Thể loại:Sinh thế kỷ 20

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Thể loại này có những người sinh ra trong thế kỷ 20. Xem thêm những người mất trong thế kỷ 20.

« Những người được sinh trong thế kỷ 20 »
Sinh thập kỷ 1900 — 1900 – 1901 – 1902 – 1903 – 1904 – 1905 – 1906 – 1907 – 1908 – 1909
Sinh thập kỷ 1910 — 1910 – 1911 – 1912 – 1913 – 1914 – 1915 – 1916 – 1917 – 1918 – 1919
Sinh thập kỷ 1920 — 1920 – 1921 – 1922 – 1923 – 1924 – 1925 – 1926 – 1927 – 1928 – 1929
Sinh thập kỷ 1930 — 1930 – 1931 – 1932 – 1933 – 1934 – 1935 – 1936 – 1937 – 1938 – 1939
Sinh thập kỷ 1940 — 1940 – 1941 – 1942 – 1943 – 1944 – 1945 – 1946 – 1947 – 1948 – 1949
Sinh thập kỷ 1950 — 1950 – 1951 – 1952 – 1953 – 1954 – 1955 – 1956 – 1957 – 1958 – 1959
Sinh thập kỷ 1960 — 1960 – 1961 – 1962 – 1963 – 1964 – 1965 – 1966 – 1967 – 1968 – 1969
Sinh thập kỷ 1970 — 1970 – 1971 – 1972 – 1973 – 1974 – 1975 – 1976 – 1977 – 1978 – 1979
Sinh thập kỷ 1980 — 1980 – 1981 – 1982 – 1983 – 1984 – 1985 – 1986 – 1987 – 1988 – 1989
Sinh thập kỷ 1990 — 1990 – 1991 – 1992 – 1993 – 1994 – 1995 – 1996 – 1997 – 1998 – 1999