Thảo luận:Trang web

Nội dung trang không được hỗ trợ ở ngôn ngữ khác.
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Bài này có tên là "trang web" và có interwiki là web page, không nên hợp cả website vào đây. Đã có bài website. Nguyễn Thanh Quang 08:16, ngày 12 tháng 12 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Bài viết này không có tính bách khoa. Nên xoá nội dung và đổi hướng về bài website. Xem quy định ở Wikipedia không phải là nơi lưu chứa các liên kết, tập tin, hình ảnh đơn thuần Vietbio 19:09, ngày 2 tháng 2 năm 2007 (UTC)Trả lời[trả lời]

Web page là trang web, tức là 1 trang đơn lẻ đã có interwiki, còn website là 1 tập hợp các trang.  A l p h a m a  Talk 20:37, ngày 14 tháng 4 năm 2017 (UTC)Trả lời[trả lời]