Thảo luận:Tứ nhân bang

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Tên gọi bè lũ bốn tên nghe có vẻ POV quá, nên chăng lấy tên chính của bài là Tứ nhân bang? Nguyễn Thanh Quang 11:37, 24 tháng 8 2006 (UTC)

Nhất trí vơí đề xuất trên.--Tô Linh Giang 11:50, 24 tháng 8 2006 (UTC)
Tôi nghĩ nên đổi bài về Tứ nhân bang, nghe ổn hơn. Kẹo Dừa(nhắn cho tôi ^^) 13:25, ngày 1 tháng 4 năm 2017 (UTC)
Đã hơn 10 năm không ai phản đối đề xuất trên, vậy có thể đổi được tên bài ngay bây giờ. P.T.Đ (thảo luận) 13:30, ngày 1 tháng 4 năm 2017 (UTC)
Vậy tôi đổi hướng lại đây. Kẹo Dừa(nhắn cho tôi ^^) 13:52, ngày 1 tháng 4 năm 2017 (UTC)