Wein, Weib und Gesang

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Wein, Weib und Gesang, Op. 333 (tiếng Việt: Rượu vang, phụ nữbài hát) là bản waltz của nhà soạn nhạc nổi tiếng người Áo Johann Strauss II. Đây là một bản waltz mang tính chất thánh ca trong một khuôn mẫu quen thuộc[1], tuy nhiên chúng ta hiện nay ít nghe phiên bản này. Tiêu đề của bản waltz rất thú vị, nó xuất phát từ một câu châm ngôn: "Người nào khi yêu mà không có rượu vang, phụ nữ và bài hát thì người đó dại khờ cả đời"[2]. Sinh thời, nhà cách tân opera Richard Wagner rất ưa thích bản waltz này[3].

waltz 1


 \relative b' {
 \new PianoStaff <<
  \new Staff { \key c \minor \time 3/4
  <<
  {
   <g bes>4 r4 r8 <g c>8 <g c>4 r4 r8 <g bes>8 \slashedGrace c8 <g bes>4 r4 <f aes>4 <f aes>4 r4 r8 <aes c>8 <aes c>4 r4 r8 <bes d>8 <bes d>4 r4 r8 <aes c>8 \slashedGrace d8 <aes c>4 r <g bes>4 <g bes>4 r4 bes4
  }
  >>
  }
  \new Dynamics {
  s\mf
  }
  \new Staff { \key c \minor \time 3/4 \clef bass
  ees,, <g bes ees> <g bes ees> ees <g bes ees> <g bes ees> d <aes' bes d> <aes bes d> bes, <aes' bes d> <aes bes d> d, <aes' bes f'> <aes bes f'> bes, <aes' bes d> <aes bes d> ees <g bes ees> <g bes ees> ees <g bes ees> <g bes ees>
  }
 >>
 }

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ “Strauss (2) Johann Strauss (ii) in Oxford Music Online”. Oxford Music Online. Truy cập ngày 3 tháng 10 năm 2008.
 2. ^ Johann Strauss: The End of an Era. The Pennsylvania State University Press. 1974. tr. 242.
 3. ^ “Chi tiết nhà soạn nhạc”. Bản gốc lưu trữ ngày 5 tháng 7 năm 2015. Truy cập 6 tháng 7 năm 2015.