Bước tới nội dung

Thể loại:Sinh thế kỷ 19

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Thể loại này có những người sinh ra trong thế kỷ 19. Xem thêm những người mất trong thế kỷ 19.

« Những người được sinh trong thế kỷ 19 »
Sinh thập kỷ 1800 — 1800 – 1801 – 1802 – 1803 – 1804 – 1805 – 1806 – 1807 – 1808 – 1809
Sinh thập kỷ 1810 — 1810 – 1811 – 1812 – 1813 – 1814 – 1815 – 1816 – 1817 – 1818 – 1819
Sinh thập kỷ 1820 — 1820 – 1821 – 1822 – 1823 – 1824 – 1825 – 1826 – 1827 – 1828 – 1829
Sinh thập kỷ 1830 — 1830 – 1831 – 1832 – 1833 – 1834 – 1835 – 1836 – 1837 – 1838 – 1839
Sinh thập kỷ 1840 — 1840 – 1841 – 1842 – 1843 – 1844 – 1845 – 1846 – 1847 – 1848 – 1849
Sinh thập kỷ 1850 — 1850 – 1851 – 1852 – 1853 – 1854 – 1855 – 1856 – 1857 – 1858 – 1859
Sinh thập kỷ 1860 — 1860 – 1861 – 1862 – 1863 – 1864 – 1865 – 1866 – 1867 – 1868 – 1869
Sinh thập kỷ 1870 — 1870 – 1871 – 1872 – 1873 – 1874 – 1875 – 1876 – 1877 – 1878 – 1879
Sinh thập kỷ 1880 — 1880 – 1881 – 1882 – 1883 – 1884 – 1885 – 1886 – 1887 – 1888 – 1889
Sinh thập kỷ 1890 — 1890 – 1891 – 1892 – 1893 – 1894 – 1895 – 1896 – 1897 – 1898 – 1899