Thảo luận Wikipedia:Phủ nhận chung

Nội dung trang không được hỗ trợ ở ngôn ngữ khác.
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Nên đổi tiêu đề[sửa mã nguồn]

Phủ nhận chung???? Nghe "có vẻ" không ổn. Bản tiếng Anh dùng General disclaimer tức 'chối bỏ chung' (dịch literal). Nhưng tiếng Việt có thể để là Lưu ý chung thì hợp hơn. 58.187.167.172 15:03, 2 tháng 11 2006 (UTC)

Mình thấy tiêu đề "Phủ nhận chung" có vẻ ổn chứ, bên tiếng Anh họ hay nói "Disclaim what was said" khi muốn thể hiện ý "tôi sẽ chối không nhận trách nhiệm về những gì mình đã nói, nghe hay không là tuỳ ở bạn"

Còn ý kiến "Lưu ý chung" có vẻ dùng cho mục hướng dẫn sử dụng thì đúng hơn.Mocnhanmocnhan (thảo luận) 18:56, ngày 8 tháng 4 năm 2010 (UTC)Trả lời[trả lời]

Chiến lược phát triển toàn diện[sửa mã nguồn]

Tôi không biết phải nói gì nữa.motlan xin đc cảm ơn mọi người Bùi Hữu Toàn (thảo luận) 10:15, ngày 30 tháng 3 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu sửa trang bị khóa ngày 16 tháng 3 năm 2021[sửa mã nguồn]

2001:EE0:24E:1670:FB8C:A041:3BD8:1792 (thảo luận) 19:38, ngày 16 tháng 3 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

KhôngN Không thực hiện Không thấy nói là muốn sửa cái gì.  Băng Tỏa  12:03, ngày 17 tháng 7 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu sửa trang bị khóa ngày 29 tháng 3 năm 2021[sửa mã nguồn]

2402:800:63E0:4731:C8A8:ED58:EAC3:D387 (thảo luận) 16:56, ngày 29 tháng 3 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

KhôngN Không thực hiện Không thấy nói là muốn sửa cái gì.  Băng Tỏa  12:04, ngày 17 tháng 7 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu sửa trang bị khóa ngày 20 tháng 4 năm 2021[sửa mã nguồn]

2402:800:62A7:822E:B887:2EC6:A01E:2854 (thảo luận) 14:20, ngày 20 tháng 4 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

KhôngN Không thực hiện Không thấy nói là muốn sửa cái gì.  Băng Tỏa  12:04, ngày 17 tháng 7 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu sửa trang bị khóa ngày 3 tháng 5 năm 2021[sửa mã nguồn]

14.175.61.23 (thảo luận) 23:12, ngày 3 tháng 5 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

KhôngN Không thực hiện Không thấy nói là muốn sửa cái gì.  Băng Tỏa  12:04, ngày 17 tháng 7 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

Vuahoang (thảo luận) 10:45, ngày 17 tháng 7 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

KhôngN Không thực hiện Không thấy nói là sửa cái gì.  Băng Tỏa  12:02, ngày 17 tháng 7 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu sửa trang ngày 27 tháng 8 năm 2021[sửa mã nguồn]

2401:D800:FB5E:967D:31EF:571D:84EC:2DBB (thảo luận) 05:01, ngày 27 tháng 8 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

KhôngN Không thực hiện Không thấy nói là muốn sửa cái gì. D (📋) 23:47, ngày 31 tháng 8 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu sửa trang bị khóa ngày 11 tháng 9 năm 2021[sửa mã nguồn]

1.173.161.100 (thảo luận) 09:58, ngày 11 tháng 9 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

Từ chối Hoàn toàn không có lý do hợp lệ – BLACKPINKIn your area 14:54, ngày 3 tháng 10 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu sửa trang bị khóa ngày 3 tháng 10 năm 2022[sửa mã nguồn]

2401:D800:D64E:4A7D:7524:3D61:D87E:9CFF (thảo luận) 14:47, ngày 3 tháng 10 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
Từ chối Hoàn toàn không có lý do hợp lệ. – BLACKPINKIn your area 14:54, ngày 3 tháng 10 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu sửa trang bị khóa ngày 15 tháng 10 năm 2022[sửa mã nguồn]

42.119.231.35 (thảo luận) 19:41, ngày 15 tháng 10 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
 Từ chối Không có lý do. – BLACKPINKIn your area 03:47, ngày 18 tháng 10 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu sửa trang bị khóa ngày 17 tháng 10 năm 2022[sửa mã nguồn]

2405:4800:45CC:F2BD:8033:36D4:CC13:AC9C (thảo luận) 19:28, ngày 17 tháng 10 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
 Từ chối Không có lý do. – BLACKPINKIn your area 03:48, ngày 18 tháng 10 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu sửa trang bị khóa ngày 29 tháng 11 năm 2022[sửa mã nguồn]

27.71.107.171 (thảo luận) 17:02, ngày 29 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
 Không thực hiện: không rõ bạn muốn thực hiện những thay đổi nào. Hãy đề cập đến những thay đổi cụ thể, chẳng hạn như xin thay đổi "X" thành "Y" và cung cấp nguồn đáng tin cậy phù hợp. Tryvix1509

(Talk • Contribs • Faq)
02:01, ngày 31 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu sửa trang bị khóa ngày 19 Tháng 12 năm 2022[sửa mã nguồn]

2402:9D80:41F:818:6947:2EDC:62AB:3BC4 (thảo luận) 21:52, ngày 19 tháng 12 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
 Không thực hiện: không rõ bạn muốn thực hiện những thay đổi nào. Hãy đề cập đến những thay đổi cụ thể, chẳng hạn như xin thay đổi "X" thành "Y" và cung cấp nguồn đáng tin cậy phù hợp. Tryvix1509

(Talk • Contribs • Faq)
02:00, ngày 31 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu sửa trang bị khóa ngày 30 Tháng 12 năm 2022[sửa mã nguồn]

59.153.246.27 (thảo luận) 17:33, ngày 30 tháng 12 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
Từ chối không có lí do. four-legged amazon boxwhat am i doing 17:40, ngày 30 tháng 12 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu sửa trang bị khóa ngày 12 tháng 4 năm 2023[sửa mã nguồn]

2402:9D80:30A:6AF1:4168:C0F8:F71A:7CD3 (thảo luận) 04:21, ngày 12 tháng 4 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 Không thực hiện: không rõ bạn muốn thực hiện những thay đổi nào. Hãy đề cập đến những thay đổi cụ thể, chẳng hạn như xin thay đổi "X" thành "Y" và cung cấp nguồn đáng tin cậy phù hợp. Tryvix1509

(Talk • Contribs • Faq)
02:00, ngày 31 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu sửa trang bị khóa ngày 21 tháng 6 năm 2023[sửa mã nguồn]

116.241.69.87 (thảo luận) 13:13, ngày 21 tháng 6 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

no Từ chối Không rõ lý do. Anster (thảo luận) 13:16, ngày 21 tháng 6 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu sửa trang bị khóa ngày 17 tháng 8 năm 2023[sửa mã nguồn]

Jonhfkennedy (thảo luận) 06:28, ngày 17 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
no Từ chối Không có tác vụ để thực hiện. PHONGDANG No risk, no life. No malice, no fear 08:01, ngày 17 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]