Bước tới nội dung

Triết học phân tích

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bertrand Russell

Triết học phân tích là một phong cách triết học chiếm ưu thế trong thế giới phương Tây vào đầu thế kỷ 20. Triết học phân tích là một trường phái triết học[1][2] được đặc trưng bởi sự nhấn mạnh vào sự rõ ràng và chính xác của tranh luận, thường sử dụng logic hình thức, phân tích khái niệm, và ở mức độ thấp hơn, toán học và khoa học tự nhiên.[3][4][5]

Triết học phân tích đề cập đến những phát triển nhất định trong triết học đầu thế kỷ 20 là tiền đề lịch sử của thực tiễn hiện nay. Các nhân vật trung tâm trong sự phát triển lịch sử này là Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein, G.E. Moore, Gottlob Frege và các nhà thực chứng logic. Theo nghĩa cụ thể hơn này, triết học phân tích được xác định với những đặc điểm triết học cụ thể, một số bị nhiều nhà triết học phân tích đương thời bác bỏ, như nguyên tắc logic-thực chứng nói rằng không có bất kỳ sự kiện triết học cụ thể nào và đối tượng của triết học là sự làm rõ logic của các ý nghĩ. Điều này có thể trái ngược với chủ nghĩa nền tảng truyền thống, coi triết học là một khoa học đặc biệt (tức là kỷ luật của kiến thức) điều tra các lý do và nguyên tắc cơ bản của mọi thứ.[6] Do đó, nhiều nhà triết học phân tích đã coi các câu hỏi của họ là liên tục với, hoặc phụ thuộc vào các khoa học tự nhiên. Đây là một thái độ bắt đầu với John Locke, người đã mô tả tác phẩm của mình như là một "kẻ dưới quyền" đối với những thành tựu của các nhà khoa học tự nhiên như Newton. Trong thế kỷ 20, người ủng hộ ảnh hưởng nhất đến tính liên tục của triết học với khoa học là Willard Van Orman Quine.[7]

Nguyên tắc rằng việc làm rõ logic của các ý nghĩ chỉ có thể đạt được bằng cách phân tích hình thức logic của các đề xuất triết học.[8] Hình thức logic của một mệnh đề là một cách biểu diễn nó (thường sử dụng ngữ pháp và biểu tượng chính thức của một hệ thống logic), để giảm nó thành các thành phần đơn giản hơn nếu cần và để hiển thị sự tương tự của nó với tất cả các mệnh đề khác cùng loại. Tuy nhiên, các nhà triết học phân tích không đồng ý rộng rãi về hình thức logic chính xác của ngôn ngữ thông thường.[9]

Việc bỏ qua các hệ thống triết học tổng quát có lợi cho các yêu cầu hạn chế hơn được nêu một cách chặt chẽ[10] hoặc ngôn ngữ thông thường.[11]

Theo một đoạn văn đặc trưng của Russell:

Chủ nghĩa kinh nghiệm phân tích hiện đại [...] khác với Locke, Berkeley và Hume bởi sự kết hợp của toán học và sự phát triển của nó về một kỹ thuật logic mạnh mẽ. Do đó, có thể, liên quan đến một số vấn đề nhất định, để đạt được câu trả lời chắc chắn, có chất lượng của khoa học hơn là triết học. Nó có lợi thế, so với các triết lý của các nhà xây dựng hệ thống, có thể giải quyết từng vấn đề của nó, thay vì phải phát minh ra một lý thuyết khối của toàn vũ trụ. Phương pháp của nó, về mặt này, giống với phương pháp của khoa học.

Tại Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Canada, Úc, New ZealandScandinavia, phần lớn các khoa triết học tại các đại học ngày nay tự nhận mình là khoa "phân tích".[12] Triết học phân tích thường được hiểu trái ngược với các truyền thống triết học khác, đáng chú ý nhất là các triết học lục địa như chủ nghĩa hiện sinhhiện tượng học, và cả chủ nghĩa Thom và chủ nghĩa Marx.[13]

Tham khảo

[sửa | sửa mã nguồn]
 1. ^ Xem, ví dụ, Avrum Stroll, Triết học phân tích thế kỷ hai mươi (Nhà xuất bản Đại học Columbia, 2000), tr. 5: "[Tôi] rất khó đưa ra một định nghĩa chính xác về 'triết học phân tích' vì nó không phải là một học thuyết cụ thể như là một sự kết hợp lỏng lẻo của các cách tiếp cận vấn đề." Ngoài ra, xem Stroll (2000), p. 7: "Tôi nghĩ Sluga đã đúng khi nói 'có thể vô vọng khi cố gắng xác định bản chất của triết học phân tích.' Gần như mọi định nghĩa được đề xuất đã bị một số học giả thách thức. [...] [W] e đang đối phó với một khái niệm tương đồng với gia đình. "
 2. ^ Xem Hans-Johann Glock, Triết học phân tích là gì (Nhà xuất bản Đại học Cambridge, 2008), tr. 205: "Câu trả lời cho câu hỏi tiêu đề, sau đó, là triết học phân tích là một truyền thống được gắn kết với nhau bởi cả hai mối quan hệ ảnh hưởng lẫn nhau bởi sự tương đồng của gia đình."
 3. ^ Brian Leiter (2006) trang web Triết học "Phân tích" và "Lục địa" [1]. Trích dẫn về định nghĩa: "Triết học phân tích" ngày nay đặt tên cho một phong cách thực hiện triết học, không phải là một chương trình triết học hay một tập hợp các quan điểm thực chất. và thường xác định, một cách chuyên nghiệp và trí tuệ, gần gũi hơn với khoa học và toán học, hơn là với nhân văn. "
 4. ^ Glock, H.J. (2004). “Was Wittgenstein an Analytic Philosopher?”. Metaphilosophy. 35 (4): 419–444. doi:10.1111/j.1467-9973.2004.00329.x.
 5. ^ Colin McGinn, The Making of a Philosopher: My Journey Through Twentieth-Century Triết học (HarperCollins, 2002), tr. xi.: "triết học phân tích [là] quá hẹp nhãn, vì [nó] nói chung không phải là vấn đề lấy một từ hoặc khái niệm và phân tích nó (bất cứ điều gì chính xác có thể). [...] Truyền thống này nhấn mạnh sự rõ ràng, Sự nghiêm khắc, lập luận, lý thuyết, sự thật. Nó không phải là một truyền thống chủ yếu nhắm đến cảm hứng hay sự an ủi hay ý thức hệ. Nó cũng không đặc biệt quan tâm đến 'triết học của cuộc sống', mặc dù các phần của nó là. tôn giáo, giống như toán học hơn là thơ mặc dù nó không phải là khoa học hay toán học. "
 6. ^ Xem Siêu hình học Aristotle (Quyển II 993a), Kenny (1973) tr. 230.
 7. ^ Xem, ví dụ, các bài báo của Quine "Hai tín điều của chủ nghĩa kinh nghiệm" và "Nhận thức luận được nhập tịch".
 8. ^ AP Martinich, "Giới thiệu", trong Martinich & D. Sosa (chủ biên), Người đồng hành với triết học phân tích (Blackwell, 2001), tr. 1: "Để sử dụng tên chung cho loại triết học phân tích được thực hiện trong nửa đầu thế kỷ XX, [...] 'phân tích khái niệm' nhằm mục đích phá vỡ các khái niệm phức tạp thành các thành phần đơn giản hơn của chúng."
 9. ^ Wittgenstein, op. cit., 4.111
 10. ^ Scott Soames, Phân tích triết học trong Thế kỷ XX. 1 (Princeton UP, 2003), tr. xv: "Tôi nghĩ, có một giả định phổ biến trong truyền thống rằng thường có thể đạt được tiến bộ triết học bằng cách điều tra chuyên sâu một phạm vi nhỏ, các vấn đề triết học trong khi đưa ra các câu hỏi rộng hơn, có hệ thống trong sự tuân theo. triết học từ ít nhất một số triết học trong các truyền thống khác, hoặc vào thời điểm khác, không phải là sự bác bỏ các hệ thống triết học, mà là sự chấp nhận một sự giàu có của các cuộc điều tra nhỏ hơn, kỹ lưỡng hơn và nghiêm ngặt hơn, không cần phải gắn với bất kỳ triết học bao quát nào lượt xem." Xem thêm, ví dụ: "Phân tích triết học" (được phân loại trong mục "Phân tích, triết học") trong Từ điển bách khoa triết học, Tập. 1 (Macmillan, 1967), đặc biệt. các phần trên "Bertrand Russell" tại p. 97 ff, "GE Moore" tại trang. 100 ff và "Chủ nghĩa thực chứng logic" tại p. 102 ff.
 11. ^ Xem, ví dụ, các tác phẩm của GE MooreJL Austin.
 12. ^ "Không có ngoại lệ, các khoa triết học tốt nhất ở Hoa Kỳ bị chi phối bởi triết học phân tích, và trong số các nhà triết học hàng đầu ở Hoa Kỳ, tất cả trừ một số ít sẽ được phân loại là triết gia phân tích. Những người thực hành các loại triết học không thuộc về truyền thống phân tích, chẳng hạn như hiện tượng học, chủ nghĩa thực dụng cổ điển, chủ nghĩa hiện sinh hay chủ nghĩa Marx, cảm thấy cần phải xác định vị trí của chúng liên quan đến triết học phân tích. " John Searle (2003), Triết học đương đại ở Hoa Kỳ trong N. Bunnin và EP Tsui-James (chủ biên), Người đồng hành với triết học Blackwell, tái bản lần 2, (Blackwell, 2003), tr. 1.
 13. ^ AC Grayling (chủ biên), Triết học 2: Hơn nữa thông qua Chủ đề (Nhà xuất bản Đại học Oxford, 1998), tr. 2: "Triết học phân tích chủ yếu gắn liền với thế giới nói tiếng Anh đương đại, nhưng nó không phải là truyền thống triết học quan trọng duy nhất. Trong tập này, hai truyền thống vô cùng phong phú và quan trọng khác được giới thiệu: triết học Ấn Độ và tư tưởng triết học ở châu Âu từ thời Hegel. " LJ Cohen, Đối thoại của lý trí: Phân tích triết học phân tích (Nhà xuất bản Đại học Oxford, 1986), tr. 5: "Vì vậy, mặc dù có một vài sự chồng chéo, triết học phân tích không khó để phân biệt rộng rãi [...] với các phong trào hiện đại khác, như hiện tượng học, nói, hay chủ nghĩa hiện sinh, hoặc từ số lượng lớn triết học cũng đã diễn ra trong thế kỷ hiện tại trong các khuôn khổ xuất phát từ các nhà tư tưởng có ảnh hưởng khác như Aquinas, Hegel hoặc Marx. " H.-J. Glock, triết học phân tích là gì? (Nhà xuất bản Đại học Cambridge, 2008), tr. 86: "Hầu hết các nhà triết học không phân tích của thế kỷ XX không thuộc về triết học lục địa."

Liên kết ngoài

[sửa | sửa mã nguồn]