Vệ binh quốc gia

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Vệ binh quốc gia, Vệ binh cộng hòa, Vệ quốc đoàn, Vệ quốc quân, là danh xưng của một số lực lượng quân sự tồn tại trong nhiều thời kỳ lịch sử và ở nhiều quốc gia:

Châu Á[edit | edit source]

Châu Âu[edit | edit source]

Châu Mỹ[edit | edit source]

Châu Phi[edit | edit source]