Thảo luận:Khoa học kỹ thuật Đại Việt thời Lê sơ

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Đặt hàng[sửa mã nguồn]

Dệt, may, mộc, rèn?Bánh Ướt (thảo luận) 08:38, ngày 14 tháng 4 năm 2009 (UTC)

Dệt và may bằng máy móc thì VN lúc đó làm gì đã có? Cách mạng công nghiệp chỉ có bên Anh. Mộc, rèn, mấy nghề thủ công này sẽ được phản ánh trong nghệ thuật và kiến trúc... thời Lê Sơ, xin được đề cập trong bài viết những ngày tới. Tôi nhận đơn đặt hàng, tuy không dám hứa trả sớm, vì còn bận giúp Bình Giang giải quyết mấy cuộc chiến thư hùng của người Nam và người Bắc.--Trungda (thảo luận) 08:45, ngày 14 tháng 4 năm 2009 (UTC)