Tuyên ngôn độc lập Triều Tiên

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Phiên bản tiếng Anh của Tuyên ngôn độc lập Hàn Quốc, được hiển thị trong Tapgol Park tại Seoul

Tuyên ngôn độc lập là tuyên bố được thông qua bởi 33 đại diện dân tộc gặp nhau tại Taehwagwan, nhà hàng nằm ở Insa-dong, Jongno-gu, Seoul vào ngày 01 tháng 3 năm 1919, sau chiến tranh thế giới thứ nhất, trong đó tuyên bố rằng Triều Tiên sẽ không còn chịu đựng sự cai trị Nhật Bản.

Đây là sự khởi đầu của phong trào 1 tháng 3, đã bị chính quyền Nhật Bản đàn áp dữ dội, cũng như nền tảng của việc thành lập Chính phủ lâm thời Hàn Quốc một tháng sau đó. Gần ba mươi năm sau, nền độc lập thực sự của Hàn Quốc đã đến sau sự thất bại của Đế quốc Nhật Bản trong chiến tranh thế giới thứ hai.