Thảo luận:Chùa

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Định nghĩa phân biệt chùa - đình - đền - miếu...?

Chùa là nơi thờ Phật, đình là nơi thờ Thành hoàng, đền là nơi thờ Thánh hoặc các vị anh hùng dân tộc, miếu là nơi thờ tổ tông, hoặc thần phật, hay danh nhân lịch sử...Phân biệt tạm như thế. Casablanca1911 04:00, ngày 13 tháng 9 năm 2007 (UTC)

Nguồn gốc từ 'chùa'[sửa mã nguồn]

Nên giải thích thêm nguồn gốc xuất xứ của từ 'chùa' cho đầy đủ hơn. Nếu như là từ vay mượn từ tiếng Phạn thì có khi nào nó cùng nguồn gốc với từ church trong tiếng Anh không? Nguyễn Tuấn 23:03, ngày 25 tháng 1 năm 2016 (UTC)