Thảo luận Wikipedia:Phủ nhận chung

  Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

  Nên đổi tiêu đề[sửa mã nguồn]

  Phủ nhận chung???? Nghe "có vẻ" không ổn. Bản tiếng Anh dùng General disclaimer tức 'chối bỏ chung' (dịch literal). Nhưng tiếng Việt có thể để là Lưu ý chung thì hợp hơn. 58.187.167.172 15:03, 2 tháng 11 2006 (UTC)

  Mình thấy tiêu đề "Phủ nhận chung" có vẻ ổn chứ, bên tiếng Anh họ hay nói "Disclaim what was said" khi muốn thể hiện ý "tôi sẽ chối không nhận trách nhiệm về những gì mình đã nói, nghe hay không là tuỳ ở bạn"

  Còn ý kiến "Lưu ý chung" có vẻ dùng cho mục hướng dẫn sử dụng thì đúng hơn.Mocnhanmocnhan (thảo luận) 18:56, ngày 8 tháng 4 năm 2010 (UTC)Trả lời[trả lời]

  Chiến lược phát triển toàn diện[sửa mã nguồn]

  Tôi không biết phải nói gì nữa.motlan xin đc cảm ơn mọi người Bùi Hữu Toàn (thảo luận) 10:15, ngày 30 tháng 3 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]

  Yêu cầu sửa trang bị khóa ngày 16 tháng 3 năm 2021[sửa mã nguồn]

  2001:EE0:24E:1670:FB8C:A041:3BD8:1792 (thảo luận) 19:38, ngày 16 tháng 3 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

  KhôngN Không thực hiện Không thấy nói là muốn sửa cái gì.  Băng Tỏa  12:03, ngày 17 tháng 7 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

  Yêu cầu sửa trang bị khóa ngày 29 tháng 3 năm 2021[sửa mã nguồn]

  2402:800:63E0:4731:C8A8:ED58:EAC3:D387 (thảo luận) 16:56, ngày 29 tháng 3 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

  KhôngN Không thực hiện Không thấy nói là muốn sửa cái gì.  Băng Tỏa  12:04, ngày 17 tháng 7 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

  Yêu cầu sửa trang bị khóa ngày 20 tháng 4 năm 2021[sửa mã nguồn]

  2402:800:62A7:822E:B887:2EC6:A01E:2854 (thảo luận) 14:20, ngày 20 tháng 4 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

  KhôngN Không thực hiện Không thấy nói là muốn sửa cái gì.  Băng Tỏa  12:04, ngày 17 tháng 7 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

  Yêu cầu sửa trang bị khóa ngày 3 tháng 5 năm 2021[sửa mã nguồn]

  14.175.61.23 (thảo luận) 23:12, ngày 3 tháng 5 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

  KhôngN Không thực hiện Không thấy nói là muốn sửa cái gì.  Băng Tỏa  12:04, ngày 17 tháng 7 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

  Y[sửa mã nguồn]

  Vuahoang (thảo luận) 10:45, ngày 17 tháng 7 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

  KhôngN Không thực hiện Không thấy nói là sửa cái gì.  Băng Tỏa  12:02, ngày 17 tháng 7 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

  Yêu cầu sửa trang ngày 27 tháng 8 năm 2021[sửa mã nguồn]

  2401:D800:FB5E:967D:31EF:571D:84EC:2DBB (thảo luận) 05:01, ngày 27 tháng 8 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

  KhôngN Không thực hiện Không thấy nói là muốn sửa cái gì. D (📋) 23:47, ngày 31 tháng 8 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

  Yêu cầu sửa trang bị khóa ngày 11 tháng 9 năm 2021[sửa mã nguồn]

  1.173.161.100 (thảo luận) 09:58, ngày 11 tháng 9 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

  Từ chối Hoàn toàn không có lý do hợp lệ – BLACKPINKIn your area 14:54, ngày 3 tháng 10 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

  Yêu cầu sửa trang bị khóa ngày 3 tháng 10 năm 2022[sửa mã nguồn]

  2401:D800:D64E:4A7D:7524:3D61:D87E:9CFF (thảo luận) 14:47, ngày 3 tháng 10 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
  
  Từ chối Hoàn toàn không có lý do hợp lệ. – BLACKPINKIn your area 14:54, ngày 3 tháng 10 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

  Yêu cầu sửa trang bị khóa ngày 15 tháng 10 năm 2022[sửa mã nguồn]

  42.119.231.35 (thảo luận) 19:41, ngày 15 tháng 10 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
  
  Feather-core-minus-circle.svg Từ chối Không có lý do. – BLACKPINKIn your area 03:47, ngày 18 tháng 10 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

  Yêu cầu sửa trang bị khóa ngày 17 tháng 10 năm 2022[sửa mã nguồn]

  2405:4800:45CC:F2BD:8033:36D4:CC13:AC9C (thảo luận) 19:28, ngày 17 tháng 10 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
  
  Feather-core-minus-circle.svg Từ chối Không có lý do. – BLACKPINKIn your area 03:48, ngày 18 tháng 10 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

  Yêu cầu sửa trang bị khóa ngày 29 tháng 11 năm 2022[sửa mã nguồn]

  27.71.107.171 (thảo luận) 17:02, ngày 29 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]