Wikipedia:Bắt đầu bản dịch về Wikipedia mới

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Vậy là bạn muốn bắt đầu một bản dịch mới về Wikipedia ư? Bạn phải hiểu là điều đó sẽ bắt buộc bạn phải làm nhiều, và bạn sẽ cần nhiều giờ trước khi bản dịch của bạn có thể được xuất bản. Bạn cần phải hiểu rõ ngôn ngữ của bạn và một thứ bản dịch về Wikipedia khác.

Tìm kiếm bài dịch hợp với bạn[sửa | sửa mã nguồn]

Bạn có thể đến trang Wikipedia viết bằng ngôn ngữ của bạn tại liên kết này: Wikipedia:Bằng nhiều thứ tiếng. Nếu mà ngôn ngữ của bạn không ở trong danh sách đó, thì bạn có thể bình luận vào Intlwiki-L để bắt đầu một trang mới.

Dịch phần giao diện[sửa | sửa mã nguồn]

Đây là việc làm khó nhất và có thể làm bạn mất nhiều thời gian. Bạn phải tìm ra tập tin PHP của một bản dịch đã có thuộc ngôn ngữ mà bạn biết rành nhất ở địa phương cho phần mềm Wikipedia ở Meta hoặc tải tập tin đó qua hệ thống CVS. Bạn cũng có thể hỏi trong wikitech-l, họ sẽ giúp bạn kiếm tập tin đó.

Lưu ý là để dịch câu the free encyclopedia, bạn phải dịch chữ free là "tự do", bởi vì tiếng Anh thường thường không dùng từ riêng cho "miễn phí" và "tự do". Hai từ này nhiều khi bị lẫn lộn. Nếu mà ngôn ngữ của bạn có từ riêng cho "miễn phí" và "tự do" thì xin bạn dùng cái từ mang nghĩa là "tự do." (Tuy nhiên, cộng đồng Wikipedia tiếng Việt chọn từ "mở" khi dịch câu này.)

Lấy biểu trưng[sửa | sửa mã nguồn]

Nếu bạn muốn lấy biểu trưng thì đến Wikipedia bằng ngôn ngữ khác. Bạn có thể lấy cái đã có sẵn, hoặc xin người khác làm một biểu trưng mới cho ngôn ngữ của bạn. Bạn phải xin một lập trình viên (Brion Vibber, Tim Starling, Shaihulud, v.v.) cài đặt biểu trưng. Xem danh sách lâp trình viên có thể giúp bạn. Xem Tên mành Wikipedia.

Lấy thân phận sysop[sửa | sửa mã nguồn]

Người "sysop" là Bảo quản viên. Chỉ có những bảo quản viên mới có quyền sửa đổi những trang bị khoá hoặc xoá trang, khoá trang và cấm thành viên. Kế hoạch của bạn phải có một bảo quản viên theo dõi. Bạn có thể ứng cử làm bảo quản viên.

Những điểm quan trọng[sửa | sửa mã nguồn]

Sau đây là nội dung quan trọng của một bài dịch:

Dịch Trang Chính[sửa | sửa mã nguồn]

Xem Trang Chính và nghĩ đến cách mà bạn có thể dịch trang đó qua ngôn ngữ của bạn. Sau đó, bấm liên kết "sửa đổi trang này" và dịch hết các câu ở đó nhưng xin đừng đổi mã khổ (mã trình bày) của những trang đó.

Trang chào mời[sửa | sửa mã nguồn]

Bạn sẽ phải bắt đầu một trang chào mời như trang Wikipedia:chào mừng người mới đến. Bạn có thể dịch bài đó, hay viết một bài khác độc đáo hơn. Nếu trang chính đã có liên kết đến trang chào mời thì tốt, bạn chỉ cần bấm vào liên kết đó và bắt đầu viết lời chào.

Cách sửa đổi trang[sửa | sửa mã nguồn]

Bạn phải dịch Help:Sửa đổi qua tiếng của bạn.

Làm liên kết trên bài dịch khác[sửa | sửa mã nguồn]

Nhiều bài dịch Wikipedia nằm trong danh sách ở phía dưới Trang Chính. Nếu trang đó chưa bị khoá, thì làm liên kết đến tiếng bạn ở đấy. Nếu trang đó bị khoá rồi thì bình luận ở trang thảo luận của Trang Chính, để xin người quản lý làm liên kết. Xem Chức đại sứ Wikimedia để kiếm người giúp bạn. Khi mà liên kết trên vài bản dịch Wikipedia đã được tạo ra, các người dùng sẽ làm liên kết trên bản dịch khác.

Sửa soạn trang Người Wikipedia[sửa | sửa mã nguồn]

Bạn cần một trang cho tên và chỗ ở của những người viết và sửa đổi. Dịch trang Wikipedia:Người Wikipedia qua ngôn ngữ của bạn.

Quảng cáo[sửa | sửa mã nguồn]

Tìm kiếm những nhóm tin, diễn đàn, danh sách gửi thư, v.v. đúng hợp ??. Khi quảng cáo ở những nơi đó thì nhiều người khác sẽ biết là Wikipedia mở ra bản dịch cho tiếng của họ. Đề nghị viết bài báo cho tờ báo địa phương về việc bạn giúp đỡ dự án và giá trị của dự án cho xã hội. Diễn thuyết ở một hội nghị dúng hộp?? đề tài. Bạn nên làm một cuốn sách mỏng hoặc một tờ quảng cáo về Wikipedia bằng tiếng của bạn. Cộng thêm một liên kết đến Wikipedia trong chữ ký thư điện.

Xong rồi![sửa | sửa mã nguồn]

Bây giờ bản dịch của bạn mở cho mọi người xem được rồi ! Cố gắng làm bạn bè gia nhập dự án và giải thích cách hoạt động Wikipedia. Chúng tôi xin cám ơn sự giúp đỡ của bạn ! Ở dưới có vài việc mà bạn có thể làm để cải tiến bản dịch:

Viết chính sách kiểu viết[sửa | sửa mã nguồn]

Nếu bạn muốn có một bách khoa tốt thì bạn nên viết vài chính sách về cách viết bài. Bởi vì ít ngôn ngữ có tiêu chuẩn cho mọi thứ, bạn cần phải làm vài tiêu chuẩn để bản dịch nhìn đẹp đẽ hơn.

Biên soạn giải trí cho người viết[sửa | sửa mã nguồn]

Có phải là có website bằng ngôn ngữ của bạn về cách viết không ? Nghĩ đến việc biên soạn từ điển thuật ngữ hoặc trang tham khảo về ngữ pháp ở đây. Dùng cú pháp Wikipedia: ở trước tên bài. Bạn nên viết ở đó những điều gì tốt mà các tác giả nên biết.

Vậy mà hễ muốn từ điển đầy đủ phải bắt đầu bản dịch Wiktionary mới ??

Dịch lịch[sửa | sửa mã nguồn]

Do bách khoa có ngày tháng, bạn sẽ phải có mục lục cho nó. Dịch lịch qua tiếng của bạn. May là bạn không phải làm việc này nhiều sau khi dự án đã bắt đầu.

Hợp lại với cộng đồng bản dịch khác[sửa | sửa mã nguồn]

Đăng ký vào danh sách thư điện để biết thời sự. Đó cũng là chỗ để rút kinh nghiệm từ những bản dịch khác.

Lập chức đại sứ cho việc hợp tác liên wiki. Soạn một trang để người khác liên lạc với bạn dễ hơn, và cho tên của một người liên lạc.

Nếu bạn muốn biết vấn đề và thời sự của tất cả cộng đồng Wikimedia, xem m:Goings-on.

Nếu bạn muốn biết ai đang sửa soạn bản dịch mới, thì bạn nên hỏi Brion Vibber.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]