Quraysh

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Quraish (tiếng Ả Rập: قريش, Qurayš; chuyển tự khác bao gồm Quraish, Quraish, Qurashi, Qurish, Kuraish, và Coreish) là một bộ tộc thương gia mạnh mẽ kiểm soát Mecca và Ka'aba và theo truyền thống Hồi giáo, là hậu duệ của Ishmael. Nhà tiên tri Hồi giáo Muhammad đã được sinh ra trong gia tộc Banu Hashim của bộ lạc Quraysh.

Tổ tiên[sửa | sửa mã nguồn]

Theo truyền thống bộ lạc này có phả hệ từ thời Mudhar đến Adam, AbrahamIshmael:

Theo truyền thống này, Quraysh là Nadhr[1] ibn ("con trai của") Kinanah ibn Khuzaimah ibn Mudrikah ibn Ilyas ibn Mudhar ibn Nazar ibn Ma'ad ibn Adnan ibn Add ibn Sind ibn Qedar[2] ibn Ishmael[3][3][4] ibn Abraham[5] ibn Azar[6][7] (Terah) ibn Nahur[8] ibn Serug[9] ibn Reu[10] ibn Peleg[11] ibn Eber ibn Salah[12][13][14] ibn Arpachshad[15] ibn Shem ibn Noah ibn Lamech[16] ibn Methuselah ibn Idris (Enoch) ibn Jared ibn Mahalalel ibn Kenan ibn Enos ibn Seth ibn Adam.

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ Koenig, Harold G. (ngày 1 tháng 1 năm 2014). “Differences and Similarities”. Health and Well-Being in Islamic Societies. Springer Science+Business Media. tr. 97. The Quraysh was Nadhr, the 12th tribal generaton down from Kedar, the son of Ishmael mentioned in the Bible.
 2. ^ Sách Sáng Thế 25:12-16
 3. ^ a b Ishmael, Encyclopedia of the Qur'an
 4. ^ Azraqi, Akhbar Makkah, tập 1, tr. 58-66
 5. ^ Qur'an 2:127 to 136
 6. ^ Qur'an 6:74
 7. ^ Qur'an 37:99–111
 8. ^ Luke 3:35
 9. ^ Sách Sáng Thế11:20-23
 10. ^ Genesis 11:20
 11. ^ Genesis 10:25
 12. ^ Sáng Thế 10:24
 13. ^ Sáng Thế 11:12-13
 14. ^ Luca 3:36
 15. ^ Sách Sáng Thế 10:22, 24; 11:10-13; 1 Chron. 1:17-18
 16. ^ Luca 3:37