Thành viên:Nguyễn M. Đức

  Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
  Nguyễn M. Đức BlueFlat tick icon2.svg
  Wikimedians of Vietnam User Group.svg
  SinhNguyễn Minh Đức sinh ngày 09 tháng 08 năm ?
  Quốc tịch Việt Nam
  Tổ chức
  Biệt danhProf. Nguyễn Đức
  Chứng thực Thành viên Wikipedia Tiếng Việt.  Đã xác minh