Visual Basic for Applications

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Biểu tượng của VBA

Visual Basic for Applications (VBA) là một sự bổ sung của Microsoft's Visual Basic, được xây dựng trong tất cả các ứng dụng Microsoft Office (bao gồm cả phiên bản cho hệ điều hành Mac OS), một số ứng dụng của Microsoft khác như Microsoft MapPointMicrosoft Visio - một ứng dụng trước đây của Microsoft; ít nhất đã được bổ sung thành công trong những ứng dụng khác như AutoCAD, WordPerfectESRI ArcGIS. Nó đã được thay thế và mở rộng trên khả năng của ngôn ngữ macro đặc trưng như WordBasic của Word, và có thể được sử dụng để điều khiển hầu hết tất cả khía cạnh của ứng dụng chủ, kể cả vận dụng nét riêng biệt về giao diện người dùng như các menu và toolbar và làm việc với các hình thái hoặc hộp thoại tùy ý. VBA có thể được sử dụng để tạo ra các bộ lọc xuất nhập cho các định dạng tập tin khác nhau như ODF.

Như tên gọi của mình, VBA khá gần gũi với Visual Basic, nhưng nó chỉ có thể chạy trong ứng dụng chủ chứ không phải 1 chương trình độc lập. Nó có thể được dùng để điều khiển 1 ứng dụng từ 1 OLE tự động (ví dụ, tự động tạo một bản báo cáo bằng Word từ dữ liệu trong Excel).

VBA có nhiều khả năng và cực kì mềm dẻo nhưng nó có một số hạn chế quan trọng, bao gồm hỗ trợ hạn chế cho các hàm gọi lại. Nó có khả năng sử dụng (nhưng không tạo ra) các thư viện động, và các phân bản sau hỗ trợ cho các mô-đun lớp (class modules).

Sử dụng[sửa | sửa mã nguồn]

Hầu hết các sản phẩm phần mềm (Autodesk AutoCAD / Microsoft Office / Adobe Illustrator) trang bị một 'Kiểu đối tượng' cho môi trường Visual Basic cho phép người dùng tạo ra mọi thứ từ các macro nhỏ để biểu diễn yêu cầu lặp lại cho chương trình bao quát để thêm khả năng cho chương trình chủ.

Macros có thể được gắn vào một menu, nút nhấn hoặc bàn phím.

Các ví dụ[sửa | sửa mã nguồn]

Một công dụng phổ biến của VBA là thêm hàm vào giao diện ứng dụng chuẩn. Macro này chuẩn bị một shortcut để nhập ngày hiện tại trong Word:

1 Sub NhapNgayHienTai()
2 ' NhapNgayHienTai Macro
3 ' Macro recorded 15/03/2005 by UserName
4 ' 
5   Selection.InsertDateTime DateTimeFormat:="d-MMM-yy", InsertAsField:=False, _
6     DateLanguage:=wdEnglishAUS, CalendarType:=wdCalendarWestern, _
7     InsertAsFullWidth:=False
8 End Sub

VBA rất có ích trong việc tự động cập nhật dữ liệu qua một bảng:

 1 Sub LoopTableExample
 2 
 3   Dim db As DAO.Database
 4   Dim rs As DAO.Recordset
 5 
 6   Set db = CurrentDb
 7   Set rs = db.OpenRecordset("SELECT * FROM tblMain")
 8 
 9   Do Until rs.EOF
10     MsgBox rs!FieldName
11     rs.MoveNext
12   Loop
13 
14   Set rs = Nothing
15   Set db = Nothing
16 End Sub

VBA có thể dùng để thêm hàm mới trong bảng tính Microsoft Excel:

 1 Public Function BusinessDayPrior(dt As Date) As Date
 2 
 3   Select Case Weekday(dt, vbMonday)
 4     Case 1
 5       BusinessDayPrior = dt - 3   
 6     Case 7
 7       BusinessDayPrior = dt - 2   
 8     Case Else
 9       BusinessDayPrior = dt - 1   
10   End Select
11 End Function

Tương lai[sửa | sửa mã nguồn]

Microsoft có kế hoạch thay thế VBA bằng Visual Studio Tools for Applications (VSTA), một bộ công cụ thay đổi ứng dụng có nền tảng.Net. Tuy nhiên những kĩ thuật này vẫn đang được nghiên cứu, vì vậy ít nhất bộ Office 2007 vẫn sẽ dùng công nghệ VBA.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]