Thảo luận:Thang điểm hôn mê Glasgow

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Scale = thang[sửa mã nguồn]

Có ai giải thích cho tôi tại sao các scale khác như Mercalli, Richter, Saffir-Simpson, Beaufort... được dịch thành "thang" còn bài này lại dịch thành "thang điểm"? Mekong Bluesman 14:08, ngày 20 tháng 11 năm 2005 (UTC)

Thang điểm chắc dùng cho rõ hơn thang, ngoài ra còn thang đo, các cách dùng chắc tương đương nhau, trong Wikipedia nên dùng một kiểu làm kiểu chính cho nhất quán, các kiểu còn lại cho làm chuyển hướng. Nguyễn Thanh Quang 14:13, ngày 20 tháng 11 năm 2005 (UTC)
Nếu vậy thì tên chính của các bài về các scale nên được đổi thành "thang đo". Còn các tên như "thang điểm" và "thang" thì nên redirect về đó. Đây là việc của sysop -- Tôi không làm được việc này vì cần phải delete một vài bài redirection trước khi rename chúng. Mekong Bluesman 14:29, ngày 20 tháng 11 năm 2005 (UTC)

Sao vội vậy nhỉ? Nên ưu tiên cho tên (phổ biến) được những người trong ngành sử dụng. Mặc dù về lý thuyết là dịch từ chữ scale của tiếng Anh, nhưng tên gọi trong tiếng Việt có thể khác. Tên gọi của "Thang điểm hôn mê Glasgow" có ý nói đến việc tính điểm trong đó. --Á Lý Sa (thảo luận) 14:41, ngày 20 tháng 11 năm 2005 (UTC)

Tôi thấy chữ "thang đo" lạ lẫm lắm ..., không biết có phải tiếng Việt không (thang và điểm đều là danh từ, đo hình như là động từ). Chữ thang điểm hôn mê Glasgow phổ biến lắm, lẽ nào nó sai ? Trong tiếng Việt, người ta vẫn dùng "chung cư" thay cho "chúng cư", mặt trời vẫn tiếp tục "mọc" và "lặn" mặc dù trái đất đang quaySeforadev 14:56, ngày 20 tháng 11 năm 2005 (UTC)
Vậy thì chuyển lại như cũ, nếu có nhiều ý kiến khác nhau thì ta biểu quyết. Xin lỗi tôi hơi vội khi đổi tên, nhưng hiện tại nghiêng về tên gọi thang điểm nếu trong đấy sử dụng cách tính điểm theo ý các bạn thuộc chuyên môn. Nguyễn Thanh Quang 15:00, ngày 20 tháng 11 năm 2005 (UTC)

Tôi đã dùng Google và thấy "thang điểm" có hơn 3 triệu 14.500 hit và "thang đo" có hơn 200.000 926 hit (tôi không dùng "thang" vì nó có các nghĩa khác nữa). Tôi không hiểu là có sự khác nghĩa nào giữa "thang điểm" và "thang đo" hay không (một cái có điểm và một cái không?) nhưng có vẻ không vì không có các "điểm" để so sánh thì không "đo" được. Tôi chỉ thắc mắc là cùng từ scale mà được dịch sang tiếng Việt khác nhau (có thể xảy ra nhưng tôi hỏi để kiểm chứng). Hay là chúng ta dùng "thang" làm tên chính và redirect "thang điểm", "thang đo" ... về đó?

Mekong Bluesman 16:13, ngày 20 tháng 11 năm 2005 (UTC)

Mekong Bluesman thử tìm cả cụm "Thang đo hôn mê Glasgow" và "Thang điểm hôn mê Glasgow", "Thang đo Glasgow" và "Thang điểm Glasgow" chưa? Scale có nghĩa là "thang đo", nhưng không chỉ có 1 từ trong tiếng Việt diễn tả nó; không phải là ánh xạ 1-1. Như trên ALS đã nói, ở thang điểm Glasgow có tính điểm trong đó - đó cũng là cái khác chính của thang đo và thang điểm.
Mxn có lẽ chưa đọc thảo luận bên này khi sửa thuật ngữ? --Á Lý Sa (thảo luận) 19:19, ngày 20 tháng 11 năm 2005 (UTC)

OK, Á Lý Sa nói đúng. Tôi dùng Google và có các kết quả sau đây:

 • "Thang đo Richter" = 3
 • "Thang điểm Richter" = 4
 • "Thang Richter" > 300
 • "Thang đo Mercalli" = 1 (Wiki tiếng Việt)
 • "Thang điểm Mercalli" = 0
 • "Thang Mercalli" = 4
 • "Thang đo Beaufort" = 0
 • "Thang điểm Beaufort" = 0
 • "Thang Beaufort" = 15
 • "Thang đo Saffir-Simpson" = 0
 • "Thang điểm Saffir-Simpson" = 0
 • "Thang Saffir-Simpson" = 10
 • "Thang đo Glasgow" = 0
 • "Thang điểm Glasgow" = 60
 • "Thang Glasgow" = 0

Như vậy là không có cách dịch 1-1 cho scale.

Mekong Bluesman 23:25, ngày 20 tháng 11 năm 2005 (UTC)