Wikipedia:Danh sách bản mẫu/Thảo luận thành viên

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Cảnh báo Cách dùng Thiết kế Tất cả Bản mẫu Bản mẫu đa mức Bản mẫu đơn mức Bản mẫu cấm  


Bản mẫu đa mức[sửa mã nguồn]

Nội dung

Click here to show warnings
Di chuột qua dấu ngoặc nhọn để xem một bản tóm tắt nội dung.
Miêu tả Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Mức 5
Hành vi phá hoại
Phá hoại trắng trợn {{thế:cb-vandalism1}} {{thế:cb-vandalism2}} {{thế:cb-vandalism3}} {{thế:cb-vandalism4}} {{thế:cb-vandalism4im}}
Phá hoại tinh vi {{thế:cb-subtle1}} {{thế:cb-subtle2}} {{thế:cb-vandalism3}} Wikipedia:UTM/NA Wikipedia:UTM/NA
Sửa đổi gây hại
Chỉnh sửa làm hỏng bố cục {{thế:cb-disruptive1}} {{thế:cb-disruptive2}} {{thế:cb-disruptive3}} {{thế:cb-generic4}} Wikipedia:UTM/NA
Hành vi trong bài viết
Tẩy trống {{thế:cb-blank1}} {{thế:cb-blank2}} {{thế:cb-delete3}} Wikipedia:UTM/NA Wikipedia:UTM/NA
Xóa nội dung không có giải thích thỏa đáng {{thế:cb-delete1}} {{thế:cb-delete2}} {{thế:cb-delete3}} {{thế:cb-delete4}} {{thế:cb-delete4im}}
Thay đổi thường xuyên hoặc thay đổi hàng loạt thể loại mà không có đồng thuận hoặc tham khảo {{thế:cb-genre1}} {{thế:cb-genre2}} {{thế:cb-genre3}} {{thế:cb-genre4}} Wikipedia:UTM/NA
Phá hoại hình ảnh {{thế:cb-image1}} {{thế:cb-image2}} {{thế:cb-image3}} {{thế:cb-image4}} {{thế:cb-image4im}}
Hài hước không đúng chỗ trong bài viết {{thế:cb-joke1}} {{thế:cb-joke2}} {{thế:cb-joke3}} {{thế:cb-joke4}} {{thế:cb-joke4im}}
Kiểm duyệt {{thế:cb-notcensored1}} {{thế:cb-notcensored2}} {{thế:cb-notcensored3}} {{thế:cb-generic4}} Wikipedia:UTM/NA
Quyền sở hữu bài viết {{thế:cb-own1}} {{thế:cb-own2}} {{thế:cb-own3}} {{thế:cb-generic4}} {{thế:cb-own4im}}
Lạm dụng thanh tóm lược sử đổi {{thế:cb-plotsum1}} {{thế:cb-plotsum2}} Wikipedia:UTM/NA Wikipedia:UTM/NA Wikipedia:UTM/NA
Phá rối bản mẫu phân loại {{thế:cb-taxonomy1}} {{thế:cb-taxonomy2}} {{thế:cb-taxonomy3}} {{thế:cb-generic4}} Wikipedia:UTM/NA
Xóa bản mẫu bào trì {{thế:cb-tdel1}} {{thế:cb-tdel2}} {{thế:cb-tdel3}} {{thế:cb-tdel4}} Wikipedia:UTM/NA
Sửa đổi thử nghiệm {{thế:cb-test1}} {{thế:cb-test2}} {{thế:cb-test3}} {{thế:cb-vandalism4}} Wikipedia:UTM/NA
Sử dụng hình thu nhỏ trong hộp thông tin {{thế:cb-thumb1}} {{thế:cb-thumb2}} Wikipedia:UTM/NA Wikipedia:UTM/NA Wikipedia:UTM/NA
Tải lên hình ảnh không bách khoa (phá hoại hình ảnh) {{thế:cb-upload1}} {{thế:cb-upload2}} {{thế:cb-upload3}} {{thế:cb-upload4}} {{thế:cb-upload4im}}
Hành vi đối với các biên tập viên
Không thiện ý {{thế:cb-agf1}} {{thế:cb-agf2}} {{thế:cb-agf3}} Wikipedia:UTM/NA Wikipedia:UTM/NA
Quấy rối {{thế:cb-harass1}} {{thế:cb-harass2}} {{thế:cb-harass3}} {{thế:cb-harass4}} {{thế:cb-harass4im}}
Tấn công cá nhân {{thế:cb-npa1}} {{thế:cb-npa2}} {{thế:cb-npa3}} {{thế:cb-npa4}} {{thế:cb-npa4im}}
Sử dụng sai bản mẫu cảnh báo hoặc bản mẫu cấm {{thế:cb-tempabuse1}} {{thế:cb-tempabuse2}} {{thế:cb-disruptive3}} Wikipedia:UTM/NA Wikipedia:UTM/NA
Chèn quảng cáo (spam)
Quảng cáo {{thế:cb-advert1}} {{thế:cb-advert2}} {{thế:cb-advert3}} {{thế:cb-advert4}} {{thế:cb-advert4im}}
Thêm nội dung quá nhỏ nhặt hoặc nhấn mạnh quá mức vào bài viết {{thế:cb-fringe1}} {{thế:cb-fringe2}} {{thế:cb-fringe3}} Wikipedia:UTM/NA Wikipedia:UTM/NA
Không giữ quan điểm trung lập {{thế:cb-npov1}} {{thế:cb-npov2}} {{thế:cb-npov3}} {{thế:cb-npov4}} Wikipedia:UTM/NA
Sửa đổi được trả công nhưng không tiết lộ theo Điều khoản sử dụng Wikimedia {{thế:cb-paid1}} {{thế:cb-paid2}} {{thế:cb-paid3}} {{thế:cb-paid4}} Wikipedia:UTM/NA
Thêm liên kết spam {{thế:cb-spam1}} {{thế:cb-spam2}} {{thế:cb-spam3}} {{thế:cb-spam4}} {{thế:cb-spam4im}}
Inserting factual inaccuracies and/or libel
Không cập nhật tham số ngày truy cập trong bản mẫu chú thích {{thế:cb-accessdate1}} {{thế:cb-accessdate2}} Wikipedia:UTM/NA Wikipedia:UTM/NA Wikipedia:UTM/NA
Thêm thông tin tham khảo gây mâu thuẫn có tính tranh chấp về người đang sống {{thế:cb-biog1}} {{thế:cb-biog2}} {{thế:cb-biog3}} {{thế:cb-biog4}} {{thế:cb-biog4im}}
Phỉ báng đối tượng của bài viết {{thế:cb-defamatory1}} {{thế:cb-defamatory2}} {{thế:cb-defamatory3}} {{thế:cb-defamatory4}} {{thế:cb-defamatory4im}}
Cố tình đưa thông tin sai lệch {{thế:cb-error1}} {{thế:cb-error2}} {{thế:cb-error3}} {{thế:cb-error4}} {{thế:cb-error4im}}
Thêm nguồn tự xuất bản, bao gồm thông tin có nguồn từ nghiên cứu chưa công bố {{thế:cb-nor1}} {{thế:cb-nor2}} {{thế:cb-nor3}} {{thế:cb-nor4}} Wikipedia:UTM/NA
Thêm vào thông tin ghi chú không đúng cách hoặc không nguồn {{thế:cb-unsourced1}} {{thế:cb-unsourced2}} {{thế:cb-unsourced3}} {{thế:cb-unsourced4}} Wikipedia:UTM/NA
Unaccepted practices, unilateral action against policies or guidelines
Dời bản mẫu {{afd}} / refactoring others' comments in AfD discussions {{thế:cb-afd1}} {{thế:cb-afd2}} {{thế:cb-afd3}} {{thế:cb-afd4}} Wikipedia:UTM/NA
Triggering the abuse filter by attempting to vandalize Wikipedia:UTM/NA {{thế:cb-attempt2}} {{thế:cb-attempt3}} {{thế:cb-attempt4}} Wikipedia:UTM/NA
Removing {{Prod blp}} templates {{thế:cb-blpprod1}} {{thế:cb-blpprod2}} {{thế:cb-blpprod3}} {{thế:cb-blpprod4}} Wikipedia:UTM/NA
Removing {{cfd}} templates / refactoring others' comments in CfD discussions {{thế:cb-cfd1}} {{thế:cb-cfd2}} {{thế:cb-cfd3}} {{thế:cb-cfd4}} Wikipedia:UTM/NA
Using talk page as forum {{thế:cb-chat1}} {{thế:cb-chat2}} {{thế:cb-chat3}} {{thế:cb-chat4}} Wikipedia:UTM/NA
Adding non-compliant colours {{thế:cb-color1}} {{thế:cb-color2}} {{thế:cb-color3}} {{thế:cb-color4}} Wikipedia:UTM/NA
Creating inappropriate pages {{thế:cb-create1}} {{thế:cb-create2}} {{thế:cb-create3}} {{thế:cb-create4}} {{thế:cb-create4im}}
Removing {{ffd}} templates / refactoring others' comments in FfD discussions {{thế:cb-ffd1}} {{thế:cb-ffd2}} {{thế:cb-ffd3}} {{thế:cb-ffd4}} Wikipedia:UTM/NA
Uploading files missing copyright status {{thế:cb-ics1}} {{thế:cb-ics2}} {{thế:cb-ics3}} {{thế:cb-ics4}} Wikipedia:UTM/NA
Removing file deletion tags {{thế:cb-idt1}} {{thế:cb-idt2}} {{thế:cb-idt3}} {{thế:cb-idt4}} Wikipedia:UTM/NA
Adding Islamic honorifics without a specific reason {{thế:cb-islamhon1}} {{thế:cb-islamhon2}} {{thế:cb-islamhon3}} {{thế:cb-islamhon4}} Wikipedia:UTM/NA
Removing {{mfd}} templates / refactoring others' comments in MfD discussions {{thế:cb-mfd1}} {{thế:cb-mfd2}} {{thế:cb-mfd3}} {{thế:cb-mfd4}} Wikipedia:UTM/NA
Formatting, date, language, etc. (Manual of Style) {{thế:cb-mos1}} {{thế:cb-mos2}} {{thế:cb-mos3}} {{thế:cb-mos4}} Wikipedia:UTM/NA
Malicious or bad page moves {{thế:cb-move1}} {{thế:cb-move2}} {{thế:cb-move3}} {{thế:cb-move4}} {{thế:cb-move4im}}
Creating malicious redirects {{thế:cb-redirect1}} {{thế:cb-redirect2}} {{thế:cb-redirect3}} {{thế:cb-redirect4}} {{thế:cb-redirect4im}}
Removing {{speedy deletion}} templates from self-created articles {{thế:cb-speedy1}} {{thế:cb-speedy2}} {{thế:cb-speedy3}} {{thế:cb-speedy4}} Wikipedia:UTM/NA
Editing, correcting, or deleting others' talk page comments {{thế:cb-tpv1}} {{thế:cb-tpv2}} {{thế:cb-tpv3}} {{thế:cb-tpv4}} Wikipedia:UTM/NA
Miêu tả Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Mức 5