Wikipedia:Ngày này năm xưa/12/23

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

23 tháng 12:

  • 1404Minh Thành Tổ Chu Lệ ban danh "Thiên Tân", cho xây dựng nên Thiên Tân vệ, được xem là mốc hình thành thành phố.
  • 1938 – Cá thể cá vây tay hiện đại đầu tiên được người phụ trách bảo tàng Marjorie Courtenay-Latimer phát hiện tại Nam Phi.
  • 1947 – Linh kiện bán dẫn Tranzito được giải thích lần đầu tiên tại Phòng thí nghiệm Bell, New Jersey, Hoa Kỳ.
  • 1958Tháp Tokyo (hình) được khánh thành, là tháp cao nhất thế giới lúc bấy giờ với độ cao 332,9 mét.
  • 1970 – Cử hành nghi lễ đặt đỉnh của Tháp phía Bắc của Trung tâm Thương mại Thế giới tại Manhattan, New York, Hoa Kỳ, trở thành tòa nhà cao nhất thế giới đương thời.