Bước tới nội dung

Quốc tế Cộng sản

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Đệ Nhất Quốc tế

[sửa | sửa mã nguồn]

Tức là Hội Quốc tế Công Nhân do MarxEngels lập ngày 28 tháng 9 năm 1864 tại London, Anh Quốc và giải tán năm 1876 tại Philadelphia, Hoa Kỳ.

Đệ Nhị Quốc tế

[sửa | sửa mã nguồn]

Tức Liên minh Quốc tế các Đảng Xã hội thành lập tại Paris năm 1889.

Đệ Tam Quốc tế

[sửa | sửa mã nguồn]

Tức là Comintern hay Quốc tế Cộng sản do Lenin lập năm 1919, tại Moskva và giải tán theo lệnh của Stalin năm 1943.

Đệ Tứ Quốc tế

[sửa | sửa mã nguồn]

Do Trotsky lập năm 1938Pháp.