Thể loại:Cấu trúc đại số

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Cho A là một tập hợp

  1. Mỗi ánh xạ được gọi là một phép toán một ngôi trên A.
  2. Mỗi ánh xạ được gọi là một phép toán hai ngôi trên A.
  3. Mỗi ánh xạ được gọi là một phép toán n ngôi trên A.

Một tập A trên đó có trang bị một hoặc một số phép toán được gọi là một cấu trúc đại số hay đôi khi chỉ gọi là một đại số.

Thể loại con

Thể loại này chỉ có thể loại con sau.

L