Thể loại:Mất thế kỷ 20

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Thể loại này gồm những người qua đời trong thế kỷ 20. Xem thêm những người sinh ra trong thế kỷ 20.

« Những người mất trong thế kỷ 20 »
Mất thập kỷ 1900 — 1900 – 1901 – 1902 – 1903 – 1904 – 1905 – 1906 – 1907 – 1908 – 1909
Mất thập kỷ 1910 — 1910 – 1911 – 1912 – 1913 – 1914 – 1915 – 1916 – 1917 – 1918 – 1919
Mất thập kỷ 1920 — 1920 – 1921 – 1922 – 1923 – 1924 – 1925 – 1926 – 1927 – 1928 – 1929
Mất thập kỷ 1930 — 1930 – 1931 – 1932 – 1933 – 1934 – 1935 – 1936 – 1937 – 1938 – 1939
Mất thập kỷ 1940 — 1940 – 1941 – 1942 – 1943 – 1944 – 1945 – 1946 – 1947 – 1948 – 1949
Mất thập kỷ 1950 — 1950 – 1951 – 1952 – 1953 – 1954 – 1955 – 1956 – 1957 – 1958 – 1959
Mất thập kỷ 1960 — 1960 – 1961 – 1962 – 1963 – 1964 – 1965 – 1966 – 1967 – 1968 – 1969
Mất thập kỷ 1970 — 1970 – 1971 – 1972 – 1973 – 1974 – 1975 – 1976 – 1977 – 1978 – 1979
Mất thập kỷ 1980 — 1980 – 1981 – 1982 – 1983 – 1984 – 1985 – 1986 – 1987 – 1988 – 1989
Mất thập kỷ 1990 — 1990 – 1991 – 1992 – 1993 – 1994 – 1995 – 1996 – 1997 – 1998 – 1999

Thể loại con

Thể loại này có 12 thể loại con sau, trên tổng số 12 thể loại con.

*

0–9