Wikipedia:Ngày này năm xưa/10/09

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Che Guevara

9 tháng 10: Ngày Bưu chính thế giới; ngày độc lập tại Uganda (1961); ngày Hangul tại Hàn Quốc.