Thảo luận:Định lý Bolzano

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tôi chưa thấy reference nào cho định lý Bolzano, chỉ có Bolzano Weierstrauss. Nguyễn Hữu Dng 23:04, ngày 08 tháng 12 năm 2005 (UTC)

Never mind, tìm ra reference rồi. Nguyễn Hữu Dng 23:12, ngày 08 tháng 12 năm 2005 (UTC)