Tập chuyển hóa

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tập chuyển hóa[1] là tập hợp hoàn chỉnh của các chất chuyển hóa tiểu phân tử (như các chất trung gian chuyển hóa, các hormone và các phân tử tín hiệu khác, và các chất chuyển hóa thứ phát) được tìm thấy trong một mẫu vật sinh học, ví dụ như một cơ quan riêng biệt. Giống như tập phiên mãtập protein, tập chuyển hóa luôn luôn biến động, thay đổi theo từng giây. Mặc dù tập chuyển hóa có thể được xác định một cách nhanh chóng, hiện nay chưa có một phương pháp phân tích đơn thuần nào có thể phân tích được toàn bộ các chất chuyển hóa có mặt (xem trao đổi chất học). Tháng 1 năm 2007, các nhà khoa học tại Đại học Alberta và Đại học Calgary đã hoàn thành một bản phác thảo tập chuyển hóa ở người. Họ đã mô tả và phân loại 2.500 chất chuyển hóa, 1.200 chất thuốc và 3.500 thành phần thức ăn có thể được tìm thấy trong cơ thể người.

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ First use of the term "metabolome" in the literature — Oliver SG, Winson MK, Kell DB, Baganz F (tháng 9 năm 1998). “Systematic functional analysis of the yeast genome”. Trends Biotechnol. 16 (9): 373–8. PMID 9744112. doi:10.1016/S0167-7799(98)01214-1. 
 2. First book on metabolomics — Harrigan, G. G. & Goodacre, R. (eds) (2003). Metabolic Profiling: Its Role in Biomarker Discovery and Gene Function Analysis. Kluwer Academic Publishers (Boston). ISBN 1-4020-7370-4. 
 3. Fiehn O, Kloska S, Altmann T (tháng 2 năm 2001). “Integrated studies on plant biology using multiparallel techniques”. Curr. Opin. Biotechnol. 12 (1): 82–6. PMID 11167078. doi:10.1016/S0958-1669(00)00165-8. 
 4. Fiehn O (2001). “Combining Genomics, Metabolome Analysis, and Biochemical Modelling to Understand Metabolic Networks”. Comp. Funct. Genomics 2 (3): 155–68. PMC 2447208. PMID 18628911. doi:10.1002/cfg.82. 
 • Weckwerth W (2003). “Metabolomics in systems biology”. Annu Rev Plant Biol 54: 669–89. PMID 14503007. doi:10.1146/annurev.arplant.54.031902.135014. 
 • Goodacre R, Vaidyanathan S, Dunn WB, Harrigan GG, Kell DB (tháng 5 năm 2004). “Metabolomics by numbers: acquiring and understanding global metabolite data”. Trends Biotechnol. 22 (5): 245–52. PMID 15109811. doi:10.1016/j.tibtech.2004.03.007. 
 • Wishart DS, Tzur D, Knox C, Eisner R, Guo AC, Young N, Cheng D, Jewell K, Arndt D, Sawhney S, Fung C, Nikolai L, Lewis M, Coutouly M-A, Forsythe I, Tang P, Shrivastava S, Jeroncic K, Stothard P, Amegbey G, Block D, Hau DD, Wagner J, Miniaci J, Clements M, Gebremedhin M, Guo N, Zhang Y, Duggan GE, MacInnis GD, Weljie AM, Dowlatabadi R, Bamforth F, Clive D, Greiner R, Li L, Marrie T, Sykes BD, Vogel HJ, Querengesser L (tháng 1 năm 2007). “HMDB: the Human Metabolome Database”. Nucleic Acids Research 35 (Database issue): D521–6. PMC 1899095. PMID 17202168. doi:10.1093/nar/gkl923. 
 • Wishart DS, Knox C, Guo AC, Eisner R, Young N, Gautam B, Hau DD, Psychogios N, Dong E, Bouatra S, Mandal R, Sinelnikov I, Xia J, Jia L, Cruz JA, Lim E, Sobsey CA, Shrivastava S, Huang P, Liu P, Fang L, Peng J, Fradette R, Cheng D, Tzur D, Clements M, Lewis A, De Souza A, Zuniga A, Dawe M, Xiong Y, Clive D, Greiner R, Nazyrova A, Shaykhutdinov R, Li L, Vogel HJ, Forsythe I (tháng 1 năm 2009). “HMDB: a knowledgebase for the human metabolome”. Nucleic Acids Research 37 (Database issue): D603–10. PMC 2686599. PMID 18953024. doi:10.1093/nar/gkn810. 
 • Nicholson JK, Holmes E, Lindon JC, Wilson ID (tháng 10 năm 2004). “The challenges of modeling mammalian biocomplexity”. Nat. Biotechnol. 22 (10): 1268–74. PMID 15470467. doi:10.1038/nbt1015.  . Stresses the role of intestinal microorganisms in contributing to the human metabolome.
 • van der Greef J, Stroobant P, van der Heijden R (tháng 10 năm 2004). “The role of analytical sciences in medical systems biology”. Curr Opin Chem Biol 8 (5): 559–65. PMID 15450501. doi:10.1016/j.cbpa.2004.08.013. 
  • The importance of analytical sciences to omics and systems biology.
 • Kell DB (tháng 6 năm 2004). “Metabolomics and systems biology: making sense of the soup”. Curr. Opin. Microbiol. 7 (3): 296–307. PMID 15196499. doi:10.1016/j.mib.2004.04.012. 
 • Dunn W.B., Ellis D.I. (2005). “Metabolomics: current analytical platforms and methodologies”. Trends in Analytical Chemistry 24 (4): 285–294. doi:10.1016/j.trac.2004.11.021. 
 • Ellis DI, Goodacre R (tháng 8 năm 2006). “Metabolic fingerprinting in disease diagnosis: biomedical applications of infrared and Raman spectroscopy”. Analyst 131 (8): 875–85. PMID 17028718. doi:10.1039/b602376m. 
  • Metabolomic data as an input to systems biology models.