Wikipedia:Ngày này năm xưa/06/28

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Đại Công tước Đế quốc Áo-Hung Franz Ferdinand

28 tháng 6: Ngày gia đình Việt Nam; ngày Hiến pháp tại Ukraina.