Main line

E90 King's Ấn Độ, 5.Nf3

E91 King's Indian, 6.Be2

E92 King's Indian, Classical Variation

E93 King's Indian, Petrosian System, Main line

E94 King's Indian, Orthodox Variation

E95 King's Indian, Orthodox, 7 ... Nbd7, 8.Re1

E96 King's Indian, Orthodox, 7 ... Nbd7, Main line

E9 7 King's Indian, Orthodox, Aronin – Taimanov Variation (Yugoslav Attack / Mar del Plata Variation)

E98 King's Indian, Orthodox, Aronin – Taimanov, 9.Ne1

E99 King's Indian, Orthodox, Aronin – Taimanov, MainWikipedia  site:vi.wikide2.com

ECO

là:

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Khai cuộc Viên phòng thủ to tối đa (Venna Game: Max Lagre Defense