Wikipedia:Chỉ mục bản mẫu/Thảo luận thành viên

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
(đổi hướng từ WP:WARN)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Main page Usage and layout Design guidelines Tất cả Bản mẫu Bản mẫu đa mức Bản mẫu đơn mức Bản mẫu cấm  


Bản mẫu đa mức[sửa mã nguồn]

Nội dung

Click here to show warnings
Di chuột qua dấu ngoặc nhọn để xem một bản tóm tắt nội dung.
Miêu tả Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 4im
Hành vi phá hoại
Phá hoại trắng trợn {{thế:cb-vandalism1}} {{thế:cb-vandalism2}} {{thế:cb-vandalism3}} {{thế:cb-vandalism4}} {{thế:cb-vandalism4im}}
Phá hoại tinh vi {{thế:cb-subtle1}} {{thế:cb-subtle2}} {{thế:cb-vandalism3}} {{K.có sẵn}} {{K.có sẵn}}
Hành vi chỉnh sửa làm hỏng bố cục
Chỉnh sửa làm hỏng bố cục {{thế:cb-disruptive1}} {{thế:cb-disruptive2}} {{thế:cb-disruptive3}} {{thế:cb-generic4}} {{K.có sẵn}}
Hành vi trong bài viết
Tẩy trống {{thế:cb-blank1}} {{thế:cb-blank2}} {{thế:cb-delete3}} {{K.có sẵn}} {{K.có sẵn}}
Xóa nội dung không có giải thích thỏa đáng {{thế:cb-delete1}} {{thế:cb-delete2}} {{thế:cb-delete3}} {{thế:cb-delete4}} {{thế:cb-delete4im}}
Frequent or mass changes to genres without consensus or reference {{thế:cb-genre1}} {{thế:cb-genre2}} {{thế:cb-genre3}} {{thế:cb-genre4}} {{K.có sẵn}}
Phá hoại hình ảnh {{thế:cb-image1}} {{thế:cb-image2}} {{thế:cb-image3}} {{thế:cb-image4}} {{thế:cb-image4im}}
Hài hước không đúng cách trong bài viết {{thế:cb-joke1}} {{thế:cb-joke2}} {{thế:cb-joke3}} {{thế:cb-joke4}} {{thế:cb-joke4im}}
Kiểm duyệt {{thế:cb-notcensored1}} {{thế:cb-notcensored2}} {{thế:cb-notcensored3}} {{thế:cb-generic4}} {{K.có sẵn}}
Quyền sở hữu bài viết {{thế:cb-own1}} {{thế:cb-own2}} {{thế:cb-own3}} {{thế:cb-generic4}} {{thế:cb-own4im}}
Inappropriate expansion of plot summaries {{thế:cb-plotsum1}} {{thế:cb-plotsum2}} {{K.có sẵn}} {{K.có sẵn}} {{K.có sẵn}}
Disrupting the taxonomy templates {{thế:cb-taxonomy1}} {{thế:cb-taxonomy2}} {{thế:cb-taxonomy3}} {{thế:cb-generic4}} {{K.có sẵn}}
Removal of maintenance templates {{thế:cb-tdel1}} {{thế:cb-tdel2}} {{thế:cb-tdel3}} {{thế:cb-tdel4}} {{K.có sẵn}}
Sửa đổi thử nghiệm {{thế:cb-test1}} {{thế:cb-test2}} {{thế:cb-test3}} {{thế:cb-vandalism4}} {{K.có sẵn}}
Sử dụng hình thu nhỏ trong hộp thông tin {{thế:cb-thumb1}} {{thế:cb-thumb2}} {{K.có sẵn}} {{K.có sẵn}} {{K.có sẵn}}
Tải lên hình ảnh không bách khoa (phá hoại hình ảnh) {{thế:cb-upload1}} {{thế:cb-upload2}} {{thế:cb-upload3}} {{thế:cb-upload4}} {{thế:cb-upload4im}}
Hành vi đối với các biên tập viên
Không thiện ý {{thế:cb-agf1}} {{thế:cb-agf2}} {{thế:cb-agf3}} {{K.có sẵn}} {{K.có sẵn}}
Quấy rối {{thế:cb-harass1}} {{thế:cb-harass2}} {{thế:cb-harass3}} {{thế:cb-harass4}} {{thế:cb-harass4im}}
Tấn công cá nhân {{thế:cb-npa1}} {{thế:cb-npa2}} {{thế:cb-npa3}} {{thế:cb-npa4}} {{thế:cb-npa4im}}
Sử dụng sai bản mẫu cảnh báo hoặc bản mẫu cấm {{thế:cb-tempabuse1}} {{thế:cb-tempabuse2}} {{thế:cb-disruptive3}} {{K.có sẵn}} {{K.có sẵn}}
Adding promotions of objects or ideologies (also spam)
Quảng cáo {{thế:cb-advert1}} {{thế:cb-advert2}} {{thế:cb-advert3}} {{thế:cb-advert4}} {{thế:cb-advert4im}}
Thêm nội dung quá nhỏ nhặt hoặc nhấn mạnh quá mức vào bài viết {{thế:cb-fringe1}} {{thế:cb-fringe2}} {{thế:cb-fringe3}} {{K.có sẵn}} {{K.có sẵn}}
Not adhering to neutral point of view {{thế:cb-npov1}} {{thế:cb-npov2}} {{thế:cb-npov3}} {{thế:cb-npov4}} {{K.có sẵn}}
Paid editing without disclosure under the Wikimedia Terms of Use {{thế:cb-paid1}} {{thế:cb-paid2}} {{thế:cb-paid3}} {{thế:cb-paid4}} {{K.có sẵn}}
Adding spam links {{thế:cb-spam1}} {{thế:cb-spam2}} {{thế:cb-spam3}} {{thế:cb-spam4}} {{thế:cb-spam4im}}
Inserting factual inaccuracies and/or libel
Not updating the access date parameter in citing templates {{thế:cb-accessdate1}} {{thế:cb-accessdate2}} {{K.có sẵn}} {{K.có sẵn}} {{K.có sẵn}}
Adding unreferenced controversial information about living persons {{thế:cb-biog1}} {{thế:cb-biog2}} {{thế:cb-biog3}} {{thế:cb-biog4}} {{thế:cb-biog4im}}
Defamation regarding article subjects {{thế:cb-defamatory1}} {{thế:cb-defamatory2}} {{thế:cb-defamatory3}} {{thế:cb-defamatory4}} {{thế:cb-defamatory4im}}
Introducing deliberate factual errors {{thế:cb-error1}} {{thế:cb-error2}} {{thế:cb-error3}} {{thế:cb-error4}} {{thế:cb-error4im}}
Adding original research, including unpublished syntheses of sourced material {{thế:cb-nor1}} {{thế:cb-nor2}} {{thế:cb-nor3}} {{thế:cb-nor4}} {{K.có sẵn}}
Addition of unsourced or improperly cited material {{thế:cb-unsourced1}} {{thế:cb-unsourced2}} {{thế:cb-unsourced3}} {{thế:cb-unsourced4}} {{K.có sẵn}}
Unaccepted practices, unilateral action against policies or guidelines
Removing {{afd}} templates / refactoring others' comments in AfD discussions {{thế:cb-afd1}} {{thế:cb-afd2}} {{thế:cb-afd3}} {{thế:cb-afd4}} {{K.có sẵn}}
Triggering the abuse filter by attempting to vandalize {{K.có sẵn}} {{thế:cb-attempt2}} {{thế:cb-attempt3}} {{thế:cb-attempt4}} {{K.có sẵn}}
Removing {{Prod blp}} templates {{thế:cb-blpprod1}} {{thế:cb-blpprod2}} {{thế:cb-blpprod3}} {{thế:cb-blpprod4}} {{K.có sẵn}}
Removing {{cfd}} templates / refactoring others' comments in CfD discussions {{thế:cb-cfd1}} {{thế:cb-cfd2}} {{thế:cb-cfd3}} {{thế:cb-cfd4}} {{K.có sẵn}}
Using talk page as forum {{thế:cb-chat1}} {{thế:cb-chat2}} {{thế:cb-chat3}} {{thế:cb-chat4}} {{K.có sẵn}}
Adding non-compliant colours {{thế:cb-color1}} {{thế:cb-color2}} {{thế:cb-color3}} {{thế:cb-color4}} {{K.có sẵn}}
Creating inappropriate pages {{thế:cb-create1}} {{thế:cb-create2}} {{thế:cb-create3}} {{thế:cb-create4}} {{thế:cb-create4im}}
Removing {{ffd}} templates / refactoring others' comments in FfD discussions {{thế:cb-ffd1}} {{thế:cb-ffd2}} {{thế:cb-ffd3}} {{thế:cb-ffd4}} {{K.có sẵn}}
Uploading files missing copyright status {{thế:cb-ics1}} {{thế:cb-ics2}} {{thế:cb-ics3}} {{thế:cb-ics4}} {{K.có sẵn}}
Removing file deletion tags {{thế:cb-idt1}} {{thế:cb-idt2}} {{thế:cb-idt3}} {{thế:cb-idt4}} {{K.có sẵn}}
Adding Islamic honorifics without a specific reason {{thế:cb-islamhon1}} {{thế:cb-islamhon2}} {{thế:cb-islamhon3}} {{thế:cb-islamhon4}} {{K.có sẵn}}
Removing {{mfd}} templates / refactoring others' comments in MfD discussions {{thế:cb-mfd1}} {{thế:cb-mfd2}} {{thế:cb-mfd3}} {{thế:cb-mfd4}} {{K.có sẵn}}
Formatting, date, language, etc. (Manual of Style) {{thế:cb-mos1}} {{thế:cb-mos2}} {{thế:cb-mos3}} {{thế:cb-mos4}} {{K.có sẵn}}
Malicious or bad page moves {{thế:cb-move1}} {{thế:cb-move2}} {{thế:cb-move3}} {{thế:cb-move4}} {{thế:cb-move4im}}
Creating malicious redirects {{thế:cb-redirect1}} {{thế:cb-redirect2}} {{thế:cb-redirect3}} {{thế:cb-redirect4}} {{thế:cb-redirect4im}}
Removing {{speedy deletion}} templates from self-created articles {{thế:cb-speedy1}} {{thế:cb-speedy2}} {{thế:cb-speedy3}} {{thế:cb-speedy4}} {{K.có sẵn}}
Editing, correcting, or deleting others' talk page comments {{thế:cb-tpv1}} {{thế:cb-tpv2}} {{thế:cb-tpv3}} {{thế:cb-tpv4}} {{K.có sẵn}}
Description Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 4im