Thể loại:Chuyển động sóng

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Chuyển động sóng, hay ngắn gọn là sóng, là sự lan truyền của dao động.

Trong vật lý, sóng có thể mang theo năng lượng, lan truyền trong nhiều môi trường khác nhau, có thể bị đổi hướng (bởi khúc xạ, phản xạ, tán xạ, nhiễu xạ...) và thay đổi năng lượng (bởi hấp thụ, bức xạ,...) hay thậm chí thay đổi cấu trúc (như thay đổi tần số, bởi môi trường phi tuyến tính,...).

Các sóng vật lý còn có thể tương tác với nhau qua giao thoa.