Thảo luận Wikipedia:Đề nghị rút sao cổng thông tin chọn lọc

Nội dung trang không được hỗ trợ ở ngôn ngữ khác.
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Đa số cổng thông tin ít cập nhật mục "Bài viết chọn lọc", "Bài viết tốt", nhiều cổng thông tin không có mục "Chủ điểm chọn lọc", "Chủ điểm tốt".Red delicious1 (thảo luận) 10:47, ngày 11 tháng 12 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]