Wikipedia:Từ có năm chữ cái trở lên

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Từ có một chữ cái
Từ có hai chữ cái
Từ có ba chữ cái
Từ có bốn chữ cái
Từ có năm chữ cái trở lên

Dưới đây là danh sách các từ có năm chữ cái trở lên. Phần lớn các từ này là viết tắt của tên các tổ chức, đoàn thể của Việt Nam cũng như nước ngoài. Trong trường hợp đó, những từ này sẽ chuyển hướng đến từ mà chúng viết tắt.

ASCII ASEAN BVHTT CHXHCNVN ĐCSĐD ĐCSVN GNOME MTDTGPMNVN MTGPDT NAFTA PEMFC [[Thành phố Hồ Chí Minh]] VISCII VMLMA