Thảo luận:Nhà triết học

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Nếu tên bài dùng triết gia, thì tên thể loại chính cũng nên là triết gia cho thống nhất?  A l p h a m a  Talk 06:46, ngày 11 tháng 7 năm 2016 (UTC)

Tôi đã đổi tên bài cho thống nhất với thể loại, hạn chế sự sử dụng Hán Việt ở tiếng Việt.  A l p h a m a  Talk 06:52, ngày 11 tháng 7 năm 2016 (UTC)