Bước tới nội dung

Thể loại:Địa lý kinh tế

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Địa lý kinh tế là một chuyên ngành vừa thuộc kinh tế học ứng dụng vừa thuộc địa lý học nhân văn chuyên nghiên cứu về địa điểm, phân bố và tổ chức không gian của các hoạt động kinh tế. Nó áp dụng các phương pháp nghiên cứu cả của kinh tế học lẫn của địa lý học nhân văn...

Xem bài chính về Địa lý kinh tế.