Thiết kế

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm

Thiết kế là việc tạo ra một kế hoạch hoặc quy ước cho việc xây dựng một đối tượng hoặc một hệ thống (như trong bản thiết kế kiến trúc, bản vẽ kỹ thuật, quy trình kinh doanh, sơ đồ mạch và các mẫu may).[1] Thiết kế có ý nghĩa khác nhau trong các lĩnh vực khác nhau (xem thiết kế ngành dưới đây). Trong một số trường hợp, việc xây dựng trực tiếp của một đối tượng (như trong đồ gốm, kỹ thuật, quản lý, lập trình và thiết kế đồ họa) cũng được coi là thiết kế.

Chính thức hơn thiết kế đã được định nghĩa như sau.

  • (danh từ) một đặc điểm kỹ thuật của một đối tượng, nhằm thực hiện mục tiêu, trong một môi trường đặc biệt, sử dụng một tập hợp các thành phần nguyên thủy, đáp ứng được các yêu cầu, chịu ràng buộc;
  • (ngoại động tư) để tạo ra một thiết kế, trong một môi trường (nơi mà các nhà thiết kế hoạt động)[2]

Một định nghĩa khác cho thiết kế là một lộ trình hoặc một cách tiếp cận chiến lược cho một người nào đó để đạt được một kết quả duy nhất. Nó định nghĩa các thông số kỹ thuật, kế hoạch, thông số, chi phí, hoạt động, quy trình và cách thức và phải làm gì trong những ràng buộc pháp lý, chính trị, xã hội, môi trường, an toàn và kinh tế trong việc đạt được mục tiêu đó.[3]

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ Dictionary meanings in the Cambridge Dictionary of American English, at Dictionary.com (esp. meanings 1–5 and 7–8) and at AskOxford (esp. verbs).
  2. ^ Ralph, P. and Wand, Y. (2009). A proposal for a formal definition of the design concept. In Lyytinen, K., Loucopoulos, P., Mylopoulos, J., and (Robinson, W.,) editors, Design Requirements Workshop (LNBIP 14), pp. 103–136. Springer-Verlag, p. 109 doi:10.1007/978-3-540-92966-6_6.
  3. ^ Don Kumaragamage, Y. (2011). Design Manual Vol 1