Wikipedia:Ngày này năm xưa/04/22

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Hubert - La Bastille.jpg

22 tháng 4: Ngày Trái Đất, ngày Khám phá tại Brasil (1500).