Bước tới nội dung

Thanh Phong, Bộc Dương

(Đổi hướng từ Thanh Phong (huyện))


Thanh Phong, Bộc Dương
Phồn thể清豐縣
Giản thể清丰县

Huyện Thanh Phong là một huyện của Bộc Dương, Hà Nam, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Trong thời nhà Hán, huyện Đông Khưu (phồn thể: 頓丘, giản thể: 顿丘) nằm ở trong khu vực này, có thể là về phía tây nam của huyện Thanh Phong ngày nay. Vào thời đó, nó là một phần của Đông quận (phồn thể: 東郡, giản thể: 东郡). Tào Tháo đã là thái thú của Đông Khưu, sau khi ông được phong Bắc Đô Úy (北都尉) của Lạc Dương (kinh đô thời đó).

Tham khảo

[sửa | sửa mã nguồn]