Thảo luận Wikipedia:Ngày này năm xưa/10/05

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tên công đồng này hơi khó xử: trong giáo hội người ta thường gọi "Công đồng Constantinople", nhưng chúng ta vẫn muốn giữ tính nhất quán với tên của thành phố tại đây. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 05:02, ngày 16 tháng 10 năm 2009 (UTC)

Nez Perce là tên một bộ lạc người Mỹ bản xứ. Khi tù trưởng Joseph dẫn đầu một nhóm khoảng 800 thành viên từ bộ lạc này tìm đường chạy trốn sự truy đuổi của người Mỹ da trắng sang đất Canada năm 1877 thì đây có thể coi là một toán người hay đoàn người thuộc bộ lạc này. Trong Wikipedia:Ngày này năm xưa/10/05 dùng từ bọn nghe rất miệt thị và đứng trên quan điểm của kẻ chiến thắng (người Mỹ da trắng). Nên chăng sửa lại thành đoàn người thuộc bộ lạc Nez Perce của Tù trưởng Joseph... nghe xuôi tai và trung lập hơn. 222.254.99.105 (thảo luận) 06:34, ngày 16 tháng 10 năm 2009 (UTC)