Bước tới nội dung

Wikipedia:Cúp Wiki tiếng Việt/Ứng cử/2020/Huynhx-chiDuy12-

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tổng điểm: 212 điểm
Tính đến 6 tháng 1 năm 2020

Bài viết chọn lọc

[sửa | sửa mã nguồn]

Danh sách chọn lọc

[sửa | sửa mã nguồn]

Bài viết tốt

[sửa | sửa mã nguồn]

Bài viết mục Bạn có biết?

[sửa | sửa mã nguồn]
  1. Toriel Thảo luận:Toriel Wikipedia:Bạn có biết/2019/Tuần 1/1 (7,3k byte ~ 20đ) (bonus +0đ)
  2. Ed Skrein Thảo luận:Ed Skrein Wikipedia:Bạn có biết/2019/Tuần 8/2 (13,2k byte ~ 20đ) (bonus +20đ)
  3. Kill This Love (bài hát) Thảo luận:Kill This Love (bài hát) Wikipedia:Bạn có biết/2019/Tuần 17/1 (15,7k byte ~ 20đ) (bonus +4đ)
  4. Boy with Luv Thảo luận:Boy with Luv Wikipedia:Bạn có biết/2019/Tuần 17/1 (15,5k byte ~ 20đ) (bonus +8đ)
  5. Me! Thảo luận:Me! Wikipedia:Bạn có biết/2019/Tuần 18/2 (20,9k byte ~ 20đ) (bonus +12đ)
  6. Love Yourself: Answer Thảo luận:Love Yourself: Answer Wikipedia:Bạn có biết/2019/Tuần 21/2 (65,1k byte ~ 20đ) (bonus +8đ)
  7. Andy Rubin Thảo luận:Andy Rubin Wikipedia:Bạn có biết/2019/Tuần 35/2 (21,6k byte ~ 20đ) (bonus +20đ)

-->Tổng điểm BCB: 140 (gốc) + 72 (bonus) = 212 điểm

Bài viết mục Tin tức

[sửa | sửa mã nguồn]

Chủ điểm chọn lọc

[sửa | sửa mã nguồn]

Nhận xét/tiến cử bài viết tốt/chọn lọc

[sửa | sửa mã nguồn]