Wikipedia:Ngày này năm xưa/06/27

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Cộng hòa Dubrovnik

27 tháng 6: Ngày Độc lập tại Djibouti (1977); ngày Hỗn chủng tại Brasil; ngày Canada đa nguyên văn hóa.